Het kerkblad van 11 en 18 februari 2018

 

 

Zondag 11 februari  2018
9.30  uur:  Ds. J. de Goei, Amersfoort
Collectes: diaconie, pred.pl, verw. kst.

Zondag  18 februari 2018
1e zondag 40-dagentijd
9.30 uur: ds. J. Ouwendijk, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

Continue reading

de ontmoetingskerkbrief van februari 2108

 

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
4 febr 2018

 

18.30 uur

Ds. T. Moll,

Sassenheim

Sing-in

Ontmoeting met koffie na de dienst

 

o.l.v. Dita Bos

1. diaconie (zie blz. 4)

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

11 febr 2018 Ds. J. de Goei

Amersfoort

  1. diaconie

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

18 febr 2018 Ds. J. Ouwendijk

Alphen aan den Rijn

1e zondag van de 40-dagentijd

Ontmoeting met koffie na de dienst

 

1. diaconie

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

25 febr 2018 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

2e zondag van de 40-dagentijd 1. diaconie

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

4 maart 2018 Ds. Gonja v.’t Kruis

Boskoop

Gezinsdienst en herbevestiging diaken

3e zondag van de 40-dagentijd

Ontmoeting met koffie na de dienst

1. diaconie

2. jeugdwerk

3. onderhoud gebouwen

Continue reading

Het kerkblad van 28 jan en 4 feb

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  28 januari 2018
9.30  uur: Ds. P. Baane, Alphen a/d Rijn
Viering Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk

Zondag 4 februari  2018
9.30 uur: Ds. T. Moll, Sassenheim
Collectes: diaconie, pred.pl, rest.fonds
Koffiedrinken na de dienst
18.30 u: sing-in o.l.v. Dita Bos

Continue reading

Het kerkblad van 14 en 21 januari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  14 januari 2018
9.30  uur:  ds. A. v/d Wal, Hoofddorp
Dienst met preekbespreking
De kindernevendienst begint weer
Collectes: kerk, pred.pl, orgelfonds

Zondag  21 januari 2018
9.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Na de dienst koffiedrinken
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk

 

Meeleven

Wij kregen bericht van het overlijden van dhr G. Pulleman. Na een tijd van afnemende gezondheid was hij sinds enige tijd opgenomen in Roelofarendsveen. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Oude Wetering, waar hij ook geboren is. We wensen zijn echtgenote, mw T. Pulleman-Wilting die aan ‘t Oude Erf 6 woont, van harte sterkte toe met het verlies van haar man. We denken ook aan de zieken onder ons, zoals mw Lien Biesbroek (Parklaan 14) die nog herstellende is van haar gebroken schouder.

Continue reading

De dienst van 7 jan 2018 met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de dienst van 7 jan 2018 met Ds G van’t Kruis.

 

de ontmoetingskerkbrief van januari 2018

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
7 jan 2018

 

 

Ds. Gonja van ’t Kruis,

Boskoop

 

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers

Sing-in

Ontmoeting met koffie na de dienst

1.kerk

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten

14 jan 2018 Ds. A. v/d Wal,

Hoofddorp

Dienst met preekbespreking 1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

21 jan 2018 Ds. A. Christ,

Katwijk

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ontmoeting met koffie na de dienst

1.diaconie (zie blz. 4)

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

28 jan 2018 Ds. P. Baane,

Alphen a/d Rijn

Viering Heilig Avondmaal 1.diaconie (zie blz.4 )

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

4 febr 2018

 

18.30 uur

Ds. T. Moll,

Sassenheim

Sing-in

Ontmoeting met koffie na de dienst

 

o.l.v. Dita Bos

1.diaconie (zie blz. 4)

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

Continue reading

De kerst dienst van 25 december met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de kerst dienst van 25 december met Ds G van’t Kruis.

 

De dienst van 24 december 2017 met Ds J Büchner.

Beluisteren de dienst van 24 december 2017 met Ds J Büchner.

 

Het kerkblad van 24, 25 en 31 december 2017 en 1 en 7 januari 2018

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag  24 december 2017
4e advent
9.30  uur:  ds.J.Büchner, Amstelveen
M.m.v. het Prot. Kerkkoor, Hanno Hommel en Elsbeth Bonefaas
Collectes: kerk, pred.pl, onderh.geb
21.30 uur Kerstnachtdienst: ds. Gonja van ’t Kruis en enkele gemeenteleden
M.m.v. Anton den Boer en Lieneke v/d Wulp
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfonds

Maandag 25 december 2017
Eerste Kerstdag
9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis
M.m.v. New Creation uit Oudewater, Piet van Rikxoort, Melvin v/d Vis, Lieneke
/d Wulp en Michiel Hoogerwerf
Collectes: diaconie, pred.pl, alg. kerkelijk werk

Zondag  31 december 2017
9.30 uur: ds. A. v/d Wal, Hoofddorp
Collectes: kerk, pred.pl, verw.kst
18.30 uur Oudejaarsdienst: ds. D. Verboom, Rijnsburg
Collectes: diaconie, kerk

Maandag 1 januari 2018
10.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst in de kerk: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collecte: kerk
Koffiedrinken na de dienst.
Zondag 7 januari
9.30 uur: sing-in in de morgendienst; tevens afscheid en bevestiging
mbtsdragers. Ds. Gonja van ’t Kruis.
Collectes: kerk, pred.pl. verw.kst
Koffiedrinken na de dienst.

Continue reading

De dienst van 17 dec 2017 met Ds T Wielsma

Beluisteren de dienst van 17 dec 2017 met Ds  T Wielsma.