Het kerkblad van 2 en 9 april

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  2 april 2017
5de zondag 40-dagentijd; gezinsdienst.
9.30  uur:  ds. Gonja van ’t Kruis, Boskoop
Collectes: diaconie, jeugdwerk, alg.kerk.werk
Koffiedrinken na de dienst.
18.30 uur: sing-in o.l.v. Annet Hoogerwerf
Collecte: alg. kerk.werk

Zondag  9 april 2017
6de zondag 40-dagentijd – Palmzondag; m.m.v. Prot. kerkkoor
9.30 uur: ds. A. de Ruiter, Wijk en Aalburg
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfonds
 

Donderdag 13 april 2017
Witte Donderdag; viering Heilig Avondmaal
19.30 uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie, pred.pl., restauratiefonds

Vrijdag 14 april 2017
Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk
Er wordt niet gecollecteerd.

  Continue reading

De dienst van 26 mrt 2017 met Ds P Wiltschut

Beluisteren de dienst van 26 mrt 2017 met DS P Wilschut

 

De dienst van 19 mrt 2017 met Ds J de Goei

Beluisteren de dienst van 19 mrt 2017 met Ds J de Goei.

 

blauwe-knop-12

Het kerkblad van 19 en 26 maart 2017

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  19 maart  2017
9.30  uur:  ds. J. de Goei, Amersfoort
3de zondag 40-dagentijd
Collectes: diaconie, pred.pl., alg.kerk.werk
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 26 maart 2017
9.30 uur: ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn
4de zondag 40-dagentijd; dienst met preekbespreking
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfonds

Continue reading

De dienst van 5 mrt 2017 met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de dienst van 5 mrt 2017 met Ds G van’t Kruis.

 

blauwe-knop-12

de ontmoetingskerkrief van maart 2017

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
5 maart 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis,

Boskoop

 

o.l.v. Dita Bos

1ste Zondag 40-dagentijd

m.m.v. de Herman Singers

Koffiedrinken na afloop

 

1.diaconie (zie blz. 3)

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

algemeen kerkelijk werk

 8 maart 2017

19:30 uur

Ds. A. Christ

Katwijk

Biddag voor gewas en arbeid 1.diaconie (zie blz. 3)

2.kerk

12 maart 2017 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

2ste Zondag 40-dagentijd

 

1.diaconie (zie blz. 3)

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

19 maart 2017 Ds. J. de Goei

Amersfoort

3ste Zondag 40-dagentijd

Koffiedrinken na afloop

 

1.diaconie (zie blz. 3)

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

26 maart 2017 Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

4ste Zondag 40-dagentijd

Na afloop: preekbespreking

1.diaconie (zie blz. 3)

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

 2 april 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. mevr. G. van ’t Kruis

Boskoop

5ste Zondag 40-dagentijd

Koffiedrinken na afloop dienst

1.diaconie (zie blz. 3)

2.jeugdwerk

3.alg. kerkelijk werk

algemeen kerkelijk werk

Continue reading

De dienst van 16 feb met kand Warnar

Beluisteren de dienst van kandidaat Warnar

 

blauwe-knop-12

Het kerkblad van 5 ,8 en 12 maart 2017

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  5 maart 2017
9.30  uur:  ds. mevr. G. van ’t Kruis, Boskoop
Eerste zondag 40-dagentijd.
M.m.v. de Herman Singers
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfds
Koffiedrinken na de dienst.
18.30 uur: sing-in o.l.v. Dita Bos.
Collecte: alg.kerk.werk

 

Woensdag 8 maart 2017
19.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk
Biddag.
Collectes: diaconie, kerk

Zondag  12 maart 2017
9.30 uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Tweede zondag 40-dagentijd.
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fonds

Continue reading

De dienst van 26 feb 2017 met kand G Wolfert

Beluisteren de dienst van 26 feb 2017 met kand G Wolfert

 

blauwe-knop-12

De dienst van 15 jan 2017 met Ds Christ

Beluisteren de dienst van 15 jan met Ds Christ

 

 

blauwe-knop-12