Het kerkblad van 14 en 21 mei 2017

 

Zondag 14 mei 2017

9.30 uur: ds. J. de Goei, Amersfoort
Collectes: kerk, pred.pl., alg. kerk. werk

Zondag  21 mei  2017
9.30  uur: ds. F. Bos, Waddinxveen
Collectes: diaconie, pred.pl., onderh.geb.
Er is koffiedrinken na de dienst

Donderdag 25 mei 2017
Hemelvaart: Openluchtdienst bij de Sfeerstal
9.30 uur: ds. mevr. S. Voskuil, Berkel en Rodenrijs
Collecte: kerk
Er is geen kindernevendienst
Er zal na afloop koffie zijn

Continue reading

De kerkdienst van 7 mei 2017 met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de kerkdienst van 7 mei 2017 met Ds G van’t Kruis.

 

De ontmoetingskerkbrief van mei 2017

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 7 mei 2017

 

 

Singin: 18:30

Ds. G. van ’t Kruis

Boskoop

 

o.l.v. Anke Bos

Koffiedrinken na afloop van de dienst 1. diaconie (zie blz. 2)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

alg. kerkelijk werk

14 mei 2017

 

 

Ds. J. de Goei

Amersfoort

 

  1. kerk

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

21 mei 2017 Ds. F. Bos

Waddinxveen

Koffiedrinken na afloop van de dienst 1. diaconie (zie blz.2)

2. predikantsplaats

3. onderh. gebouwen

25 mei 2017 Ds. S. Voskuil

Berkel en Rodenrijs

Hemelvaart: openlucht viering bij de Sfeerstal m.m.v. het Prot. Kerkkoor, Sarina Brouwer-Rijlaarsdam en Melvin Vis 1. kerk
28 mei 2017 Kandidaat W. Warnar

Lisse

  1. diaconie (zie blz.3)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

 4 juni 2017 Ds. G. van ’t Kruis

Boskoop

Pinksteren: m.m.v. koor United Voorbereiding Heilig Avondmaal.

Na afloop is het koffiedrinken

1. diaconie (zie blz.3)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

 

Wie ben je?

Een aantal weken geleden was ik op een bijeenkomst waar we eerst een kennismakingsrondje deden om elkaar wat beter te leren kennen: de één doet dat kort, de ander stelt zichzelf wat uitgebreider voor. Zo vertellen we aan elkaar wie we zijn. Maar wie zijn we voor God, in onze relatie tot God? In Johannes 18 wordt er aan twee mensen gevraagd wie ze zijn. Aan Jezus, die gevangen genomen wordt; Hij wordt ervaren als een ongrijpbare, moeilijk te identificeren man. Een man achter wie vele mensen aan lopen, een man over wie de ronde doet dat hij veel mensen geneest, maar ook dat hij opstanden veroorzaakt. Als Hij hoort dat Jezus van Nazareth gezocht wordt, zegt Hij: “Ik ben het”. Iedereen is perplex, de soldaten deinsden achteruit. Ook als hij door de hogepriester ondervraagd wordt, staat Jezus voor wie Hij is, Hij draait er niet omheen. Hij wordt gepakt en geboeid weggevoerd. De andere man aan wie gevraagd wordt wie hij is, is Petrus; deze komt niet uit voor wie hij is. “Jij hoort toch ook bij Jezus?”, vraagt men hem meerdere keren. En iedere keer zegt hij weer: “Nee, ik ben het niet” en als een vrij man loopt hij de tuin in. Petrus geeft niet thuis, hij zit gevangen in zijn geloof, in zichzelf. En niet alleen Petrus, ook Annas en de hogepriester Kajafas. Jezus weet wel wie Hij is. Zo laat Johannes zien hoe onvrij wij als mensen kunnen zijn en wat er van ons mensen is geworden- geboeid aan tradities, onzeker, of juist té zeker. Jezus die zelf geboeid wordt, is Degene die ons verlost uit onze eigen boeien, onze tekorten. Zo worden wij bevrijd door Hem die niet wegloopt voor wie Hij is.

Continue reading

Het kerkblad van 30 april en 7 mei 2017

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  30 april  2017
9.30  uur: ds. Dennis Verboom, Leiden
Collectes: kerk, pred.pl., rest. fonds

Zondag  7 mei 2017
9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Boskoop
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfonds
Na de dienst is er koffiedrinken.18.30 uur: Sing-in o.l.v. Anke Bos
Collecte: alg.kerk.werk

Continue reading

symposium 500 jaar reformatie

Symposium 500 jaar reformatie

Op 26 april vindt in Nieuwveen ter gelegenheid van het Reformatiejaar (500 jaar reformatie) een mini-symposium plaats met als thema “De kracht en de pijn van de Oecumene”. Sprekers zijn Ds. Arjan Plaisier, oud-scriba van de Protestantse kerk in Nederland en Mgr. Jan Hendriks, (hulp)bisschop in Haarlem. Zij zullen hun licht laten schijnen over de Oecumene nu en de kansen voor de toekomst.

In het dorp Nieuwveen gaan op zondag twee groepen christenen naar hun eigen kerk. De katholieken gaan naar hun H. Nicolaaskerk, de protestanten verzamelen zich rond de preekstoel in de Ontmoetingskerk.

De Reformatie laat diepe sporen na. Hoewel wij als christenen het goed met elkaar kunnen vinden, merken wij op belangrijke momenten dat de geschiedenis ook ervoor gezorgd heeft dat er scheuringen zijn ontstaan. De laatste decennia zoeken wij als christenen elkaar weer op. En dat moet ook. Oecumene noemen wij dat. En in de loop van de tijd ontdekken wij ook de waarden die de verschillende richtingen hebben gebracht. Maar ook… er zijn nog pijnmomenten.

Dominee Gonja van ’t Kruis en diaken-pastor André van Aarle organiseren dit mini-symposium. Tussendoor is er samenzang met begeleiding van orgel en dwarsfluit. Daarnaast worden op spinet muzikale intermezzo’s gespeeld uit de tijd van Luther. Er is ook gelegenheid voor een plenair gesprek.

Na afloop is er een hapje en een drankje. De Ontmoetingskerk in Nieuwveen (Kerstraat 45) is open om 19.00 uur, om 19.30 uur begint de avond. U bent allen van harte welkom. Toegang; gratis.

De dienst van 16 april 2017 met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de dienst van 16 april 2017 met Ds G van’t Kruis.

 

De dienst van 13 april 2017 met Ds T Wielsma

Beluisteren de dienst van 13 april 2017 met Ds T Wielsma.

 

Het kerkblad van 16 en 23 april 2017

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 16 april 2017
9.30  uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Boskoop
Pasen
Collectes: diaconie, pred.pl.,onderh.geb.

Zondag 23 april 2017
9.30 uur: kand. W. Warnar, Lisse
Collectes: kerk, pred.pl.,alg.kerk.werk

Continue reading

De dienst van 9 april 2017 mer Ds A de Ruiter

Beluisteren de dienst met Ds A de Ruiter van 9 april 2017

 

 

De dienst van 2 april 2017 wr Ds G van ’t Kruis

Beluisteren de dienst van 2 april 2017 wr Ds G van ’t Kruis.