Het kerkblad van 19 en 26 februari 2017

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  19 februari  2017
9.30  uur:  kand. W. Warnar, Lisse
Collectes: kerk, pred.pl, alg.kerk.werk
Koffiedrinken na de dienst

Zondag  26 februari 2017
9.30 uur: kand. G. Wolfert, Utrecht
Collectes: kerk, pred.pl, verw. kst

 

Continue reading

De dienst van 12 fen 2017 met Ds T Wielsma

Beluisteren de dienst van 12 fen 2017 met Ds T Wielsma.

 

blauwe-knop-12

De dienst van 5 februari met Mevr M Kloppenburg

Beluisteren de dienst van 5 februari met Mevr M Kloppenburg

 

 

blauwe-knop-12

De ontmoetingskerkbrief van februari 2017

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 5 februari 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. mevr. M. Kloppenburg, Alphen a/d Rijn

 

o.l.v. Annet Hoogerwerf

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Koffiedrinken na afloop

1. diaconie (zie blz. 4)

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

algemeen kerkelijk werk

12 februari 2017 Ds. T. Wielsma,

Uithoorn

Viering Heilig Avondmaal 1. diaconie (zie blz 5)

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

19 februari 2017 Kand. W. Warnar,

Lisse

Koffiedrinken na afloop ? 1.kerk

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

26 februari 2017 Kand. G. Wolfert,

Utrecht

  1.kerk

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten

 5 maart 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis,

Boskoop

 

o.l.v. Dita Bos

1ste Zondag 40-dagentijd

m.m.v. de Herman Singers

Koffiedrinken na afloop

 

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

algemeen kerkelijk werk

Continue reading

Het kerkblad van 5 en 12 februari 2017

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  5 februari  2017

9.30  uur:  ds. mevr. M. Kloppenburg, Alphen a/d Rijn
Voorbereiding HA
Collectes: diaconie, pred.pl, rest.fonds
Koffiedrinken na de dienst
18.30 uur: sing-in o.l.v. Annet Hoogerwerf
Collecte: alg. kerk. werk

Zondag  12 februari  2017
9.30 uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Viering Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, pred.pl., onderh. geb.

Gaven van de Geest.

Zaterdagavond 28 januari was er in ’t Anker een bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de kerk. Onze kerk telt maar liefst 75 vrijwilligers! Een grote groep mensen die zich met hart en ziel inzet voor de kerk. Velen hebben zelfs meer dan één taak. Zorgen voor én de bloemen, halen en brengen mensen naar de kerk, én bezoeken gemeenteleden. Daarnaast zijn er de ouderlingen, de kerkrentmeesters en diakenen, de kosters, de leden van de gespreks- en werkgroepen, de kindernevendienst, lopers van de Kerkbalans en het kerkblad….. en dan ben ik nog niet volledig. In 1 Korinthiërs 12 lezen we dat de Geest in iedereen, ten bate van de gemeente zichtbaar aan het werk is. En wordt ook een opsomming van bepaalde

eigenschappen gegeven:  Aan de één wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de één ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is (vers 8-10). 1 Korintiërs 12 wordt trouwens direct gevolgd door het hooglied van de liefde in 1 Korintiërs 13. En in dat hoofdstuk kunnen we lezen dat de gaven zonder liefde niets waard zijn. Uiteindelijk is niet bepalend welke gave jou wordt toevertrouwd, maar of je bereid bent die gave in te zetten voor de liefde en gevuld door de liefde. Zoek je je eigen belang en eer, óf ben je bezig God en de naaste lief te hebben? Uiteindelijk moet de liefde je doel zijn! Zo zal God dat ook leiden. Uiteindelijk ontvangen we onze gaven van Gods Geest. Sommige gaven komen pas in de loop van ons leven tot ontwikkeling, tot bloei. Je volgt je hart en/of anderen wijzen je op bepaalde eigenschappen en verdiensten. Zelf kunnen we er bescheiden over zijn. Bemoediging hierin is belangrijk, een bedankje kan geen kwaad. Daarom was het zo fijn om zaterdagavond bij elkaar te zijn, elkaar te ontmoeten, met elkaar mee te leven en elkaar te bedanken!

  Continue reading

De dienst van 29 jan 2017 met G van’t Kruis

Beluisteren de dienst van 29 jan 2017 met G van’t Kruis

 

blauwe-knop-12

dienst van 22 jan 2017 met Ds P Wilchut

Beluisteren  dienst van 22 jan 2017 met Ds P Wilchut

 

blauwe-knop-12

Het kerkblad van 22 en 29 januari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  22 januari 2016
9.30  uur:  ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk, pred.pl,orgelfonds
Muzikale dienst met 2 organisten
Koffiedrinken na de dienst

Zondag  29 januari 2016
9.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Boskoop
Collectes: diaconie, pred.pl., verw.kst.
Preekbespreking na de dienst

Continue reading

De dienst van 8 jan 2017 met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de dienst van 8 jan 2017 met Ds G van’t Kruis.

 

blauwe-knop-12

De ontmoetingskerkbrief van jan 2017

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 8 januari 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

 

o.l.v. Coby Jansen

Opnieuw verbinden ambtsdrager

Afscheid pastoraal werker

Koffiedrinken na afloop

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

algemeen kerkelijk werk

15 januari 2017 Ds. A. Christ

Katwijk

  1.kerk

2.predikantsplaats

3.algemeen kerkelijk werk

22 januari 2017 Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

Dienst met muzikale begeleiding Anton de Boer en Hanno Hommel

Koffiedrinken na afloop

1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

29 januari 2017 Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

 

  1.diaconie

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten

 5 februari 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. A. v.d. Berg

Lisse

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Koffiedrinken na afloop

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

algemeen kerkelijk werk

 

Overgang naar een nieuw jaar

We zijn weer een nieuw jaar binnen gegaan. Vol verwachting; wat kan er allemaal niet gebeuren in een jaar? Ook al leven we in een welvarend en vrij land, soms komt de ellende wel erg dichtbij.  Buiten is het nog vaak donker, we doen er dan ook veel aan om die dagen met zelf ontstoken lichtjes te verlichten. De afgelopen dagen waren de huizen in Nieuwveen ook aan de buitenkant prachtig verlicht. Een mooi gezicht in de donkere straten. Ons grootste Licht, dat van de geboorte van  Jezus, is een Licht dat blijvend zal stralen. Hij belooft ons niet los te zullen laten. Dat is iets om ook in het nieuwe jaar weer naar uit te zien. Dat wens ik u dan ook van harte toe.

Continue reading