Korte overdenking Gonja van’t Kruis

beste gemeenteleden,

 

Omdat we in deze tijden niet bij elkaar kunnen komen in onze kerk, doen we het via de digitale weg.
Ik hoop dat u en jullie bemoediging kunnen putten uit deze korte overdenking die te zien is via de volgende link:

 

https://youtu.be/GILAxryTH04  

 

Als kerkenraad wensen we u Gods troost en sterkte toe in deze moeilijke periode, 
ds. Gonja van 't Kruis

 

Psalm 40: 1-4

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. 2 Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord. 3 Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. 4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.

 

Geen diensten ivm coronavirus

Geen diensten ivm coronavirus

Er zullen in onze kerk de komende 3 zondagen, tot en met 29 maart, GEEN kerkdiensten plaatsvinden.

Ook de oecumenische diensten op 18 en 25 maart in het kader van de 40dagentijd gaan niet door.

 

We volgen daarbij de richtlijnen van onze classis Zuid Holland Noord en de RIVM, die dit advies geven.

 

De wekelijkse inloop op maandagochtend in ’t Anker vindt op ’t moment ook geen doorgang.

 

11 mrt 2020 Biddag olv diaken van Aarle en Ds G van’t Kruis

Beluisteren 11 mrt 2020 Biddag olv diaken van Aarle en Ds G van't  Kruis.

 

De dienst van 8 mrt 2020 met diaken A van Aarle

Beluisteren de dienst van  8 mrt 2020 met diaken A van Aarle

 

Het kerkblad van 8, 11, 15 en 18 mrt 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 8 maart

2e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, pred.plaats, rest.fonds
 

Biddag 11 maart
Oecumenische dienst
19:30 uur: diaken Van Aarle en ds. Van ’t Kruis
Collecte: kerk

 

Zondag 15 maart
3e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds, Van Dis, Nieuwegein
Collectes: diaconie, pred.plaats, verw.kosten

Na afloop ontmoeting met koffie

 

Woensdag 18 maart
|
Oecumenische vesper; Ontmoetingskerk
19:00 uur: ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
 

Vespers en diensten in de 40dagentijd

Met mijn collega’s ds. Jan Willem van Dijk en pastor-diaken André van Aarle bereid ik samen de komende diensten van de 40dagentijd voor. Naast de vieringen in onze eigen kerk vinden er de volgende diensten/vespers plaats:
18 maart en 1 april: oec. vespers in de Prot. kerk Nieuwveen van 19:00-19:30
11 maart: Biddag voor gewas en arbeid in de Prot. kerk Nieuwveen om 19:30
25 maart: oec. viering Hoogfeest Maria Boodschap met het koor de Horizon in de RK kerk in Zevenhoven om 19:00
8 april: uitvoering deel Mattheus Passion door Con Amore in de Prot. kerk in Nieuwveen, van 19:00-20:00
10 april: Kruisweg in de RK kerk in Nieuwveen om 15:00

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Continue reading

De dienst van 1 mrt 2020 met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de dienst van 1 mrt 2020 met Ds G van't Kruis

 

De dienst van 23 februari met Ds mevr M de Goei

Beluisteren de dienst van 23 februari 2020 met Ds mevr M  de  Goei

 

Het kerkblad van 23 en 26 februari en 1 en 4 maart 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 23 februari
9.30 uur: ds. mevr. M. de Goei, Amersfoort
Collectes: diaconie, pred.plaats, a.k.w.
 

Woensdag 26 februari
As-woensdag: Oecumenische dienst RK Zevenhoven
19:00 uur: ds. Van ’t Kruis en diaken Van Aarle
Met medewerking van koor Revival

Zondag 1 maart
1e zondag 40-dagentijd
9.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.plaats, onderhoud geb.
Na afloop ontmoeting met koffie

Woensdag 4 maart
Vesper Ontmoetingskerk
19:00 uur: diaken Van Aarle

 

Continue reading

De dienst van 16 februari met Ds D Verboom

Beluisteren de dienst van 16 februari met Ds D Verboom.

(klik op kerk)

 

De dienst van 9 februari mer Ds T Wielsma

Beluisteren de dienst van 9 februari mer Ds   T  Wielsma.