Author Archives: Adrie

Pinkster meditatie door Ds G van’t Kruis

Beste gemeenteleden,

 

Nog steeds kunnen we niet fysiek samenkomen in de kerk. En zo hebben we vrijwel de gehele Paascyclus die loopt tot en met het Pinksterfeest, digitaal doorgebracht.

A.s zondag vieren we Pinksteren, het feest waarop we herdenken dat de Heilige Geest werd uitgestort.
We lezen over het geluid van een grote windvlaag, waarna er boven de hoofden van de mensen vlammen verschenen, 'vurige tongen'.
De vlammen staan symbool voor de Heilige Geest waarmee de gelovigen vervuld werden.

Na de uitstorting van de Heilige Geest en de verspreiding van het geloof dat daarna plaatsvond, ontstond ook de christelijke kerk.                         
 De plaats waar we nu al maanden niet meer samen kunnen komen.   

Vanaf zondag 5 juli kan dat weer. Dat mogen we misschien ook wel zien als een ingreep van de Geest.                                                                                                                                                                                                                                                           

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben, door Uw kracht….   
U kunt de Pinkstermeditatie beluisteren via:

https://youtu.be/WV9w7uoLtuI 

Een gezegend Pinksterfeest, ds. Gonja van ‘t Kruis

De meditatie van 24 mei door Ds G van’t Kruis

beste gemeenteleden,

Morgen, de zondag na Hemelvaart, wordt ook wel ‘Wezenzondag’ genoemd, omdat de mensen zich na het afscheid van Jezus zo verlaten als wezen voelden (Joh. 14, vers 18: "ik laat jullie niet als wezen achter").

Maar deze zondag heeft nóg een naam, namelijk zondag Exaudi (verhoor), verwijzend naar Psalm 27, waarin het gaat het over de kracht van de verhoring van onze gebeden. Het gaat in deze psalm ook over de oproep om dapper en vastberaden te blijven. Het is een gebed dat te midden van de verlatenheid tussen Hemelvaart en Pinksteren de nabijheid van God zoekt. Dagen waarin de verlatenheid nog voelbaar is, en de Geest er nog niet is.

En zo staat deze zondag niet alleen in het teken van verlatenheid, maar ook in het teken van gebedsverhoring. Die hoopvolle boodschap hoorden we ook op Hemelvaartsdag. Die duw in de rug die we krijgen om niet verweesd te blijven staren, maar in beweging te komen.

Want hoe houd je het anders vol om dapper te blijven? In een wereld, waarin weinig beschutting is tegen gevaar? In een wereld waarin zo veel broze mensen zijn, wat nu zo zichtbaar in deze tijd met zoveel mensen die geveld worden door ziekte?

U kunt de overdenking bekijken via de volgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=E-kugVpjDpY&feature=youtu.be  

 

Gezegende groet,

ds. Gonja van 't Kruis

De overdenking van hemelvaartsdag met diaken André van Aarle en ds. Gonja van ’t Kruis

beste gemeenteleden,

 

Sinds jaar en dag vindt onze Hemelvaartsviering op de prachtige buitenlocatie van de Sfeerstal plaats.
Het is altijd druk, omdat deze dienst niet alleen gemeenteleden en parochianen uit Nieuwveen trekt, maar ook van daarbuiten en zelfs mensen van heinde en verre.
Er is ieder jaar een koor bij, en er wordt veel gezongen. 
Na afloop drinken we koffie en genieten we van de saamhorigheid.
En zo is deze viering altijd een van de feestelijkste diensten van het jaar.

Diaken van Aarle en ik houden ook dit jaar weer samen de overdenking in de Sfeerstal.
Het is al voor de derde keer dat we dat gezamenlijk doen, want de laatste jaren is onze Hemelvaartsviering oecumenisch.
 

Dit jaar is het anders dan anders. 
Als voorgangers staan we er nu alleen, zonder mensen om ons heen.
Toch hopen we dat u door de buitenbeelden wat in de sfeer komt van deze jaarlijkse viering, die u kunt bekijken via de volgende link:

https://youtu.be/JxGKQwBPd4A  

 

Een gezegende Hemelvaartsdag toegewenst,

diaken André van Aarle
ds. Gonja van 't Kruis

 

Het kerkblad van 17, 21 en 25 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 17 mei
De dienst vervalt

Hemelvaartsdag 21 mei
Geen viering

Zondag 24 mei
De dienst vervalt

 

Leven naar Hemelvaart

De Hemelvaart van Jezus vormt een schakel tussen Zijn opstanding, verschijningen en de uitstorting van de heilige Geest.
Met Hemelvaart breekt er een andere tijd met Gods werk in de wereld aan. Nu worden de volgelingen van Jezus aan het werk gezet. Maar niet zonder de belofte dat Gods Geest hen daarbij zal helpen.
Dit jaar zal er op Hemelvaartsdag geen oecumenische buitenviering zijn in de Sfeerstal. Een vreugdevolle viering die elk jaar veel mensen trekt. Desalniettemin zullen we ook nu weer de kracht ontvangen om verder te gaan. Jezus’ betrokkenheid bij ons werk hier op aarde is en blijft intens.

 

Al dreigt de duisternis,
zijn Licht doet ons weer hopen.
Door Hem, die luister is,
staat nu de hemel open.
Wij zingen voor de Heer!
(Jochen Klepper)

 

Ik wens u gezegende dagen en sterkte toe,

ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Continue reading

De overdenking van 17 mei door Ds G van, t Kruis

beste gemeenteleden,

 

De benaming voor de laatste zondag voor Hemelvaart is zondag Rogate.
Rogate betekent: vraagt of bid.

In onze gebeden noemen we vaak gezondheid als het allerbelangrijkste.
Onze gezondheid is ook ons grootste goed, iets om dankbaar voor te
ijn.

Daarom is deze tijd, met een ziekte die zoveel slachtoffers maakt, zo moeilijk.

Zondag Rogate wijst ons weer op het bidden. Bidden voor een betere tijd, bidden dat je elkaar weer kunt ontmoeten.
Bovenal versterken we door te bidden onze band met onze Schepper.

 

Naast de overdenking hoort u ook de wekelijkse mededelingen en speelt één van onze organisten, Anton den Boer op het orgel:

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2PoEIzS3aY&feature=youtu.be  

 

hartelijke groet en Gods zegen,

ds. Gonja van 't Kruis

 

De meditatie van 10 mei door Ds G van, t Kruis

Beste gemeenteleden,

 

Zingen en muziek zijn essentiële onderdelen van onze erediensten.
We zingen er God de lof mee toe, ons geloof wordt erdoor versterkt en het verbindt ons met elkaar.
We kunnen niet zonder muziek en zang, en we missen het, nu we het niet met elkaar kunnen uitoefenen.
 

Psalm 98, de psalm van zondag 10 mei, waarmee we deze overdenking beginnen, roept op tot zingen.   
Een oproep die juist in deze tijd, met zoveel zieken en stervenden, ook moeilijk kan lijken. 

Maar zingen en muziek geven ons ook de moed om door te gaan. We kunnen er onze gevoelens van blijdschap en verdriet mee uiten.   
En het helpt ons keer op keer weer te realiseren dat het God is, Die ons door deze periode heen zal helpen.
Laten we daarom een nieuw lied voor Hem zingen.

 

Zingt een nieuw lied voor God den Here,want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
  

U kunt de overdenking openen met de volgende link:

 

https://youtu.be/XAYHpIfzdfo  

 

hartelijke groet en Gods zegen gewenst,

ds. Gonja van 't Kruis

Het kerkblad van 3 en 10 mei 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 3 mei
De dienst vervalt

Zondag 10 mei
De dienst vervalt

Zondag Jubilate en Zondag Cantate

Omdat het niet anders kan, verzorgen we nog steeds iedere week online overdenkingen van uit onze kerk. Alle ons bekende e-mailadressen ontvangen hiervan een link. Mocht u nog niets ontvangen, neemt u dan contact met mij op.

Net als de eerste vijf zondagen van de Veertigdagentijd hebben ook de vijf zondagen na Pasen prachtige namen. Zondag 3 mei is het de derde zondag na Pasen, zondag Jubilate, wat betekent: “Jubelt, juicht”. Dit juichen is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: “Juicht Gode, gij ganse aarde”. Sinds de dag dat Jezus is opgewekt uit de dood kan de aarde niets anders dan daarover jubelen.

Een week later, 10 mei, de vierde zondag na Pasen, is zondag Cantate genaamd. Cantate betekent: “Zingt!”, afkomstig uit het 1e vers van Psalm 98: “Zingt de Heer een nieuw lied”. Sinds Pasen, is met de opstanding van de Heer alles anders voor ons mensen. We mogen vernieuwd verder gaan in een nieuw leven, waarin we God mogen toezingen met nieuwe liederen. En zo leven we zondag na zondag toe naar Hemelvaart en de viering van het Pinksterfeest.

Hartelijke groet en sterkte in deze tijden, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Virtuele overdenking

Iedere week wordt er op de woensdagmiddag in onze kerk een korte meditatie van onze predikant opgenomen. Daarnaast wordt u welkom geheten door de ouderling van dienst en hoort u naar wie de bloemen gaan. In de opnamen worden ook een aantal mooie liederen gemonteerd. U krijgt op vrijdag of zaterdag een mail met een link. Als u daarop klikt dan kunt u de opnamen bekijken en beluisteren. Van harte aanbevolen.

Collecten

Met het vervallen van de kerkdiensten kunnen we ook niet meer onze dankbaarheid tonen in de vorm van offergaven tijdens het collecteren. Aangezien dit toch ook een wezenlijk taak van de gemeente van Christus is, wil ik u er op wijzen dat u altijd een bijdrage kunt over maken. Hierbij de bankrekeningen van onze kerk; NL96 RABO 0373 701 497 en van de diaconie; NL 11 RABO 0373 710 011.

Agenda

Maandag 4 en 11 mei: van 10:00 tot 11:30 uur boeken ruilen bibliotheek ’t Anker.

Maandag 11 mei: (virtuele) vergadering kerkenraad.

 

Vluchten

U kent het vast nog wel dat liedje van Annie M.G. Smidt uit 1977; ‘Vluchten kan niet meer’. Daar moest ik dezer dagen aandenken nu we zo in beslag genomen worden door het Coronavirus. Je kunt je maatregelen treffen, maar de gevolgen daarvan ontvluchten niet. In het liedje wordt bezongen hoe dreigend de wereld op ons af kan komen en dat we ons geluk dan maar moeten zoeken in de liefde tot elkaar. Druk als we allemaal zijn om in deze wereld vooruit te komen, steeds beter, groter en meer te willen. Ons streven om steeds meer invloed op ons leven en welzijn te krijgen; ‘Hoe ver moet je gaan?’. Aan het einde van het lied zingen Jenny Arean en Frans Halsema: ‘We maken ons eigen alternatiefje, met of zonder boterbriefje, m’n liefje, m’n liefje wat wil je nog meer.’ Noodgedwongen moeten wij in deze tijden ook naar andere wegen zoeken om elkaar vast te houden en lief te hebben. Dat we ons niet te veel  laten leiden door dingen die ons benauwen en elkaar niet uit het oog, of in deze situatie beter gezegd uit het hart, te verliezen.

(Als u het liedje nog eens wilt horen; hier de link; https://www.youtube.com/watch?v=sE2yz-L64ag).

 

Namens de kerkenraad

Jan Vervark

Overdenking 3,4 en 5 mei door DS G van’t Kruis

Beste gemeenteleden,

 

Op 4 mei staan we stil bij de getroffenen van de oorlog en op 5 mei vieren we zoals elk jaar de bevrijding van ons land. 
Dit jaar anders dan anders, nu we zo gebonden zijn en er geen grote festiviteiten kunnen plaatsvinden. 
Meer dan eerdere jaren realiseren we ons wat vrijheid inhoudt, en hoe belangrijk die is.
 

De zondag van 3 mei is het zondag Jubilate: een jubelzondag, omdat de vreugde van de Opstanding steeds zichtbaarder wordt.
We beginnen met Psalm 66, de psalm van deze zondag: 

 

Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorierijke naam ter eer
Laat van alom Hem lof ontvangen
Geducht zijn uwe daden, Heer
Uw tegenstanders, diep gebogen
aanvaarden veinzend uw beleid
Heel d'aarde moet uw naam verhogen
psalmzingen uwe majesteit  

U kunt de overdenking volgen via de volgende link:

 

https://youtu.be/pFLA9viiTDc  

 

Gods zegen gewenst en sterkte in deze tijden,

ds. Gonja van 't Kruis

2e zondag na Pasen overdenking Ds G van’t Kruis

Beste gemeenteleden, 

 

Komende zondag is het de 2e zondag na Pasen: zondag Misericordias Domini.
Het is de zondag waarop we denken aan Gods barmhartigheid, die onmisbaar is voor ons leven
 

De overdenking begint met Psalm 33 (Kom nu met zang en roer de snaren), waarin Zijn barmhartigheid in vers 8 wordt bezongen:

 https://youtu.be/BJWAAbCGagE

 

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

 

Hartelijke groet en veel sterkte gewenst,

Gonja van 't Kruis

1e zondag na pasen door Ds G van’t Kruis

beste gemeenteleden,

 

Met Pasen vierden we de opstanding van Christus. 

Nu, na Zijn opstanding, hebben we de belofte van een nieuw leven gekregen, en daarom wordt de eerste zondag na Pasen: "Quasi modo geniti" (als pasgeboren kinderen) genoemd. We mogen als vernieuwde mensen verdergaan.

 

Hieronder vindt u/vind jij de link met de mededelingen van deze week en de overdenking:

 

https://youtu.be/5Z-uHuFf0wE  

 

 

Na de overdenking is het volgende lied, geschreven en gecomponeerd door de Italiaanse geestelijke Pierangelo Sequeri te horen: 

 

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
 

 

hartelijke groet en Gods zegen in deze tijd,

ds Gonja van 't Kruis