Financieel beheer / bankrek.

Mw. M. Karens-van den Broek
tel. 538987,
jankarens@wanadoo.nl

Onze gemeente heeft een bankrekening bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG).
Het Inbannr is: NL72 FVLB 0635 8083 07 t.n.v. CvK Protestante Gemeente Nieuwveen

Het nieuwe banknummer per 1 november is: NL96 RABO 0373 701 497.