Financiën diaconie / zending:

Penningmeester: dhr. C. Spek
Banknummer: NL 75 FVLB 0635 8085 44  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nieuwveen.
In geval van een storting voor de zending dient vermeld te worden: inzake ZWO.

Financieel assistent: mevr. K. Post – van Zoest (opstelling balans en jaarrekening)