Oude pennen en viltstiften voor de St. Elim

De St. Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. De twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderhuis en een agrarische school. De zusterorganisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten. St. Elim werkt uitsluitend met vrijwilligers, dus er blijft niets aan de strijkstok hangen.
De naam Elim is afgeleid van de Hebreeuwse naam voor een bron van
Levend water. Deze bron kwamen de Israëlieten tegen tijdens hun uittocht uit Egypte. In Elim waren 12 bronnen en 70 palmbomen.
In kinderhuis Elim kunnen de kinderen kracht opdoen. De kracht die zij nodig hebben voor de rest van hun leven. Water is hoop, beweging, leven. Hoop op een betere toekomst en kans op een beter, menswaardig bestaan.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen. Daarnaast proberen ze ook zelf actief aan geld te komen door presentaties over het werk te geven, door op braderieën e.d. met een kraam te staan, door bijv. een Benefietconcert  en door het inzamelen van oude pennen en viltstiften. Deze worden door een bedrijf verwerkt tot plantengieters. Elke pen levert de St. Elim 2 cent op. Dat lijkt niet veel maar onlangs  kon de stichting melden dat er tot dat moment maar liefst 15.000  lege pennen en viltstiften waren ingezameld.  Dit is goed voor een bedrag  van €300,00  dat anders in de prullenbak zou verdwijnen!
In de Ontmoetingskerk in Nieuwveen en in Wereldwinkel de Toren op het Reghthuysplein in Nieuwkoop worden sinds vorig jaar pennen en viltstiften ingezameld.
Wilt u er eens over nadenken of ook u in uw gemeente aan deze inzameling wilt gaan meewerken? Wanneer u dit doet hoeft u alleen een inzamelbak in uw kerkgebouw te zetten en enige informatie in uw zondagsbrief/kerkblad te zetten. Wanneer u een behoorlijke hoeveelheid pennen en viltstiften heeft verzameld, ben ik bereid ze te komen ophalen. Neemt u dan contact op met ondergetekende via de mail a.n.hoogerwerf@gmail.com of telefonisch 0172 538102. Bij voorbaat hartelijk dank.

Annet Hoogerwerf-Teitsma.