De dienst van 24 mrt 2019 met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de dienst van 24 mrt 2019 met Ds G van't Kruis

 

Het kerkblad van 24 en 31 mrt en 3, 7, 10, 16, 17 en 19 april 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  24 maart 2019

3e zondag in de 40 dagentijd
9.30  uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Gezinsdienst en bevestiging ambtsdrager
M.m.v. kinderkoor Joy uit Gouda
Collectes: diaconie, pred.plaats, orgelfonds

 

Woensdag 27 maart 2019
19.00 – 19.30 uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Oecumenische vesper
 

Zondag  31 maart 2019
4de zondag in de 40 dagentijd

9.30 uur: Prop. T. de Vries – Meijer, Haarlem
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk
 

Woensdag 3 april 2019
19.00 – 19.30 uur: kand. N. Langstraat
Oecumenische vesper

Zondag 7 april 2019
5e zondag 40 dagentijd

9.30 uur: Ds. G. van Viegen, Waddinxveen
Collectes: diaconie, pred.pl, onderh.geb.
Ontmoeting met koffie na de dienst
 

Woensdag 10 april 2019
19.00 – 19.30 uur: ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
Oecumenische vesper
 

Veertigdagentijd
In de periode van de 40-dagentijd komen we elke woensdag om 19:00 een half uur bij elkaar voor een vesper in het voorschip van de Ontmoetingskerk. We zingen en bidden met elkaar en luisteren naar lezingen uit het Oude
estament en het Evangelie. Zo lezen we in de 3e week van de Veertigdagentijd, woensdag 27 maart uit Deut. 4: 1, 5-9 en Mt. 5: 17-19; in de 4e week van de veertigdagentijd, woensdag 3 april: Jes. 49: 8-15 en Joh. 5: 17-30 en in de 5e week in de veertigdagentijd, woensdag 10 april uit Dan. 3: 14-20 en Joh. 8: 31-42.

 

Oecumene in de Stille Week
Dinsdag 16 april: Film

19.30 uur in de Dorpskerk in Zevenhoven. Inloop met koffie of thee vanaf  19.15 uur. Film over het leven van een verzetsheldin, Corrie ten Boom. Het gaat niet alleen over het verzet maar ook over de vergeving. De film duurt een uur. Na de film is er gelegenheid tot napraten in groepjes, onder genot van thee of koffie. Er worden daarbij een paar vragen voorgelegd.

 

Woensdag 17 april: Vesper
19.00 uur in onze kerk. Korte overdenking. Laat de stilte spreken in uw hart.
 

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) : Kruisweg
15.00 uur in de Heilige Nicolaas Kerk in Nieuwveen. We zullen stilstaan bij de lijdensweg van Jezus, vanaf zijn ter dood veroordeling tot en met zijn begrafenis. We doen dit aan de hand van 14 kruiswegstaties, die verbeeld
worden in de schilderingen op de wanden van de Nicolaaskerk. Op deze manier kunnen we als gelovigen in gebed de Via Dolorosa doorlopen.

Hartelijke groet, Ds. Gonja van ’t Kruis en Dita Bos

 

Continue reading

De dienst van 17 maart 2019 met Ds B van Laar

Beluisteren de dienst van 17 maart 2019 met Ds B van Laar.

 

De dienst van 10 maart 2019 met Ds A vd Wal

Beluisteren de dienst van 10 maart 2019 met Ds A vd Wal.

 

het kerkblad van 10,13,17 en 20 maart 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 10 maart 2019
Eerste zondag 40-dagentijd

9.30  uur:  ds. A. v/d Wal, Hoofddorp
Dienst met preekbespreking
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fonds

Woensdag 13 maart 2019
Biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn en diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, kerk

Zondag  17 maart  2019
Tweede zondag 40-dagentijd

9.30 uur: dhr. B. van Laar, Nieuw-Vennep
Collectes: diaconie, pred.pl, verw.kst
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Woensdag 20 maart 2019
Vesper

19.00 – 19.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn

 

Lezingen op Biddag 13 maart en de vesper op woensdag 20 maart

Op zondag 3 maart en Aswoensdag lazen we woorden van de profeet Joël. Hieronder de komende lezingen in de veertigdagentijd. Lezingen op Biddag voor gewas en arbeid (1e week 40-dagentijd), woensdag 13 maart:-OT- lezing: Jon. 3, 1-10, de profetie van Jona, en

Evangelielezing: Lc. 11, 29-32. Lezingen 2e week 40-dagentijd, woensdag 20 maart: OT-lezing: Jer. 18, 18-20, het gebed van Jeremia, en Evangelielezing: Mt. 20, 17-28, Jezus op weg naar Jeruzalem.

 

Continue reading

De dienst van 3 mrt 2019 met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de dienst van 3 mrt 2019 met Ds G van't Kruis.

 

De dienst van 24 februari 2019 met Ds Mandemaker

Beluisteren de dienst van 24 februari 2019 met Ds Mandemaker

 

De dienst van 17 feb 2019 met mevr. J. Pennewaard,

Beluisteren de dienst van  17 feb 2019 met mevr. J. Pennewaard,

 

Het kerkblad van 24 februari en 3 maart 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  24 februari  2019
9.30  uur:  ds. E. Mandemaker, Noordwijkerhout
Collectes: diaconie, pred.plaats, alg.kerk.werk
 

Zondag 3 maart 2019
9.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Bevestiging ambtdragers
Collectes: diaconie, jeugdwerk, onderh. geb.
Ontmoeting met koffie na de dienst

17.00 uur: sing-in o.l.v. Hedi Hegeman

   

Vespers in de Veertigendagentijd

Op woensdag 6 maart komen we om 19:00 bijeen in de RK Nicolaaskerk voor de viering van Aswoensdag, die geleid wordt door diaken André van Aarle. ds. Jan Willem van Dijk (Zevenhoven) en mijzelf. Na de viering van Biddag voor gewas en arbeid op 13 maart, komen we in de veertigdagentijd op de vijf woensdagen daarna ook om 19:00 bijeen voor de viering van korte vespers in de Ontmoetingskerk.  Voor al deze vieringen bent u/jij van harte uitgenodigd!

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Continue reading

De dienst van 10 feb 2019 met Ds D Verboom

Beluisteren de dienst van 10 feb 2019 met Ds D Verboom.