Paas-overdenking

Beste gemeenteleden,

 

We kunnen morgen niet bij elkaar komen voor de Paasdienst, waarin dit jaar het kerkkoor bij ons zou zingen.
Maar toch staan we er morgen bij stil: de Heer is opgestaan!

Met deze link kunt u/kun jij de Paas-overdenking bekijken:

 

   https://youtu.be/uLjZP43jKlw

 

 

Ik lees daarin een deel uit het Paasevangelie van Matteüs 28.
In vers 20 belooft Jezus ons na zijn opstanding: 'En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Dat is een belofte die we deze Pasen meer dan ooit nodig hebben en voor ogen mogen houden.
 

hartelijke groet en een gezegende Pasen gewenst,

ds. Gonja van 't Kruis

overdenking G van’t Kruis Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Beste gemeenteleden,

 

Deze week is het de Stille week en voor velen van ons is het ook in het dagelijks leven stiller geworden.
Ik spreek mensen die erg kwetsbaar zijn en uit angst geen bezoek (zelfs niet van hun eigen kinderen) meer ontvangen. 
Het is een eenzame tijd.
 

Voor deze Stille week hebben we in het kader van Witte Donderdag en Goede Vrijdag weer een overdenking opgenomen.
Er zullen ook weer mededelingen worden gedaan. Op deze manier willen we u de hoogte houden.
Hieronder kunt u de link openen:

https://youtu.be/fvgneqqpk28  

 

Op zaterdagavond zult u de link ontvangen met de Paasoverdenking
mede namens de kerkenraad Gods zegen gewenst,
ds. Gonja van 't Kruis 

 

Johannes 13: 
Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste
aan.

het kerkblad van april 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 5 april
De kerkdienst vervalt
 

Stille week en Pasen
Alle diensten vervallen
 

Wekelijkse online overdenkingen

Omdat het niet anders kan, houden we op dit moment iedere week online overdenkingen. In de stille week, toelevend naar Pasen, verzorgen we meerdere uitzendingen. Alle ons bekende e-mailadressen ontvangen hiervan een bericht met een link. Mocht u nog niets ontvangen, neemt u dan contact met mij op.
Ik wens u, mede namens de kerkenraad, een gezegende Pasen toe.

 

 

Continue reading

De overdenking van palm zondag door Ds G van´t Kruis

beste gemeenteleden,

 

We naderen de Paastijd steeds meer. 

 

Omdat we nog niet samen kunnen komen hebben we n.a.v. komende Palmzondag 5 april weer een overdenking opgenomen, die te zien is via deze link:

 

https://youtu.be/RbZHC4iB_u4  

 

Ik hoop dat u/jullie daar bemoediging en troost uit kunnen putten,

 

hartelijke groet,

ds. Gonja van 't Kruis

 

Psalm 118:

27 De Heer is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. 

Marcus 11: 

8 Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9 Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.'

Korte overdenking Gonja van’t Kruis

beste gemeenteleden,

 

Omdat we in deze tijden niet bij elkaar kunnen komen in onze kerk, doen we het via de digitale weg.
Ik hoop dat u en jullie bemoediging kunnen putten uit deze korte overdenking die te zien is via de volgende link:

 

https://youtu.be/GILAxryTH04  

 

Als kerkenraad wensen we u Gods troost en sterkte toe in deze moeilijke periode, 
ds. Gonja van 't Kruis

 

Psalm 40: 1-4

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. 2 Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord. 3 Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. 4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.

 

Geen diensten ivm coronavirus

Geen diensten ivm coronavirus

Er zullen in onze kerk de komende 3 zondagen, tot en met 29 maart, GEEN kerkdiensten plaatsvinden.

Ook de oecumenische diensten op 18 en 25 maart in het kader van de 40dagentijd gaan niet door.

 

We volgen daarbij de richtlijnen van onze classis Zuid Holland Noord en de RIVM, die dit advies geven.

 

De wekelijkse inloop op maandagochtend in ’t Anker vindt op ’t moment ook geen doorgang.

 

11 mrt 2020 Biddag olv diaken van Aarle en Ds G van’t Kruis

Beluisteren 11 mrt 2020 Biddag olv diaken van Aarle en Ds G van't  Kruis.

 

De dienst van 8 mrt 2020 met diaken A van Aarle

Beluisteren de dienst van  8 mrt 2020 met diaken A van Aarle

 

Het kerkblad van 8, 11, 15 en 18 mrt 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 8 maart

2e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, pred.plaats, rest.fonds
 

Biddag 11 maart
Oecumenische dienst
19:30 uur: diaken Van Aarle en ds. Van ’t Kruis
Collecte: kerk

 

Zondag 15 maart
3e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds, Van Dis, Nieuwegein
Collectes: diaconie, pred.plaats, verw.kosten

Na afloop ontmoeting met koffie

 

Woensdag 18 maart
|
Oecumenische vesper; Ontmoetingskerk
19:00 uur: ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
 

Vespers en diensten in de 40dagentijd

Met mijn collega’s ds. Jan Willem van Dijk en pastor-diaken André van Aarle bereid ik samen de komende diensten van de 40dagentijd voor. Naast de vieringen in onze eigen kerk vinden er de volgende diensten/vespers plaats:
18 maart en 1 april: oec. vespers in de Prot. kerk Nieuwveen van 19:00-19:30
11 maart: Biddag voor gewas en arbeid in de Prot. kerk Nieuwveen om 19:30
25 maart: oec. viering Hoogfeest Maria Boodschap met het koor de Horizon in de RK kerk in Zevenhoven om 19:00
8 april: uitvoering deel Mattheus Passion door Con Amore in de Prot. kerk in Nieuwveen, van 19:00-20:00
10 april: Kruisweg in de RK kerk in Nieuwveen om 15:00

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Continue reading

De dienst van 1 mrt 2020 met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de dienst van 1 mrt 2020 met Ds G van't Kruis