De dienst van 27 jan met Ds Kloppenburg

Beluisteren de dienst van 27 jan met Ds Kloppenburg

 

 

Het kerkblad van 27 jan en 3 feb 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  27 januari 2019
9.30  uur: ds. M. Kloppenburg, Rijnsaterwoude
Collectes: diaconie, pred.pl, onderh. geb.
16.00 uur: kinderkerk in de Geref.kerk, Ter Aar

Zondag 3 februari 2019
9.30 uur: ds. G.van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, pred.pl, rest.fonds
Ontmoeting met koffie na de dienst.

17.00 uur: sing-in o.l.v. Coby Jansen

 

Kinderkerk 27 januari

Ben je tussen de 0 en 12 jaar? Kom dan op zondag 27 januari om 16.00 uur naar de Gereformeerde Kerk, Oostkanaalkade 2, Ter Aar (bij de rotonde en de brug). Neem je vader, moeder, opa en oma maar mee! We zingen met elkaar en luisteren naar het verhaal van de Verloren zoon. Als je 7 jaar of ouder bent, dan mag je een kwartiertje naar een andere ruimte waar je dingen mag doen die bij jouw leeftijd passen. Het collectedoel is dit keer: Kinderen in de knel (Kerkinactie). De andere data van de Kinderkerk zijn: 7 april: GK Nieuwkoop, 23 juni: Prot. Kerk Nieuwveen, 15 sept.: Prot. Kerk Zevenhoven, 17 nov: GK Ter Aar.

Hartelijke groet, ds Gonja van ’t Kruis.

 

Bij de komende diensten

27 januari zal ds. Kloppenburg voorgaan die wij kennen van de bevestiging van onze eigen predikant. Het is goed haar in ons midden te hebben, omdat zij ook degene is die tijdens de nascholingsdagen van onze predikant de vervanging op zich neemt. 3 februari zal een gewone eredienst zijn waarin ds. Gonja van ’t Kruis voorgaat. In deze dienst zullen we ons voorbereiden op het Avondmaal dat een week later gevierd zal worden. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Om 17.00 uur is de eerste van de twee sing-ins die dit voorjaar worden gehouden. Het nieuwe tijdstip heeft er voor gezorgd dat we in het najaar ook een paar nieuwe gezichten zagen. We hopen alle vaste bezoekers weer te ontmoeten, maar dat ook ú de stap eens neemt om een sing-in bij te wonen. Dé gelegenheid om zelf te komen met een voorstel van een lied dat u graag wilt zingen, zowel uit het nieuwe liedboek als uit onze eigen liedbundel. Hanno Hommel begeleidt de samenzang en zal ongetwijfeld ook zelf een mooi intermezzo spelen. De leiding is deze keer in handen van Coby Jansen.

.

Continue reading

De dienst van 20 jan 2019 met Ds de Goei

Beluisteren De dienst van 20 jan 2019 met Ds de  Goei

 

 

De dienst van 13 jan 2019 met Ds Verboom

Beluisteren de dienst van 13 jan 2019 met Ds Verboom

 

het kerkblad van 13 en 20 jan 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  13 januari  2019
9.30  uur: ds. D. Verboom, Rijnsburg
Dienst met preekbespreking
Collectes: kerk, pred.pl, orgelfonds

Zondag  20 januari 2019
9.30 uur: ds. J. de Goei, Amersfoort
m.m.v. de Herman Singers uit Woerden
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk

Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Continue reading

het einde van de ontmoetingsbrief

Het einde van de Ontmoetingskerkbrief 
 
van de Protestantse gemeente te Nieuwveen 
 
3 januari 2019 
 
Hierbij heeft u de laatste ‘kerkbrief’ in handen.  Waarschijnlijk weet u wel dat de vacatures in de kerkenraad niet zijn ingevuld. Wie op de gemeenteavond van 26 november j.l. aanwezig was, heeft ook gehoord wat de consequenties zijn: de 5 overgebleven ambtsdragers kunnen niet alles blijven doen. Sommige deeltaken worden door de activiteitencommissie of een gemeentelid overgenomen. Daar zijn we heel blij mee! Maar er moesten ook taken geschrapt worden. Eén daarvan is het samenstellen van de kerkbrief. Hier wordt na vele jaren een punt achter gezet.  
 
Abonnement regionaal Kerkblad We gaan er vanuit  dat u nog wel graag  informatie vanuit de kerk wilt krijgen. Gelukkig is er nog het regionale kerkblad. Hierin zal het nieuws vanuit onze Ontmoetingskerk wel gepubliceerd worden. Wanneer u dit kerkblad nog niet leest kunt u een abonnement nemen. Dit kunt u doorgeven aan mevr. Jopie van Leeuwen, Kerkstraat 15, tel. 538431 of per mail: jvanleeuwen.keller@casema.nl. De kosten zijn € 20,00 per jaar. Het kerkblad verschijnt in principe elke 14 dagen, met uitzondering van de zomerperiode en de tijd rond Kerst, dan zit er 3 of 4 weken tussen. 
 
Informatie eigen gemeente digitaal (blijven) ontvangen? Ook kunt u van de mogelijkheid gebruik maken om de informatie van onze eigen gemeente (die in het kerkblad verschijnt) digitaal te ontvangen. Als u daarvan gebruik wilt maken, stuurt u een email naar de scriba: a.n.hoogerwerf@gmail.com. 
 
Slotwoorden redactie In het kerkblad is minder ruimte voor ons nieuws. Sommige stukken die we in de kerkbrief kwijt konden kunnen nu niet meer gepubliceerd worden. Wat mij betreft is er een einde gekomen aan de interviews met gemeenteleden. Maart 2014 stond het eerste interview in de kerkbrief. December 2018 het 53ste. Dank aan allen die mij hun verhaal hebben toevertrouwd. We hebben velen binnen de gemeente beter leren kennen. 
 
Met vriendelijke groet, Annet Hoogerwerf-Teitsma. 
 
Annet en ik maakten om de beurt de kerkbrief. Hoewel het altijd een heel gepuzzel was om alles goed leesbaar en in de juiste volgorde weer te geven, heb ik het toch met veel plezier gedaan. Hopelijk heeft u het gewaardeerd en heeft deze brief bijgedragen om betrokken te raken bij het wel en wee van onze gemeenteleden en bij het vele werk wat in onze gemeente wordt gedaan. Maar soms moet je moeilijke keuzes maken; helaas! 
 
Met vriendelijke groet, Jan Vervark 
Als een soort voorproefje van wat u kunt verwachten als u besluit digitaal informatie van onze gemeente te blijven ontvangen, onderstaande info: 

Continue reading

De dienstvan 30 december 2018 met Ds D Verboom

Beluisteren de dienstvan 30 december 2018 met Ds D Verboom

 

De dienst van 25 dec 2018 met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de dienst van 25 dec 2018 met Ds G van't Kruis.

 

 

De dienst van 23 dec 2018 met Ds T Wielsma

Bekuisteren de dienst van 23 dec 2018 met Ds T Wielsma.

 

het kerkblad van 23 dec 2018 t/m 6 jan 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  23 december 2018 4e advent
9.30  uur:  ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk, pred.pl, rest.fonds

Maandag 24 december 2018 Kerstnachtdienst
21.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfonds

Dinsdag 25 december 2018 Kerstmorgendienst
9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk
 

Zondag  30 december 2018
9.30 uur: ds. D. Verboom, Rijnsburg
Collectes: kerk, pred.pl, verw.kst.

Maandag 31 december 2018 Oudjaarsdienst
18.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie, kerk

Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst in ’t Anker
10.00 uur : ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collecte: kerk
Ontmoeting met koffie na de dienst

Zondag 6 januari 2019 Herbevestiging/afscheid en sing-in
9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk, pred.pl, verw.kst.
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Continue reading