De dienst van 13 jan 2019 met Ds Verboom

Beluisteren de dienst van 13 jan 2019 met Ds Verboom

 

het kerkblad van 13 en 20 jan 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  13 januari  2019
9.30  uur: ds. D. Verboom, Rijnsburg
Dienst met preekbespreking
Collectes: kerk, pred.pl, orgelfonds

Zondag  20 januari 2019
9.30 uur: ds. J. de Goei, Amersfoort
m.m.v. de Herman Singers uit Woerden
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk

Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Continue reading

het einde van de ontmoetingsbrief

Het einde van de Ontmoetingskerkbrief 
 
van de Protestantse gemeente te Nieuwveen 
 
3 januari 2019 
 
Hierbij heeft u de laatste ‘kerkbrief’ in handen.  Waarschijnlijk weet u wel dat de vacatures in de kerkenraad niet zijn ingevuld. Wie op de gemeenteavond van 26 november j.l. aanwezig was, heeft ook gehoord wat de consequenties zijn: de 5 overgebleven ambtsdragers kunnen niet alles blijven doen. Sommige deeltaken worden door de activiteitencommissie of een gemeentelid overgenomen. Daar zijn we heel blij mee! Maar er moesten ook taken geschrapt worden. Eén daarvan is het samenstellen van de kerkbrief. Hier wordt na vele jaren een punt achter gezet.  
 
Abonnement regionaal Kerkblad We gaan er vanuit  dat u nog wel graag  informatie vanuit de kerk wilt krijgen. Gelukkig is er nog het regionale kerkblad. Hierin zal het nieuws vanuit onze Ontmoetingskerk wel gepubliceerd worden. Wanneer u dit kerkblad nog niet leest kunt u een abonnement nemen. Dit kunt u doorgeven aan mevr. Jopie van Leeuwen, Kerkstraat 15, tel. 538431 of per mail: jvanleeuwen.keller@casema.nl. De kosten zijn € 20,00 per jaar. Het kerkblad verschijnt in principe elke 14 dagen, met uitzondering van de zomerperiode en de tijd rond Kerst, dan zit er 3 of 4 weken tussen. 
 
Informatie eigen gemeente digitaal (blijven) ontvangen? Ook kunt u van de mogelijkheid gebruik maken om de informatie van onze eigen gemeente (die in het kerkblad verschijnt) digitaal te ontvangen. Als u daarvan gebruik wilt maken, stuurt u een email naar de scriba: a.n.hoogerwerf@gmail.com. 
 
Slotwoorden redactie In het kerkblad is minder ruimte voor ons nieuws. Sommige stukken die we in de kerkbrief kwijt konden kunnen nu niet meer gepubliceerd worden. Wat mij betreft is er een einde gekomen aan de interviews met gemeenteleden. Maart 2014 stond het eerste interview in de kerkbrief. December 2018 het 53ste. Dank aan allen die mij hun verhaal hebben toevertrouwd. We hebben velen binnen de gemeente beter leren kennen. 
 
Met vriendelijke groet, Annet Hoogerwerf-Teitsma. 
 
Annet en ik maakten om de beurt de kerkbrief. Hoewel het altijd een heel gepuzzel was om alles goed leesbaar en in de juiste volgorde weer te geven, heb ik het toch met veel plezier gedaan. Hopelijk heeft u het gewaardeerd en heeft deze brief bijgedragen om betrokken te raken bij het wel en wee van onze gemeenteleden en bij het vele werk wat in onze gemeente wordt gedaan. Maar soms moet je moeilijke keuzes maken; helaas! 
 
Met vriendelijke groet, Jan Vervark 
Als een soort voorproefje van wat u kunt verwachten als u besluit digitaal informatie van onze gemeente te blijven ontvangen, onderstaande info: 

Continue reading

De dienstvan 30 december 2018 met Ds D Verboom

Beluisteren de dienstvan 30 december 2018 met Ds D Verboom

 

De dienst van 25 dec 2018 met Ds G van’t Kruis

Beluisteren de dienst van 25 dec 2018 met Ds G van't Kruis.

 

 

De dienst van 23 dec 2018 met Ds T Wielsma

Bekuisteren de dienst van 23 dec 2018 met Ds T Wielsma.

 

het kerkblad van 23 dec 2018 t/m 6 jan 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  23 december 2018 4e advent
9.30  uur:  ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk, pred.pl, rest.fonds

Maandag 24 december 2018 Kerstnachtdienst
21.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfonds

Dinsdag 25 december 2018 Kerstmorgendienst
9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk
 

Zondag  30 december 2018
9.30 uur: ds. D. Verboom, Rijnsburg
Collectes: kerk, pred.pl, verw.kst.

Maandag 31 december 2018 Oudjaarsdienst
18.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie, kerk

Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst in ’t Anker
10.00 uur : ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collecte: kerk
Ontmoeting met koffie na de dienst

Zondag 6 januari 2019 Herbevestiging/afscheid en sing-in
9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk, pred.pl, verw.kst.
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Continue reading

De dienst van 16 december 2018 met Ds C Kant

Beluisteren de dienst van 16 december 2018 met Ds  C Kant

 

De dienst van 9 dec 2018 met Ds D Verboom

Beluisteren de dienst van 9 dec 2018 met Ds D Verboom.

 

De dienst van 2 december met mevr. Hede Hegeman

Beluisteren de dienst van 2 december met mevr. Hede Hegeman