Sing-In

Het komend seizoen worden er 4 sing-ins gehouden en wel op 7 oktober en 4 november in 2018 en op 3 februari en 3 maart in 2019. De organisten Anton den Boer en Hanno Hommel zullen beide twee van de sing-ins begeleiden. De aanvangstijd is 17.00 uur.

Van harte hopen we dat deze tijd ervoor zorgt dat velen van u de weg naar de kerk zullen vinden om met elkaar te zingen. Zoals gebruikelijk zal er ook altijd ruimte zijn voor gebed, een Bijbellezing en een korte meditatie.

De leiding zal om de beurt in handen zijn van Anke Bos, Dita Bos, Coby Jansen en Hedi Hegeman.