Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

de ontmoetingskerbrief van maart 2018

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
  4 maart 2018

 

 

18.30 uur

Ds. Gonja v.’t Kruis

Boskoop

 

Sing-in

Gezinsdienst en herbevestiging diaken

3e zondag van de 40-dagentijd

Ontmoeting met koffie na de dienst

o.l.v. Annet Hoogerwerf

1. diaconie

2. jeugdwerk

3. onderhoud gebouwen

alg. kerk. werk

11 maart 2018 Ds. K. Kant

Katwijk

4e zondag van de 40-dagentijd

Dienst met preekbespreking

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

14 maart 2018

19.30 uur

Ds. L. de Graaff

Tiel

Biddag 1.diaconie

2.kerk

18 maart 2018 Ds. F. Bos

Waddinxveen

5e zondag van de 40-dagentijd

Ontmoeting met koffie na de dienst

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten

25 maart 2018 Ds. C. van Dis

Nieuwegein

Palmpasen

Voorbereiding Heilig Avondmaal

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

29 maart 2018

19.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

Witte Donderdag

Viering Heilig Avondmaal

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

30 maart 2018

19.30 uur

Ds. D. Verboom

Rijnsburg

Goede Vrijdag Er wordt niet gecollecteerd
    1 april 2018 Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

Pasen

M.m.v. het Protestants Kerkkoor

Er is geen koffiedrinken na de dienst

en ’s avonds geen  sing-in

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten

Tevens inzameling spaardoosjes 40-dagentijd

Johannes 2, 13 – 22,  Tempelreiniging

 

De dienst van zondag 4 maart is een gezinsdienst. Deze derde zondag van de 40dagentijd staat in de kerkelijke traditie bekend als Zondag Oculi: ‘Ik houd mijn ogen gericht op de Heer’ (Psalm 25,15).

Maar de mensen in de tekst van vandaag, die over de tempelreiniging gaat, hebben hun ogen op hele andere dingen gericht: op het tempelplein proberen ze met koop en verkoop veel te verdienen. En geldwisselaars doen er nog een schepje bovenop. In zijn woede werpt Jezus de tafels omver: daar is het huis van Zijn Vader niet voor bedoeld!  De tempeldienaren reageren schamper en vragen ‘met welke papieren’ Hij dit denkt te doen. Jezus geeft hen als antwoord: “breek deze tempel af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.”  Het gaat Jezus in deze uitspraak niet om deze specifieke tempel. Hij bedoelt dat Hij na drie dagen zal opstaan uit de dood en daarmee zal laten zien dat het leven de dood overwonnen heeft.

Zo gaat het in ons leven ook om onze eigen opstandingskracht: kiezen we ervoor om het echte leven van Jezus in ons hart ontvangen of om ons leven te laten ontheiligen door het slechte, net als de handelaars in de tempel…

Gezinsdienst 4 maart

Zoals altijd zal de gezinsdienst verluchtigd worden met platen die via de beamer vertoond worden. Mart en Tessa zullen de Schriftlezingen verzorgen, en Maartje zal het gebed om ontferming uitspreken.

Nog meer feestelijkheden tijdens deze dienst: Kees Spek wordt herbevestigd als diaken en Benno en Jacoline van der Meer zijn dankbaar voor de zegeningen in hun leven en willen dat samen met de gemeente delen.

 

Meeleven

Dankbaarheid bij huize Hospes nu de longoperatie van dhr J. Hospes (Weegbree 4), goed geslaagd is. We wensen hem na deze ingreep veel sterkte toe bij het verdere herstel.

Mw. Gina Domingues-Baptista (Bruningstraat 9) ondergaat momenteel verschillende onderzoeken in het ziekenhuis. We leven met haar mee en wensen haar een voorspoedig herstel toe!

Sterkte gewenst aan Benno van der Meer (Leeuwerikhof 15, Roelofarendsveen) en zijn vrouw Jacoline, nu Benno met moeilijkheden kampt. Desondanks heeft hij een rotsvast geloof in onze Heer, dat hem veel kracht geeft. Ook leest hij regelmatig religieuze teksten, zoals deze, die wij u niet willen onthouden:

 

Je liefde verwoorden

Dikwijls doen we er het zwijgen toe, terwijl we eigenlijk iets zouden moeten zeggen. Het is moeilijk om op een goede manier van iemand te houden als je daar geen woorden bij gebruikt. Als we tegen onze ouders, kinderen, geliefden of vrienden zeggen: “Ik houd veel van je”, “Ik geef om je”, “Ik denk vaak aan je”, “Je bent het mooiste dat me ooit gegeven werd”, dan maken we een keuze voor het leven.

Het is niet altijd gemakkelijk om te zeggen dat we van iemand houden.
Maar als je het doet, zal je merken dat het een geschenk is dat de ander niet gauw meer

vergeten zal. Als een zoon tegen zijn vader zeggen kan: “Ik houd van je, pap”, en als een

moeder tegen haar dochter kan zeggen: “Kind, ik houd van je”, dan ontstaat er een nieuwe,

zegenrijke plek, een ruimte waar het goed toeven is.

Woorden hebben de macht om leven voort te brengen.

De tekst komt uit:  “Brood voor Onderweg” (Henri Nouwen)

 

Groothuisbezoeken 19 en 20 maart

Ook dit jaar staan er weer groothuisbezoeken gepland:

De eerste is op maandagmiddag 19 maart bij Marijke Spek, Oude Nieuwveenseweg 33, aanvang 14:30

De tweede vindt plaats op dinsdagavond 20 maart bij Rita vd Boon, Oude Nieuwveenseweg 3, aanvang 20:00

U zult hiervoor een uitnodiging ontvangen.

 

Overlijden

We ontvingen bericht van overlijden van dhr. P. de Ruijter, één van onze gemeenteleden die op landgoed Ursula verbleef. Dhr. De Ruijter werd 87 jaar. We hebben hierbij stilgestaan met de woorden van  Psalm 23b, vers 2:

De Heer is mijn Herder,

Hij waakt voor mijn ziel,

Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen,

Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel. 

 

Belijdenis

Deze maand zal ik starten met belijdeniscatechese. Nadine v/d Vis heeft aangegeven dat zij graag belijdenis van haar geloof wil afleggen. Indien er meer mensen willen aansluiten, kun je/kunt u contact met mij opnemen.

 

Hartelijke groet,

Ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

Over de dienst van 4 maart leest u hierboven meer. Van harte hopen we dat velen in deze dienst aanwezig zullen zijn!

’s Avonds is er weer een sing-in, o.l.v. Annet Hoogerwerf en organist Anton den Boer.

Na de dienst op 11 maart met ds. Kant uit Katwijk zal er een preekbespreking zijn.

14  maart is er biddag. Midden in de week kunt u een dienst bijwonen waarbij Gods zegen wordt gevraagd voor gewas en arbeid. De voorganger zal ds. de Graaff uit Tiel zijn.

18 maart komt ds. Bos uit Waddinxveen, ook weer een trouwe gastpredikant. Na afloop ontmoeting met koffie.

25 maart is de laatste zondag van de 40-dagentijd, ofwel Palmpasen. Ds. van Dis uit Nieuwegein zal o.a. voorbereiding voor het Heilig Avondmaal doen.

Op Witte Donderdag 29 maart zal de viering van het Heilig Avondmaal zijn met onze eigen predikant.

Goede Vrijdag 30 maart wordt de kruisiging herdacht en zullen we stukken uit de Mattheüs Passion horen. Ds. Verboom uit Rijnsburg gaat dan voor.

Tenslotte zullen we op  Paasmorgen 1 april, na een Paasontbijt in ’t Anker, Het Paasfeest met elkaar vieren. Het Prot. kerkkoor verleent haar medewerking en onze eigen predikant is wederom voorganger. I.v.m. het ontbijt, zal er na de kerkdienst geen koffiedrinken zijn; we hebben elkaar dan al voldoende kunnen ontmoeten. Ook is er ’s avonds geen sing-in; deze is gepland op zondagavond 8 april.

 

40 dagen boekje

Alle gemeenteleden konden op de pastorale enquête invullen of zij post vanuit de kerk willen ontvangen. De 40 dagen boekjes zijn dus alleen bezorgd bij hen die er prijs op stellen. Er waren echter 10 exemplaren extra gedrukt die achter in de kerk zijn neergelegd. Deze waren binnen de kortste keren meegenomen. Fijn!

Wanneer u, achteraf gezien, dus toch prijs stelt op dit boekje, laat u het ondergetekende dan weten. Dan komt u op de lijst voor volgend jaar te staan. Tel. 538102, email: a.n.hoogerwerf@gmail.com

 

Jaarboek

Het jaarboek heeft u inmiddels ook ontvangen. En helaas…. het eerste foutje is alweer ontdekt. Bij ‘informatief’ op blz. 18 klopt het emailadres van Daniëlle Ouwersloot niet meer. Dit moet zijn: danielleouwersloot@icloud.com

In de aanloop naar het maken van het jaarboek is u gevraagd uw telefoonnummer en/of emailadres te geven

zodat de ledenlijst zoveel mogelijk informatie bevat en wij elkaar goed kunnen bereiken. Hebt u dat niet gedaan, maar mogen uw gegevens volgend jaar ook vermeld worden, geeft u dat dan door. Ook aan ondergetekende, tel. 538102 of per email: a.n.hoogerwerf@gmail.com

Met dank aan iedereen die een jaarverslag heeft geschreven en aan Wim van der Vis die de ledenlijsten zo mooi heeft aangepast.

 

Uit de kerkenraad

In de vergadering van 12 februari werd er teruggekeken op de afgelopen tijd.

Er was, naast de gewone diensten, een mooie Avondmaalsdienst en een sing-in, waarbij er gehoopt werd dat de opkomst wat hoger dan gebruikelijk zou zijn.

Er werd ook vooruitgekeken: in maart zal er een gezinsdienst, een dienst met preekbespreking, de biddag en de Stille Week, voorafgaand aan Pasen, zijn. Heel fijn dat er ook dit jaar een oecumenische Passie zal worden gehouden.

Het 40-dagen boekje was inmiddels klaar, het werkplan 2018 werd goedgekeurd, het jaarboek was in wording en het preekrooster 2019 (!) was door Jannemarie Spelt al volledig ingevuld.

De pastorale zaken werden besproken; het team komt binnenkort bij elkaar.

De diaconie kon melden dat de spaardoosjes zijn uitgedeeld.

Het CvK maakte bekend dat er € 42.000 aan toezeggingen zijn gedaan.

De kindernevendienst liet weten dat er weer een Paasproject voor de kinderen zou zijn.

We konden al met al terugzien op een vergadering waarbij in goede sfeer veel werd besproken.

 

 

Voor uw agenda

Maandag 5, 12, 19 en 26  maart: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur.

Dinsdag 6 en woensdag 7 maart: de laatste gespreksgroepen.

Maandag 12 maart: kerkenraadsvergadering in ’t Anker vanaf 19.30 uur.

Woensdag 14 maart: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Maandag 19 maart 14.30 uur en dinsdag 20 maart 20.00 uur: groothuisbezoeken, resp. op Oude Nieuwveenseweg 33 en Oude Nieuwveenseweg 3.

                                                                     Dinsdag 27 maart: Passie vanaf 18.45 uur vanuit de Dorpskerk in

Zevenhoven (zie verderop).

             Zondag  1 april: Paasontbijt in ’t Anker; vanaf 8.15 uur welkom en om 8.30

             uur start ontbijt.

                                                                     Zaterdag 14 april: bazaar in ’t Anker.

 

 

Ter herinnering: Presentatie Bijbel

Zondag 4 maart zal mevrouw Joke Slager-van den Beukel uit Ouderkerk a/d Amstel een door haar geïllustreerde en geschreven Bijbel presenteren .

De Bijbel heeft grote platen en de tekst die zij er bij heeft geschreven, heeft ze in eenvoudig Nederlands geschreven.

Het is een Bijbel voor alle leeftijden.

Mevr. Slager schrijft: ‘Het is een sprekend en levendig boek geworden, dat in geen enkele boekenkast zal misstaan. Het is een echt familieboek, geschreven en geïllustreerd van uit het hart’.

U kunt deze Bijbel inzien en eventueel kopen voor € 39,50;

dit kan ook later per bank.

 

 

 

Het thema van de  40 dagen  dit jaar  is: ‘Onvoorwaardelijke liefde’.

 

Collecte zondag 4 maart 2018 / 3e zondag 40 dagen tijd

Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Collecte zondag 11 maart 2018 / 4e zondag 40 dagen tijd

Kerken Almere runnen een sociale supermarkt
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Collecte zondag 18 maart 2018 / 5e zondag 40 dagen tijd

Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen

die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer

slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van

Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te

krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

 

 

Collecte zondag 25 maart 2018 / 6e zondag 40 dagen tijd

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Collecte Zondag 1 april 2018 1ste Paasdag

Zet kinderen aan het kliederen!

Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteer mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

Helpt u mee om al deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

De spaardoosjes

die aan het begin van de 40-dagentijd na de kerkdiensten zijn uitgereikt, worden 1ste paasdag opgehaald in de kerk,  gelijk met de diaconie collecte .

De diaconie.

 

Inloopochtenden

Elke maandag is er weer een inloop ochtend van 10.00  t/m 11.30 u in ’t Anker. Iedereen is welkom.

Groetjes van de gastvrouwen  en tot ziens, Marijke, Gerda, Hilda, Wil, Bea, Anja, Jopie, Coby  en Rita.

Actie kerkbalans geslaagd!

Zo mogen we het wel noemen. In de vorige kerkbrief vermeldden we al dat het ophalen van de enveloppen voorspoedig is verlopen. Allereerst een hartelijk dank aan alle vrijwilligers die de enveloppen hebben weggebracht en weer opgehaald. Wat is het fijn dat zoveel leden van onze gemeente zich daarvoor hebben ingezet.

Ook natuurlijk dank aan u, lid van de protestantse gemeente te Nieuwveen, die de actie hebben ondersteund d.m.v. een geldelijke toezegging.

We zijn trots te kunnen melden dat de actie iets meer dan € 42.000 aan toegezegde vrijwillige bijdrage heeft opgeleverd. Dit is slechts een fractie minder dan vorig jaar. Een prachtig resultaat! Allen hartelijk dank!

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 

Opbrengst papiercontainer Schoterhoek

Van Cyclus kregen enkele weken geleden weer een opgave van het ingezamelde oud papier over het afgelopen jaar. Ook dit jaar weer een fantastisch resultaat; € 2.062. Voor dit fantastische resultaat zijn we grote dank verschuldigd aan Gerrit Spek.

Vrijwel iedere dag controleert hij of het er rondom de papiercontainer netjes uit ziet en stapelt hij het papier zo op dat deze zo efficiënt mogelijk wordt gevuld. Daarnaast bracht hij iedere dag papier en karton van Coöp Rehorst naar de container. Helaas heeft hij vanwege zijn leeftijd dit laatste moeten stopzetten; heel begrijpelijk. Wie weet is er iemand in de gemeente of iemand die u kent die dit van hem zou willen overnemen. (Bel Gerrit Spek: tel. 539406)

 

Nog even voor diegene die niet weten waar de container te vinden is:

Deze staat op het terrein van Transportbedrijf Van ’t Kruis (Schoterhoek). Als u het industrieterrein vanuit Nieuwveen oprijdt en vervolgens rechtsaf slaat ziet u na ca. 100 meter links  een groene bak van Cyclus staan. Dus heel goed bereikbaar en vooral ook heel keurig opgeruimd zodat u altijd uw dozen met oud papier netjes kwijt kunt. Van harte aanbevolen.

Jan Vervark

 

Opbrengst collecten diaconie februari

Werelddiaconaat: Challenging Heights (bevrijding kindslaven in Ghana) € 74,05;  Missonairwerk: Cross Point Getsewoud €  57,05;  Kerk in Actie: IOCC (gevluchte moeders en kinderen uit Syrië) €  88,95 en Kerk in Actie: SchuldHulpMaatje (scholing vrijwilligers) €  73,90.

Voorts mochten we nog twee giften ontvangen: € 10,00 t.b.v. diaconie en € 10,00 voor de bloemen.

Namens de diaconie, dank voor uw gave.

 

Opbrengst overige collectes februari

Restauratiefonds €  65,85; orgelfonds €   57,95; verwarmingskosten €   42,22; algemeen kerkelijk werk €  94,85 en voor instandhouding predikantsplaats €   310,30.

Bij de actie kerkbalans mochten we nog een prachtige gift ontvangen van €  200,00  t.b.v. de geluidsinstallatie in de kerk.

 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage, de kerkrentmeesters.

 

Dankbetuiging

Ik wil iedereen bedanken voor de warme belangstelling door een kaartje, bloemen en/of bezoek tijdens mijn ziekte. Namens Gerrit en Leny bedanken wij ook voor het meeleven na het overlijden van onze oudste zuster Nel.

Kees Spek.

Kledingaktie  “Nieuwkoop helpt Oost-Europa”

In de maand maart start de kleding inzameling van de werkgroep Nieuwkoop helpt Oost Europa.

Alle goede, schone baby-kinder-en volwassenen  kleding kunt u brengen. Ook beddengoed, dekens, babyspullen, knuffels, speelgoed en schoeisel is welkom.

De opbrengst is in zijn geheel voor projecten in Roemenië en naar gebieden in Oost Europa waar de nood het hoogst is. Ter plaatse verzorgt de kerkelijke instantie voor de verdeling, zodat alles goed terecht komt.

U kunt de kleding en goederen, verpakt in vuilniszakken inleveren op de volgende adressen:

Iedere woensdagavond in maart tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij gebouw `t Anker, A.H. Kooistrastraat 29, Nieuwveen.  En iedere maandagavond in maart tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij de Fam. Bartels, Vrijenhoek 16, Zevenhoven. Verder op zaterdag in maart bij de Fam.Bos,  Hogendijk 5, Nieuwveen.

Een groep vrijwilligers sorteert en verpakt de kleding. Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden, of voor verdere info kunt u bellen tel. 534513 Dita Bos.

Ledenmutaties

Overleden: dhr. P. de Ruijter, Westerpolderweg 15.

Mevr. M.L. Verhaar – Roos is verhuisd vanuit Leimuiden naar J.J.Rooversstraat 22 (tot 2017 wonend op het Jan Switzerpad). Terug in Nieuwveen dus; wij wensen u veel woonplezier toe!

Mevr. R. Matsinger (Zwaluwlaan 5) heeft aangegeven dat zij uitgeschreven wil worden. Hoewel we dat betreuren moeten we haar wens respecteren.

Jolien Hardsteen is verhuisd van Blokland 25 naar Vinkeveen. We hopen dat ze het daar snel naar haar zin zal hebben.

 

Oecumenia

Woensdagmiddag 14 maart is er weer Oecumenia.

Deze middag staat ‘kleuren voor volwassenen’ op het programma.

Vorig jaar werd er nog wat vreemd tegen aan gekeken maar inmiddels weten vele van u dat het een heerlijk rustgevende bezigheid is.

De prachtig gedetailleerde tekeningen nodigen uit tot inkleuren.

Wilt u het ook eens proberen? Kom dan gezellig langs, woensdagmiddag 14 maart om 14.30 in ‘t Anker, u bent van harte welkom!

Team Oecumenia

 

                                              “Passie” door Nieuwveen en Zevenhoven.

De zending en evangelisatie commissie, de protestantse gemeente van Nieuwveen en de

            RK kerken van Nieuwveen en Zevenhoven willen graag weer

                                               de Passie organiseren voor onze dorpen.

Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus wordt verteld  in een rondgang op

verschillende manieren in 4 kerken; door drama en zang,  kiezen en dichten en gesproken

woord.

De rondgang ( op de fiets ) vindt plaats op dinsdag 27 maart 2018. ( mocht u niet kunnen

fietsen wordt er vervoer met de auto geregeld )

De presentatie duurt op iedere locatie ongeveer 15 minuten. De totale rondgang duurt

twee uur. U kunt de rondgang op verschillende tijden starten: 18:45, 19:00, 19:15 en 19:30.

Alle groepen starten bij de Dorpskerk in Zevenhoven. Na afloop is er koffie of thee bij de

Johannes geboortekerk in Zevenhoven.

Met dit initiatief hopen we veel mensen te bereiken, daarom zal er huis-aan-huis in Nieuwveen en Zevenhoven een flyer worden verspreid.

Wilt u daaraan meehelpen of op een andere manier meewerken, vul dan u naam in a.u.b. op de intekenlijst achter in de kerk of meldt u zich aan bij ondergetekende.

Namens de organisatie;

Dita  Bos tel 534513 of e.mail  bosdita@gmail.com

 

Jarigen (75-plusssers) in maart en huwelijksjubilea

Slechts één jarige in maart:

mevr. A.M.D. Harmeijer – Verhagen, Dorpsstraat 11 D  is jarig op 14 maart.

We wensen u een heel gezellige verjaardag toe en een mooi nieuw levensjaar, onder Gods zegen.

 

Een hartelijke felicitatie voor het echtpaar Rita en Hage van der Boon-van Stuijvenberg (Oude Nieuwveensweg 3) die op 15 februari a.s. 45 jaar met elkaar getrouwd mochten zijn.

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.(Spreuken 3:3)

Met excuses dat dit niet in de vorige kerkbrief vermeld stond.

16 maart zijn er twee echtparen 12 ½ jaar getrouwd:

José en Marco Karens – van Zuijlen, Blokland 36

en Sarina en Jurjen Brouwer-Rijlaarsdam, Van Boetzelaerstraat 69 in Alphen a/d Rijn.

Van harte gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal en Gods zegen over de toekomst toegewenst!

 

Schrijf uw Naam uit God over de ganse breedte van mijn bestaan

van voordat ik het licht zag tot ver voorbij het grote donker

met de vaste hand van uw erbarmen

onuitwisbaar.

                                                                                                                                        Geert Boogaard, uit Liedboek 2013

 

Aan het woord……Leen Bos

 

Op de boerderij van de fam. Bos, nu gelegen op het

terrein van Ipse de Bruggen vlakbij de ingang, werd op

22 nov. ‘41 Leen geboren, de 2e in het gezin. Er was al

een meisje en na Leen volgden er nog 2 zussen en 2

broers. Eén van de zusjes overleed op 3 jarige leeftijd

aan acute leukemie. De jongste broer is Jan. Vader

zorgde met mede-arbeiders voor het gemengd bedrijf en

moeder met wat personeel voor het huishouden en de

kinderen.

Vader en moeder kerkten in Zevenhoven want de Herv. kerk van Nieuwveen was in hun ogen te vrijzinnig. Leen werd dan ook in Zevenhoven gedoopt door ds. van Harten. Na verloop van jaren zijn ze toch overgegaan naar Nieuwveen.

Leen ging naar de Christ. lagere school. Lekker dichtbij op de hoek van de Kerkstraat, zodat hij in het speelkwartier weleens even naar huis ging. Hoofdonderwijzer Spreij was een soort vader/opa-figuur: hij had gezag maar was ook vertrouwd. Leen ziet nog het beeld voor zich dat hij met de pijp in de hand door het lokaal liep. Leen doorliep 7 klassen.

Daarna ging hij naar de Chr. lagere landbouwschool in Alphen: het 1ste jaar 2 ½ dag per week en de jaren erna 1 dag. De rest van de week werkte hij op de boerderij. De kiem van het geloof werd gelegd door zijn ouders, de kinderbijbel van v/d Hulst, de Bijbelverhalen op de lagere school en het psalmversje (en een enkel gezang).Hij volgde de catechesatie, ging naar de jongensvereniging en deed uiteindelijk belijdenis.

In 1957 kwam Leen’s vader om bij een vreselijk ongeluk op de boerderij. Kort na zijn overlijden kwam Leen 3 maanden  in het gips te zitten; van voet tot borst vanwege een probleem met zijn dij. Daarna heeft hij het werk op de boerderij opgepakt. Met veel hulp van ooms, van de boerderij  waar nu de Sfeerstal is en daarnaast op ‘Zorg en Hoop’ ; Leen was tenslotte pas15 toen zijn vader overleed. Ook m.b.v. boer van Mastwijk, die hem meenam naar Loogman aardappelhandelaar en hem leerde hoe hij de aardappels moest verkopen. In de loop van de jaren ging Leen zijn vader meer missen, vooral wanneer er moeilijke beslissingen genomen moesten worden.

In Alphen woonde ook een oom en tante van Leen, waar het altijd gezellig was en die een televisie hadden. Buurmeisje Anke kwam daar ook t.v. kijken. Bovendien hadden Leen en Anke dezelfde hobby: paardrijden en kwamen ze elkaar tegen bij de Christ. Plattelands Jongeren. U begrijpt het al: 5 juli 1967 werd er getrouwd in de Hervormde  kerk van Alphen door ds. Lefeber.  Leen’s moeder verkocht de boerderij en een stukje land aan de Johannesstichting en ging wonen op de plek van de voormalige Boerenleenbank op Oude Nieuwveenseweg 6, waar Jan nu woont. Erachter werd een huis met schuur gebouwd voor Leen en Anke.

In april 1968 werd de oudste dochter Ankie geboren. Enkele tantes in de familie zochten wel even de trouwkaart op om te kijken of Leen niet ‘te vroeg over het hek was gesprongen’…. In 1970 volgde Magda, in 1973 Truus en in 1976 Marlies. Ondertussen deed Leen cursussen op gebied van economische bedrijfsvoering, lassen en electriciteit. Hij is altijd met plezier boer geweest. Van zijn moeder heeft hij geleerd: maak tijd voor je medemens bij ziekte en zet je in voor maatschappelijke functies. Leen heeft zich ingezet voor het CHU, later CDA, in het bestuur van het waterschap en de landbouworganisatie gezeten en was ouderling-kerkvoogd. Bijzonder plezierig, al moesten er weleens harde noten gekraakt worden maar ‘zonder strijd geen overwinning’.

In 1991 verkocht Leen een deel van het land aan Arcadis maar bleef  in de agrarische sector werken. In 1999 kreeg hij een herseninfarct en is gestopt met werken. Toen kon hij meer tijd vrijmaken om te lezen, zowel kranten als boeken, en om te reizen. In 1989 ging het slecht met de aardappels en zei Leen: ‘Voordat we failliet gaan, gaan we 3 weken op vakantie’. Dat deden ze meteen goed: met Agroreizen naar Kenia. Later hebben ze veel van de wereld gezien. Dat ze de talen niet spreken, weerhoudt hen niet. Bijzonder was de reis in 2008 naar Zwitserland. Leen vond het n.l. jammer dat hij, als hij per auto reisde, onderweg alleen maar asfalt zag. Daarom wilde hij per …..tractor, zodat hij over de binnenwegen reed en alles eens goed kon bekijken. Daar werd eerst lang over gepraat maar Anke zei: ‘niet  langer zeuren maar gaan! ‘Hij heeft ervan genoten! Het reizen zit hem in het bloed: zijn vader ging in 1947 al samen met Piet Speelman, de zoon van de Geref. dominee, naar de landbouwshow in Engeland om een aardappelrooimachine aan te schaffen. Ook ging hij in 1948 met een Willys-jeep naar een zwager in Frankrijk.

Al met al besluit Leen ons gesprek met: ‘We voelen ons gezegend en zien de toekomst met een blijde verwachting tegemoet!’

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                HELP…

                                                                                                                                                ER IS EEN MAN

                                                                                                                                                VERMOORD!!!

 

En wat voor een man?

Een hele speciale man.

Hij is namelijk de Zoon van God.

Het zat er al een tijdje aan te

komen en de aanwijzingen

waren duidelijk. En toch zijn we

met zijn allen in shock, want Jezus is vermoord op de avond van

Goede Vrijdag.

Maar weet jij eigenlijk wel wie Hem vermoord heeft, waarmee het

is gedaan, waarom het is gebeurd en waarmee? Er zijn vele getuigenissen en iedereen heeft er een mening over. Maar ja… wat is de waarheid?

Ga mee op zoek naar de waarheid en vind de dader, de moord locatie, het motief en het wapen.

 

Ben jij een speurneus, 11 jaar of ouder en kan je de hele nacht wakker blijven? Dan moet je meedoen met de Goede Vrijdag wake, want dit jaar spelen we ….. CLUEDO.

Ook dit jaar heeft de groepsleiding van RockSolid en SolidFriends een heel spannend programma in elkaar gezet. In een vaste kleine groep voer je samen met je groepsleider spannende opdrachten uit en ontrafel je ingewikkelde puzzels. Hiermee probeer je aanwijzingen te verdienen. Met de aanwijzingen moet je gedurende de nacht de puzzel oplossen.

 

PROGRAMMA    -18.30 – Verzamelen in het Achterom in Aarlanderveen

-19.00 – Goede Vrijdag jongeren viering in de Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen

– 20.30 – Start van het Cluedo avond- en nachtprogramma in Aarlanderveen

– 23.50 – Wandeling met het verlichte kruis van Aarlanderveen naar Nieuwkoop

– 01.15 – Het Cluedo programma gaat verder in de Hervormde kerk en de Rank in Nieuwkoop

– 06.30 – Ochtend gebedsmis in de Hervormde kerk in Nieuwkoop

– 07.00 – Ontbijt in de Rank in Nieuwkoop

– 07.30 – Einde

 

Alle tieners zijn welkom. Je moet minimaal 11 jaar oud zijn. Je geeft je op voor de hele nacht. Natuurlijk mag je ook een vriendje of vriendinnetje meenemen. Het is natuurlijk helemaal geen probleem als hij of zij minder gelovig is dan jij.

MEENEMEN – Zorg dat je je smartphone bij je hebt en installeer daar op de app: “Socrative-Student” en “WhatsApp”

– Neem een zaklamp mee, het kan immers best donker in een kerk of kerktoren zijn, zo midden in de

nacht.

– Doe warme kleding aan, we spelen spellen in en rondom de kerk.

OPGEVEN Je kan je opgeven door een mailtje te sturen naar heinw@hotmail.com.

Zet in de mail je naam, leeftijd, mobiele nummer en uit welke plaats je komt.

Je kunt je uiterlijk opgeven tot vrijdag 16 maart.

Houd de facebook pagina van de Clara en Franciscus federatie en RockSolid Noorden goed in de gaten. Regelmatig posten we daar promotie video’s, laatste informatie of geheime aanwijzingen.

Deze Goede Vrijdag wake wordt weer waanzinnig spannend. Ontrafel de puzzel en vind de dader!

 

Het team van RockSolid Aarlanderveen, RockSolid Noorden, SolidFriends Noorden en RockSolid Nieuwkoop.

 

Ook als je in Nieuwveen woont, ben je van harte welkom om mee te doen bij dit gebeuren op Goede Vrijdag.

 

 

 

Bazaar 14 april

In de vorige kerkbrief heeft u kunnen lezen, dat we op 14 april a.s. een bazaar houden in ’t Anker. Het stemt ons blij u te kunnen melden, dat we deze bazaar samen met  leden van de R.K. Kerk organiseren.

We hebben al veel positieve reacties gehad en ook heeft een aantal van u zich al opgegeven om ons te komen helpen, voor een paar uur, een dagdeel of de hele dag.

Daar zijn we enorm blij mee, maar we kunnen nog meer hulp gebruiken.

 

Daarom doen we hierbij nogmaals een oproep:

  • wie wil iets bakken voor bij de koffie (cake, taart, koekjes…………)
  • wie wil op zaterdag 14 april komen helpen (een uur, een halve dag, een hele dag?) We zoeken nog mensen voor het draaien van het rad van avontuur, de enveloppenlijn, het rommelmarktje en de catering en het opruimen na afloop van de bazaar.
  • wie heeft een partytent, die we mogen gebruiken?

 

We hebben al spulletjes binnengekregen, maar we kunnen nog veel meer gebruiken.

We zouden nog graag cadeautjes ontvangen; te denken valt aan moederdagcadeautjes of koningsdagartikelen.

Ook boeken/dvd’s/cd’s zijn van harte welkom.

Heeft u nog goede spullen, die u beschikbaar wilt stellen…………….? Laat het ons weten.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Ineke Könst-Rietveld: 0172-539933, konstrietveld2010@hotmail.com

Ingrid de Wilde: 06-41949215, sam612@live.nl

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar

 

04-03-18

Zondag

19.00 uur Zangdienst W. Verlaat Geref. kerk.

Korte Meentweg 17.

04-03-18

Zondag

10.00 uur Gezinsdienst Aarlanderveen Hervormde kerk. Dorpsstraat 38.
04-03-18

Zondag

9.30 uur Gezinsdienst Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

04-03-18

Zondag

18.30 uur Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

27-03-18

Dinsdag

Vanaf

18.45

Passie

Tocht op de fiets

Zevenhoven /

Nieuwveen

Start : Dorpskerk

Zevenhoven

 

  1. Verlaat. 4 maart Zangdienst. Voorganger: ds. A. Davelaar uit Rotterdam.

Aarlanderveen. 4 maart Gezamenlijke Gezinsdienst met de Gereformeerde kerk. Voorganger: dhr. E.J. Bergman, Katwijk.

 

Benefietconcert voor jubilerend PDC de Herberg

Een uniek concert dat u en jij niet mogen missen. Het zal plaatsvinden in de Grote Kerk te Gorinchem op  14 april 2018 en uitgevoerd worden door de koren ‘Looft den Heer’ uit Notter en Chr. Gem. Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit Dordrecht beiden onder leiding van Jan Quintus Zwart. Deze koren hebben ook concerten gegeven rond de start van de Herberg, nu 25 jaar geleden. Naast de genoemde koren leveren Marjolein de Wit, fluit; Ronald IJmker, orgel en Martin Zonnenberg, vleugel een belangrijke bijdrage. Het belooft een mooi concert te worden.

De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Het concert begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk zijn open vanaf 19.00 uur.

We hopen velen te mogen ontmoeten.

Voor meer informatie: Piet de Groot voorzitter@praisehim.nl.