Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Collectes

Jaarlijks worden er ca. 30 diaconale collectes gehouden. Een groot aantal van deze collectes is bestemd voor doelen die aangedragen zijn door de landelijke organisatie Kerk in Actie van de PKN.

Meestal wordt de bestemming van de avondmaalscollectes door de diaconie zelf bepaald. Als voorbeeld:
Hover Aid (bekijk de laatste nieuwsbrief)
Hospice huis te Nieuwkoop

Naast bovenvermelde collectes wordt er tijdens de 40-dagentijd gecollecteerd ten behoeve van de landelijke campagne van Kerk in Actie.