Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Taken diaconie

Van elk gemeentelid wordt een dienende houding verwacht: een open oog voor allen, die in nood zijn, dichtbij of ver weg.  Armoede, waardoor mensen niet in waardigheid kunnen leven, is onrecht. Om de gemeente bij te staan in haar dienende taak is er het college van diakenen.

Zij vragen aandacht voor mensen via het steunen van projecten, het houden van collectes en natuurlijk het geven van informatie. Elk jaar zijn er twee zondagen waarop speciale aandacht wordt besteed aan het werelddiaconaat. Tijdens de voorjaars- en najaarszendingsweek zal er speciale aandacht zijn voor de zending. , die de gemeente opbouwen in dienstbetoon. De diaconie heeft daarvoor de werkgroep kerk in actie (de voormalige zendingscommissie), die haar ondersteunt.  De avondmaalscollecte krijgt altijd een diaconale bestemming. De diaconie volgt zoveel mogelijk de geadviseerde collectes van de landelijke kerk.