Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Kerk in Actie berichten

 de link naar de website kerk in actie:

Kerk in Actie

De diaconie collecteert meestal via het collecterooster van Kerk in Actie.

Wie zijn K i A, :

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Wij zijn de Protestantse kerk in actie

Een kerk met twee miljoen leden en ruim 1800 plaatselijke protestantse gemeenten. In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht.

Onze inspiratie

Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.

Delen van ons werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken: Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Genootschap der Vrienden (Quakers), Oud Katholieke Kerk, Remonstrantse Broederschap, Unie van Baptistengemeenten, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, YMCA Nederland, Zevende Dags Adventisten en het Leger des Heils.

U kunt alles vinden via  https://www.kerkinactie.nl/