Diensten

Naast de gebruikelijke erediensten op de zondagen, er is één  dienst en wel om 09.30 uur , komt de gemeente ook samen op de bid- en dankdag en de kerkelijke feestdagen. Er wordt eens per maand een singin gehouden, in principe op de eerste zondag van de maand om 18.30.  Voor de jeugd wordt er twee maal per  jaar een jeugddiensten gehouden, die mede door de jeugd georganiseerd zijn.
Daarnaast hebben zij één keer per maand hun eigen dienst in de Mettenburcht

De dienst op nieuwjaarsmorgen wordt alleen gehouden wanneer nieuwjaar op een zondag valt.

Er wordt in de regel gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en uit een eigen zangbundel.
Het adres van de kerk is Kerkstraat 45.

De erediensten.

Door de kerkenraad is voor de erediensten een orde van dienst vastgesteld.

Wanneer we het hl.avondmaal vieren, is er de zondag voorafgaande aan het avondmaal voorbereiding. Ook voor de avondmaalsdiensten is er een orde voor de viering van de maaltijd des Heren vastgesteld.

Gelukkig hebben we na een doopviering een orde aanvaard voor de viering van de hl.doop.

We proberen ook bijzondere diensten in te vullen. Af en toe heeft de dienst het karakter van een jeugddienst. De start van het seizoen heeft een bijzonder karakter.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we allen,die door de dood ons zijn ontvallen en nodigen we de betrokken families uit,om aanwezig te zijn.

In de adventstijd en de veertig-dagentijd heeft de kindernevendienst een project. Met kerst en de week van Pasen zijn er bijzondere diensten.

Tot een andere bijzondere dienst is uitgegroeid de dienst met Hemelvaart ,die buiten bij de Sfeerstal wordt gehouden en waar veel mensen, ook van buiten, komen.

Rouw-en trouwdiensten.

Bij een overlijden,waarna men een dienst in de kerk wil,dient zo snel mogelijk contact te worden opgenomen met ds. Wilschut en met de kerkrentmeesters,om gebruik van het kerkgebouw  af te spreken .

Wanneer er plannen zijn voor trouwen en u wilt een trouwdienst op die dag, neem zo snel mogelijk met Ds G vant Kruis contact op voor het vastleggen van de dienst ,om teleurstelling te voorkomen.

Het kerkgebouw dient te worden besproken bij onze kerkrentmeesters.

 

Jeugddiensten

Tweemaal per jaar worden er in de avonddienst Jeugddiensten gehouden. In samenwerking met de jeugddienstcommissie worden deze diensten voorbereid door de betreffende predikant.

 

Kerkkoor

Het kerkkoor werkt mee aan kerkdiensten op verzoek van de kerkenraad. Het koor oefent iedere donderdag in de kerk of in ‘t Anker, aanvang 20.00 uur. Nieu­we leden zijn hartelijk welkom.