Kringen

De gemeente heeft diverse kringen.

In de verschillende kringen wordt over het geloof gepraat.

De gemeente heeft de volgende kringen:
-De gemeente gespreks groepen
-Contactmiddag voor 55+ ers