Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Jongeren

Catechese

Voor kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar worden aansprekende activiteiten georganiseerd die saamhorigheid en binding met geloof en kerk als inzet hebben. Daarnaast biedt de predikante hen basiscatechese waarin o.a. uitleg gegeven wordt over de gebruiken in de kerk.

Voor de jongeren van 16-19 jaar is er huiscatechese, waarin we met elkaar praten over  verschillende geloofsonderwerpen. Met elkaar nadenken over hoe we ons geloof in God als houvast kunnen gebruiken in de drukke wereld van opleiding, werk en maatschappij.  We hebben het over de keuzes die je maakt en hoe je omgaat met je geloof in het dagelijks leven.

Na deze catechese is er de mogelijkheid tot belijdeniscatechese.

Er is doopcatechese voor ouderparen, ter voorbereiding op de doop hun kinderen, een belangrijk kruispunt in het leven waarin we onze gemeenteleden graag bijstaan.

Tot slot is er trouwcatechese voor gemeenteleden die zich voorbereiden op hun huwelijk.

 

Gezinsdiensten

Twee maal per jaar wordt er een gezinsdienst gehouden die zoveel mogelijk afgestemd is op de kinderen. De kinderen blijven dan ook in de dienst. Een afvaardiging van de leiding van de kindernevendienst bereidt deze diensten samen met de predikante voor. Er wordt gebruik gemaakt van de beamer, waarmee het thema van de dienst middels platen en foto’s ook visueel voor de kinderen zichtbaar wordt.

De kinderen hebben zelf een actieve rol in deze gezinsdiensten. Zij doen de Schriftlezingen, en spreken zo mogelijk een gebed en/of een gedicht uit.

Er wordt geprobeerd  om in één van beide gezinsdiensten een kinderkoor te laten zingen; de leiding van dit koor bereidt dan de dienst mede voor.

 

Regio

Ook is er mogelijkheid tot deelname aan verschillende jeugdactiviteiten in de regio. Deze worden gepubliceerd in de Ontmoetingsbrief en het kerkblad.