Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Gesprekskringen

Gesprekskringen

Er zijn in onze gemeente 3 gespreksgroepen actief. Op dinsdag- en woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur en één op woensdags van 14:00 tot 15:30 uur. Deze laatste groep is met name bedoeld voor de ouderen in onze gemeente. Doel is om met elkaar na te denken voor geloof en allerlei levensvragen. Ook is het belangrijk de onderlinge band met elkaar te versterken om zo met elkaar te bouwen aan Christus’ gemeente.

Het thema en het materiaal voor de avonden wordt door de deelnemers zelf bij toerbeurt uitgezocht en uitgewerkt. Er wordt daarbij vrijwel altijd een passend bijbelgedeelte gezocht en gelezen. Zo proberen voor onszelf en elkaar te ontdekken hoe we met ons geloof in de wereld van elke dag staan.  De gesprekken worden bij gemeenteleden thuis gehouden.

We komen 10 keer in het seizoen bij elkaar: vijf keer voor de kerst en vijf keer er na. We sluiten gezamenlijk af met een gezellige maaltijd.

Een ieder, ook van buiten onze kerk, is hartelijk welkom.

Dinsdagavond bij de fam. Hardsteen, Blokland 25:
Jenie Veenstra,                 537340                jenie.veenstra@hetnet.nl
Jan Vervark,                     538977                 j.vervark@ziggo.nl