Financiën diaconie / zending

Penningmeester: dhr. C. Spek
Banknummer: NL 11 RABO 0373 710 011  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nieuwveen.
In geval van een storting voor de zending dient vermeld te worden: inzake ZWO.

Financieel assistent: mevr. K. Post – van Zoest (opstelling balans en jaarrekening)