Activiteitencommissie

De activiteitencommissie verzorgt de organisatie van diverse activiteiten in de gemeente op verzoek van de kerkenraad en valt onder de diaconie

Contactpersoon is mw. Y. Bos-Schellingerhout, tel.: 538261 – email: yvonnebos4@hotmail.com

Hierbij moeten we denken aan het startweekend , paasontbijt , vrijwilligersavond en b.v. het gezamenlijk eten met de gespreksgroepen.