Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Pastoraal team

We vinden het als gemeente erg belangrijk, dat we naar elkaar omzien. Daarom zijn we ook erg blij met een groot pastoraal team. Er zijn drie wijken, die elk een pastoraal ouderling hebben en waarin pastoraal werkers actief zijn. Momenteel is er een vacature wijkouderling voor wijk I. We hebben een grote groep van totaal elf gemeenteleden die actief zijn. We leven mee met ziekte, verjaardagen vanaf 70 jaar en andere bijzondere momenten. Het pastoraal team biedt elk jaar pastoraat aan: bezoek aan huis, groothuisbezoek (met een aantal mensen praten over een thema, dat door het team is voorbereid). Dat aanbieden gebeurt via een enquete. Een ieder kan aangeven aangeven van welk aanbod hij of zij gebruik wil maken. We noemen dit: pastoraat op maat.

Om de ouderlingen te steunen in hun werk zijn er vrijwilligers die gemeenteleden bezoeken en helpen die hulp nodig hebben.
De namen van de vrijwilligers zijn: zie ledenlijst pastorale team