Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Financieel beheer / bankrek.

Mw. M. Karens-van den Broek
tel. 538987,
jankarens49@gmail.com

Onze gemeente heeft een bankrekening bij de Rabobank
Het Inbannr is: NL96 RABO 0373 701 497 t.n.v. CvK Protestante Gemeente Nieuwveen