Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Nieuws

Startweekend 16/17 september 2023

Het kerkelijk jaar is weer begonnen. Dit hebben wij zaterdagmiddag 16 september eerst ingeluid met een gezellig samenzijn in ‘t Anker. Nadat onze voorzitter een ieder van harte welkom heette, begonnen we met het mooie lied “Heer wat een voorrecht” dat goed aansluit op het thema van dit jaar “Ga Mee”. Wij waren erg blij dat ds. Wielsma er ook bij kon zijn en dat wij hem allemaal konden bedanken voor zijn in totaal meer dan 25 jaar trouw bewezen diensten voor ons. Wij hopen dat het hem goed gaat en dat hij in de komende tijd redelijk zal opknappen en meer energie krijgt.

Ook danken wij ds. Mariska Kloppenburg voor het coachen van de kerkenraad en de beroepingscommissie gedurende de afgelopen 20 maanden. Verder gaf Jacques een korte update van het project van de diaconie ( Anak Unik ). Intussen genoot iedereen van zijn drankjes, de hapjes die geserveerd werden en later het koud buffet. De avond werd afgesloten met een “pub quiz” onder leiding van Ingrid de Wilde waaraan zowat iedereen fanatiek meedeed en die door iedereen zeer werd gewaardeerd. De dienst op startzondag was ook heel mooi en apart. Deze keer werd de dienst door zowel onze nieuwe dominee Jan Werkman als diaken André van Aarle geleid. Deze dienst werd opgeluisterd door het gospelkoor Soul2Soul uit Sassenheim met 9 prachtige liederen en een daverend applaus op het eind.

Nu zijn we helemaal klaar voor het nieuwe kerkelijk jaar.

 

Intrededienst ds. Jan Werkman 3 sept te Nieuwveen

.

Op 3 september 2023 werd ds. Jan Werkman bevestigd als predikant voor de Protestantse Gemeente te Nieuwveen en deed hij zijn intrede.
De bevestiging werd uitgevoerd door Ds. Mariska Kloppenburg. Na afloop van de dienst volgden er nog enkele toespraken en felicitaties in de kerk en een gezellige receptie in ’t Anker waar gemeenteleden en gasten kennis konden maken met onze nieuwe “herder en leraar”

Het kerkblad van 17 en 24 september

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 17 september 2023
Startzondag
9.30 uur: ds. J. Werkman en diaken A. van Aarle
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 24 september 2023
9.30  uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds 

Bij de diensten

Een fijne bevestigings- en intrededienst was het op 3 september. Dankbaar kijk ik erop terug. In vertrouwen op God, die voorop gaat, mag ik gaan dienen in de gemeente. Met liefde zal ik het doen. Er waren collega’s en kerkleden uit de omliggende dorpen. Waardevol is dat. Ik was ook blij met de aanwezigheid van mensen uit Anna Paulowna (Breezand) en Alphen aan den Rijn. Vanuit Zwammerdam is online meegeleefd door vrienden die wegens ziekte niet op pad konden. Er waren ook broers en zussen van me bij. Zeker ook door de mooie manier waarop ds Mariska Kloppenburg de bevestiging vorm gaf, door de mooie muziek en door warme bijdragen van jullie tijdens de dienst en rond de koffie in het Anker is het een positieve start geworden. God zij dank. En dank aan jullie, geliefde gemeente.

 

De dienst van zondag 17 september zal in het teken staan van het startweekend. Diaken André van Aarle en ik hebben bij elkaar gezeten om het samen voor te bereiden. Dat is meteen een mooie eerste stap in de oecumenische samenwerking voor de komende jaren. Onze afspraak is, dat hij op 17 september zal preken. De liturgie zal ik verzorgen.  Bovendien zal ook het koor Soul2soul zingen tijdens deze dienst. Er komt nog mooi nieuws bij: Op zaterdag 16 september bent u welkom in het Anker vanaf 17.00 voor een hapje en drankje en een buffet.

 

Ds. Jan Werkman

Lees verder »Het kerkblad van 17 en 24 september

Het kerkblad van 20 en 27 aug en 3 en 10 sept 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 20 augustus 2023

Viering Heilig Avondmaal

9.30  uur: ds. J. Sparreboom, Nieuwerkerk a/d IJssel

Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 27 augustus 2023

9.30  uur: mevr. J. v.d. Vis, Aalanderveen

Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds

 

Zondag 3 september

Bevestiging en intrede ds. J. Werkman

9.30 uur: ds. M. Kloppenburg, Alphen a.d. Rijn

Collectes: kerk, predikantsplaat, onderhoud gebouwen

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 10 september 2023

Aandachtszondag

9.30 uur: ds. P. Baane, Alphen a.d. Rijn

Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk

 

Bij de diensten

Zondag 20 augustus staat voor in de kerk weer de avondmaalstafel klaar. We worden allen uitgenodigd om brood en wijn met elkaar te delen en zo de betekenis van het leven en sterven van Jezus te gedenken. Mooi is het dat ds. Sparreboom, voormalig predikant van onze gemeente, ons daarbij mag voorgaan.

Zondag 3 september is een bijzondere dag voor onze gemeente. Dan zal onze nieuwe predikant ds. Jan Werkman door ds. Mariska Kloppenburg worden bevestigd en verbonden worden aan onze gemeente. Vervolgens zal onze nieuwe predikant dan zijn intrede doen. Voor deze dienst zijn uitnodigingen verstuurd naar kerkenraden in de regio, onze classis, onze burgerlijke gemeente e.a. We hopen dat velen zullen komen om hiervan getuigen te zijn. U mag natuurlijk ook altijd iemand meenemen. Iedereen is welkom! Na afloop is er in ’t Anker koffiedrinken en alle gelegenheid kennis te maken met ds. Jan Werkman en zijn vrouw.

 

Van diaconie

 

Avondmaalscollecte zondag 20 augustus

Werkmateriaal jongeren

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan, aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeente.

 

Collecte zondag 27 augustus

Bestemd voor plaatselijk werk van de kerk

 

Collecte zondag 10 september

Israël – Jongeren leren meer over mensenrechten

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israeli’s – vóór hun verplichte diensttijd begint – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

 

Aandachtszondag; 10 september

Op 10 september is het aandachtszondag en graag willen we vragen of u op die dag een bosje bloemen mee wilt brengen naar de kerk. De bloemen kunt u neerzetten in de vazen, die vooraan in de kerk staan. Als u na afloop van de dienst een bloemetje weg wilt brengen, kunt u een kaartje met naam en adres van de tafel pakken. Dit kaartje mag u ook al voorafgaand aan de dienst pakken. Na afloop van de dienst haalt u dan de bloemen op. Kent u iemand, die vanwege ziekte, eenzaamheid of een andere reden wel een bloemetje kan gebruiken? Dan graag de naam en het adres doorgeven aan Hilly Bindels, per e-mail: hillybindels@yahoo.com of per telefoon: 06-83086661. De betreffende persoon hoeft geen lid van onze kerk te zijn. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Uitnodiging Startweekend (thema: “Ga mee”)

De activiteitencommissie nodigt u uit voor het startweekend van 16 en 17 september. We verwachten u rond 17.00 in ’t Anker en starten met een hapje en een drankje. U wordt dan ook geïnformeerd over het project Anak Unik, wat door de diaconie wordt ondersteund.

Om ongeveer 18.00 uur gaan we aan tafel. De activiteitencommissie zorgt voor een koud buffet. Na de maaltijd  organiseren we een pub-quiz. 

Na afloop van de dienst op zondag drinken we gezellig koffie in de kerk.

Kent u iemand die u graag mee zou willen nemen naar bovengenoemde activiteiten, dan is hij of zij natuurlijk van harte welkom. Wij hopen op een hoge opkomst, zodat we een fijn begin hebben van het nieuwe kerkelijk jaar.

Wilt u opgehaald worden bel dan naar Bea de Visser 0172-538290 / 0628232150 hartelijke groet van de activiteitencommissie.

 

Uit de kerkenraad

Zoals het u wel opgevallen zal zijn dit keer een kerkblad voor een periode van 4 weken.

Zo langzamerhand keren de meesten van ons weer terug van een welverdiende vakantie. Ik hoop dat u er van genoten hebt en mooie indrukken meeneemt om nog een poosje op te kunnen teren. In september bruist het alweer van de plannen voor het nieuwe seizoen. De activiteitencommissie heeft al weer allerlei voorbereidingen getroffen voor de bevestigingsdienst op 3 september en het startweekend van 16 en 17 september. Ook de diaconie vraagt u om op zondag 10 september een bloementje mee te nemen voor mensen die wat bijzondere aandacht nodig hebben (voorheen heette dat Ziekenzondag).

Begin september zal ook het werk van ds. Mariska Kloppenburg voor onze gemeente stoppen. We zijn haar heel dankbaar voor haar inzet gedurende de periode van vacant zijn en voor de manier waarop zij onze beroepingscommissie heeft begeleid. Vanaf 3 september begint dan  onze nieuwe predikant aan zijn werk in onze gemeente. Dat hij zich daarbij door God geleid en gedragen mag weten.

Op 12 september vergadert de kerkenraad. Mocht u iets te melden of te vragen hebben; meldt het dan bij een van de leden van de kerkenraad.

 

Agenda

21, 28 aug. en 4, 11 sept.: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

12 sept.: vergadering kerkenraad – 19:30

Het kerkblad van 30 juli en 6 en 13 aug 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 30 juli 2023
9.30 uur: dhr. F. Verkade, Harderwijk
Collectes: kerk, predikantsplaats, restauratiefonds

Zondag 6 augustus 2023
9.30 uur: ds. F. Renes, Rotterdam
Collectes: kerk, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 13 augustus 2023
9.30 uur: dhr. H. Karstens, Leiden
Collectes: kerk, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk

 Lees verder »Het kerkblad van 30 juli en 6 en 13 aug 2023

Het kerkblad van 9, 16 en 23 juli 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 9 juli 2023
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: kerk, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 16 juli 2023
9.30  uur: dhr. E. v.d. Kaai, Nijkerk
Collectes: kerk, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 23 juli 2023
9.30  uur: dhr. Borghuis, Deventer
Collectes: kerk, predikantsplaats, dakrenovatie

 

Bij de diensten

Komende zondag 9 juli D.V. gaat onze beoogde nieuwe predikant, ds. Jan Werkman voor. Hoewel hij tijdens de ledenvergadering van 18 mei j.l. al veel heeft verteld over zijn werk als predikant, is het goed om hem nu ook als gastpredikant in ons midden te hebben. Zowel hij als wij, als gemeente, zien uit naar deze ontmoeting. Na afloop is er koffiedrinken en gelegenheid nog wat met elkaar na te praten. Van de ‘koffiedames’ hoorde ik al dat ze ons met verschillende baksels zullen verrassen. Laten we hem een warm welkom bieden door onze aanwezigheid. Een ieder is welkom!

De dienst van 16 juli zou ds. Wielsma leiden. Helaas kan dat niet meer. Onze preekvoorziener is er toch nog in geslaagd een voorganger te vinden. Geen makkelijke opgave in deze tijd waar velen op vakantie zijn.

Lees verder »Het kerkblad van 9, 16 en 23 juli 2023

Het kerkblad van 11 en 18 juni 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 11 juni 2023
9.30  uur: dhr. F. Verkade, Aarlanderveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Zondag 18 juni 2023
9.30  uur: dhr. R. Wichers, Vriezenveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, algemeen kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Lees verder »Het kerkblad van 11 en 18 juni 2023

Het kerkblad van 14, 18 en 21 mei 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 14 mei 2023
9.30  uur: dhr. J. Kramer, Harderwijk
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Hemelvaartsdag 18 mei 2023
Oecumenische viering bij de Sfeerstal
9.30 uur: diaken A. van Aerle, Langeraar
Collecte: kerk
Na afloop ontmoeting met koffie

Zondag 21 mei 2023
9.30  uur: ds. P. Baane, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken 

Lees verder »Het kerkblad van 14, 18 en 21 mei 2023