Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Nieuws

Het kerkblad van 19, 22, 26 en 29 maart 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 19 maart 2023
4e zondag 40-dagentijd – bevestiging ambtsdragers
9.30 uur: ds. A. van der Wal, Hoofddorp
Collectes: diaconie, jeugdwerk, restauratiefonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 22 maart 2023
Vesper; 40-dagentijd
19:00 uur: ds. M. Kloppenburg, Alphen aan den Rijn

Zondag 26 maart 2023
5e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. D. Verboom, Leiden
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Woensdag 29 maart 2023
Vesper; 40-dagentijd
19:00 uur: diaken A. van Aarle, Langeraar

 Lees verder »Het kerkblad van 19, 22, 26 en 29 maart 2023

Het kerkblad van 5, 8, 12 en 15 maart 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 5 maart 2023
2e zondag van de 40-dagentijd
9.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Rijsenhout
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 8 maart 2023
Biddag voor gewas en arbeid
19:00 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 12 maart 2023
3e zondag van de 40-dagentijd
9.30  uur: ds. T.C. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten
Muzikale medewerking ‘Ursula-band’

Woensdag 15 maart 2023
Oecumenische activiteiten 40-dagentijd: vesper
19:00 uur: o.l.v. ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
Ontmoetingskerk Nieuwveen

 Lees verder »Het kerkblad van 5, 8, 12 en 15 maart 2023

Het kerkblad van 19, 22 en 26 februari 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 19 februari 2023
Viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. mevr. M. Kloppenburg, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 22 februari 2023
Aswoensdag: oecumenische viering Joh. Geboortekerk, Zevenhoven
19:00 uur: ds. M. Kloppenburg (Alphen a.d. Rijn) en diaken A. van Aarle (Langeraar)
Medewerking van het koor St.Caecilia

Zondag 26 februari 2023
1e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
 

Bij de diensten

Zondag 19 februari bent u weer genodigd aan de avondmaalstafel die voor in de kerk gereed staat. We mogen eten van het brood en drinken van de wijn; tekenen van het gebroken lichaam en het vergoten bloed van Jezus onze verlosser. De diaconie zal met een filmpje aandacht vragen voor de bestemming van de Avondmaalscollecte. Onze consulente ds. Mariska Kloppenburg gaat voor. U bent allen genodigd.

 Lees verder »Het kerkblad van 19, 22 en 26 februari 2023

Het kerkblad van 22 en 29 januari 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 22 januari 2023
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk

Zondag 29 januari 2023
9.30  uur: dhr. H. Karstens, Leiden
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie

 

Meeleven

Op 11 januari is ons gemeentelid Adrianus Meeuwis van Dongen op 98 jarige leeftijd overleden. Jarenlang was hij dokter in ons dorp en iedereen bleef hem dan ook dokter Van Dongen noemen. Hij was geen actief lid maar voelde zich wel betrokken bij onze kerk en zeker ook bij alles wat er in ons dorp afspeelde. Tot kort voor zijn dood bleef hij daarin actief. We wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen troost toe.

 Lees verder »Het kerkblad van 22 en 29 januari 2023

Het kerkblad van 8 en 15 januari 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 8 januari 2023
9.30  uur: dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep
Collectes: kerk, predikantsplaats, restauratiefonds

Zondag 15 januari 2023
9.30  uur: Mevr. T. Meijer – de Vries
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken.

 

Uit de kerkenraad

Op Nieuwjaarsmorgen hebben velen elkaar al een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst. Voor allen die er hadden willen zijn maar dat niet konden wil ik u ook namens de kerkenraad een gezegend en gezond Nieuwjaar toewensen. We hopen dat er vele gelukkige en vreugdevolle dagen zullen volgen in het nieuwe jaar. Maar als het even anders loopt, mogen we ons altijd gedragen weten door Gods nabijheid.

Het is al eerder gemeld; de ambtstermijn van mevr. A. Bos – Nell is per januari 2023 verstreken en zij stelt zich om begrijpelijke redenen niet herkiesbaar. We zijn dus op zoek naar een ouderling voor m.n. het pastorale werk. Voor een gemeente een onmisbare taak om hieraan invulling te geven. Weet u kandidaten of wilt u misschien zelf hier een bijdrage aan leveren dan kunt u contact op nemen met de scriba (Jan Vervark 588977 of j.vervark@ziggo.nl).

De kerstdiensten kregen een mooie sfeer met de extra muziek die er was. Kerstavond was er zang en saxofoonmuziek en kerstmorgen werd de gemeentezang grotendeels begeleid door een blazersgroep van muziekvereniging Aer en Amstel. Daarnaast was de kerk weer prachtig versierd met grote kerststukken boven de ouderling- en diakenbanken. Ook stond er voor in de kerk een kleine kerstboom met kerstwensen van kinderen die hadden mee gedaan aan de succesvolle kerstwandeling in ons dorp. Zij konden in de voormalige Geref. Kerk een wens op hangen in twee kerstbomen die daar stonden. De andere kerstboom heeft een plaatsje gekregen in de Heilige Nicolaaskerk.

Lees verder »Het kerkblad van 8 en 15 januari 2023

Het kerkblad van 24,25,31 december 2022 en 1 januari 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Kerstavond 24 december 2022
Kerstnachtdienst met muzikale medewerking
21.30 uur: dhr. J. v.d. Hart, Kampen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting en chocolademelk drinken

 

Zondag 25 december 2022: 1e Kerstdag
Samenzang tien minuten voorafgaand aan de dienst
9.30 uur: dhr. R. Wichers, Vriezeveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijke werk
Muzikale medewerking blazers Aer en Amstel

 

Oudejaarsdag 31 december 2022
18.30 uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Zondag 1 januari 2023; Nieuwjaarsdag
Dienst in de Ontmoetingskerk
10:00 uur: dhr. H. Borghuis, Deventer
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Lees verder »Het kerkblad van 24,25,31 december 2022 en 1 januari 2023

Het kerkblad van 11 en 18 december 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 11 december 2022
3e zondag van Advent
9.30  uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten

Zondag 18 december 2022
4e zondag van Advent
9.30  uur: dhr. F. Verkade, Aarlanderveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Meeleven

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn de adressen voor het bezoekwerk in onze gemeente verdeeld over 3 wijken. Per wijk zijn er twee tot drie dames die de bezoekjes aan onze gemeenteleden onderhouden. Heel blij zijn we dat vanaf september mevr. D. de Jong-van Tol, (J.J. Rooversstraat 34, email: liadejongvantol@gmail.com) aan het team van wijk 1 is toegevoegd. Begin volgend jaar krijgt u de wijkindeling met de adressen en wie in welke wijk bezoekdames zijn in de bus.

Mocht u nu al wat willen weten over het bezoekwerk of een gesprek willen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de kerkenraad.

Lees verder »Het kerkblad van 11 en 18 december 2022

Het kerkblad van 27 november en 4 december 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 27 november 2022
1e zondag van Advent
9.30  uur: ds. J. Kaai, Giessenburg
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk

Zondag 4 december 2022
2e zondag van Advent / viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. mevr. M. Kloppenburg, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie
Na afloop ontmoeting en koffiedrinken

 Lees verder »Het kerkblad van 27 november en 4 december 2022