Nieuws

GEBRUIKSPLAN KERKDIENSTEN ONTMOETINGSKERK NIEUWVEEN

GEBRUIKSPLAN KERKDIENSTEN ONTMOETINGSKERK NIEUWVEEN VANAF 5 JULI 2020

Zitplaatsen kerkzaal en routing
De zitplaatsen worden gemarkeerd met bordjes op de bank of aan de muren links en rechts. De looproute bij binnen komst is van achter naar voren (richting preekstoel).
De kerkzaal (exclusief galerij) biedt, naast ambtsdragers, predikant, organist en eventuele muzikanten/zangers, plaats aan maximaal 40 personen.
Om teleurstellingen te voorkomen wordt (voorlopig) gewerkt met vooraf aanmelding voor het bezoeken van de dienst. Uiterlijk om 18:00 uur op de vrijdag voorafgaande aan de dienst, dient men aan te geven of men de dienst wil bijwonen.
Dit kan via de mail: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen.nl of door te bellen naar
Jan Vervark 538977 (voor de dienst van 5 juli); Jan de Vries 530377 (datum 12 juli) en Eric Hardsteen 538744 (datum 19 juli).
Er wordt onderscheid gemaakt in duo-zitplaatsen en enkele zitplaatsen. De duo-zitplaatsen zijn (overwegend) bestemd voor echtparen of twee personen uit het zelfde huishouden.
Kerkgangers dienen de aangegeven zitplaatsen van vóór (vanaf preekstoel) naar achteren op te vullen. Zij kunnen geen aanspraak maken op hun vertrouwde vaste zitplaats. Volg de instructie van de koster op.
(Zie bijlage zitplaatsindeling)
Kosters en hun bevoegdheden / taken
Er zijn bij iedere dienst twee kosters aanwezig.
Eén koster vangt de kerkgangers op buiten voor het bordes. Hij informeert naar de gezondheid van de kerkgangers. Neem uw eigen verantwoordelijkheid. Bent u verkouden of hebt u koorts; blijf dan thuis! Blijf niet voor de kerk staan praten maar ga direct naar binnen en houdt u aan de 1,5-meter maatregel.
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe.
Echtparen of twee personen die tot hetzelfde huishouden behoren dienen de linker entree van de kerkzaal te nemen. Mochten alle duo plekken aan die zijde bezet zijn dan moet men op aanwijzing van de koster de rechter toegang gebruiken.
Kerkgangers mogen niet door de banken naar de andere zijde van kerk lopen. Over de banken wordt in het midden een tape geplakt om dit te voorkomen.
De tweede koster staat voor in de kerkzaal om toe te zien of de plaatsen van vóór naar achteren worden opgevuld. De kerkgangers moeten zich aan zijn instructies houden.
Mocht er een gezin met kinderen komen dat dienen zij op aanwijzing van de koster op de galerij (bij het orgel) plaats nemen.

Het kerkblad van 28 juni, 5 , 12 en 19 juli

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 28 juni

De dienst vervalt

Zondag 5 juli

9.30  uur: ds. M. Kloppenburg uit Rijnsaterwoude en ds. G. van ‘t Kruis
Collectes (bij de uitgang): kerk en diaconie
Aanmelden vooraf: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen of bij Jan Vervark, 538977,

Zondag 12 juli
9.30 uur: ds. J. de Goei, Amersfoort
Collectes (bij de uitgang): kerk en diaconie
Aanmelden vooraf: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen of bij Jan de Vries, 530377.

Zondag 19 juli
9.30 uur: ds. mevr. H. Hegeman, Nieuwveen
Collectes (bij de uitgang): kerk en diaconie
Aanmelden vooraf: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen of bij Eric Hardsteen, 538744

 

Start van de diensten in de kerk vanaf 5 juli

Over een paar weken zal het weer mogelijk zijn om de kerk te bezoeken. Het is niet makkelijk om in deze tijden vol onrust de stap naar de kerk weer te maken. We moeten het weer met elkaar opbouwen, er weer aan wennen om het kerkgebouw te durven betreden. Het Godshuis, dat zo van waarde is voor ons als christenen.
Op 5 juli zal ik deze eerste dienst samen met mijn collega ds. Mariska Kloppenburg, die voor die datum op het rooster stond, in onze kerk verzorgen.
Er treedt daarvoor een heel protocol in werking, maar we zullen u dan weer van harte begroeten.

 

Hartelijke groet,

  1. Gonja van ‘t Kruis

Lees verder »Het kerkblad van 28 juni, 5 , 12 en 19 juli

De meditatie van 28 juni 2020 door Ds G van,t Kruis

Beste gemeenteleden,

 

In het Bijbelboek Exodus lezen we hoe de Israëliërs, bevrijd uit Egypte, op doortocht zijn in de woestijn. Eindelijk vrij. 
Maar hoe moeten ze verder, hoe ziet de toekomst er uit? En: waar is God?

Vragen waar wij ook wel eens bij stilstaan, vooral in deze tijd.
De corona crisis heeft veel verwarring gebracht. Afstand houden zorgde ervoor dat bijeenkomsten, zoals kerkdiensten geen doorgang konden vinden.
Maar nog veel erger was het, dat er veel mensen ziek werden, zelfs stierven en dat mensen hun dierbaren niet eens mochten bezoeken.

Nu we langzaam de lockdown uitgaan, wordt het allemaal weer wat vrijer.
Maar voorbij is het nog niet en we weten nog steeds niet wat de toekomst zal brengen.

Wat wel zo is, is dat we ongetwijfeld van deze crisis hebben geleerd en op die manier toch verder kunnen, maar ánders.
Het is God die ons met zijn levenswater de nieuwe toekomst in zal leiden.

Bij deze de link van de laatste online-meditatie:    https://youtu.be/iuq81NYxeps

Vanaf 5 juli zullen er weer wekelijks kerkdiensten (op 1,5 meter) in onze kerk plaatsvinden.
Volg hierbij rustig uw eigen afwegingen om weer in het ritme te komen.

Gezegende groet,

  1. Gonja van ‘t Kruis

 

Het kerkblad van 14 en 21 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 14 juni
De dienst vervalt

Zondag 21 juni
De dienst vervalt

 

Online diensten

Nog drie keer zullen wij in de kerk opnames maken van de wekelijkse overdenking met muziek. Op 5 juli zal ik dan samen met mijn collega ds. Mariska Kloppenburg, die voor die datum op het rooster stond, de eerste dienst sinds 3,5 maand in onze kerk verzorgen.

Er treedt daarvoor een heel protocol in werking, maar we zullen u dan weer van harte begroeten.

Hartelijke groet,

  1. Gonja van ‘t Kruis

Lees verder »Het kerkblad van 14 en 21 juni

De meditatie van 14 juni door Ds G van’t Kruis

beste gemeenteleden,

 

Tijdens de lange crisis die we doormaken, komen er nu langzamerhand steeds meer versoepelingen.
Deze periode heeft ons veel geleerd en leert ons nog steeds veel, waardoor we in de toekomst beter kunnen omgaan met de aarde en met elkaar.
Hopelijk ontdekken we sporen om de draad van ons leven weer op te pakken en voorkomen we dat niet verbitterd raken.

Het is als een tocht door de woestijn, net als de joodse ballingen dat meemaakten. 
Onder leiding van Mozes trekken ze vanuit Egypte de woestijn in. Het zou een jarenlange tocht worden, waarbij ze ervoor moeten waken niet in bitterheid te blijven hangen. Want de nasmaak van de slavernij die ze in Egypte hebben ondergaan, zijn ze nog lang niet kwijt.

 

U kunt de meditatie voor komende week bekijken via:   https://youtu.be/IdsDg7j_h8U  

 

gezegende groet,

ds Gonja van 't Kruis

 

De overdenking van 7 juni 2020 door Ds G van’t Kruis

beste gemeenteleden,

 

De gelijkenis over de wijnstok en de ranken, die Jezus uitspreekt in Johannes 15, is een onderdeel van Zijn afscheidsrede vlak voordat Hij zal gaan sterven.
Hij wil hiermee zijn volgelingen een hart onder de riem steken, dat zij ook na zijn dood met hem verbonden zullen blijven.
 

Onze organist Hanno Hommel speelt deze keer op het orgel.
Voor de overdenking laat hij Psalm 8: 1, 6 (Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven) horen en na de overdenking horen we Lied 302, vers 1 en 4 (God in den hoog' alleen zij eer)
Eric Hardsteen heeft de tekst erbij geprojecteerd, zodat u mee kunt zingen.

https://www.youtube.com/watch?v=aET0Z7FA3UM&feature=youtu.be  

Een gezegend weekend gewenst,

Gonja van 't Kruis

 

Het kerkblad van 31 mei en 7 juni 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 31 mei
De dienst vervalt

Zondag 7 juni
De dienst vervalt

De Geest van Pinksteren

Nog steeds kunnen we niet fysiek samenkomen in de kerk. En zo hebben we vrijwel de gehele Paascyclus tot en met het Pinksterfeest digitaal doorgebracht.

Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen. Toen ze bijeenwaren in een huis klonk er ineens het geluid van een grote windvlaag, waarna er boven hun hoofden vlammen verschenen, 'vurige tongen'. Het verhaal staat symbool voor de Heilige Geest waarmee de gelovigen vervuld werden. Daarna nam de verspreiding van het christelijk geloof een enorme vlucht.

Ook in het Oude Testament lezen we dat God via wind, vuur, storm, of donder en bliksem (Ex. 19) ingrijpt bij bijzondere gebeurtenissen.

In Handelingen horen we dat God opnieuw ingrijpt via wind en vuur om zijn volgelingen bij een te houden. In het Nieuwe Testament gebeurt dat niet meer in het kader van de Wet, maar door de gave van zijn Geest. Hierna ontstonden er ook kerken.

De kerk, waarin we nu zo’n lange tijd niet meer samen konden komen. Vanaf zondag 5 juli mag het weer. Dat mogen we misschien ook wel zien als een ingreep van de Geest.

We zullen wel met beperkende maatregelen te maken krijgen, maar het is een eerste stap om weer samen te komen!

 

Hartelijke groet,

ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Lees verder »Het kerkblad van 31 mei en 7 juni 2020

Pinkster meditatie door Ds G van’t Kruis

Beste gemeenteleden,

 

Nog steeds kunnen we niet fysiek samenkomen in de kerk. En zo hebben we vrijwel de gehele Paascyclus die loopt tot en met het Pinksterfeest, digitaal doorgebracht.

A.s zondag vieren we Pinksteren, het feest waarop we herdenken dat de Heilige Geest werd uitgestort.
We lezen over het geluid van een grote windvlaag, waarna er boven de hoofden van de mensen vlammen verschenen, 'vurige tongen'.
De vlammen staan symbool voor de Heilige Geest waarmee de gelovigen vervuld werden.

Na de uitstorting van de Heilige Geest en de verspreiding van het geloof dat daarna plaatsvond, ontstond ook de christelijke kerk.                         
 De plaats waar we nu al maanden niet meer samen kunnen komen.   

Vanaf zondag 5 juli kan dat weer. Dat mogen we misschien ook wel zien als een ingreep van de Geest.                                                                                                                                                                                                                                                           

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben, door Uw kracht….   
U kunt de Pinkstermeditatie beluisteren via:

https://youtu.be/WV9w7uoLtuI 

Een gezegend Pinksterfeest, ds. Gonja van ‘t Kruis

De meditatie van 24 mei door Ds G van’t Kruis

beste gemeenteleden,

Morgen, de zondag na Hemelvaart, wordt ook wel ‘Wezenzondag’ genoemd, omdat de mensen zich na het afscheid van Jezus zo verlaten als wezen voelden (Joh. 14, vers 18: "ik laat jullie niet als wezen achter").

Maar deze zondag heeft nóg een naam, namelijk zondag Exaudi (verhoor), verwijzend naar Psalm 27, waarin het gaat het over de kracht van de verhoring van onze gebeden. Het gaat in deze psalm ook over de oproep om dapper en vastberaden te blijven. Het is een gebed dat te midden van de verlatenheid tussen Hemelvaart en Pinksteren de nabijheid van God zoekt. Dagen waarin de verlatenheid nog voelbaar is, en de Geest er nog niet is.

En zo staat deze zondag niet alleen in het teken van verlatenheid, maar ook in het teken van gebedsverhoring. Die hoopvolle boodschap hoorden we ook op Hemelvaartsdag. Die duw in de rug die we krijgen om niet verweesd te blijven staren, maar in beweging te komen.

Want hoe houd je het anders vol om dapper te blijven? In een wereld, waarin weinig beschutting is tegen gevaar? In een wereld waarin zo veel broze mensen zijn, wat nu zo zichtbaar in deze tijd met zoveel mensen die geveld worden door ziekte?

U kunt de overdenking bekijken via de volgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=E-kugVpjDpY&feature=youtu.be  

 

Gezegende groet,

ds. Gonja van 't Kruis

De overdenking van hemelvaartsdag met diaken André van Aarle en ds. Gonja van ‘t Kruis

beste gemeenteleden,

 

Sinds jaar en dag vindt onze Hemelvaartsviering op de prachtige buitenlocatie van de Sfeerstal plaats.
Het is altijd druk, omdat deze dienst niet alleen gemeenteleden en parochianen uit Nieuwveen trekt, maar ook van daarbuiten en zelfs mensen van heinde en verre.
Er is ieder jaar een koor bij, en er wordt veel gezongen. 
Na afloop drinken we koffie en genieten we van de saamhorigheid.
En zo is deze viering altijd een van de feestelijkste diensten van het jaar.

Diaken van Aarle en ik houden ook dit jaar weer samen de overdenking in de Sfeerstal.
Het is al voor de derde keer dat we dat gezamenlijk doen, want de laatste jaren is onze Hemelvaartsviering oecumenisch.
 

Dit jaar is het anders dan anders. 
Als voorgangers staan we er nu alleen, zonder mensen om ons heen.
Toch hopen we dat u door de buitenbeelden wat in de sfeer komt van deze jaarlijkse viering, die u kunt bekijken via de volgende link:

https://youtu.be/JxGKQwBPd4A  

 

Een gezegende Hemelvaartsdag toegewenst,

diaken André van Aarle
ds. Gonja van 't Kruis