Nieuws

Het kerkblad van 3 en 10 oktober 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 3 oktober 2021
9.30  uur: ds. mevr. J. van Rijn, Leiden
Collectes: diaconie, pred.plaats, orgelfonds
Koffiedrinken na afloop

Zondag 10 oktober 2021
Voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30  uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, pred.plaats, restauratiefonds

 

Bij de diensten

Vanaf  3 oktober gaan we weer op de normale manier collecteren in de kerk. Hierboven vindt u de bestemmingen. Op deze zondag gaat mevr. Julia van Rijn voor. Zij is tevens voorzitter van onze classis en was aanwezig bij de laatstgehouden gemeentevergadering waarin we spraken over de toekomst van onze gemeente.

Zondag 10 oktober gaat diaken André van Aarle voor. Toch wel bijzonder dat hij, als voorganger verbonden aan de parochiefederatie Clara & Fransciscus bij ons de dienst wil leiden. We verheugen ons op dit weerzien na zo’n lange periode.

Het is u denk ik afgelopen zondag wel opgevallen dat de kerk weer normaal is ingericht. Geen stoelen meer op elkaar, geen (corona)bordjes meer, geen ‘aangewezen’ zitplaatsen meer. We mogen dankbaar zijn dat dit weer kan. Voor diegene die desondanks nog voorzichtig willen zijn en toch wat afstand willen houden hier een tip. Zoek een plaatsje in de banken of de stoelen voorin de kerk.

Lees verder »Het kerkblad van 3 en 10 oktober 2021

Het kerkblad van 19 en 26 sept 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 19 september 2021
Startzondag
9.30  uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: kerk en diaconie
Na afloop koffiedrinken in ‘t Anker

Zondag 26 september 2021
9.30  uur: ds. mevr. T. de Vries-Meijer, Haarlem
Collectes: kerk en diaconie

Bij de diensten

Op de startzondag 19 september gaat ds. Koolhaas uit Aalsmeer voor. We waren gewend dat onze vorige predikant Gonja dat deed, maar die heeft de dienst moeten teruggeven vanwege haar beroep in Rijsenhout. Omdat bij de voorbereidingen voor deze dienst niet zeker was of er een koor kon zingen, is er gekozen voor solo-zang. Jeanet Esveld zal samen met organist Henk v.d. Voorst deze dienst opluisteren. Na afloop is er gelegenheid om in ’t Anker met elkaar koffie te drinken.

Dat het startweekend een inspirerend begin mag zijn van onze kerkelijke activiteiten komend seizoen en dat God onze inzet zal zegen.

 

Agenda

18 september: barbecue – 16:00 uur

20 en 27 september: inloop – 10:00 uur

 Lees verder »Het kerkblad van 19 en 26 sept 2021

Het kerkblad van 5 en 12 september 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 5 september 2021
9.30  uur: dhr. J. Karsten, Leiden
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 12 september 2021
Ziekenzondag
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk en diaconie

 

Uit de kerkenraad
Het is verheugend dat steeds meer gemeenteleden weer de gang naar de zondagse dienst hebben herpakt. Nog steeds zijn er wel wat beperkingen maar de diensten gaan steeds meer op de vieringen lijken zoals we voor Corona gewend waren. Op 13 september gaan we bespreken wat nog meer terug kan naar het ‘oude normaal’ zoals b.v. collecteren, na afloop bij de uitgang de voorganger groeten, viering van het Heilig Avondmaal, e.a. Hebt u daar ideeën over? Laat het ons weten!

De activiteitencommissie draait inmiddels weer op volle toeren zo lijkt het. De ziekenzondag wordt zondag 12 september gehouden en voor het startweekend (18 en 19 september) zijn ook weer voorbereidingen getroffen. Als het goed is ontvangt u tegelijk met dit kerkblad een brief met informatie daarover en hoe u zich kunt opgeven. Degene die geen abonnement op het kerkblad hebben krijgen de brief apart in de bus. We hopen dat er veel respons op komt en dat velen mee zullen doen.

 

Jan Vervark (scriba)

 

Ziekenzondag 12 september

Op 12 september is het ziekenzondag en graag willen we ook dit jaar vragen of u op die dag een bosje bloemen mee wilt brengen naar de kerk. De bloemen kunt u neerzetten in de vazen, die voorin de kerk staan. Als u na afloop van de dienst een bloemetje weg wilt brengen kunt u een kaartje van de tafel pakken met de naam en het adres van degene aan wie u de bloemen wilt geven. Dit kaartje mag u al voorafgaand aan de dienst pakken. Na afloop van de dienst haalt u dan de bloemen op. Uiteraard wordt u gevraagd hierbij de 1,5 meter  afstand van elkaar te houden.

Kent u iemand, die vanwege ziekte of eenzaamheid wel een bloemetje kan gebruiken? Wilt u dan de naam en het adres doorgeven aan Hilly Bindels, per e-mail: hillybindels@yahoo.com of per telefoon: 06-83086661. De betreffende persoon hoeft geen lid van onze kerk te zijn. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

De activiteitencommissie.

Lees verder »Het kerkblad van 5 en 12 september 2021

Het kerkblad van 27 juni,4,11 en 18 juli 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 27 juni 2021
Afscheid predikant – vooraf aanmelden
9.30  uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie
Na afloop koffiedrinken ‘t Anker

Zondag 4 juli 2021
9.30  uur: dhr. J. Karsten, Leiden
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 11 juli 2021
Doopdienst – vooraf aanmelden
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 18 juli 2021
9.30  uur: ds. F. Verkade, Aarlanderveen
Collectes: kerk en diaconie

 

 

Afscheid

Op de achterzijde van dit kerkblad kunt u mijn afscheidsinterview lezen.
Daarnaast wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de cadeaus die ik ontving op mijn verjaardag, alle lieve kaarten en brieven en de hartelijke woorden!

Het ga u allen goed,
Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

Lees verder »Het kerkblad van 27 juni,4,11 en 18 juli 2021

Het kerkblad van 13 en 20 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 13 juni 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30 uur: dhr. H. Borghuis (interkerkelijk spreker)
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 20 juni 2021
Livestream met beperkte toegang
Viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. C. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie en kerk

 Lees verder »Het kerkblad van 13 en 20 juni

Her kerkblad van 30 mei en 6 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 30 mei 2021
Livestream en beperkte toegang
9.30  uur: dhr. J. Karsten, Leiden
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 6 juni 2021
Livestream en beperkte toegang
9.30  uur: ds. A. van der Wal, Hoofddorp
Collectes: kerk en diaconie (zie hierna)

 

Zondag Trinitatis

Komende zondag is het de eerste zondag na Pinksteren, genoemd naar de Drie-eenheid: zondag Trinitatis. We hebben vorige week de gave van de Geest (weer) ontvangen en gaan nu In de kracht van de drie-enige God aan het werk. Op de kerkelijke kalender breekt nu t/m advent de zgn. ‘feestloze’ periode aan. De eerste zondag hangt er nog een wit antependium, en vanaf volgende week gaan we weer over naar de kleur groen.

Zo kleuren we onze verschillende perioden!

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 Lees verder »Her kerkblad van 30 mei en 6 juni

Het kerkblad van 16 en 23 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 16 mei 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30  uur: ds. mevr. S. ten Heuw, Leiden
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 23 mei 2021; Pinksteren
Livestream met beperkte toegang
9.30  uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie; Pinkstercollecte

 

De Geest van Pinksteren

Alweer enige tijd komen we met een kleine groep bijeen in de kerk. Daarnaast is tevens de digitale verbinding met de kerk in stand gehouden, zodat u diensten ook op die manier kunt volgen. Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen. Toen ze bijeenwaren in een huis klonk er ineens het geluid van een grote windvlaag, waarna er boven hun hoofden vlammen verschenen, ‘vurige tongen’. Het verhaal staat symbool voor de Heilige Geest waarmee de gelovigen vervuld werden. Daarna nam de verspreiding van het christelijk geloof een enorme vlucht.

In het Oude Testament lezen we ook dat God via wind, vuur, storm, of donder en bliksem (Ex. 19) bijzondere gebeurtenissen aankondigt. In Handelingen horen we dat God opnieuw ingrijpt via wind en vuur om zijn volgelingen bijeen te houden. In het Nieuwe Testament gebeurt dat niet meer in het kader van de Wet, maar door de gave van de Geest.

Hierna ontstonden er ook kerken. De kerk, die nu meer en meer de versoepelingen zal volgen. Dat mogen we misschien ook wel zien als een ingreep van de Geest.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis

Lees verder »Het kerkblad van 16 en 23 mei