Nieuws

Het kerkblad van 9 en 16 januari 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 9 januari 2022
Online uitzending
9.30 uur: dhr. H. Borghuis, Deventer
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 16 januari 2022
Online uitzending / beperkt toegang (onder voorbehoud)
9.30 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: kerk en diaconie
 

Meeleven

We wensen allen die de bemoediging van de zondagse kerkdienst en het contact met elkaar zo missen veel sterkte toe.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
Wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Lees verder »Het kerkblad van 9 en 16 januari 2022

Het kerkblad van 24, 25, 26, 31 december 2021 en 1 en 2 januari van 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

Kerstavond 24 december 2021
Uitsluitend online-uitzending
21:30 uur: dhr. R. Wichers, Vriezeveen
Collectes: diaconie en kerk

1e Kerstdag 25 december 2021
Online-uitzending en onder voorbehoud beperkt toegankelijk
9.30 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 26 december 2021
2e Kerstdag: uitsluitend online-uitzending
9.30 uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie en kerk

Oudejaarsdag 31 december 2021
Uitsluitend online-uitzending
18:30 uur: mevr. J. v.d. Vis, Aarlanderveen
Collecte: kerk en pl. diaconie

Nieuwjaarsdag 1 januari 2022
Deze dienst vervalt
Zondag 2 januari 2022

Uitsluitend online-uitzending
9:30 uur: ds. J. Sparreboom, Nieuwerkerk a.d. IJssel
Collectes: kerk en pl. diaconie

Lees verder »Het kerkblad van 24, 25, 26, 31 december 2021 en 1 en 2 januari van 2022

Alternatief ouderenkerstfeest 2021

 

Alternatief ouderenkerstfeest

Ondanks de lockdown hebben wij het “Ouderenkerstfeest” niet zomaar voorbij laten gaan.

Samen met de ouderenkerstfeest-commissie hebben wij een alternatief bedacht en 55 kersttasjes

gevuld en rondgebracht. 

 

Ouderenkerstfeest-commissie/diaconie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kerkblad van 14 en 21 november 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 14 november 2021
9.30 uur: ds. J.K. v.d. Hart, Kampen
Collectes: kerk, pred.pl, onderh.geb.

Zondag 21 november 2021
Gedachtenisdienst overledenen
9.30 uur: ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl., a.k.w.
Koffiedrinken na afloop

 

Bij de diensten

Voor de dienst op 14 november moesten we door een misverstand op korte termijn opzoek naar een andere voorganger. Gelukkig is onze preekvoorziener er in geslaagd een andere voorganger te vinden, waarvoor onze dank.

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herdenken dan degene uit onze gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden. Familie en nabestaande zullen dan aanwezig zijn en een van hen wordt in gelegenheid gesteld voor in de kerk een kaars aan te steken. Ook zal er een kaars worden aangestoken voor de niet bij name genoemde overledenen en kunt u zelf naar voren komen om een lichtje aan te steken. Bij het uitgaan van de kerk krijgt u een witte roos mee.

Lees verder »Het kerkblad van 14 en 21 november 2021

Het kerkblad van 31 oktober en 3 en 7 november 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 31 oktober 2021
Gezinsdienst met Gospelkoor Soul2Soul
9.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, jeugdwerk, orgelfonds

Woensdag 3 november 2021
Dankdienst voor gewas en arbeid
19:30 uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie, kerk, verw.kst.

Zondag 7 november 2021
9.30  uur: ds. Dennis Verboom, Leiden
Collectes: kerk, pred.pl, rest.fonds
Koffiedrinken na afloop

Lees verder »Het kerkblad van 31 oktober en 3 en 7 november 2021

Het kerkblad van 3 en 10 oktober 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 3 oktober 2021
9.30  uur: ds. mevr. J. van Rijn, Leiden
Collectes: diaconie, pred.plaats, orgelfonds
Koffiedrinken na afloop

Zondag 10 oktober 2021
Voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30  uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, pred.plaats, restauratiefonds

 

Bij de diensten

Vanaf  3 oktober gaan we weer op de normale manier collecteren in de kerk. Hierboven vindt u de bestemmingen. Op deze zondag gaat mevr. Julia van Rijn voor. Zij is tevens voorzitter van onze classis en was aanwezig bij de laatstgehouden gemeentevergadering waarin we spraken over de toekomst van onze gemeente.

Zondag 10 oktober gaat diaken André van Aarle voor. Toch wel bijzonder dat hij, als voorganger verbonden aan de parochiefederatie Clara & Fransciscus bij ons de dienst wil leiden. We verheugen ons op dit weerzien na zo’n lange periode.

Het is u denk ik afgelopen zondag wel opgevallen dat de kerk weer normaal is ingericht. Geen stoelen meer op elkaar, geen (corona)bordjes meer, geen ‘aangewezen’ zitplaatsen meer. We mogen dankbaar zijn dat dit weer kan. Voor diegene die desondanks nog voorzichtig willen zijn en toch wat afstand willen houden hier een tip. Zoek een plaatsje in de banken of de stoelen voorin de kerk.

Lees verder »Het kerkblad van 3 en 10 oktober 2021