Nieuws

START ONLINE LEERHUIS

Onze 1e digitale bijeenkomst zal plaatsvinden op : donderdag 25 februari, van 19.:30-20:30 (mogelijk wat uitloop)

De vespers, die de komende 40 dagentijd worden uitgezonden vanuit de Herv. kerk in Nieuwkoop, dienen als basis van het leerhuis. De eerste vesper vindt plaats op woensdag 24 februari.
Deze duurt een half uurtje, van 19:30-20:00. Je kunt ook op een ander tijdstip terugkijken, als het maar vóór 25 febr. 19:30 is.


De vespers zijn te volgen via:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950 of:

https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/


Daarnaast wil ik jullie vragen om de volgende Bijbelgedeelten te lezen Ps 139: 1-10 en Matt. 25: 31-40
En uitroeptekens te zetten bij wat je raakt en vraagtekens bij gedeelten waar je vragen over hebt.
Tot donderdag!

Ht kerkblad van 21 en 28 februari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 21 februari
1e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. mevr. M. de Goei, Amersfoort
Collectes: diaconie en kerk

 

Zondag 28 februari
2e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. P. Baane, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie en kerk

 

Online diensten

Voorlopig blijven de kerkdiensten online plaatsvinden. Omdat er momenteel ook nog niet gezongen mag worden, zal er de komende diensten alleen orgelspel, declamatie en/of opgenomen zang te horen zijn.

Lees verder »Ht kerkblad van 21 en 28 februari

ONLINE LEERHUIS

Online leerhuis 40dagentijd
Synagoge en kerk zijn naast vierhuis vooral ook leerhuis: bet ha midrasj. Dit Hebreeuwse woord komt van het werkwoord: zoeken.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er, in navolging van de traditie van het joodse leerhuis ook vanuit de kerken leerhuizen.

Door het samen lezen van Bijbelste teksten zoeken we naar achtergronden van de tekst en in een creatieve dialoog leren we van elkaar.

• Zoeken naar de betekenis van de Bijbel in haar ontstaan en context, in de traditie
• en voor ons, mensen van vandaag.

De tekst aandachtig lezen vanuit de gedachte: het gaat hier ook over mij, over de vragen die mij bezighouden, over de twijfels waar ik mee rondloop. De Bijbel helpt om antwoorden te vinden op levensvragen, antwoorden die uitstijgen boven de menselijke horizon. Wie op deze manier de Bijbel leest kan de ervaring hebben dat God zelf tot hem of haar spreekt.

Gedurende de komende 40 dagentijd wil ik op digitale wijze starten met een leerhuis rond teksten die in deze periode centraal staan. Je krijgt de tekst van tevoren toegestuurd.
We gaan wat dieper in op een specifieke tekst en leren wat deze tekst ons vandaag te zeggen heeft en daarover gaan we met elkaar in discussie. Daarnaast zullen we het ook hebben over wat deze 40 dagenperiode in deze tijd, waarin we elkaar minder kunnen ontmoeten, met ons doet. Je kunt je voor deze gespreksgroep telefonisch of via mijn mailadres aanmelden.

Ds. Gonja van ’t Kruis

Het kerkblad van 7 en 14 februari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 7 februari
Dienst uitsluitend online
9.30  uur: mevr. ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 14 februari
Dienst uitsluitend online
9.30  uur: ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie

 

We blijven online

Voorlopig blijven de kerkdiensten online plaatsvinden. Omdat er momenteel ook nog niet gezongen mag worden, zult u de komende diensten meer orgelspel en/of opgenomen zang horen.

 Lees verder »Het kerkblad van 7 en 14 februari

ONLINE LEERHUIS 40-DAGENTIJD

Online leerhuis 40dagentijd
Synagoge en kerk zijn naast vierhuis vooral ook leerhuis: bet ha midrasj. Dit Hebreeuwse woord komt van het werkwoord: zoeken.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er, in navolging van de traditie van het joodse leerhuis ook vanuit de kerken leerhuizen.

Door het samen lezen van Bijbelste teksten zoeken we naar achtergronden van de tekst en in een creatieve dialoog leren we van elkaar.

• Zoeken naar de betekenis van de Bijbel in haar ontstaan en context, in de traditie
• en voor ons, mensen van vandaag.

De tekst aandachtig lezen vanuit de gedachte: het gaat hier ook over mij, over de vragen die mij bezighouden, over de twijfels waar ik mee rondloop. De Bijbel helpt om antwoorden te vinden op levensvragen, antwoorden die uitstijgen boven de menselijke horizon. Wie op deze manier de Bijbel leest kan de ervaring hebben dat God zelf tot hem of haar spreekt.

Gedurende de komende 40 dagentijd wil ik op digitale wijze starten met een leerhuis rond teksten van diensten/vespers die in deze periode centraal staan. Je krijgt de tekst van tevoren toegestuurd.
We gaan wat dieper in op een specifieke tekst en leren wat deze tekst ons vandaag te zeggen heeft en daarover gaan we met elkaar in discussie. Daarnaast zullen we het ook hebben over wat deze 40 dagenperiode in deze tijd, waarin we elkaar minder kunnen ontmoeten, met ons doet. Je kunt je voor deze gespreksgroep telefonisch of via mijn mailadres aanmelden.

Ds. Gonja van ‘t Kruis

Het kerkblad van 24 en 31 januari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 24 januari
Dienst uitsluitend online
9.30  uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie en kerk

 

Zondag 31 januari
Dienst uitsluitend onine
9.30  uur: ds. J. de Goei, Amersfoort
Collectes: diaconie en kerk 

Online kerkdiensten

Onze wereld wordt nog steeds in de greep gehouden door een virus, en er is zelfs al een besmettelijker vorm in opkomst. Mede daarom heeft de PKN vorige week aan de kerken het advies gegeven om in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet meer te zingen. Dus ook niet met één of twee personen, zoals wij dat in onze kerk ook deden. Dat is de reden dat u de komende diensten meer orgelspel zult horen en/of opgenomen zang via de beamer zal kunnen zien.

Maar we houden de lofzang gaande!

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis

 Lees verder »Het kerkblad van 24 en 31 januari

31 januari Wereldlepradag

Collecte, zondag, 31 januari 2021

Wereldlepradag

Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, wordt overal ter wereld stilgestaan bij de situatie van leprapatiënten in de gehele wereld.

“Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen”: in de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog steeds honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Lepra is in principe goed te behandelen, zeker in een vroeg stadium. Het is zelfs totaal te genezen als men er snel genoeg bij is. Medische zorg kost natuurlijk geld. Daarom wordt ieder jaar op wereldlepradag aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. Uw gaven zijn van harte welkom.

#NietAlleen

Over #NietAlleen
Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met #Nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

 

 

 

Het kerkblad vam 10 en 17 januari 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 10 januari
Uitsluitend Online dienst
9.30  uur: ds. C. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 17 januari
Uitsluitend Online dienst
9.30  uur: mevr. J. v.d. Vis, Aarlanderveen
Collectes: diaconie en kerk 

Epifanie

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar is in de kerk Epifaniëntijd aangebroken. Epifanie is het Griekse woord voor verschijning of openbaring, en verwijst naar de verschijning van God in de wereld, naar belangrijke gebeurtenissen waarin Jezus zich aan de mens manifesteerde. Onder Epifanie vallen van oudsher drie gebeurtenissen: De aanbidding van Jezus door de magiërs, Jezus’ doop in de Jordaan en het optreden van Jezus tijdens de bruiloft te Kana. Over die eerste gebeurtenis zingt Lied 496:

 

Een ster ging op uit Israël

na duizend en één nacht.

Een oud verhaal werd doorverteld,

een lied klonk onverwacht.

Dit was het uur van onze God,

een mensenzoon gelijk,

die onze naam draagt en ons lot,

die nacht begon zijn rijk.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

Lees verder »Het kerkblad vam 10 en 17 januari 2021

TOT 17 Jan geen kerkbezoek ivm corona

Beste gemeenteleden,

 

4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Joh 1)

 

Deze week staan we stil bij de geboorte van Christus.

In een tijd die dit jaar, met nog steeds oplopende besmettingen, voor ons allemaal anders dan anders is.

 

Gisteren hebben we daarom als moderamen besloten om dit jaar niet meer samen te komen in de kerk, en om de diensten alleen online uit te zenden.

Zo zullen ook alle komende kerkdiensten t/m 17 januari alleen via een livestream te volgen zijn. 

In deze tijd dragen we allemaal de verantwoordelijkheid om voor elkaars en onze eigen gezondheid te waken. Gelukkig hebben we als gemeente voldoende voorzieningen en menskracht om u de dienst toch mee te laten beleven.

Het is belangrijk dat Gods woord blijft klinken en erop te vertrouwen dat we betere tijden tegemoet zullen gaan.

 

Met deze link kunt u de kerstavonddienst bekijken:  https://youtu.be/5HLrJ-kL5Q4

De dienst van kerstmorgen is te bekijken via:  https://youtu.be/1mrDzROx5qk

 

Ik wens u en jou een gezegende tijd toe en houd moed!

 

  1. Gonja van ‘t Kruis