Nieuws

Het kerkblad van 27 juni,4,11 en 18 juli 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 27 juni 2021
Afscheid predikant – vooraf aanmelden
9.30  uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie
Na afloop koffiedrinken ‘t Anker

Zondag 4 juli 2021
9.30  uur: dhr. J. Karsten, Leiden
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 11 juli 2021
Doopdienst – vooraf aanmelden
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 18 juli 2021
9.30  uur: ds. F. Verkade, Aarlanderveen
Collectes: kerk en diaconie

 

 

Afscheid

Op de achterzijde van dit kerkblad kunt u mijn afscheidsinterview lezen.
Daarnaast wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de cadeaus die ik ontving op mijn verjaardag, alle lieve kaarten en brieven en de hartelijke woorden!

Het ga u allen goed,
Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

Lees verder »Het kerkblad van 27 juni,4,11 en 18 juli 2021

Het kerkblad van 13 en 20 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 13 juni 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30 uur: dhr. H. Borghuis (interkerkelijk spreker)
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 20 juni 2021
Livestream met beperkte toegang
Viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. C. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie en kerk

 Lees verder »Het kerkblad van 13 en 20 juni

Her kerkblad van 30 mei en 6 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 30 mei 2021
Livestream en beperkte toegang
9.30  uur: dhr. J. Karsten, Leiden
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 6 juni 2021
Livestream en beperkte toegang
9.30  uur: ds. A. van der Wal, Hoofddorp
Collectes: kerk en diaconie (zie hierna)

 

Zondag Trinitatis

Komende zondag is het de eerste zondag na Pinksteren, genoemd naar de Drie-eenheid: zondag Trinitatis. We hebben vorige week de gave van de Geest (weer) ontvangen en gaan nu In de kracht van de drie-enige God aan het werk. Op de kerkelijke kalender breekt nu t/m advent de zgn. ‘feestloze’ periode aan. De eerste zondag hangt er nog een wit antependium, en vanaf volgende week gaan we weer over naar de kleur groen.

Zo kleuren we onze verschillende perioden!

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 Lees verder »Her kerkblad van 30 mei en 6 juni

Het kerkblad van 16 en 23 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 16 mei 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30  uur: ds. mevr. S. ten Heuw, Leiden
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 23 mei 2021; Pinksteren
Livestream met beperkte toegang
9.30  uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie; Pinkstercollecte

 

De Geest van Pinksteren

Alweer enige tijd komen we met een kleine groep bijeen in de kerk. Daarnaast is tevens de digitale verbinding met de kerk in stand gehouden, zodat u diensten ook op die manier kunt volgen. Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen. Toen ze bijeenwaren in een huis klonk er ineens het geluid van een grote windvlaag, waarna er boven hun hoofden vlammen verschenen, ‘vurige tongen’. Het verhaal staat symbool voor de Heilige Geest waarmee de gelovigen vervuld werden. Daarna nam de verspreiding van het christelijk geloof een enorme vlucht.

In het Oude Testament lezen we ook dat God via wind, vuur, storm, of donder en bliksem (Ex. 19) bijzondere gebeurtenissen aankondigt. In Handelingen horen we dat God opnieuw ingrijpt via wind en vuur om zijn volgelingen bijeen te houden. In het Nieuwe Testament gebeurt dat niet meer in het kader van de Wet, maar door de gave van de Geest.

Hierna ontstonden er ook kerken. De kerk, die nu meer en meer de versoepelingen zal volgen. Dat mogen we misschien ook wel zien als een ingreep van de Geest.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis

Lees verder »Het kerkblad van 16 en 23 mei

Het kerkblad van 2,9 en 13 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 2 mei 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 9 mei 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30 uur: ds. mevr. E. Kloppenburg, Rijnsaterwoude
Collectes: kerk

Hemelvaartsdag 13 mei 2021
Livestream vanuit de Ontmoetingskerk met beperkte toegang
9.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Op 13 mei vieren we Hemelvaartsdag, de 40e dag na eerste Paasdag en tien dagen voor Pinksteren. De Hemelvaart lijkt een afscheid, maar ís het niet: met deze dag wordt Jezus’ blijvende aanwezigheid onder ons ingezet. Hij verlaat ons, maar toch is de diepere betekenis van Hemelvaart dezelfde als die van de Opstanding. Zo vormt Hemelvaart een eenheid met de Paastijd. Graag geef ik u Lied 667, een mooi Hemelvaartslied mee, het is geschreven door Sytze de Vries:

 

Hij leeft 

Hij leeft
naar de hemel gevaren,
vertaalt in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht. 

Hij leeft,
in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint. 

Hij leeft
in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond. 

Hij leeft, in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.

Hartelijke groet,

  1. Gonja van ’t Kruis

Lees verder »Het kerkblad van 2,9 en 13 mei

Het kerkblad van 18 en 25 april

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 18 april 2021
9.30  uur: Ds. Dennis Verboom, Leiden
Collectes: kerk
Livestream en beperkt bezoek;
vooraf aanmelden bij scriba

Zondag 25 april 2021
9.30  uur: ds. mevr. E. Post, Bunnik
Collectes: binnenlands diaconaat en kerk
Livestream en beperkt bezoek;

vooraf aanmelden bij scriba

Lees verder »Het kerkblad van 18 en 25 april

De kerkdiensten in het kerkblad van 1, 2, 4 en 11 april 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Witte Donderdag 1 april 2021
Viering Heilig Avondmaal
19.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie en kerk
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

Goede Vrijdag 2 april 2021
Orgelspel door Hanno Hommel en gedeelten uit de Matteus Passion
19.30 uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

1e Paasdag 4 april 2021
9:30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

Zondag 11 april 2021
9:30 uur: ds. mevr. E. Mandemaker, Noordwijkerhout
Collectes: kerk en diaconie
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

Lees verder »De kerkdiensten in het kerkblad van 1, 2, 4 en 11 april 2021

Online leerhuis 25 maart

Avondgebeden 40 dagen tijd

Inmiddels zijn er al drie 40 dagen vespers uitgezonden vanuit de Hervormde kerk van Nieuwkoop. Het thema van de Avondgebeden is: “Ik ben er voor jou”, over de zeven werken van barmhartigheid.
Op woensdag 24 maart wordt de laatste vesper uitgezonden, met als onderwerp: de hongerigen te eten geven.
De vespers zijn de betreffende woensdagen vanaf 19:30 te beluisteren via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950 of te bekijken via: https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Op donderdag 25 maart ontmoeten we elkaar online vanaf 19:30, tot dan!

Het kerkblad van 21 en 28 mrt 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 21 maart 2021
5e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: mevr. ds. G. van ’t Kruis, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie en kerk
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

 

Zondag 28 maart 2021
6e zondag 40-dagentijd – Palmzondag
9.30  uur: dhr. B. van Laar, Nieuw-Vennep
Collectes: diaconie en kerk
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

 

Meeleven van Gonja

 

Uit de kerkenraad

Wilt u de komende zondagen de kerkdiensten willen bijwonen, dan dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba; Jan Vervark, tel. 538977 of mail j.vervark@ziggo.nl.

In de laatstgehouden kerkenraadsvergadering hebben we besloten om op 23 maart (fysiek) bij elkaar te komen om een paar belangrijke punten te bespreken. Zo zullen we spreken over het werk van de Commissie Toekomst tot nog toe en hoe we hiermee verder gaan. Ook zullen we spreken over het pastoraal werk; wat gaat goed en waar moeten nog zaken verbeterd worden. Als er voldoende tijd is willen we ook het beleidsplan 2021-2025 bespreken en zo mogelijk vaststellen.

Ook spraken we over invulling van de diensten in de Stille Week en Paasmorgen. Op Witte Donderdag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Als het inpasbaar is in de liturgie willen we op Goede Vrijdag gedeelten uit de Matteus Passion laten horen. Op Paasmorgen zal Elsbeth Boonefaas samen met haar broer Hanno Hommel de liederen muzikaal begeleiden.

Lees verder »Het kerkblad van 21 en 28 mrt 2021