Nieuws

Het kerkblad van 26 juni en 3 juli 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 26 juni 2022
9.30  uur: ds. mevr. M. v.d. Zwaag, Ter Aar
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fds.

Zondag 3 juli 2022
9.30  uur: dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep
Collectes: diaconie, pred.pl., a.k.w.

Na afloop koffiedrinken

 

Meeleven

De vakantietijd nadert. Over twee weken beginnen de schoolvakanties in onze regio. Velen gaan er dan op uit maar ook nu al genieten veel gepensioneerde van een heerlijke vakantie elders. Gelukkig kan het weer na een paar jaar van allerlei beperkende maatregelen. Met volle teugen genieten van een andere omgeving en de prachtige natuur in de juni-maand.

Laten we hen die aan huis gekluisterd zijn vanwege ouderdom of lichamelijk ongemak niet vergeten. Het sturen van kaarten lijkt met de moderne communicatiemiddelen een achterhaalde zaak. Toch denk ik dat het de thuisblijvers goed zou doen eens een kaartje van ons vakantieadres te sturen. Van harte aanbevolen!

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij,

een geest van licht, zo klaar als Gij;

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

 

Wees Gij de zon in mijn bestaan,

Dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht,

van aangezicht tot aangezicht.

 

(lied 834)

 

Uit de kerkenraad

Als het goed is heeft ieder gemeentelid inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de gemeenteavond op 30 juni a.s. Bij de uitnodiging werden ook de profielen van de gemeente en te beroepen predikant gevoegd alsmede de toekomstvisie van onze gemeente. We hopen dat dit met interesse wordt gelezen en dat velen naar ’t Anker zullen komen. De beroepingscommissie zal worden benoemd en de verdere procedure van het beroepingswerk zal worden toegelicht. Tijdens de vergadering is er alle gelegenheid om daarover nog vragen te stellen. We sluiten af met een informeel samenzijn onder het genot van een drankje en hapje. De avond begint om 20:00 uur. Van harte welkom!

 

Bij de diensten

Mooi was het zondag te horen dat Jezus’ bevoegdheid, waarover de farizeeën hem bevroegen, zo duidelijk door Johannes de Doper werd gepredikt en uitgedragen. Die zelfde Johannes die later in de gevangenis toch ook zijn twijfels kende. Hoe vaak speelt dat niet bij ons? Goed was het te horen dat desondanks door ons geloof en ons berouw over wat we verkeerd doen we er zeker van mogen zijn behouden te worden.

 

Van diaconie

 

Collecte zondag 26 juni

Wereldvluchtelingendag: Hulp voor mensen zonder papieren

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Deze ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

 

Collecte zondag 3 juli

Onderwijs kansarme kinderen India

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Uw financiële hulp kan hun kans op een goede toekomst vergroten.

 

Agenda

27 juni en 4 juli: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

30 juni 20:00 uur: gemeenteavond ’t Anker – aanvang 20:00 uur

 

Het kerkblad van 29mei en 5 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 29 mei 2022
9.30  uur:  diaken A. van Aarle, Langeraar

Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fds.

Zondag 5 juni 2022
Pinksteren
9.30  uur: ds. P. Baane, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl., a.k.w.
Na afloop koffiedrinken

 

Uit de gemeente

Voor de leerlingen die in de afgelopen tijd examen gedaan hebben hopen we op goede resultaten en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Je weet zelf wel of je hard of minder hard hebt gewerkt, maar hopelijk wordt dat werken door God gezegend.

 

ds. T.C. Wielsma

Lees verder »Het kerkblad van 29mei en 5 juni

Het kerkblad van 15, 22 en 26 mei 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 15 mei 2022
9.30  uur: mevr. M. de Goei-Jansma, Amersfoort
Collectes: diaconie, pred.pl., dakren.
Na afloop koffiedrinken

Zondag 22 mei 2022
9.30  uur: ds, C. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie, pred.pl, ond.geb.

Hemelvaartsdag 26 mei 2022
Openluchtdienst De Sfeerstal
9.30 uur: mevr. ds. M. Kloppenburg en diaken A. van Aarle.
Na afloop koffiedrinken 

Lees verder »Het kerkblad van 15, 22 en 26 mei 2022

Het kerkblad van 1 en 8 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 1 mei 2022
9.30  uur: dhr. G. de Bruin, Amsterdam
Collectes: kerk, pred.pl, rest.fonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 8 mei 2022
9.30  uur: dhr. R. Wichers, Vriezeveen
Collectes: diaconie, pred.pl., a.k.w.
 

Bericht van overlijden

Op 21 april is ons gemeentelid dhr. Pieter Cornelis – Kees – Verkerk overleden. Zondag voorafgaande aan de dienst hebben we daarbij stil gestaan en een lied gezongen. De crematie was afgelopen dinsdag. Mocht u een blijk van medeleven willen sturen dan is dit het adres; Schout Clantstraat 9, 2441 AN Nieuwveen.

Lees verder »Het kerkblad van 1 en 8 mei

het paasontbijt

Eindelijk na 2 jaar mag het weer. Samen aan tafel tijdens het Paasontbijt 17 april 2022. De opkomst was goed.

Er zaten ongeveer 40 personen in ‘t Anker te smullen van wat er uitgestald was op het gezellige buffet.

 

Het kerkblad van 15, 17 em 25 april 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Goede Vrijdag 15 april 2022
19:30 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Geen collecten.
Muziek: gedeelten uit de Matteus Passion
 

Paasmorgen 17 april 2022
9.30 uur: ds. E. v.d. Weide, Warmond
Muzikale medewerking Sarina Rijlaarsdam (saxofoon)
Collecten: diaconie, pred.pl., orgelfds.
Voorafgaand: 8:00 uur Paasontbijt

Zondag  24 april 2022
9.30 uur: ds. mevr. T. de Vries-Meijer, Haarlem
Collecten: kerk, pred.pl., onderh.geb.

 Lees verder »Het kerkblad van 15, 17 em 25 april 2022

Het kerkblad van 3,6, 10, 13, 14 en 15 april 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 3 april 2022
5e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. C. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fds.
Na afloop koffiedrinken

Woensdag 6 april 2022
Vesper: oecumenisch project 40-dagentijd
19:00 uur: ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven

Zondag 10 april 2022
6e zondag 40-dagentijd – Palmpasen
9.30  uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Collectes: diaconie, pred.pl., verw.kst

Woensdag 13 april 2022
Vesper: oecumenisch project 40-dagentijd
19:00 uur: diaken A. v. Aarle, Langeraar

Witte Donderdag 14 april 2022
Viering Heilig Avondmaal
19:30 uur: ds. J. van Rijn, Leiden
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfds.

Goede Vrijdag 15 april 2022
19:30 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Muziek: gedeelten uit de Matteus Passion

 Lees verder »Het kerkblad van 3,6, 10, 13, 14 en 15 april 2022

Het kerkblad van 20, 23 en 30 maart 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 20 maart 2022
3e zondag 40-dagentijd
Muzikale medewerking: René Spaargaren
9.30  uur: Ds. J. Vlasblom, Rotterdam
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfds.
Na afloop koffiedrinken

Woensdag 23 maart 2022
Vesper: oecumenisch project 40-dagentijd
19:00 uur: ds. Jan Willem van Dijk, Zevenhoven

Zondag 27 maart 2022
4e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: dhr. E. Leune, Benthuizen
Collectes: diaconie, pred.pl., a.k.w.

 

Woensdag 30 maart 2022
Vesper: oecumenisch project 40-dagentijd
19:00 uur: diaken André van Aarle, Langeraar

Lees verder »Het kerkblad van 20, 23 en 30 maart 2022

Het kerkblad van 6, 9 en 13 maart 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 6 maart 2022
1e zondag 40-dagen tijd – verbintenis ouderlingen
9:30 uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Collectes: diaconie, pred.pl en orgelfds.
Na afloop koffiedrinken

Woensdag 9 maart 2022
Biddag gewas en arbeid / oecumenische viering 40-dagentijd
19:00 uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 13 maart 2022
2e zondag 40-dagen tijd
9:30 uur: ds. D. van Ruiten, Leeuwarden
Collectes: diaconie, pred.pl, verw.kst.

Woensdag 16 maart 2022
Ontmoetingskerk: Vesper 40-dagentijd
19:00 uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Oecumenische viering

Lees verder »Het kerkblad van 6, 9 en 13 maart 2022