Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Nieuws

Het kerkblad van 9 juni en 16 juni 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 9 juni 2024

9.30  uur: dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar

Collectes: kerk, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 16 juni 2024

9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam

Collectes: kerk, predikantsplaats, dakrenovatie

 

Meeleven

Wow! Dat was gezellig! Op zaterdag avond 1 juni stonden de pannenkoeken klaar in het Anker.  Compliment voor al degenen die gebakken hebben en de zaal hebben klaargezet. Het Anker zat flink vol. Dat doet goed. Samen genieten en ook rustig bijpraten. De maaltijd smaakte goed, zowel de pannenkoeken als het toetje en de koffie na afloop.

 

Bij de ontmoetingsdiensten

Een poosje geleden ging de ontmoetingsdienst over een zonnebloem met de bijbeltekst: Kijk naar de bloemen op het veld. Zó mooi! Als God aan zo’n bloem al zoveel zorg besteedt, zal Hij voor jou nog veel meer zorgen. Velen namen zonnebloempitten mee. En heel wat jonge zonnebloemen zijn inmiddels opgegeten door de slakken. Bij mij thuis heb ik een tweede ronde gezaaid. Extra beveiligd tegen slakken. Een tafel staat met z’n poten in bakjes water. De bloempotten met jonge zonnebloemen staan op die tafel: onbereikbaar voor slakken. De tweede ronde groeit goed op.

De volgende ontmoetingsdienst is op16 juni. Dan gaat het over de regenboog.  Prachtige kleuren. Er is heel wat te ontdekken aan de regenboog. We gaan met aandacht kijken naar dit bijzondere natuur-verschijnsel.  Welkom. Het is voor alle leeftijden.

 

Uit de kerkenraad

Op 27 mei stelden we formeel de nieuwe plaatselijke regeling vast. We voegden daar nog een verwijzing naar de landelijke kerkorde aan toe voor zaken die niet terug te vinden zijn in onze regeling. Ook stelden we het verslag van de ledenvergadering van 15 mei j.l. vast. We spraken af voortaan zoveel mogelijk berichten die van belang zijn voor onze leden uitsluitend per mail toe te sturen. (Mocht u toch liever geprinte versies ontvangen, dan dit melden bij de scriba.). We gaan diegenen die betrokken zijn bij onze gemeente maar formeel geen lid zijn, benaderen met de vraag of zij als  gastlid willen worden ingeschreven. Voor nieuwe leden is er een informatiefolder (flyer) over onze gemeente en kerkelijke activiteiten gemaakt. Bij een eerste bezoek zal deze, tegelijk met een bloemetje, worden afgegeven. De jaarrekeningen van kerk en diaconie werden definitief vastgesteld. Deze zullen naar de landelijke instanties worden toegezonden. De ingezamelde gaven voor het project Anak Unic op Bali zijn door de fam. Bindels ter plekke afgedragen. Ook werden er nog plannen gemaakt voor een uitje met de kerkenraad.

 

Agenda

10 en 17 juni: Inloop ’t Anker – vanaf 10:00 uur

 

Het kerkblad van 26 mei en 2 juni 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 26 mei 2024
9.30  uur: ds. mevr. T. de Vries – Meijer, Overveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 2 juni 2024
9.30  uur: ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: kerk, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Bij de diensten

Op 16 juni is er weer een Ontmoetingsdienst. De dienst gaat over de regenboog uit Genesis 9. Zet het maar op je kalender. Die dienst heeft iets te bieden voor alle leeftijden, van de jongsten tot de oudsten.

Lees verder »Het kerkblad van 26 mei en 2 juni 2024

Het kerkblad van 12 en 19 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 12 mei 2024
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 19 mei 2024
Pinksteren
9.30  uur: ds. M. Kraak, Mijdrecht
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie 

 

Lees verder »Het kerkblad van 12 en 19 mei

Het kerkblad van 28 april en 5 en 9 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 28 april 2024
9.30  uur: dhr. Jan Kees v.d. Hart, Deventer
Collectes: kerk, predikantsplaats, verwarmingskosten
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 5 mei 2024
9.30  uur: dhr. F. Verkade, Amsterdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten
 

Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Openlucht viering bij ‘De Sfeerstal’
9:30 uur: ds. J. Werkman en diaken A. van Aarle
Collecte: kerk

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Dienst op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag vindt de viering plaats in de Sfeerstal. Jullie kennen die prachtige plek en de mooie traditie om daar in de buitenlucht en tegelijk onder dak het feest te vieren, dat onze Heer Jezus Christus naar de hemel is gegaan. Daar pleit Hij voor ons en zegent Hij ons. Tegelijk is Hij door zijn godheid, majesteit, genade en Geest altijd bij ons.  Er zal een koor zijn met mooie muziek. Diaken André van Aarle en ik zullen samen met het koor en de dirigent de dienst verzorgen. Alleen hartelijk welkom.

Bij slecht weer wijken we uit naar de H. Nicolaaskerk in Nieuwveen. In dat geval krijgt u een mailbericht en wordt dit vermeld op de website.

Lees verder »Het kerkblad van 28 april en 5 en 9 mei

Het kerkblad van 14 en 21 april

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 14 april 2024
9.30  uur: ds. mevr. E. Mandenmakers, Noordwijkerhout
Collectes: kerk, predikantsplaats, algemeen kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag  21 april 2024
9.30  uur: ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk, predikantsplaats, dakrenovatie
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Bij de diensten

We kijken terug op mooie vieringen in de Stille Week en op Paasmorgen. Op Witte Donderdag vierden we met elkaar het Heilig Avondmaal. ‘Ben ik het Heer’ was het thema. Een vraag die toen en nu nog steeds veel losmaakt. In de preek van Goede Vrijdag stond de figuur van Simon van Cyrene centraal. Zijn wij ook bereid het lijden van anderen enigszins te verlichten? Het oecumenisch 40-dagenproject werd afgesloten met de Kruisweg in de Heilige Joh. de Doperkerk in Zevenhoven. Diaken André van Aarle en onze predikant liepen langs de kruiswegstaties en bij iedere afbeelding werd een gebed uitgesproken. Dit werd afgewisseld met gemeentezang.

Paasmorgen werd de nieuwe paaskaars binnengedragen en werden we verwelkomt met de aloude paasgroet; ‘de Heer is waarlijk opgestaan!’. Het was een feestelijke dienst met orgelspel, piano en dwarsfluit. Vooraf hadden we genoten van een goed verzorgd paasontbijt.

 

Koffiedrinken na de dienst

Er is wat misverstand ontstaan over de data van koffiedrinken na de dienst. Voor dit jaar is er een rooster opgesteld waarbij het om de week koffiedrinken is. Dus niet iedere 1e en 3e zondag van de maand maar iedere 14 dagen dus. Om nog meer verwarring te voorkomen houden we het opgestelde rooster aan; dus vanaf nu om de week.

 Lees verder »Het kerkblad van 14 en 21 april

Het kerkblad van 29 en 31 maart en 7 april 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Goede Vrijdag 29 maart 2024
19.30  uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Geen collectes
Met muziek uit de Joh. Passion van J.S. Bach 

Paaszondag 31 maart 2024
Voorafgaand paasontbijt 8:15 uur ‘t Anker
9.30  uur:  ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds
Muzikale medewerking Hanno Hommel (orgel) en Elsbeth Boonefaas (dwarsfluit)

Zondag 7 april 2024
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 Lees verder »Het kerkblad van 29 en 31 maart en 7 april 2024

Het kerk blad van 17, 20, 24, 28 en 29 mrt 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 17 maart 2024
5e zondag van de 40-dagentijd
9.30  uur: dhr. J.K. v.d. Hart, Deventer
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 20 maart 2024
Vesper in Ontmoetingskerk
19:00 uur: ds. J. Werkman / diaken A. van Aarle

Zondag 24 maart 2024
6e zondag van de 40-dagentijd
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie

Witte Donderdag 28 maart 2024
Viering Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten

Goede Vrijdag 29 maart 2024
19:30 uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Geen collecte
Met Passiemuziek van J.S. Bach

 Lees verder »Het kerk blad van 17, 20, 24, 28 en 29 mrt 2024

Het kerkblad van 3,6,10 en 13 maart 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 3 maart 2024
Ontmoetingsdienst – 3e zondag veertigdagentijd
9.30  uur: Ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, jeugdwerk, restauratiefonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 6 maart 2024
Vesper in Ontmoetingskerk
19:00 uur: ds. J. Werkman / diaken A. van Aarle
 

Zondag 10 maart 2024
4e zondag van de veertigdagentijd
9.30  uur: ds. D. Verboom, Leiden
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Woensdag 13 maart 2024
Biddag voor gewas en arbeid
19:00 uur: Ds. M. Kraak, Mijdrecht
Collectes: diaconie, kerk

 

Meeleven

Op zondag 25 februari ontvingen we bericht van het overlijden van ds. T.C. Wielsma. Dominee Wielsma was voor de fusie van onze gemeente predikant van de voormalige Gereformeerde Kerk. Daarnaast ging hij regelmatig voor als gastpredikant, was actief betrokken bij een gespreksgroep en bezocht veel gemeenteleden in de vacante periode. We herinneren hem als een positief ingestelde man, vol humor en trouw in het omzien naar gemeenteleden. We bidden dat zijn vrouw en familie Gods troost mogen ervaren en kracht mogen putten uit wat hij voor velen heeft betekent. Uiteraard zullen we als kerkenraad ons medeleven betuigen. Zeer waarschijnlijk zijn er ook velen uit onze gemeente die dit willen doen. Op moment van schrijven van dit stukje ontbreekt nog nadere informatie. Zodra meer duidelijk is, ontvangt u een mailbericht. U kunt ook altijd bij één van de kerkenraadsleden navraag doen.

 

Als kerkenraad ontvingen wij een dankbetuiging voor het betoonde medeleven vanuit onze gemeente bij het overlijden van Corrie Romeijn. Zij was voor de fusie pastoraal werker van de Gereformeerde Kerk.

Lees verder »Het kerkblad van 3,6,10 en 13 maart 2024

Het kerkblad van 4,11 en 14 februari

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  4 februari 2024
9.30  uur: ds. G. van ’t Kruis, Rijsenhout
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag  11 februari 2024
Herverbintenis ambtsdragers
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 14 februari 2024
Aswoensdag; oecumenische viering
19:00 uur: ds. J. Werkman en diaken A. van Aarle
Heilige Nicolaaskerk Nieuwveen
 

Meeleven

Gaandeweg in de loop van de tijd maak ik kennis met gemeenteleden thuis. Meestal bel ik tevoren om een afspraak te maken. Soms blijkt het telefoonnummer niet meer actueel. Dan lukt het niet om telefonisch een afspraak te maken. Dan zijn er wel weer andere manieren om in contact te komen. Eén van die manieren is, dat u mij belt als er nog geen kennismakingsbezoek is geweest. Mijn nummer is 06 – 33 64 32 83. Bel gerust om een afspraak te maken. Graag zelfs. U helpt me daarmee. Ik kom graag kennismaken.

Lees verder »Het kerkblad van 4,11 en 14 februari