Nieuws

Het kerkblad van 6, 13 en 20 september

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 6 september
9.30  uur: ds. P. Baane, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 13 september
9.30  uur: dhr. J. Karsten, Leiden
Collectes: kerk en diaconie
Ziekenzondag

 

Zondag 20 september
Kerkbezoek vooraf melden bij scriba
9.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alpen a/d Rijn
Collectes: kerk en zending
Startzondag; zie hierna.

 

Startzondag 20 september

Na de sportieve start op zaterdag 19 september, waarover u verderop in dit Kerkblad kunt lezen van de hand van Ingrid de Wilde, komen we op zondag 20 september a.s. bijeen voor de startdienst. Wij verheugen ons op een feestelijke dienst, waarin saxofoniste en gemeentelid Sarina Brouwer-Rijlaarsdam, voor het eerst samen met collega-vriendin Gerda Peters, onze viering met muziek zal opluisteren. Sarina kennen we al, en Gerda Peters is hier voor het eerst. Gerda is van beroep (stads)beiaardier, organiste en pianiste. Sinds 2005 vormt zij ook samen met Sarina een duo.

Tijdens deze dienst zullen we ook afscheid nemen van Leen Visser als diaken. Zijn taken zullen worden overgenomen door Bea de Visser, die als diaken herbevestigd zal worden. Daarnaast zal ook het huwelijksjubileum van Benno en Jacoline van der Meer-Spek de dienst een feestelijk tintje geven.

Het landelijk thema van dit jaar, dat in de startdienst centraal zal staan, is: “het goede leven –  bloeien in Gods licht”. Dit thema zult u in de loop van dit jaar nog vaker tegenkomen. Een prikkelend onderwerp: want wat is een ‘goed leven’ in deze tijd? We hebben ondervonden dat juist in deze moeilijke periode het samenleven met elkaar goed kan zijn: de één kan er voor de ander zijn. Tegelijkertijd zien we in de hulp en troost van de ander ook God zichtbaar worden.

We zien uit naar uw komst.

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Agenda

7 en 14 sept.: inloop ’t Anker; 10:00 uur
Startweekend 19 sept.: fietstocht ’t Anker:13:30 uur

 Lees verder »Het kerkblad van 6, 13 en 20 september

HELP GETROFFENEN EXPLOSIE LIBANON

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte kerkleden,

Op 4 augustus 2020 vonden er twee explosies plaats in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Er zijn 135 doden en duizenden gewonden en er worden nog veel mensen vermist. Tienduizenden huizen zijn onbewoonbaar en zo’n 300.000 mensen getroffen. Dit betekent dat de nood heel hoog is want er is een tekort aan veel levensbehoeften. Ook de gebouwen van Kerk in Actie partners NEST (Near East School of Theology), MECC (Middle East Council of Churches) en het jongerencentrum Manara in de achterstandswijk Bourj Hammoud (Youth for Christ) zijn beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig! U kunt uw bijdrage overmaken op het banknummer van de Diaconie ovv “Beiroet”: PG Nieuwveen NL11RABO 0373 710 011 of doneren tijdens de collecte in de kerkdienst van 23 augustus.

De diaconie

 

 

Het kerkblad van 9, 16, 23 en 30 augustus 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 9 augustus 2020
9.30  uur: Mevr. S. ten HeuwLeiden
Collectes: kerk en diaconie

 

Zondag 16 augustus 2020
9.30  uur: ds. mevr. M. de Goei
Amersfoort
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 23 augustus 2020
9.30 uur: ds. J. Verboom
Gouda
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 30 augustus 2020
9.30 uur: dhr. J. Büchner
Amstelveen
Collectes: kerk en diaconie

 Lees verder »Het kerkblad van 9, 16, 23 en 30 augustus 2020

GEBRUIKSPLAN KERKDIENSTEN ONTMOETINGSKERK NIEUWVEEN

GEBRUIKSPLAN KERKDIENSTEN ONTMOETINGSKERK NIEUWVEEN VANAF 5 JULI 2020

Zitplaatsen kerkzaal en routing
De zitplaatsen worden gemarkeerd met bordjes op de bank of aan de muren links en rechts. De looproute bij binnen komst is van achter naar voren (richting preekstoel).
De kerkzaal (exclusief galerij) biedt, naast ambtsdragers, predikant, organist en eventuele muzikanten/zangers, plaats aan maximaal 40 personen.
Om teleurstellingen te voorkomen wordt (voorlopig) gewerkt met vooraf aanmelding voor het bezoeken van de dienst. Uiterlijk om 18:00 uur op de vrijdag voorafgaande aan de dienst, dient men aan te geven of men de dienst wil bijwonen.
Dit kan via de mail: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen.nl of door te bellen naar
Jan Vervark 538977 (voor de dienst van 5 juli); Jan de Vries 530377 (datum 12 juli) en Eric Hardsteen 538744 (datum 19 juli).
Er wordt onderscheid gemaakt in duo-zitplaatsen en enkele zitplaatsen. De duo-zitplaatsen zijn (overwegend) bestemd voor echtparen of twee personen uit het zelfde huishouden.
Kerkgangers dienen de aangegeven zitplaatsen van vóór (vanaf preekstoel) naar achteren op te vullen. Zij kunnen geen aanspraak maken op hun vertrouwde vaste zitplaats. Volg de instructie van de koster op.
(Zie bijlage zitplaatsindeling)
Kosters en hun bevoegdheden / taken
Er zijn bij iedere dienst twee kosters aanwezig.
Eén koster vangt de kerkgangers op buiten voor het bordes. Hij informeert naar de gezondheid van de kerkgangers. Neem uw eigen verantwoordelijkheid. Bent u verkouden of hebt u koorts; blijf dan thuis! Blijf niet voor de kerk staan praten maar ga direct naar binnen en houdt u aan de 1,5-meter maatregel.
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe.
Echtparen of twee personen die tot hetzelfde huishouden behoren dienen de linker entree van de kerkzaal te nemen. Mochten alle duo plekken aan die zijde bezet zijn dan moet men op aanwijzing van de koster de rechter toegang gebruiken.
Kerkgangers mogen niet door de banken naar de andere zijde van kerk lopen. Over de banken wordt in het midden een tape geplakt om dit te voorkomen.
De tweede koster staat voor in de kerkzaal om toe te zien of de plaatsen van vóór naar achteren worden opgevuld. De kerkgangers moeten zich aan zijn instructies houden.
Mocht er een gezin met kinderen komen dat dienen zij op aanwijzing van de koster op de galerij (bij het orgel) plaats nemen.

Het kerkblad van 28 juni, 5 , 12 en 19 juli

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 28 juni

De dienst vervalt

Zondag 5 juli

9.30  uur: ds. M. Kloppenburg uit Rijnsaterwoude en ds. G. van ‘t Kruis
Collectes (bij de uitgang): kerk en diaconie
Aanmelden vooraf: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen of bij Jan Vervark, 538977,

Zondag 12 juli
9.30 uur: ds. J. de Goei, Amersfoort
Collectes (bij de uitgang): kerk en diaconie
Aanmelden vooraf: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen of bij Jan de Vries, 530377.

Zondag 19 juli
9.30 uur: ds. mevr. H. Hegeman, Nieuwveen
Collectes (bij de uitgang): kerk en diaconie
Aanmelden vooraf: scriba@protestantse-gemeente-te-nieuwveen of bij Eric Hardsteen, 538744

 

Start van de diensten in de kerk vanaf 5 juli

Over een paar weken zal het weer mogelijk zijn om de kerk te bezoeken. Het is niet makkelijk om in deze tijden vol onrust de stap naar de kerk weer te maken. We moeten het weer met elkaar opbouwen, er weer aan wennen om het kerkgebouw te durven betreden. Het Godshuis, dat zo van waarde is voor ons als christenen.
Op 5 juli zal ik deze eerste dienst samen met mijn collega ds. Mariska Kloppenburg, die voor die datum op het rooster stond, in onze kerk verzorgen.
Er treedt daarvoor een heel protocol in werking, maar we zullen u dan weer van harte begroeten.

 

Hartelijke groet,

  1. Gonja van ‘t Kruis

Lees verder »Het kerkblad van 28 juni, 5 , 12 en 19 juli

De meditatie van 28 juni 2020 door Ds G van,t Kruis

Beste gemeenteleden,

 

In het Bijbelboek Exodus lezen we hoe de Israëliërs, bevrijd uit Egypte, op doortocht zijn in de woestijn. Eindelijk vrij. 
Maar hoe moeten ze verder, hoe ziet de toekomst er uit? En: waar is God?

Vragen waar wij ook wel eens bij stilstaan, vooral in deze tijd.
De corona crisis heeft veel verwarring gebracht. Afstand houden zorgde ervoor dat bijeenkomsten, zoals kerkdiensten geen doorgang konden vinden.
Maar nog veel erger was het, dat er veel mensen ziek werden, zelfs stierven en dat mensen hun dierbaren niet eens mochten bezoeken.

Nu we langzaam de lockdown uitgaan, wordt het allemaal weer wat vrijer.
Maar voorbij is het nog niet en we weten nog steeds niet wat de toekomst zal brengen.

Wat wel zo is, is dat we ongetwijfeld van deze crisis hebben geleerd en op die manier toch verder kunnen, maar ánders.
Het is God die ons met zijn levenswater de nieuwe toekomst in zal leiden.

Bij deze de link van de laatste online-meditatie:    https://youtu.be/iuq81NYxeps

Vanaf 5 juli zullen er weer wekelijks kerkdiensten (op 1,5 meter) in onze kerk plaatsvinden.
Volg hierbij rustig uw eigen afwegingen om weer in het ritme te komen.

Gezegende groet,

  1. Gonja van ‘t Kruis

 

Het kerkblad van 14 en 21 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 14 juni
De dienst vervalt

Zondag 21 juni
De dienst vervalt

 

Online diensten

Nog drie keer zullen wij in de kerk opnames maken van de wekelijkse overdenking met muziek. Op 5 juli zal ik dan samen met mijn collega ds. Mariska Kloppenburg, die voor die datum op het rooster stond, de eerste dienst sinds 3,5 maand in onze kerk verzorgen.

Er treedt daarvoor een heel protocol in werking, maar we zullen u dan weer van harte begroeten.

Hartelijke groet,

  1. Gonja van ‘t Kruis

Lees verder »Het kerkblad van 14 en 21 juni

De meditatie van 14 juni door Ds G van’t Kruis

beste gemeenteleden,

 

Tijdens de lange crisis die we doormaken, komen er nu langzamerhand steeds meer versoepelingen.
Deze periode heeft ons veel geleerd en leert ons nog steeds veel, waardoor we in de toekomst beter kunnen omgaan met de aarde en met elkaar.
Hopelijk ontdekken we sporen om de draad van ons leven weer op te pakken en voorkomen we dat niet verbitterd raken.

Het is als een tocht door de woestijn, net als de joodse ballingen dat meemaakten. 
Onder leiding van Mozes trekken ze vanuit Egypte de woestijn in. Het zou een jarenlange tocht worden, waarbij ze ervoor moeten waken niet in bitterheid te blijven hangen. Want de nasmaak van de slavernij die ze in Egypte hebben ondergaan, zijn ze nog lang niet kwijt.

 

U kunt de meditatie voor komende week bekijken via:   https://youtu.be/IdsDg7j_h8U  

 

gezegende groet,

ds Gonja van 't Kruis

 

De overdenking van 7 juni 2020 door Ds G van’t Kruis

beste gemeenteleden,

 

De gelijkenis over de wijnstok en de ranken, die Jezus uitspreekt in Johannes 15, is een onderdeel van Zijn afscheidsrede vlak voordat Hij zal gaan sterven.
Hij wil hiermee zijn volgelingen een hart onder de riem steken, dat zij ook na zijn dood met hem verbonden zullen blijven.
 

Onze organist Hanno Hommel speelt deze keer op het orgel.
Voor de overdenking laat hij Psalm 8: 1, 6 (Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven) horen en na de overdenking horen we Lied 302, vers 1 en 4 (God in den hoog' alleen zij eer)
Eric Hardsteen heeft de tekst erbij geprojecteerd, zodat u mee kunt zingen.

https://www.youtube.com/watch?v=aET0Z7FA3UM&feature=youtu.be  

Een gezegend weekend gewenst,

Gonja van 't Kruis