Nieuws

Het kerkblad van 2,9 en 13 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 2 mei 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 9 mei 2021
Livestream met beperkte toegang
9.30 uur: ds. mevr. E. Kloppenburg, Rijnsaterwoude
Collectes: kerk

Hemelvaartsdag 13 mei 2021
Livestream vanuit de Ontmoetingskerk met beperkte toegang
9.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Op 13 mei vieren we Hemelvaartsdag, de 40e dag na eerste Paasdag en tien dagen voor Pinksteren. De Hemelvaart lijkt een afscheid, maar ís het niet: met deze dag wordt Jezus’ blijvende aanwezigheid onder ons ingezet. Hij verlaat ons, maar toch is de diepere betekenis van Hemelvaart dezelfde als die van de Opstanding. Zo vormt Hemelvaart een eenheid met de Paastijd. Graag geef ik u Lied 667, een mooi Hemelvaartslied mee, het is geschreven door Sytze de Vries:

 

Hij leeft 

Hij leeft
naar de hemel gevaren,
vertaalt in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht. 

Hij leeft,
in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint. 

Hij leeft
in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond. 

Hij leeft, in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.

Hartelijke groet,

  1. Gonja van ’t Kruis

Lees verder »Het kerkblad van 2,9 en 13 mei

Het kerkblad van 18 en 25 april

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 18 april 2021
9.30  uur: Ds. Dennis Verboom, Leiden
Collectes: kerk
Livestream en beperkt bezoek;
vooraf aanmelden bij scriba

Zondag 25 april 2021
9.30  uur: ds. mevr. E. Post, Bunnik
Collectes: binnenlands diaconaat en kerk
Livestream en beperkt bezoek;

vooraf aanmelden bij scriba

Lees verder »Het kerkblad van 18 en 25 april

De kerkdiensten in het kerkblad van 1, 2, 4 en 11 april 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Witte Donderdag 1 april 2021
Viering Heilig Avondmaal
19.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie en kerk
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

Goede Vrijdag 2 april 2021
Orgelspel door Hanno Hommel en gedeelten uit de Matteus Passion
19.30 uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

1e Paasdag 4 april 2021
9:30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

Zondag 11 april 2021
9:30 uur: ds. mevr. E. Mandemaker, Noordwijkerhout
Collectes: kerk en diaconie
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

Lees verder »De kerkdiensten in het kerkblad van 1, 2, 4 en 11 april 2021

Online leerhuis 25 maart

Avondgebeden 40 dagen tijd

Inmiddels zijn er al drie 40 dagen vespers uitgezonden vanuit de Hervormde kerk van Nieuwkoop. Het thema van de Avondgebeden is: “Ik ben er voor jou”, over de zeven werken van barmhartigheid.
Op woensdag 24 maart wordt de laatste vesper uitgezonden, met als onderwerp: de hongerigen te eten geven.
De vespers zijn de betreffende woensdagen vanaf 19:30 te beluisteren via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950 of te bekijken via: https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Op donderdag 25 maart ontmoeten we elkaar online vanaf 19:30, tot dan!

Het kerkblad van 21 en 28 mrt 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 21 maart 2021
5e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: mevr. ds. G. van ’t Kruis, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie en kerk
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

 

Zondag 28 maart 2021
6e zondag 40-dagentijd – Palmzondag
9.30  uur: dhr. B. van Laar, Nieuw-Vennep
Collectes: diaconie en kerk
Beperkt bezoek mogelijk: vooraf aanmelden

 

Meeleven van Gonja

 

Uit de kerkenraad

Wilt u de komende zondagen de kerkdiensten willen bijwonen, dan dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba; Jan Vervark, tel. 538977 of mail j.vervark@ziggo.nl.

In de laatstgehouden kerkenraadsvergadering hebben we besloten om op 23 maart (fysiek) bij elkaar te komen om een paar belangrijke punten te bespreken. Zo zullen we spreken over het werk van de Commissie Toekomst tot nog toe en hoe we hiermee verder gaan. Ook zullen we spreken over het pastoraal werk; wat gaat goed en waar moeten nog zaken verbeterd worden. Als er voldoende tijd is willen we ook het beleidsplan 2021-2025 bespreken en zo mogelijk vaststellen.

Ook spraken we over invulling van de diensten in de Stille Week en Paasmorgen. Op Witte Donderdag zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Als het inpasbaar is in de liturgie willen we op Goede Vrijdag gedeelten uit de Matteus Passion laten horen. Op Paasmorgen zal Elsbeth Boonefaas samen met haar broer Hanno Hommel de liederen muzikaal begeleiden.

Lees verder »Het kerkblad van 21 en 28 mrt 2021

Het kerkblad van 7 en 14 maart

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 7 maart
3e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a.d. Rijn
Collectes: diaconie (zie hierna) en kerk

Zondag 14 maart
4e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie (zie hierna) en kerk
 

Meeleven

We denken aan de mensen die ziek zijn en diegenen die getroffen zijn door het virus. We hopen dat deze tijd van vaccinaties snel verlichting zal bieden, zodat we elkaar weer meer kunnen ontmoeten.

 

Avondgebeden 40 dagen tijd

Inmiddels zijn er al twee 40 dagen vespers uitgezonden vanuit de Hervormde kerk van Nieuwkoop. Het thema van de Avondgebeden is: “Ik ben er voor jou”, over de zeven werken van barmhartigheid.
Op woensdag 17 maart is de voorganger Quint Bonvie (Evang. Kerk, Nieuwkoop), met het thema: de vreemdelingen onderdak bieden. En op woensdag 24 maart ds. Henk-Jan Prosman, met als thema: de hongerigen eten geven.
De vespers zijn de betreffende woensdagen vanaf 19:30 te beluisteren via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950 of te bekijken via: https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Lees verder »Het kerkblad van 7 en 14 maart

2e ONLINE BIJEENKOMST

Onze 2e digitale bijeenkomst zal plaatsvinden op : donderdag 4 maart, van 19.:30-20:30 (mogelijk wat uitloop)

De vespers, die de komende 40 dagentijd worden uitgezonden vanuit de Herv. kerk in Nieuwkoop, dienen als basis van het leerhuis. De 2e vesper vindt plaats op woensdag 3 maart.
Deze duurt een half uurtje, van 19:30-20:00. Je kunt ook op een ander tijdstip terugkijken, als het maar vóór 4 maart 19:30 is.
We lezen de volgende Bijbelgedeelten: Ps. 107: 1-9 en Johannes 4: 5-15

De vespers zijn te volgen via:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950 of:

https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

ds. Gonja van ‘t Kruis