Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 9 juni en 16 juni 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 9 juni 2024

9.30  uur: dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar

Collectes: kerk, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 16 juni 2024

9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam

Collectes: kerk, predikantsplaats, dakrenovatie

 

Meeleven

Wow! Dat was gezellig! Op zaterdag avond 1 juni stonden de pannenkoeken klaar in het Anker.  Compliment voor al degenen die gebakken hebben en de zaal hebben klaargezet. Het Anker zat flink vol. Dat doet goed. Samen genieten en ook rustig bijpraten. De maaltijd smaakte goed, zowel de pannenkoeken als het toetje en de koffie na afloop.

 

Bij de ontmoetingsdiensten

Een poosje geleden ging de ontmoetingsdienst over een zonnebloem met de bijbeltekst: Kijk naar de bloemen op het veld. Zó mooi! Als God aan zo’n bloem al zoveel zorg besteedt, zal Hij voor jou nog veel meer zorgen. Velen namen zonnebloempitten mee. En heel wat jonge zonnebloemen zijn inmiddels opgegeten door de slakken. Bij mij thuis heb ik een tweede ronde gezaaid. Extra beveiligd tegen slakken. Een tafel staat met z’n poten in bakjes water. De bloempotten met jonge zonnebloemen staan op die tafel: onbereikbaar voor slakken. De tweede ronde groeit goed op.

De volgende ontmoetingsdienst is op16 juni. Dan gaat het over de regenboog.  Prachtige kleuren. Er is heel wat te ontdekken aan de regenboog. We gaan met aandacht kijken naar dit bijzondere natuur-verschijnsel.  Welkom. Het is voor alle leeftijden.

 

Uit de kerkenraad

Op 27 mei stelden we formeel de nieuwe plaatselijke regeling vast. We voegden daar nog een verwijzing naar de landelijke kerkorde aan toe voor zaken die niet terug te vinden zijn in onze regeling. Ook stelden we het verslag van de ledenvergadering van 15 mei j.l. vast. We spraken af voortaan zoveel mogelijk berichten die van belang zijn voor onze leden uitsluitend per mail toe te sturen. (Mocht u toch liever geprinte versies ontvangen, dan dit melden bij de scriba.). We gaan diegenen die betrokken zijn bij onze gemeente maar formeel geen lid zijn, benaderen met de vraag of zij als  gastlid willen worden ingeschreven. Voor nieuwe leden is er een informatiefolder (flyer) over onze gemeente en kerkelijke activiteiten gemaakt. Bij een eerste bezoek zal deze, tegelijk met een bloemetje, worden afgegeven. De jaarrekeningen van kerk en diaconie werden definitief vastgesteld. Deze zullen naar de landelijke instanties worden toegezonden. De ingezamelde gaven voor het project Anak Unic op Bali zijn door de fam. Bindels ter plekke afgedragen. Ook werden er nog plannen gemaakt voor een uitje met de kerkenraad.

 

Agenda

10 en 17 juni: Inloop ’t Anker – vanaf 10:00 uur