Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 29 en 31 maart en 7 april 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Goede Vrijdag 29 maart 2024
19.30  uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Geen collectes
Met muziek uit de Joh. Passion van J.S. Bach 

Paaszondag 31 maart 2024
Voorafgaand paasontbijt 8:15 uur ‘t Anker
9.30  uur:  ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds
Muzikale medewerking Hanno Hommel (orgel) en Elsbeth Boonefaas (dwarsfluit)

Zondag 7 april 2024
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Meeleven

 

Uw gebed voor alle zieken wordt op prijs gesteld. Bid ook voor degenen die chronisch ziek zijn. Velen hebben elke dag om hun medicatie te denken, dagelijks de bloedspiegel op te meten, regelmatig voor controle naar de arts, rekening houden met allerlei dingen die je niet meer kunt doen. Bid voor elkaar. Bid voor de mensen die aandoeningen hebben met psychisch effect of vermoeidheid. Long covid of burn out bijvoorbeeld. Bid ook voor hun dierbaren. Vaak is het zo, dat het hele huisgezin meevoelt en meedraagt.

 

We leven mee met mevrouw Wielsma, nu haar man recent overleden is. Laten we ook blijven denken om al degenen onder ons, die hun echtgenoot of echtgenote al lange tijd missen. Ook na lange tijd voel je het gemis. Heb aandacht voor elkaar.

 

Graag kom ik bij u of jou kennismaken, of voor een pastoraal bezoek bij je thuis. Komt het je goed uit, als ik binnenkort kom?  Laat het me weten. Ik kom graag. Mijn telefoonnummer en mailadres staan bij het begin van deze rubriek. Bellen, appen, mailen, het kan allemaal.

 

Bij de diensten

 

Ik wens jullie Gods zegen toe bij de bijzondere tijd, die we nu beleven: Goede Vrijdag en Pasen. We gedenken dat Jezus Christus is voor ons is gestorven en we vieren, dat Hij is opgestaan. We mogen delen in zijn Leven.

 

Goede Vrijdag zullen er tijdens de dienst gedeelte uit de Johannes Passion worden afgespeeld. Altijd weer bijzonder en indrukwekkend om te horen hoe Joh. S. Bach het verhaal van Jezus’ lijden zo prachtig en intens heeft gecomponeerd.

Op 1e Paasdag zal onze ‘oud’-organist Hanno Hommel weer eens komen spelen. Dat was altijd een wens van hem om nog eens op ons mooie Knipscheerorgel te mogen spelen. Zijn zus Elsbeth Boonefaas zal ook haar medewerking aan de dienst verlenen. Zij speelt dwarsfluit. Het belooft een feestelijke dienst te worden met mooie muziek en zang. Welkom allen!

 

Paasontbijt in ’t Anker

Op zondagmorgen 31 maart wordt er weer een paasontbijt georganiseerd in ‘t Anker. U bent allen van harte welkom. Om 08.15 uur willen we aan tafel gaan om dan om 9.15 uur gezamenlijk naar de kerk te lopen. En uiteraard kunt u aangeven als u gehaald wil worden, dan zorgt de  activiteitencommissie voor vervoer. We hopen op een goed samenzijn voor de Paasdienst! 

 

De activiteitencommissie

 

Van de diaconie

 

Paascollecte 31 maart

Colombia – kansarme jongeren opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caribische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector.

 

Spaardoosjes

Graag wil ik u er aan herinneren dat u de gevulde spaardoosjes op 1ste Paasdag in de kerk kunt inleveren. Bij de ingang zal een mandje staan waarin u ze kunt leggen.

 

Collecte 7 april

Mecry Ships – Medische zorg in de armste landen

Mercy Ships staat erom bekend dat zij een aantal ziekenhuisschepen hebben die bemand zijn met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden: “Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien”. Zij geven echter niet alleen medische zorg, maar zorgen ook voor het trainen van medische professionals. In ontwikkelingslanden is er een zwaar tekort aan chirurgen en wanneer een chirurg wordt getraind is dat een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Om dit te kunnen blijven realiseren is uw steun hard nodig.

 

Opbrengst collecten januari en februari

Samen tegen armoede Nederland € 43,80; Wereld Lepra dag € 101,50; Tweede mijl inloophuis € 41,50; boerengezinnen Bangladesh € 59,30; opvang vluchtelingen Griekenland € 64,35; Noodhulp Gaza  € 76,40 en Noodfonds Nieuwkoop ONE  € 80,45.

Hartelijk dank voor uw gave.

 

Agenda

8 april: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

10 april: Oecumenia ’t Anker – 14:30 uur

 

Van de kerkrentmeesters

Verantwoording collecten januari en februari

Kerk € 163,60; onderhoud gebouwen  € 69,25; verwarmingskosten  € 70,35; dakrenovatie € 75,60; restauratiefonds € 40,85 en predikantsplaats €  355,95.

Allen hartelijk dank voor uw gave.

 

Oecumenia

Woensdag 10 april is al weer de laatste Oecumenia van dit seizoen. Zoals ieder jaar organiseren wij dan een high tea met allerlei zoete en hartige hapjes. Lekker eten en alle tijd om gezellig even bij te praten, een middag die u niet mag missen!

Wij vragen een kleine bijdrage in de kosten van € 4,00.

U bent allen van harte welkom, woensdag 10 april om 14.30 in `t Anker. Tot dan!

 

Team Oecumenia