Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerk blad van 17, 20, 24, 28 en 29 mrt 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 17 maart 2024
5e zondag van de 40-dagentijd
9.30  uur: dhr. J.K. v.d. Hart, Deventer
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 20 maart 2024
Vesper in Ontmoetingskerk
19:00 uur: ds. J. Werkman / diaken A. van Aarle

Zondag 24 maart 2024
6e zondag van de 40-dagentijd
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie

Witte Donderdag 28 maart 2024
Viering Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten

Goede Vrijdag 29 maart 2024
19:30 uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Geen collecte
Met Passiemuziek van J.S. Bach

 

Meeleven en nog meer

Heerlijk om de merel te horen zingen in de vroege ochtend en ook als de avondschemer inzet. De magnolia beginnen te bloeien. Narcissen, krokussen sieren de tuinen. Prachtig. Geniet er maar van.

 

Op 3 maart hadden we een ontmoetingsdienst. Heb je zonnebloempitten meegenomen naar huis? Zaai ze maar. Bij mij thuis zitten ze al in de grond. Hopelijk komt er een mooie bloem uit in de nazomer.  Over enkele maanden komt er weer een ontmoetingsdienst. Telkens weer op een andere manier. De aanpak zal steeds afwisselen. Afgelopen keer had het iets met rekenen en getallen. Volgende keer een andere aanpak. Smaken verschillen. In de loop van de tijd houd de invulling van ontmoetingsdiensten rekening met verschillende smaken.

 

Van harte wens ik u en jou Gods zegen toe in de 40dagentijd en in de voorbereiding op het Paasfeest. De vespers worden goed bezocht. Wat doet dat goed, om in alle rust met elkaar op een woensdagavond stil te zijn, te bidden, te zingen. 

 

Van de diaconie

 

Collecte 17 maart

Rwanda – Leerzame stripverhalen voor kinderen

In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. He vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema’s uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familieleven, christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want “een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt”, menen de oprichters. Met uw bijdrage kunnen de predikanten kinderen elk jaar van nieuwe boeken voorzien.

 

Collecte 24 maart

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk werk de diaconie.

 

Avondmaalscollecte 28 maart (Witte Donderdag)

Bali – Anak Unik

De stichting Anak Unik zorgt voor onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking op Bali. Dit werd o.a. mogelijk na een Nederlands ontwikkelingsproject waarbij onze kennis en leermiddelen specifiek voor Indonesië geschikt gemaakt werden. Vanwege het succes van het huidige schooltje heeft de diaconie in 2021 het project gestart om hen te ondersteunen om de bouw van een groter schooltje mogelijk te maken; dit project wordt nu door Rotary Nieuwkoop ondersteund. De Avondmaalcollecte op Witte Donderdag is bestemd om bij te dragen aan het dagelijkse werk van het onderwijs aan deze kwetsbare doelgroep.

 

Oecumenisch project 40-dagentijd

Op 26 maart wordt in de Dorpskerk Zevenhoven de film ‘Des hommes et des dieux’ vertoond. Een groep Franse monniken leeft al jaren in vreedzame harmonie met de lokale bevolking in het Algerijnse Atlasgebergte, totdat de burgeroorlog tussen leger en islamitische extremisten richting de poorten van hun klooster sluipt. In prachtig serene stijl – met wonderschoon monnikengezang – toont regisseur Beauvois hun rituelen en hun gebeden, maakt hun angsten voelbaar en plaatst de kijker midden in het grote dilemma: blijven, of vluchten voor het te laat is. Winnaar van de Grand Prix, de zilveren medaille, op het festival van Cannes.

Goede Vrijdag 29 maart is het lopen van de Kruisweg in de H. Johannes Geboortekerk in Zevenhoven. Aanvang: 14:30 uur. Voorgangers diaken A. van Aarle en ds. J. Werkman.

 

Agenda

18 en 25 maart: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

26 maart: filmavond Dorpskerk Zevenhoven – 19:00 uur

31 maart: Paasontbijt ’t Anker – 8:15 uur

 

Paasontbijt in ’t Anker

Op zondagmorgen 31 maart wordt er weer een paasontbijt georganiseerd in ‘t Anker. U bent allen van harte welkom. Om 08.15 uur willen we aan tafel gaan om dan om 9.15 uur gezamenlijk naar de kerk te lopen. En uiteraard kunt u aangeven als u gehaald wil worden, dan zorgt de activiteitencommissie voor vervoer. We hopen op een goed samenzijn voor de Paasdienst!                                        

 

De Activiteitencommissie

 

Uit de kerkenraad

De plaatselijke regeling is geactualiseerd. De gemeenteleden krijgen deze t.z.t. aangereikt en kunnen hierop reageren. We maakten verder plannen voor de agenda van de ledenvergadering op 15 mei a.s. Eén van de ouderlingen gaat een cursus ‘pastoraat’ volgen. Onze dominee gaat contact opnemen met Hanno Hommel over de invulling van de viering op Paasmorgen. Ook gaat hij nog eens kijken naar de opzet van ons avondmaalformulier. Onze ouderling Eelko Hoekstra zal als vertegenwoordiger van onze gemeente toetreden toe het bestuur van het Noodfonds Nieuwkoop. Er is een nieuwe vrijwilliger gevonden voor de Inloopochtenden.

 

Actie gespreksgroep Eric Hardsteen

Met de actie ‘Samen tegen armoede’ helpt Kerk in Actie mensen in armoede direct met de

voedselpakkettenactie voor de Voedselbank.

We zijn met onze gespreksgroep alweer een heel eind op weg. Dit jaar staat het boek

Genesis centraal. We zijn begonnen met de schepping en het is dan heel bijzonder om te

zien dat uit deze zeer bekende verhalen, steeds weer allerlei details en vragen voortkomen.

Heb jij je bijvoorbeeld wel eens afgevraagd, waarom de Boom van Goed en Kwaad eigenlijk

in het paradijs stond? Dit had God toch helemaal niet hoeven te doen, dan was de zondeval

er helemaal niet geweest.

Dit jaar bestaat de cursus ook weer uit een do-event en we hebben als gespreksgroep

ervoor gekozen om een voedselactie op te zetten voor de voedselbank Kaag en Braasem.

De opzet is dat we de dozen vullen met boodschappen die op de doos staan afgedrukt. De dozen zijn begin maart al uitgereikt. Ze kunnen iedere zondag in de kerk gevuld worden neergezet of bij Eric Hardsteen worden ingeleverd. De doos kan ook door hem opgehaald worden: tel.nr. 06-20380654. Ook als u nog geen doos hebt kunt u hem bellen. De laatste inleverzondag is 24 maart.

Voor Witte Donderdag willen we de dozen dan op laten halen door de voedselbank, zodat zij

de dozen voor de Pasen binnen hebben om uit te delen aan de mensen.

We hopen weer op een succesvolle actie! Doe jij ook mee?

 

Namens de Gespreksgroep,

Pauline, Sandra, Heine, Marja en Martin (PKN Zevenhoven) en Eric (PKN Nieuwveen)

 

Bedankje

Lenie en Dick Romeijn willen iedereen bedanken voor de velen kaarten en bloemen voor hun 60-jarig huwelijk. Het was hartverwarmend. Het was een mooie herinnering aan onze trouwdag op 17 februari. Dank daar voor!

 

Hartelijke groet Lenie en Dick