Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 26 mei en 2 juni 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 26 mei 2024
9.30  uur: ds. mevr. T. de Vries – Meijer, Overveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 2 juni 2024
9.30  uur: ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: kerk, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Bij de diensten

Op 16 juni is er weer een Ontmoetingsdienst. De dienst gaat over de regenboog uit Genesis 9. Zet het maar op je kalender. Die dienst heeft iets te bieden voor alle leeftijden, van de jongsten tot de oudsten.

Mooi werk in de kerk

Het is fijn om in de PG Nieuwveen te mogen dienen als predikant. Ik doe de dienst met liefde en ben jullie, geliefde gemeenteleden, dankbaar voor jullie vertrouwen. Ik zou graag meer werken in de PKN. Daarover is overleg geweest met het mobiliteitsburo van de PKN. Vanaf 1 juni ga ik 12 uur in de week pastorale bezoeken doen in de kerk van Zevenhoven als ambulant predikant. Die afspraak duurt gewoonlijk één, soms twee jaar. Het kan eerder stoppen, bijvoorbeeld wanneer Zevenhoven en Woerdense Verlaat samen een eigen dominee krijgen, of wanneer ik zelf in de toekomst gemeentepredikant wordt in een 2e eigen gemeente in de nabijheid van Zwammerdam.

 

Ds. Jan Werkman

 

Van de diaconie

Collecte zondag 26 mei; De Hoop

“De Hoop” is een onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en is gebaseerd op christelijke grondslag. Haar motto is “Elk mens is waardevol”. Zij helpt mensen in vaak uitzichtloze situaties op weg naar een nieuw leven. Cliënten die worstelen met verslaving of psychische problemen hebben er vaak baat bij om te leren dat God ook hen persoonlijk liefheeft. Daarnaast zijn “het leven als christen” en “vergeving” belangrijke thema’s voor de pastorale zorg door “De Hoop”. Helaas wordt niet alle zorg die de cliënten krijgen vergoed. Om dieper in te gaan op de geestelijke aspecten is er vaak geen tijd binnen het reguliere ggz budget. Daarom is uw hulp hard nodig. Dankzij uw betrokkenheid kan “De Hoop” zich met haar christelijke benadering blijven inzetten voor deze mensen.

 

Uit de kerkenraad

Woensdag 15 mei hadden we onze jaarlijkse gemeente-avond. Aanwezig waren 29 gemeenteleden. We kunnen terug kijken op een mooie en zinvolle avond. Bemoedigend was de inleiding van onze dominee over de zorgen de we ons vaak maken over het loslaten van onze kerk door kinderen en kleinkinderen. Tijdens een gespreksgroep kwam dit naar voren toen er over Exodus 20 vers 4 (het tweede gebod) werd gesproken. Dit gebod voelt dreigend aan maar Jan Werkman benadrukte dat God zich aan ons wil toevertrouwen (=bezoeken). God wil contact met ons en wij moeten daarvoor openstaan. Als we ons daarop richten en onze kinderen en kleinkinderen altijd in liefde blijven ontvangen, mogen we er op vertrouwen dat het goed komt. Daarna werd de nieuwe plaatselijke regeling toegelicht. Dit was geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Heel veel zorg en aandacht was besteed aan de presentatie van de vele activiteiten die er in onze gemeente plaatsvinden. Er was veel waardering voor hen die daar wat over vertelden. Ook bespraken we de financiële positie van kerk en diaconie waarbij beide jaarrekeningen werden toegelicht. We besloten de vergadering met het zingen van een lied. Hierna bleven velen nog even na praten onder het genot van een hapje en drankje.  

 

De viering in de open lucht op Hemelvaartsdag was prachtig. Mooi weer, veel mensen, boeiende preek en na afloop gezellig koffiedrinken en wat napraten. Met dank voor de gastvrijheid aan de mensen van de Sfeerstal. De dauwtraptocht voorafgaand aan de dienst was een succes; 30 deelnemers. Een mooie traditie!

 

Agenda

27 mei en 3 juni: Inloop ’t Anker – vanaf 10:00 uur

27 mei: kerkenraad ’t Anker – 19:30 uur

1 juni: pannenkoekenavond ’t Anker – 17:00 uur

 

Pannenkoeken eten in ’t Anker

De activiteitencommissie organiseert op zaterdagavond 1 juni een pannenkoekenavond in ‘t Anker.  Vanaf 17:00 uur bent u van harte welkom. Wel graag van tevoren even opgeven als u komt bij Yvonne Bos of Bärbel Vervark. Als het goed is heeft u bij het kerkblad hiervoor een uitnodiging ontvangen. Iedereen is van harte welkom!

 

De activiteitencommissie