Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 12 en 19 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 12 mei 2024
9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 19 mei 2024
Pinksteren
9.30  uur: ds. M. Kraak, Mijdrecht
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie 

 

Meeleven

Mevrouw van den Hul – Kruiswijk is op 6 mei 96 jaar geworden. Op 5 mei heeft ze het gevierd met haar dierbaren. Van harte proficiat. We wensen en bidden u Gods zegen en gezondheid toe.

Op zondag 12 mei is het moederdag. Voor de één is het een dag om samen met moeder iets gezelligs te doen. Voor de ánder is het een dag van gemis, een dag om moeder te gedenken en herinneringen op te halen. En als je moeder bent: Laat het een dag zijn om (opnieuw) aan je kinderen te zeggen, dat je van ze houdt.

Bel mij gerust om een afspraak te maken voor een pastoraal bezoek. Ik kom graag. Mailen of appen kan ook. Mijn telefoonnummer en mailadres staan boven deze rubriek.

 

Op 4 mei vond de dodenherdenking plaats. Een belangrijk moment. Stilstaan bij degenen die zijn omgekomen in de oorlog. De vlag ging halfstok.  Daarna was het op 5 mei bevrijdingsdag. Dank aan God voor de vrijheid, die wij mogen ervaren. Tegelijk bidden we om herstel van vrede in Oekraïne, Israël, Gaza, Soedan, Jemen en vele andere landen die door oorlog of ander geweld getroffen worden.

 

Bij de diensten

Op het moment, dat jullie dit lezen is de Hemelvaartsdag al voorbij. Nu ik het schrijf, zit die dag er nog aan te komen. Ik verheug me erop. Fijn, dat we dit als gezamenlijke kerken van Nieuwveen gaan vieren.

Op zondag 12 mei hoop ik zelf voor te gaan in onze kerkdienst. Er kwam namelijk onverwacht een afzegging van de voorganger met wie eerder al afgesproken was.

 

Gemeenteavond

Op 15 mei hebben we de gemeente-avond. Een mooi moment om met elkaar door te praten over allerlei praktische en inhoudelijke dingen rond ons kerkelijke leven. Hartelijk welkom, allen. (Degenen die een abonnement op het kerkblad hebben, ontvangen bij het kerkblad de uitnodiging met de agenda voor deze avond.)

 

  1. Jan Werkman

 

Van diaconie

 

Collecte 12 mei

Kerk-zijn: voor en met elkaar

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een voorbeeld hiervan is De Sleutel in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.

 

Collecte zondag 19 mei

De collecte is bestemd voor het plaatselijk werk van de diaconie.

 

Verantwoording collecte diaconie maart en april

Spaardoosjes kansarme jongeren Columbia € 225,37 (dit is inclusief een ontvangen gift van € 40,00);   Paascollecte kansarme jongeren Columbia € 99,30; predikanten opleiding Libanon € 89,85; pastoraal werk vrouwen Indonesië € 59,30; ‘goed boeren’ in Oeganda € 108,12; educatie kinderen Rwanda € 48,30; avondmaalscollecte Anak Unik – Bali € 66,80; Mercy ships (inclusief gift van € 15,00) € 39,80 en plaatselijk werk diaconie € 123,80.

Verder ontvingen wij op onze bankrekening in maart een gift van € 25,00 en in april een gift van € 200,00 en tweemaal een gift van € 25,00.

 

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage en giften.     

 

Agenda

13 en 20 mei: Inloop ’t Anker – vanaf 10:00 uur

15 mei: Gemeenteavond ’t Anker – aanvang 20:00 uur

(vanaf 19:30 uur ontvangst met koffie)

 

Van de kerkrentmeesters

 

Verantwoording collecten maart en april

Jeugdwerk € 58,32; dakrenovatie € 88,65; verwarmingskosten €  67,30; restauratiefonds € 145,85; onderhoud gebouwen € 80,10; kerk         €  262,70; bidstondcollecte kerk € 50,95 en predikantsplaats € 448,45. Aan giften ontvingen wij op onze bankrekening € 200,00

Allen dank voor uw gave.