Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 23 juni en 30 juni 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 23 juni 2024

9.30  uur: ds. J. Prosman, Nieuwkoop

Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 30 juni 2024

Viering Heilig Avondmaal

9.30  uur: ds. J. Werkman, Zwammerdam

Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

 

Meeleven

De Heer is mijn Herder. Met dit citaat uit psalm 23 deelden Jenie en Baukje Veenstra het ontroerende bericht met ons, dat hun lieve moeder, Dina Veenstra-Steenbergen was overleden. De Heer is mijn Herder. Dat kwam ook tot uiting in de liefde en trouw waarmee Jenie en Baukje jarenlang naar moeder hebben omgezien en waarmee ze twaalf dagen en nachten bij haar sterfbed waakten. De begrafenis heeft plaats gevonden op dinsdag 11 juni. We dragen Baukje en Jenie aan onze hemelse Vader op in ons gebed.

 

“Woensdag misschien al. Maar eerst nog gesprek met de arts.“ Het klonk hoopvol uit de mond van Lenie Romeijn, toen ze antwoord gaf op de vraag: “Nu het zo goed gaat met je herstel na de heup-operatie … wanneer mag je weer naar huis?” Wat zou dat fijn zijn voor Dick en Lenie! Met beiden gaat het goed. Ze zijn goed verzorgd: Dick in Noordenbrink en Lenie in De Brug. Straks weer samen thuis!

 

Bij de diensten

Op 30 juni vieren we het avondmaal in de Ontmoetingskerk. We gedenken dat Jezus aan het kruis zijn leven voor ons gegeven heeft. Hij heeft in de Bijbel opgeroepen om het avondmaal te blijven vieren, totdat Hij terugkomt. Dan zal hij de wijn nieuw met ons drinken in het Koninkrijk van God de Vader. Uit die oproep van Jezus blijkt, dat er een hoopvolle toekomst voor ons is.

 

Van de diaconie

 

Collecte 23 juni

Libanon – Training in thuiszorg biedt werk en hoop

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren.

 

Collecte 30 juni

Diaconaalproject Anak Unic

Ons vaste diaconaal project op Bali om te komen tot de bouw van een opvanghuis voor kinderen met een geestelijke beperking.

 

Van het college van kerkrentmeesters

Steeds vaker zie je dat bij activiteiten of aankopen de mogelijkheid wordt geboden te betalen via een zogenaamde qr-code (u heeft dat vast wel eens gezien: zo’n blokje met zwart-witte vakjes). Laatst kregen wij ook van enkele gasten die onze dienst bijwoonden de vraag of daarmee voor de collecten betaald kon worden. En misschien overkomt het u zelf ook weleens dat u vergeten bent collectebonnen mee te nemen of niet voldoende contant geld bij u heeft. Dan kan dit uitkomst bieden.

Achter in de kerk op de boekentafels en weerskanten vindt u daarom nu een barcode waarmee u een bijdrage voor kerk en diaconie kunt overmaken. Het is heel eenvoudig; hoe u dit moet doen staat vermeld bij de code.

 

Agenda

24 juni en 1 juli: Inloop ’t Anker – vanaf 10:00 uur

 

Iedere 14-dagen vermelden we in het kerkblad dat u welkom bent bij de Inloop in ’t Anker. Je zou denken; heeft dat nog wel zin? Blijkbaar wel. Op het moment dat ik de kopij voor dit kerkblad verzamel, had ik contact Hilly Bindels die net haar ‘koffiebeurt’ had gedaan. Ze meldde dat er die ochtend maar liefst 16 bezoekers waren geweest. Wat een mooi resultaat! Steeds meer mensen maken gebruik van deze Inloop. Een praatje, een kopje koffie of een boek ruilen van de bibliotheek. Zegt het voort! Iedereen is van harte welkom!

 

Pannenkoekenavond

In het vorige kerkblad heeft onze dominee al vermeld hoe geslaagd deze avond is geweest. Daar komt nog bij dat we die avond € 100 aan giften in de pot mochten ontvangen. Alle gevers hartelijk dank!

 

Dorpsstraatfeest 28 juni

Tijdens dit feest kunt u binnen lopen in de Heilige Nicolaaskerk in ons dorp. Voor de kerk is er ook een kraampje. Aanvankelijk waren er plannen om ook onze Ontmoetingskerk open te stellen. Probleem is dat alles zich afspeelt in de Dorpsstraat en je daardoor moeilijk mensen kunt bewegen bij ons binnen te lopen. Voor volgend jaar willen we toch iets bedenken waardoor het uitnodigend wordt ook eens onze Ontmoetingskerk binnen te lopen. We gaan dit in het oecumenisch overleg aan de orde stellen.