Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 28 april en 5 en 9 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 28 april 2024
9.30  uur: dhr. Jan Kees v.d. Hart, Deventer
Collectes: kerk, predikantsplaats, verwarmingskosten
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 5 mei 2024
9.30  uur: dhr. F. Verkade, Amsterdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten
 

Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Openlucht viering bij ‘De Sfeerstal’
9:30 uur: ds. J. Werkman en diaken A. van Aarle
Collecte: kerk

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Dienst op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag vindt de viering plaats in de Sfeerstal. Jullie kennen die prachtige plek en de mooie traditie om daar in de buitenlucht en tegelijk onder dak het feest te vieren, dat onze Heer Jezus Christus naar de hemel is gegaan. Daar pleit Hij voor ons en zegent Hij ons. Tegelijk is Hij door zijn godheid, majesteit, genade en Geest altijd bij ons.  Er zal een koor zijn met mooie muziek. Diaken André van Aarle en ik zullen samen met het koor en de dirigent de dienst verzorgen. Alleen hartelijk welkom.

Bij slecht weer wijken we uit naar de H. Nicolaaskerk in Nieuwveen. In dat geval krijgt u een mailbericht en wordt dit vermeld op de website.

Dauwtrappen Hemelvaartsdag

Voorafgaande aan de openluchtviering kunt u meedoen aan een dauwtraptocht. Een oecumenische activiteit van de beide kerken in ons dorp. We starten om 6:45 uur bij de Sfeerstal (Hogendijk 5, Nieuwveen). We beginnen met een kort gebed en gaan daarna op stap. Voor onderweg krijgen de deelnemers enkele vragen mee om al wandelend daarover met elkaar te praten.

Bij de H. Nicolaaskerk houden we een korte pauze met koffie/thee en een krentenbol. Daarna wandelen we verder naar de Sfeerstal voor de oecumenische viering die om 9.30 uur begint.

We hopen ook u te ontmoeten! Wandelt en viert u ook mee? Verder info bij Jan Vervark.

Ook hier geldt dat het bij slecht weer niet doorgaat. U krijgt dan een mailtje en het wordt op de website bekend gemaakt.

 

Van de diaconie

 

Collecte 5 mei: Oekraïne

Steun voor inwoners en ontheemden

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen – zoals in de frontlinie van Kharkiv – een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

 

Verantwoording giften diaconie

In februari en maart zijn er resp. € 75.00 en € 25.00 aan giften binnengekomen op onze bankrekening. Onze hartelijke dank daarvoor!

 

Uit de kerkenraad

De agenda voor de ledenvergadering, die op 15 mei wordt gehouden, werd besproken. Een belangrijk onderwerp is de bespreking van een nieuwe plaatselijke regeling. Het lukte niet meer de uitnodiging met de agenda nu al bij het kerkblad te voegen. Die krijgt u bij het volgende kerkblad. Wel zult u al eerder via een mailbericht de uitnodiging ontvangen.

De jaarrekeningen 2023 van diaconie en kerkrentmeesters werden besproken en voorlopig vastgesteld. Beiden zijn ter inzage in de week van 29 april. Graag wel eerst even een afspraak maken met Klarien Post; 538806 (voor de diaconie) of met Jan Vervark; 538977 (jaarrekening kerk).

 

Agenda

29 april / 6 mei: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

15 mei: ledenvergadering ’t Anker – 20:00 uur

 

Dank

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man Theo Wielsma, wil ik u, ook namens mijn kinderen en kleindochter, hartelijk bedanken. De vele kaarten en bloemen en uw aanwezigheid bij het afscheid hebben ons veel steun gegeven.

 

Jannie Wielsma – van Slooten