Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van juli, aug en begin september

van de Protestantse gemeente te Nieuwveen
6e jaargang nr.62 : zondag 3 juli 2016
kopij volgende brief: uiterlijk woensdag 31 augustus 2016
redactie: j.vervark@ziggo.nl

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 3 juli 2016 Kand. mevr. S. VoskuilBerkel en Rodenrijs Laatste keer kindernevendienstKoffiedrinken na de dienst 1.diaconie (zie blz. 5)2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

10 juli 2016 Ds. D. VerboomRijnsburg 1.kerk2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

17 juli 2016 Ds. L. de GraaffTiel 1.kerk2.predikantsplaats

3.orgelfonds

24 juli 2016 Ds. mevr. M. de GoeiAmersfoort 1.diaconie (zie blz.6)2.predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

31 juli 2016 Ds. J. BüchnerAmstelveen 1.kerk2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

 7 augustus 2016 Ds. J. van ’t KruisDoorn Koffiedrinken na de dienst 1.kerk2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

14 augustus 2016 Dhr. B. van LaarNieuw-Vennep 1.diaconie (zie blz.6 )2.predikantsplaats

3.orgelfonds

21 augustus 2016 Ds. F. BosWaddinxveen 1.kerk2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

28 augustus 2016 Ds. J.BüchnerAmstelveen Eerste keer kindernevendienstna de zomervakantie

Dienst met preekbespreking

1.kerk2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

 4 september 2016 

 

18.30

Prop.mevr.G. van ’t KruisBoskoop

 

Sing-in

o.l.v. Annet Hoogerwerf

Koffiedrinken na de dienst 1.diaconie (zie blz.6 )2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

 

alg. kerkelijk werk

 

 

 ‘Zomer’, meditatie bij Mattheüs 11 vers 28 – 30.

 

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en

onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 

Neem mijn juk op je en leer van mij,

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,

want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 

Er is een tijd in het jaar die wij zomer noemen. Een tijd waarin veel mensen op vakantie gaan. Een tijd waarin bijvoorbeeld ook kerkelijke activiteiten weleens op een lager pitje staan; gewoon omdat de werkers ook op vakantie gaan. Het leuke van de zomer vind ik dat de zon vaker schijnt, de temperatuur wat aangenamer is, en het lijkt of alle mensen wat vrolijker zijn. Vaak wordt de zomer (vakantie) aangegrepen om bij te komen, uit te rusten. Even niet aan school denken. Even een paar weken niet werken. En dat is goed.
In Matteüs nodigt Jezus de mensen uit die moe zijn van het leven. Moe omdat ze geen innerlijke rust kunnen vinden. Gelukkig wil Hij de moeite van je overnemen waardoor je gerust verder mag leven.
Het doet mij denken aan een stukje gras dat ik `s morgens tegenkom als ik naar mijn werk fiets. Het is een klein veldje vlak bij het treinstation. Inmiddels hebben vele voetstappen er een paadje overheen platgetrapt, omdat je dan schuin over het veldje iets eerder bij het station bent. Door al die drukte heeft het gras geen kans meer om te groeien.

Zo kan het soms ook in jouw leven gaan: zo druk met van alles en nog wat dat er iets anders onder gaat leiden. Door al die drukte kun je dan te weinig tijd nemen voor God. Dan lukt het niet meer om te groeien.
Voor dat stukje gras bij het station is het het beste dat er een tijdje geen mensen overheen komen lopen, zodat het weer kan opbloeien. Voor ons is dat niet minder: neem eens een tijdje rust om je te kunnen richten op God. Zodat je weer tijd hebt om op te bloeien. Ga eens naar Jezus om je hart te luchten. Als Jezus zegt: ‘Kom bij mij’, vraagt Hij vervolgens om zijn juk op te nemen. Dus om Hem te volgen en van Hem te leren. Vraag God of Hij je zo wil laten groeien. Dan weet ik zeker dat je na de zomer gerust aan de slag kan gaan.

Harry van Noord, jeugdwerker van de CGK / NGK, Almere

 

Gebed voor wie op vakantie gaat.

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,

zich even losmaken van werk en regelmaat,

van huis en haard,

dat los en vrij de aarde kan bereizen,

lucht en water en andere mensen erbij.

God, geef mij een hart dat een verrassing beleeft,

gewoon thuis of heel ergens anders

waar ik nog nooit over gedroomd had,

te mooi om waar te zijn, te nieuw, te anders

dan het gewone van alledag.

God, geef mij een hart dat nieuwsgierig kan zijn,

dat kan luisteren naar vogelgeluiden,

dat kan voelen de wind door de haren,

dat kan ruiken de geur van bloemen en dieren,

een hart dat kan slapen als een zorgeloos kind.

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,

zoals Gij deed op de zevende dag,

toen alles nog tof was en goed wat U had gemaakt.

Amen.                                                                          Ds. Peter Hoogstrate

 

Wel en wee.

In de afgelopen tijd heb ik verschillende mensen bezocht; niemand kampte gelukkig met gezondheids- of andere problemen.

Een paar namen wil ik noemen: Jan van Dam heeft het nog steeds naar zijn zin in zijn nieuwe onderkomen Woudsoord in Woubrugge. Hij wordt gelukkig niet vergeten en is in staat om, wanneer hij dat wil, het orgel in de zaal te bespelen, zodat hij zijn muzikaliteit in praktijk kan blijven brengen.

De heer A. van der Most, Ambroziolaan 8, gaat de gevolgen van de ouderdom ondervinden. Zijn dochter vertelde mij dat

naar een oplossing wordt gezocht om de verzorging wat intensiever te maken. Waarschijnlijk betreft dat dan een ander

onderkomen dan zijn huidige woning.

Mevrouw Pijper – Bolkestein in Kaleidoscoop in Nieuwkoop ( Verbinding 58) probeert zoveel mogelijk mee te doen aan de activiteiten die in Kaleidoscoop worden georganiseerd en dat zijn er nogal wat. Hoewel het lopen minder wordt, probeert ze toch in beweging te blijven en is zij vol goede moed.

In de afgelopen week bezocht ik in Aarlanderveen de vergadering van de werkgemeenschap van predikanten van de classis. Er was een levendige discussie omtrent het maken en houden van preken, een zeer interessant onderwerp dat hout sneed.

Nogmaals wil ik erop wijzen dat, wanneer u mij nodig denkt te hebben, u mij kunt bellen: 0297 568610.

 

Hartelijke groeten, ds.T.C.Wielsma.

 

Ina van den Berg, Gruttoveld 2, kon weer in de kerk zijn om de kindernevendienst te leiden, omdat ze voor het eerst vorige week zonder krukken liep. Wat een lange adem moest zij hebben! Het herstel duurde veel langer dan verwacht c.q. gehoopt.

Ingrid de Wilde, Zwaluwlaan 15, is nog steeds onder behandeling voor haar ogen. Ook zij moet immens veel geduld hebben.

De behandelingen die ds. Wielsma moest ondergaan zijn geëindigd. Gelukkig kon hij het allemaal goed verdragen. Hij heeft het mooie nieuws te horen gekregen dat hij de komende drie maanden mag wegblijven bij de arts.

Mevr. Corrie van Leeuwen – van Hees, Schout Clantstraat 42, heeft het moeilijk met de medicijnen die zij moet slikken. Hopelijk is het een kwestie van wennen of kan er iets aan veranderd worden. In de tussentijd: alle sterkte!

De familie Rietveld heeft met grote zorgen te maken. Dhr. Peter Rietveld, Groenoord 61, Alphen a/d Rijn, heeft te kampen met een afnemende gezondheid. Mevr. Ria Fondse – Rietveld, Mollerit 6, is in het ziekenhuis opgenomen geweest. Zij heeft daar een verontrustend bericht ontvangen. Beide veel sterkte toegewenst! Gelukkig had hun zus Ineke Könst – Rietveld wel een goed bericht toen zij voor controle in het ziekenhuis kwam.

In de kerkbrief van juni is het noemen van een huwelijksjubileum vergeten: Coby en Wijnand Jansen – van Beelen, Meeuwenveld 5, waren op 11 juni j.l. 45 jaar getrouwd. Prachtig dat zij dat samen in goede gezondheid mogen beleven. We wensen hen nog vele jaren samen en Gods zegen toe!

We denken ook aan hen die Nieuwveen hebben verlaten om elders in een zorgcentrum of i.d. te wonen, maar die lid van onze gemeente zijn gebleven. Hierboven wordt mevr. Pijper-Bolkestein al genoemd. Verder zijn het mevr. J. van ’t Kruis- van Vliet, Uranusstraat 220, Alphen a/d Rijn, mevr. M. Rietveld – Tensen, J.M.Halkesstraat 33, Ter Aar, Mevr. S. Rijlaarsdam – van Ofwegen, Uranusstraat 422, Alphen a/ d Rijn en dhr. G. van den Hul, Henry Dunantweg 21, Alphen a/d Rijn.

 

                                          Geslaagd!

Voordat de examens begonnen hebben we gevraagd of er jongeren waren die eindexamen gingen doen. Er zijn bij de kerkenraad toen geen namen binnengekomen. We hebben dan ook niemand succes kunnen wensen.

Nu hoorden we echter dat Fitz MacLean, Conradpark 16a, geslaagd is. Van harte gefeliciteerd! Veel succes na de (welverdiende) vakantie bij je vervolgopleiding!

 

Bij een overlijden.

Wanneer er in onze gemeente een overlijden is nemen de nabestaanden en / of de uitvaartondernemer contact op met de scriba. Wanneer deze echter afwezig is kan men contact opnemen met dhr. Kees Spek, tel. 0172 – 539232.

Onze consulent, ds. Wielsma, gaat vanaf half augustus met vakantie. Ds. H.J. Prosman uit Nieuwkoop, tel. 0172 –

785454 is bereid gevonden hem te vervangen als er sprake zou zijn van een overlijden.

 

Bij de diensten in juni.

Zondag 5 juni legde prop. mevr. Gonja van ’t Kruis het verhaal uit 1 Koningen 17 over de weduwe van Sarefat en het verhaal uit Lucas 7 over de weduwe uit Naïn naast elkaar. In beide gevallen een weduwe die haar enige zoon dreigt te verliezen aan de dood. In beide verhalen legt God en legt Jezus zich niet neer bij verdriet en dood. Er is een nieuw begin, een toekomst.

Ook wij kunnen grote moeilijkheden in ons leven ervaren. Maar gelukkig vinden we na moeilijke omstandigheden vaak weer de kracht om verder te gaan. Want Christus wil naast ons staan in het kwetsbare.  Met die boodschap konden we zingen:       Laat de woorden, die we hoorden

klinken in het hart.

Laat ze vruchten dragen, alle, alle dagen

door uw stille kracht. (Lied 422).

Na afloop van de dienst kon er afscheid genomen worden van Jan van Dam die naar Woubrugge is verhuisd. Velen maakten daarvan gebruik tijdens het koffiedrinken.

Zondag 12 juni was het koor Con Amore uit Nieuwkoop in ons midden. Het was best spannend voor hen want zij zongen net drie weken met een nieuwe dirigent: Wim Kusee. Gelukkig ging het heel goed. Fijn dat ze er waren! Ze hadden hun eigen organist Theo Griekspoor meegebracht die de samenzang met de gemeente ook begeleidde. Dat was hem wel toevertrouwd….

Proponent mevr. Gonja van ’t Kruis ging voor en had als thema voor de preek ‘vergeving’ gekozen. Dat zette ons aan het denken: vergeven met ons hoofd lukt ons nog wel, maar vergeven met ons hart…. Een opdracht om mee naar huis te gaan.

Zondag 19 juni viel ds. de Graaff uit Tiel in voor een opengevallen preekbeurt. Wat fijn dat hij dat wilde doen! Hij stelde psalm 121 centraal. Een psalm die begint met twijfel en onzekerheid en overgaat in bemoediging en troost. Met als kernboodschap: de Here God, de Aanwezige, zal onze levensadem bewaren en beschermt ons tot in eeuwigheid.

De woorden van lied 413 konden we als antwoord van harte zingen: Grote God, wij loven U.

Heer, o sterkste aller sterken!

Heel de wereld buigt voor U

en bewondert uwe werken.

Die Gij waart te allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid.

Tenslotte ging op zondag 26 juni  ds. J. Büchner uit Amstelveen voor, een oude bekende voor de Gereformeerden. Hij sprak n.a.v. Numeri 6 vers 22 – 27 over de priesterzegen, die wij aan het eind van elke dienst meekrijgen. Deze zegen van God heeft nog steeds dezelfde kracht en is er voor altijd en eeuwig. Bij zijn Hemelvaart gaf ook Jezus zijn zegen aan hen die om Hem heen stonden. Die zegen is er ook voor ons. Onze taak is het vervolgens om tot zegen te zijn!

 

Bij de komende diensten.

In de zomerperiode valt het over het algemeen niet mee om voor iedere zondag een predikant te vinden. We mogen dan ook blij zijn dat het Jannemarie Spelt toch is gelukt. De gastpredikanten deze zomer worden allemaal genoemd in het schema op pagina 1.

Juist in de zomer is het gezellig, o.a. voor wie niet met vakantie gaat, dat er koffiedrinken na de dienst is. Fijn dat de koffiedames daarom op 3 juli en 7 augustus ook koffie schenken!

 

Uit de kerkenraad.

6 juni vergaderde de kerkenraad in ’t Anker.

Zoals u al eerder is gemeld is de nota van de PKN Kerk 2025: ‘Waar een woord is, is een weg’, de leidraad voor de bezinning aan het begin van de vergaderingen. We spraken deze keer over de individuele keuze die mensen maken. In onze cultuur en zeker ook in het geloof. Dat heeft duidelijk invloed op ons kerk-zijn.

We blikten terug op de diensten die geweest zijn, zoals de feestelijke Pinksterdienst, en keken vooruit naar de diensten die komen.

De gemeente-avond van 7 juni werd voorbereid. Het is belangrijk dat u als gemeente meegenomen wordt in het beroepingsproces. De beroepingscommissie, de kerkenraad en de kandidaat zullen u daarom zo goed mogelijk op de hoogte stellen op deze avond. Wanneer u dit leest is de gemeente-avond geweest en hopen we dat u dit kunt beamen. Wat betreft het nieuwe seizoen spraken we al over de startzondag, de gespreksgroepen en het groothuisbezoek. Het thema, aangegeven door de landelijke kerk, zal zijn ‘Deel je leven’ en daar zullen we vast wat mee kunnen in onze geloofsgemeenschap.

Om de teamgeest te versterken zal de kerkenraad aan het begin van het nieuwe seizoen een keer op informele wijze bij elkaar komen.

Wat betreft de orgelrestauratie is er wederom door een aangeschreven stichting subsidie toegekend. Goed nieuws dus! Er werd uitgebreid verslag gedaan van de classisvergadering. Er zijn plannen om behoorlijk wat te veranderen wat betreft het landelijk dienstencentrum, zij die daaraan verbonden zijn en de classes.

Tenslotte gaf de kerkenraad haar fiat aan het initiatief om vanuit de Missionaire werkgroep van Sage (Samenwerking kleine gemeentes) een idee voor het voorjaar van 2017 te ontwikkelen. We hopen u t.z.t. meer hierover te kunnen vertellen.

 

Gemeente-avond 7 juni j.l.

7 juni werd in ’t Anker een gemeente-avond gehouden. Deze avond stond in het teken van een kandidaat voor de vacature die ontstaan was na het emeritaat van ds. Piet Wilschut.

De beroepingscommissie deed verslag van het proces zoals dat de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden. De kerkenraad

deed vervolgens verslag van haar bevindingen. Daarna stelde de kandidaat zich voor en was er gelegenheid om vragen

te stellen.

Na de pauze (en het vertrek van de kandidaat) vond de stemming plaats met een positieve uitslag!

De kerkenraad kon de zondag erna dan ook met vreugde bekend maken dat proponent mevr. Gonja van ’t Kruis uit Boskoop, mits er geen bezwaren zouden komen tegen de beroepingsprocedure, voor de Prot. gemeente Nieuwveen beroepen kan worden.

Inmiddels is de periode van evt. bezwaar maken verstreken en kon het beroep officieel uitgebracht worden. Mevr. van ’t Kruis heeft vervolgens drie weken de tijd om het beroep aan te nemen.

Het verslag van de gemeente-avond ligt achter in de kerk; u kunt een exemplaar meenemen.

 

Kindernevendienst.

3 juli is het de laatste keer kindernevendienst voor de zomervakantie. Er zijn deze keer geen kinderen die afscheid nemen.

Vanaf 28 augustus zal de nevendienst weer starten.

 

Dienst met preekbespreking.

De laatste preekbespreking is door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Na de zomervakantie is er echter een nieuwe start. Zondag 28 augustus bent u weer in de gelegenheid om na de dienst met elkaar te praten over de preek. Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie.

 

Parkeren op de Hogendijk.

Waarschijnlijk weet iedereen dat de brandweerkazerne achter de Kerkstraat is gesitueerd

en dat de brandweerauto over de Hogendijk rijdt om op de openbare weg te komen.

Zondag 12 juni was het druk in onze kerk: de leden van het koor hadden een groot deel

van de parkeerplekken op de Hogendijk in gebruik genomen. Een aantal gemeenteleden

heeft toen de auto op het smalste deel van de dijk richting de kazerne geparkeerd.

Tijdens een incident zou het onmogelijk zijn met de brandweerauto langs deze geparkeerde

auto’s te komen. Gelukkig is er niets gebeurd. De brandweer heeft echter contact met ons

opgenomen dat dit niet meer voor mag komen, om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

Zijn  de parkeerplekken op de Hogendijk dus vol, wijkt u dan uit naar het parkeerterrein bij

de voetbalvelden of bij de winkels. Bij voorbaat dank.

 

 

Vermelding kerkdiensten in Witte Weekblad.

Het bericht is gekomen dat er voortaan geen plaats meer in het Witte Weekblad is om de kerkdiensten te vermelden. Enige tijd geleden is dezelfde boodschap ons ook al eens meegedeeld. De reden was toen dat het te veel werk was. Dat werk is hen toendertijd uit handen genomen; de heer Cor Domburg uit Zevenhoven heeft de kerkdiensten van de

verschillende kerken toen ‘verzameld’ en de redactie wekelijks een kant en klaar schema gegeven. Het schrappen van de kerkdiensten is daarmee enige tijd uitgesteld, maar blijkt nu toch te gaan gebeuren. Vanaf deze plek danken we de heer Domburg voor zijn inzet in deze. Heel jammer dat mensen die niet nauw betrokken zijn bij de kerken of van buitenaf komen (denk aan vakantiegangers) niet langer op de hoogte kunnen zijn van de kerkdiensten.

 

Voor uw agenda.

Maandag 4, 11, 18 en 25 juli, 1, 8, 15, 22 en 29 augustus: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 – 11.30 uur.

Zondag 28 augustus: dienst met preekbespreking.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Diaconiecollectes.

Collecte 3 juli : voor de plaatselijke diaconie.

Deze  collecte voor de diaconie is niet met een speciaal doel, zoals u de laatste tijd steeds heeft kunnen lezen, maar gewoon voor het plaatselijk werk van de diaconie. Ook daarvoor is steeds geld nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan de bloemen die iedere zondag weer in de kerk staan en als groet van de gemeente gebracht worden naar jarigen, jubilarissen en zieken. Denkt u aan de Kerstviering voor de ouderen in onze gemeente. En de inloopochtenden, niet te vergeten.

Van harte bij u aanbevolen.

 

 

Collecte 24 juli : situatie vluchtelingen Syrië steeds nijpender.

Er zijn zulke grote tekorten in de hulpfondsen dat Syrische vluchtelingen binnenkort niet langer de meest basale voedselhulp kan worden gegeven. Die conclusie staat in een overzicht van het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP), dat onlangs is gepubliceerd. Het WFP spreekt daarin van enorme tekorten in regionale fondsen, die er nu al voor zorgen dat ook de meest hulpbehoevende gezinnen van vluchtelingen minder hulp krijgen. Ondertussen is het aantal Syrische vluchtelingen dat in omliggende landen verblijft de vier miljoen gepasseerd. De vluchtelingencrisis is daarmee de grootste humanitaire crisis van de laatste 25 jaar.

Kerk in Actie blijft deze vluchtelingen steunen. Via de ACT Alliance, een kerkelijk netwerk van hulporganisaties, bieden we hulp aan gevluchte Syriërs in Jordanië, Libanon en Syrië zelf. Deze hulp is des te meer nodig nu andere organisaties minder hulp zullen gaan geven. Via de partners krijgen gevluchte Syriërs onder andere voedsel, tenten en persoonlijke verzorgingsspullen. Daarnaast krijgen kinderen en jongeren onderwijs. Libanon vangt zo’n 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen op maar weigert grote vluchtelingenkampen op haar grondgebied. De meeste vluchtelingen huren een kamer in slechte wijken of hebben een tent opgezet dichtbij de grens. De IOCC steunt deze vluchtelingen. Eerst waren er vooral Palestijnse vluchtelingenkinderen, maar nu is de meerderheid afkomstig uit Syrië.

Zet u een stap en geeft u in de collecte? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vluchtelingen in Syrië.

 

Collecte 14 augustus 2016 : actie Zomerzending.

Wat is een gemeente zonder dominee? Op het Indonesische eiland Nias hebben veel kerken geen predikant. Een belangrijke oorzaak is dat veel jongeren niet gaan studeren, omdat ze daar geen geld voor hebben. Als er wél geld voor is, kiezen ze liever een beroep waarmee ze meer geld kunnen verdienen.

Vanwege het tekort aan predikanten gaan er vaak leken voor. Zij hebben meestal weinig opleiding gehad. De kerk op Nias lijdt aan het gebrek van goede voorgangers. De mensen op Nias leven vooral van landbouw en visserij, maar veel eilandbewoners zijn erg arm. De opbrengst valt tegen doordat er veel regen valt en er regelmatig natuurrampen plaatsvinden. Bovendien is de afzetmarkt klein. Maar de helft van de mensen heeft geld om basisonderwijs te volgen. Door gebrek aan hoger onderwijs blijven de mensen arm!

De Banua Niha Keriso Protestant, partnerkerk van Kerk in Actie, wil er zijn voor deze mensen. De kerk heeft een trainingsinstituut waar lekenvoorgangers en predikanten worden begeleid en toegerust. Hier leren zij bijvoorbeeld om boeiend en relevant te preken. Op de eigen theologische universiteit worden jongeren opgeleid tot predikant.

Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Er worden bijvoorbeeld kredietgroepen opgezet. In deze groepen sparen mensen samen geld om te investeren in hun bedrijfjes.

De collecteopbrengst is bestemd voor de Banua Niha Keriso Protestant en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

Collecte 4 september 2016 :  Missionair Werk en Kerkgroei : Help de nieuwe kerk in Zeist.

In een achterstandswijk in Zeist bestaat de pioniers plek genaamd “Buurtvrij” nu twee jaar. Deze pioniers plek, een initiatief van de Oosterkerk, werkt in de wijk samen met het inloophuis. Ook werkt Buurtvrij samen met de voedselbank en het repaircafé.

De problematiek van de wijkbewoners is verschillend. Dit kan zijn werkloosheid, dakloosheid, eenzaamheid, depressiviteit en verslaving of schulden. Eén van de doelen van Buurtvrij is om deze kwetsbare mensen bij te staan door praktisch hulp te  verlenen. De gedachte achter Buurtvrij is dat de kerk er wil zijn voor mensen in de eigen wijk.

Pionier Walter Willigenburg staat als pastor naast mensen. Mensen die bij Buurtvrij komen, voelen dat de vrijwilligers integer zijn en stellen veel vertrouwen in hen.

Deze vorm van buurtzorg is geen overbodige luxe in de wijk. In het afgelopen jaar zijn er achthonderd vragen om hulp gesteld. Een toename doordat het inloophuis beter wordt gevonden én omdat er meer vrijwilligers zijn om de mensen bij te staan. Pionier Willigenburg noemt zich het liefst buurtpastor. Want dat is wat hij wil zijn. Pastor van de samenleving, mensen bijstaan met raad en daad, het geloof handen en voeten geven.

De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken zoals Buurtvrij in Zeist. Met uw bijdrage aan de collecte helpt u deze en andere pioniersplekken om op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn de samenleving. Van harte aanbevolen!

 

Inloopochtenden.

Ook in de vakanties gaan de inloopochtenden gewoon door. Elke maandagmorgen van 10.00 t/m 11.30 uur is het Anker open. Voor het lenen van een boek of een spel en/of gewoon wat gezelligheid. Dat alles kan onder het genot van een heerlijk kopje thee of koffie.

Met de hartelijke groeten van de gastvrouwen en ……..misschien tot ziens???

Ziekenzondag 11 september.

Ook willen wij u er alvast op attent maken dat zondag 11 september de ziekenzondag is. Misschien kunt u alvast nadenken over wie voor een bloemetje in aanmerking komt. U kunt dat altijd melden bij Coby Jansen, email coby.jansen@ziggo.nl of bellen 0172 – 538715. Het kan natuurlijk ook bij één van de andere diakenen.

 

De diaconie.

 

Prachtig benefietconcert 11 juni.

Weliswaar waren er niet zoveel bezoekers als bij het 1e  benefietconcert, maar de sfeer en het niveau waren er zeker niet minder om. Hanno Hommel en zijn zus Elsbeth verrasten de aanwezigen met prachtige muziek. Hanno begon het concert met een mooie bewerking van psalm 42 van J. Pachelbel. Hiermee was direct de toon gezet voor een prachtig muzikaal zatermiddag-intermezzo.

Elsbeth speelde op de dwarsfluit werken van Beethoven, Bach en Pachelbel. Hanno begeleide haar daarbij op de piano. Het concert werd afgesloten met Dank sei Dir, Herr van G.F. Händel.

Na afloop werd er nog een heel poosje nagepraat en gaf Hanno uitleg over de restauratie van het orgel.

Iedereen was heel enthousiast en sommige vertelden zelfs kippenvel-momenten te hebben gehad.

 

Container oud papier.

Hoewel we tijdelijk een goede oplossing hebben gevonden voor de plaats van de container op het bedrijventerrein Schoterhoek bij transportbedrijf Van ’t Kruis, blijkt toch dat er minder papier wordt gebracht. Misschien is het voor u iets verder om het papier weg te brengen maar vergeet niet dat het toch voor onze kerk jaarlijks een leuk bedrag oplevert. Zegt het voort! Misschien is het een idee om met uw buren of anderen een afspraak te maken om het papier daar naar toe te brengen?

(Schoterhoek inrijden, rechtsaf, na ca 80 meter staat links de container van Cyclus).

 

Jan Vervark.

 

Verjaardagen 75 +ers.

Zomerse verjaardagen zijn er voor de volgende gemeenteleden:

2 juli                      mevr. D. Veenstra – Steenbergen                  Bruningstraat 21

6 juli                      Dhr. H.G. Lok                                                      Nieuwveens Jaagpad 19

9 juli                      Dhr. G. Pulleman                                                               ’t Oude Erf 6

24 juli                    Mevr. T.C.Verkerk                                              A.H.Kooistrastraat 136

1 augustus          Mevr. J.M. van ’t Kruis – van Vliet                   Uranusstraat 220, Alphen a/d Rijn

27 augustus         Mevr. L.M.W.Spek – Vermeij                           Jan van Blankenpad 7

29 augustus         Mevr. C.J. Spelt – van Wijngaarden              Uiterbuurtweg 11

We wensen u allen een zonnige verjaardag en een mooi en gezegend nieuw levensjaar toe!

Dhr. Lok mag zijn 86 ste verjaardag vieren en is nog uitstekend in staat om iedere zondag in ons midden te zijn. Reden tot dankbaarheid!

Mevr. Spelt hoopt 87 jaar te worden. Het leven valt voor haar niet mee. We hopen dat er nog kleine dingen zijn waarvan zij kan genieten.

Dat kleine beetje zon waar je al weken lang op wacht,
Die uitgestoken hand die je van hem niet had verwacht,
Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment,
Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent…..

’t Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen, ’t zijn de kleine dingen die het doen.

Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag,
Dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag,
’t Was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon,
Het geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon…..

’t Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen,’t zijn de kleine dingen die het doen.

We leven in het groot, we maken veel te veel misbaar,
We praten wel, maar luisteren te zelden naar elkaar,
We kijken naar één punt en veel te weinig om ons heen,
We zien geen kleine dingen en dus blijven we alleen…..

’t Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen, ’t zijn de kleine dingen die het doen.

 

 

 

Aan het woord…. Anke Bos – Nell.

In de laatste Oorlogswinter werd op 7 februari 1945 Anke Nell geboren. In het gezin van

een veehouder aan de Kromme Aarweg, tussen Alphen a/d Rijn en Ter Aar.  Het was de

2e dochter en na Anke kwamen er nog 2 zussen en 2 broers. Anke’s moeder was een

astmapatiënte en dus veel ziek. Ook Anke had astmatische bronchitis. Ze was mager en

ook veel ziek. Toen ze naar de lagere school in Alphen moest viel het haar zwaar om 4 ½

km te fietsen. De huisarts opperde dat ze naar een vakantiekolonie moest om aan te sterken. Als alternatief heeft ze  een jaar bij haar oma in de Bodegraafse Meije gewoond. Daar hoefde ze maar 10 min. te lopen naar school.  Daar was het rustig bij oma i.p.v. in het drukke gezin thuis. Daar ging Anke mee met oma naar de behoudende  Dorpskerk in Bodegraven. Waar ze tijdens de preek het psalmversje voor maandag op school probeerde te leren, totdat oma het psalmboek dicht sloeg! En daar kwam Anke in een jaar tijd 18 pond aan! Missie geslaagd.

Toen Anke 17 was kwamen er medicijnen tegen haar aandoening op de markt en ging het goed met haar. Vele jaren later is nog uitgezocht dat ze allergisch was voor wol. Geen vloerbedekking meer in huis en ’s nachts niet meer letterlijk maar alleen figuurlijk ‘onder de wol’.

Na de lagere school ging Anke naar de Landbouwhuishoudschool. Ze had ook naar de MULO gekund, zoals haar zus, maar leren trok Anke helemaal niet. Later heeft ze daar weleens spijt van gehad. Aangezien ze graag reizen maakt, was het handig geweest om de talen te leren. Thuis moest ze moeder veel helpen, hoewel ze veel liever buiten was om haar vader te helpen. In die tijd was er geen sprake van dat ze als meisje boer zou kunnen worden. Toen ze de school had afgerond kwam ze dan ook thuis om in het huishouden te helpen. Ze heeft later nog wel haar Middenstandsdiploma gehaald.

Bij een buurvrouw van de fam. Nell kwam een neef op bezoek die Anke wel erg leuk bleek te vinden: Leen Bos. Ook ontmoetten zij elkaar via de rijvereniging waar ze beide paard reden. Leen boerde voor zijn moeder; zijn vader had hij jong verloren. De boerderij is er nog steeds, direct links als je het landgoed Ursula op rijdt. Nu in gebruik als kinderdagverblijf. Moeder Bos verkocht indertijd de boerderij en een stuk land aan de Johannes stichting.  In 1967 trouwden Anke en Leen. Er was op de Oude Nieuwveenseweg 8 voor hen een huis gebouwd. Achtereenvolgens werden er vier dochters geboren: Ankie, Magda, Truus en Marlies. Ze wonen tegenwoordig resp.  in Huizen, Zuidhorn, Korteraar en Haarlem. En hebben voor 8 kleinkinderen gezorgd. Gelukkig rijden Anke en Leen met alle gemak overal heen.

Toen de kinderen klein waren heeft Anke’s jongste broer John 11 ½ jaar bij hen in huis gewoond. Haar ouders verkochten n.l. de boerderij en gingen naar Baarn. John, 9 jaar jonger dan Anke, zat nog in Alphen op de landbouwschool. Het was een erg leuke tijd, maar het was ook goed dat er een eind aan kwam toen hij boer in Groningen werd. Een paar jaar later kwam Anke’s schoonmoeder naast hen wonen en werd Anke mantelzorger. Dag en nacht stond zij klaar om haar schoonmoeder te helpen, totdat deze het na 7 jaar zelf tijd vond om naar een verzorgingshuis te gaan. Dat was een goede keus want ze had later 24 uur per dag hulp nodig.

Bij de kerk heeft Anke zich altijd nauw betrokken gevoeld. 8 jaar is ze kerkrentmeester geweest. Toen ze voor de functie werd gevraagd zeiden ze: ‘Wat zou je graag als eerste doen?’ ‘De muren opknappen’, zei Anke, en zo geschiedde. Ze zijn nog steeds keurig. Naast kerkrentmeester was ze ook scriba en vele jaren preekvoorziener. Het werk voor de kerk was een verrijking voor haar leven. Natuurlijk was het weleens moeilijk en ze heeft er veel tijd in gestoken maar ook veel plezier in gehad. Voor het scribaat was het bijv. handig dat ze leerde met de computer om te gaan. Ze heeft het als leiding gevoeld dat Piet Wilschut in de gemeente kwam. Met hem zijn het mooie jaren geweest.

Ze was een voorstander van de fusie met de Gereformeerde kerk. Er zijn daarna wel wat dingen veranderd, maar het is nu eenmaal een kwestie van geven en nemen. Ze heeft bijv. moeite met de manier van Avondmaal vieren. Maar ze houdt zichzelf vóór: toen wij jong waren wilden we ook strijden tegen de ouderen die niets wilden veranderen. Nu ik zelf ouder word mag ik niet alles tegenhouden. In onze Ontmoetingskerk is het koppeltje klein maar de sfeer best. Ze zou nog wel graag zien dat er meer samengewerkt wordt met de RKK. ‘We hebben tenslotte hetzelfde doel, al is de weg verschillend’.  En met die mooie uitspraak besluiten we dit gezellige interview!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar juli – augustus 2016 (voor zover bekend)

 

Vrij t/m zo1/2/3 juli Kampeer weekend Zevenhoven boomgaardachter Stationsweg 9
 Zo 3 juli 10.00 Open lucht dienst Zevenhoven boomgaardachter Stationsweg 9
Zo 10 juli   9.30 Belijdenisdienst Woerdense Verlaat Geref. KerkKorte Meentwg17
Zo 17 juli  18.30 Zomeravondzang-dienst Nieuwkoop Hervormdekerk, Reghthuysplein
Zo 31 juli  18.30 Zomeravondzang-dienst  Nieuwkoop Hervormdekerk, Reghthuysplein
Zo 14 aug 18.30  Zomeravond-zangdienst.  Nieuwkoop Hervormde kerkReghthuysplein
Zo 28 aug   9.30 Afscheidsdienstds. Rik Mager Zevenhoven Dorpsstraatkerk
Zo 28 aug   9.30 Dienst met preekbespreking Nieuwveen OntmoetingskerkKerkstraat 45
Zo 28 aug 18.30  Zomeravond-zangdienst.  Nieuwkoop Hervormde kerkReghthuysplein

 

Toelichting:

1 t/m 3 juli Kampeer weekend Zevenhoven: de evenementencommissie organiseert dit weekend. Iedereen met caravan of tent is welkom.  Aanmelden bij Tjeerd IJtsma tel. 537751 of via email:  pg7hoven.evenementencommissie@gmail.com  Overzicht programma: Vrijdagavond  gezellig samenzijn in grote tent. Zaterdag: gezamenlijk ontbijt, fietstocht met onderweg koffie, bij terugkomst gezamenlijk lunch. In de middag spellen, vanaf 17.00 uur BBQ en gezellig samenzijn. Zondag, na het ontbijt om 10.00 uur Openluchtdienst met mmv de Plusband. Dit is tevens de laatste Plusdienst die ds. Rik Mager als onze predikant zal leiden. Na de dienst gezellig koffie drinken met een lekkernij.

17 juli / 31 juli / 14 aug / 28 aug Zomeravondzang-dienst Nieuwkoop: voorganger 17 juli ds. F. van den Bosch, Katwijk, 31 juli ds. J. de Goei, Amersfoort, 14 aug. ds. F. Bos, Waddinxveen en 28 aug.  ds. W.H. Hendriks, Mijnsheerenland.

28 aug Dienst met preekbespreking Nieuwveen: na de dienst is er in de consistorie gelegenheid om met elkaar na te praten over de preek. Voorganger: ds. J. Büchner, Amstelveen.

En alvast voor september:

4 sept Dienst met predikant uit Indonesië in Nieuwkoop: mevr. ds. Judith v. den Berg-Meelis, West-Timor/ Sumba.

4 sept Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

11 sept Ziekenzondag Nieuwveen: de gemeenteleden wordt vooraf gevraagd om namen van zieken (zowel gemeenteleden als andere Nieuwveners) en ouderen die niet meer in de kerkdienst kunnen komen te noemen. Ook wordt gevraagd om bloemen en plantjes mee te brengen. Na afloop van de dienst worden deze bezorgd als groet van onze gemeente.

11 sept Startdienst Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.

11 sept Startdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente. Voorganger: ds. J. Henzen, Wateringen.

11 sept  Zangdienst Woerdense Verlaat: het thema ‘God is getrouw’. Voorganger ds. Rik Mager. M.m.v. mannenzanggroep Double G.

17 en 18 sept Startweekend Nieuwveen: op zaterdag wordt er met elkaar gegeten in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is een kraam aanwezig van Wereldwinkel de Toren uit Nieuwkoop. Zondagmorgen is de startdienst in de kerk, waarna er samen koffie wordt gedronken. De activiteitencommissie heeft daarna nog een programmadeel georganiseerd waarbij meestal het fietsen centraal staat. Het weekend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

25 sept Dienst kerk en school Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman.

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  juli – augustus – september 2016.

 

datum   tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouwen adres

 

Zo 25 sept  19.00 Jeugddienst Woerdense Verlaat Geref. KerkKorte Meentwg17

 

Toelichting:
25 sept Jeugddienst Woerdense Verlaat: met voorganger Joris van der Spek, pastoraal werker Koningskerk Rotterdam.

 

Tsjerkepaad.

Ben je deze zomer (ergens tussen 2 juli en 10 september) op vakantie in Friesland? De inmiddels honderden deelnemende kerken zetten hun deuren open op zaterdagmiddagen. Vrijwilligers kunnen iets over de geschiedenis van de kerk vertellen. Daarnaast worden er diverse nevenactiviteiten georganiseerd, zoals exposities, concerten en speciale fiets- en wandelroutes. Maar de kerken kunnen ook uitnodigen tot rust en bezinning. Voor deelnemende kerken en openingstijden: www.tsjerkepaad.nl

 

Theologische vorming gemeenteleden en geïnteresseerden; driejarige basiscursus en korte cursussen.

In het seizoen 2016-2017 starten er weer driejarige basiscursussen theologische vorming: één op maandagavond 5 september en parallel daaraan één op dinsdagochtend 6 september a.s. Deze cursus wordt gegeven in kerkgebouw

“de Hoeksteen”, Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel, (goed bereikbaar met de metro). De basiscursus omvat één dagdeel per week gedurende 31 weken; in de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Tevens zijn er diverse korte cursussen (2-3 dagdelen) die dit seizoen gegeven worden door:

 

Mw. drs. R. Oldenboom Workshops contextuele benadering voor het Pastoraat 6/9, 13/9 en 20/9 (2016)
Drs. A.J.O. van der Wal God en geweld in het Oude Testament  11/10, 25/10 en 1/11 (2016)
Drs. A.S.J. Smilde Kierkegaard  8/11, 15/11 en 22/11 (2016)
Dr. E.P. Meijering Wat deden zij en wat doen wij met het verleden? 29/11, 6/12 en 13/12 (2016) 
Drs. A.J.O. van der Wal Israëls Kleine Profeten  17/1, 24/1 en 31/1 (2017)
Drs. J.E. Schelling Op reis door de kerkelijke kaart van Nederland 7/2, 14/2 en 21/2 (2017) 
Mw. drs. E. Schorer Rabbijnse midrasj en bijbelse gelijkenissen– Water en wijn 14/3, 21/3 en 28/3 (2017)  *

 

De korte cursussen worden gegeven in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk), Springerstraat 340 te Rotterdam-Alexander, op dinsdagmorgen van 10.00 -12.30 uur.

Aan de basiscursus en alle korte cursussen zijn kosten verbonden.

Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen, * tenzij anders aangegeven.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Mw. M. Bezemer-Rietveld, Constantijn Huygenslaan 209, 3351 XB  te Papendrecht.  e-mail:  tvgrotterdam@online.nl of bij mw. Koole, tel. 0167-536671 dan wel kijk op: www.protestantsekerk.nl/tvg , onder Rotterdam.

 

 

 

Blijft u in Nieuwveen deze zomer?  Van harte welkom in de kerk op zondagmorgen

en in ’t Anker op maandagmorgen!

Slaat u uw vleugels uit?