Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van maart 2016

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
  6 maart 2016

 

 

18.30

Ds. J. de Goei

Amersfoort

 

Sing-in

4e zondag 40-dagentijd

 

 

o.l.v. Dita Bos

1. diaconie (zie hierna)

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

alg. kerkelijk werk

  9 maart 2016

19.30

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

biddag 1.diaconie (zie hierna)

2. kerk

13 maart 2016 Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

5e zondag 40-dagentijd

afscheidsdienst predikant

m.m.v. Herman Singers

1.diaconie (zie hierna)

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

 20 maart 2016 Ds. J. de Goei

Amersfoort

6e zondag 40-dagentijd

palmpasen

1.diaconie (zie hierna)

2.predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

 24 maart 2016

19.30

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Witte Donderdag

viering Heilig Avondmaal

1.diaconie (zie hierna)

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

25 maart 2016

19.30

Ds. D. Verboom

Rijnsburg

Goede Vrijdag

herdenking kruisiging

er wordt in deze dienst

niet gecollecteerd

27 maart 2016 Prop. mevr. G. van ’t Kruis, Boskoop Pasen

m.m.v. Prot. Kerkkoor

1.diaconie (zie hierna)

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

  3 april 2016

 

 

18.30 uur

Ds. L. de Graaff

Tiel

 

Sing-in

koffiedrinken na de dienst

 

 

o.l.v. Coby Jansen

1.kerk

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

alg. kerkelijk werk

 

 

Meditatie Jezus leeft! (Bij Lucas 24: 1-9).

Mahalia Jackson, de Amerikaanse zangeres, werd in een arm gezin in New-Orleans geboren. Als klein meisje zong ze al in een kerkkoortje, maar ze vond het zingen in de kerk niet mooi. De mensen zongen langzaam en plechtig. Mahalia wilde zingend dansen van vreugde. Thuis zong ze zoals ze zelf wilde. Ze maakte liedjes van één regel. Urenlang kon ze zingen: ‘Ik ben blij want Jezus leeft’.

Mahalia heeft een moeilijke jeugd gehad. Haar moeder stierf toen ze 10 jaar was en ze moest als kind heel hard werken, omdat haar vader arm was. Maar ze bleef vrolijk zingen,omdat ze geloofde dat het Christendom een vrolijke godsdienst is.

Als meisje van 16 zong ze in een kerk in Chicago gospelsongs, evangelieliederen. Spirituals zijn kreten om verlossing, maar gospelsongs zijn liederen van bevrijding, Paasliederen.

Mahalia had veel geld kunnen verdienen, als ze in nachtclubs was gaan zingen. Toen een journalist haar veel later vroeg waarom ze dat had geweigerd, zei ze: “Omdat ik een Christen ben, m’n jongen. Ik wil mijn stem voor God gebruiken en ik ben gelukkig als ik van Jezus mag zingen. Weet je wat mij gelukkig maakt? Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Van dat Paasfeest zing ik iedere dag, zolang als ik leef.”

Bij de begrafenis van Martin Luther King zong Mahalia: ‘Precious Lord, take my hand’

(Lieve Heer, grijp mijn hand.)

Heel haar leven heeft Mahalia Jackson gezongen: ‘Ik ben blij want Jezus leeft’.

Mahalia is inmiddels al lang overleden. Maar ook wij kunnen dit blijven zingen!

Ds. J.J.Buskes

 

 

Wel en wee.

Voor Jaak en Lenie Zwaan, Schoterveld 17, wordt de situatie rond de gezondheid steeds kwetsbaarder. Leven in een tijd van achteruitgang valt niet mee, al kan het ook uren van intens (samen)leven geven.

Mw.Hedy Hegeman, Nieuwveens Jaagpad  14, is een collega die in de Doopsgezinde gemeente van Zuid Holland werkt, maar ook bij ons staat ingeschreven. Zij heeft ernstige gehoorproblemen.

Maarten van der Leek, Schoterpark 36, is onder schooltijd zomaar flauwgevallen en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat nu al beetje beter al doet zijn hoofd nog erg zeer. Dus nog even rustig aan.

Ina van de Berg-Turkenburg, Gruttoveld 2, is heel vervelend gevallen en moet zich met krukken voortbewegen. Ze meldde positief dat ze nog maar 4 weken heeft te gaan….

Ds. T. Wielsma uit Uithoorn moet binnenkort  weer een (kleine) ingreep in het ziekenhuis ondergaan. Hij verwacht echter op biddag en Witte Donderdag gewoon voor te gaan bij ons. We leven met hem mee!

Gelukkig hoorde ik ook bij anderen opluchting omdat uitslagen van onderzoeken positief waren. God zij met allen.

 

Uit de kerkenraad.

Op 8 februari kwamen we als kerkenraad bij elkaar. Dit keer leidde Jelle van der Veen de vergadering. Ondanks het vele dat besproken werd,was het zo plezierig dat we vlug (rond 21.30 uur al) klaar konden zijn.

We hebben bezinning gehad over het belang van christelijk onderwijs. We hebben daarover zoveel zorgen dat we die met de classis willen delen. We vinden namelijk dat er vanuit de landelijke kerk best eens wat meer ondersteuning van dit onderwijs zou mogen komen.

De Stille Week is besproken. Witte Donderdag met heilig avondmaal, Goede vrijdag met een overdenking rond het Kruis en Paasmorgen met de Paasjubel. Het 40-dagenboekje is rondgebracht. Er is met waardering over gesproken. We hopen dat het gebruikt zal worden.

Op 19 april is er een gemeente-avond gepland om met elkaar over veel van gedachten te wisselen.

We zijn bijgepraat door de voorzitter van de beroepingscommissie Eelko Hoekstra. Zij komt met eigen informatie naar u toe. We zijn verheugd dat in de vacaturetijd ds.Wielsma bereid is onze consulent te zijn. De classis is akkoord.

Over de avond rond de laatste wil hebben we veel goede geluiden gehoord. Het was goed om deze avond met elkaar te hebben.

Uitvoerig zijn we bijgepraat over allerlei zaken rond de restauratie van het orgel. Zo komen er concerten om geld voor de restauratie bij elkaar te brengen. Wie wil meedoen aan één activiteit rond de restauratie, bijv. het samen organiseren van een bazar: geef je, geeft u zich op! Dat kan bij Jan de Vries of Jan Vervark. Doen!!

We hebben even teruggekeken op de Groothuisbezoeken. Er zijn goede gesprekken geweest. Wel willen we volgend jaar gemeenteleden op zulke avonden ook de gelegenheid geven om iets te vragen of te zeggen over ons kerkelijk leven. De papiercontainer moet weg van zijn huidige plek. We zoeken naar een andere plek.

Op 28 februari (gezinsdienst) én op 13 maart (afscheid ds.Wilschut) is er koffiedrinken.

De kerkenraad is blij dat de kindernevendienst meedoet aan het Paasproject en de diaconie aan Kerk in actie. Zie de informatie van de diaconie.

Er komt weer een Paasontbijt.

Tenslotte nam ds.Piet afscheid van de kerkenraad. We hebben samen een geweldige tijd gehad en het is altijd een plezier geweest om naar de vergaderingen te komen. We bidden elkaar Gods zegen toe voor de toekomst.

 

Schrijven bij een afscheid.

Op zondag 13 maart is het zover. Dan gaat met de laatste dienst, die ik leiden zal als uw predikant, mijn pensioentijd beginnen. In de 41 jaar dat ik gewerkt heb, heb ik een tijd van totale veranderingen van kerk en maatschappij meegemaakt. Te zien was dat aan mijn boekenkast. Ik ben bezig mijn bibliotheek op te schonen. Wat je dan tegenkomt is een wereld vol veranderingen.

Ik kwam de boeken van Abr. Kuyper, Herman Bavinck, J.H.Bavinck tegen; series gedenkboeken van de Geref. jeugdbonden; boeken over de Dordtse synode van Kaajan. Dat was de oude tijd. In mijn jonge jaren waren die boeken, zoals de Gemeene Gratie van A.Kuyper, al verjaard.

De tijd van na de oorlog bracht eerst vernieuwende inzichten in de eigen kerk: boeken van dr.Brillenburg Wurth, A.A. van Ruler, Miskotte, ds.Delleman, dr.G.Th.Rothuizen, dr.G.C.Berkouwer. De jaren van oecumene braken aan. Dat was te zien aan allerlei boekjes over ´samen op weg ´. Zegt het u nog wat: de achttien? Studenten-dominees die vonden dat er aan de gescheidenheid van de kerk een einde moest komen; boeken over het 2de vaticaans concilie. Dure uitgaven, 10 jaar na hun uitgave al te koop bij de Slegte. Dat speelde zich allemaal in de jaren ´60 af.

Maar toen brak de storm los: in de jaren ‘70  kwam de bevrijdingstheologie uit Zuid Amerika en Zuid Afrika met mensen als Allen Boesak en G.Guterriez. Er kwamen vredesdemonstraties (IKV en ICTO)  en talloze boeken over geloof en geweld. Er werd gedroomd over een nieuwe wereld, die wij tot stand zouden kunnen brengen. Intense discussies ontstonden rond feminisme, euthanasie, abortus en homofilie. Dr.H.Berkhof, hoogleraar te Leiden, schreef toen een nieuwe dogmatiek: chr. geloof, die tot op de dag van vandaag grote invloed heeft. Ineens beginnen allerlei boekjes over de kerk te verschijnen:´gaan uw kinderen nog naar de kerk?´ Adieu (over kerkverlating). Een stroom boeken komt op gang over wat we secularisatie noemen. Velen dachten dat hiermee het einde van religie in zicht kwam.

Theologen als dr.Kuitert zorgen voor veel ophef. Ook nieuwe inzichten over kerk en Israël ontstonden. Veel indruk maakte een boekenserie: theologie na Auschwitz  van dr.H.Jansen, waarin wortels van antisemitisme in de loop van de kerkgeschiedenis werden benoemd. Natuurlijk kwamen er talloze boeken op de markt uit de Engelse, vaak evangelische wereld. We zijn dan allang in de laatste jaren van de vorige eeuw aangekomen.

De oecumene veranderde. Eerst lazen we met verbazing de Nieuwe Catechismus uit 1966 van de RKK. Daarna werd het stiller. Er bloeiden veel contacten op. Maar officieel verdampte er veel. Wel bleven de boeken en liederen van Huub Oosterhuis grote invloed op de prot. wereld houden.

Rond de fusie van de kerk in 2004 kwamen weer allerlei boeken uit. En zo gaat het verder. De kerk van 1975 was voor velen veel belangrijker dan in 2016.

Ik heb er middenin gestaan, zowel plaatselijk als in de synode. En geworden tot wie ik nu ben: een predikant die werkzaam mocht zijn in protestants geworden gemeentes. Ik dank iedereen voor alle vertrouwen en gastvrijheid. Moge God ons allemaal zegenen in de komst van Zijn Koninkrijk.

 

Bij de afscheidsdienst van 13 maart.

Het is de 5de zondag van de 40-dagentijd, die de naam zondag Judica draagt (naar psalm 43: toets mij…).

Aan deze dienst werken verscheidenen mee, zoals u hieronder kunt lezen.

De kindernevendienst  vervolgt het project: ‘Jezus is liefde’.

In deze dienst neem ik afscheid, maar tegelijk is het ook de dienst van de gemeente op weg naar Pasen. Samen zoeken we in het lijden en sterven van de Heer Gods liefde voor ons leven. We lezen Lucas 20:9-19.

Hoe alles geregeld is, weet ik niet. In elk geval wordt de liturgie op de beamer geprojecteerd. Ook zal er afscheid genomen worden in ‘t Anker. Er zijn gasten uitgenodigd.

Dankbaar ben ik voor de vele contacten met jong en oud, de goede samenwerking met de kerkenraad en op zondag de organisten, het goede samenwerken met de gemeente van Zwammerdam. Voor nu en de toekomst: veel zegen, allen.

Ds.Piet Wilschut.

 

Uit de kerkenraad.

Zoals u hierboven al leest: er zal afscheid worden genomen van onze predikant. Een bijzonder moment.

We hebben heel veel met elkaar gedeeld in de afgelopen jaren. We kunnen terugzien op vele mooie en goede diensten, gesprekken, vergaderingen, toerustingsavonden enz. We zullen er in de dienst van zondag 13 maart aandacht aan besteden.

De Herman Singers, u inmiddels welbekend, Hanno Hommel op het orgel en Ben van Heusden op trompet zullen er aan meewerken om deze morgen een feestelijk tintje te geven.

Na afloop kunt u, onder het genot van een kopje koffie, onze dominee en zijn echtgenote de hand drukken in ’t Anker. Er zal na de koffie ook een broodje geserveerd worden. Denkt u eraan dat u uiterlijk komende zondag uw invulstrookje achter in de kerk inlevert? Of, als u niet in de gelegenheid bent, ondergetekende even mailt of belt voor 6 maart? Daarna breekt het emeritaat van onze dominee aan. Vanaf deze plek wensen wij hem en zijn echtgenote alvast nog vele jaren in goede gezondheid en bovenal Gods zegen toe!

 

Consulent.

Vanaf 14 maart zal ds. T.C. Wielsma uit Uithoorn onze consulent zijn. Daar zijn we heel blij mee! Ds. Wielsma is voor velen in onze gemeente echt een bekende. Hij is nog steeds heel betrokken.

Zijn taak zal zijn om de kerkenraad te begeleiden naar een nieuwe predikant. Met onze beroepingscommissie,  die hard aan het werk is, hebben we hier alle vertrouwen in. Verder zal hij zich met pastoraat bezighouden.

Voor pastorale zaken kunt u hem dan ook benaderen: email tcwielsma@solcon,nl of tel.0297 56 86 10.

 

Jaarboeken.

Het jaarboek 2016 is klaar en ontvangt u één dezer dagen. We hebben zo zorgvuldig mogelijk alle adressen

doorgelopen om er voor te zorgen dat elk adres een jaarboek in de brievenbus krijgt. Mocht u echter geen jaarboek

hebben ontvangen, laat het dan de scriba even weten. U ontvangt dan alsnog een exemplaar.

Er staat veel informatie in die u hopelijk wilt lezen. En ook veel namen, emailadressen en telefoonnummers, waar u het hele jaar plezier van kunt hebben. Het is weer een bewaarexemplaar geworden!

Namens de kerkenraad, Annet Hoogerwerf-Teitsma, email a.n.hoogerwerf@gmail.com tel. 53 81 02.

 

Nieuws uit de beroepingscommissie

In de afgelopen twee maanden heeft de commissie zich beziggehouden met het selecteren van kandidaten uit de lange lijst die wij van het dienstencentrum en vanuit de gemeente hebben gekregen.

Daarnaast hebben wij ook twee trainingsavonden gehad waarin we onder andere geleerd hebben hoe met kandidaten in gesprek te gaan en hoe te luisteren bij hoordiensten.

Op het moment van dit bericht zijn wij nog in contact met enkele kandidaten.

De afspraken zijn gemaakt om  naar deze kandidaten te gaan luisteren en een persoonlijk gesprek te hebben.

Wij hopen einde maart vanuit deze gesprekken een voorstel te kunnen doen naar de kerkenraad welke kandidaat het best bij onze gemeente past.

Een spannende maar ook hoopvolle periode die hopelijk door de kerkenraad in april kan worden afgerond met het voorstellen van een nieuwe predikant aan onze gemeente!

Namens de beroepingscommissie, Eelko Hoekstra.

 

Collecte 6 Maart  40-dagentijd: Steun Syrische vluchtelingen.

De oorlog in Syrië heeft miljoenen mensen van huis en haard verdreven. Onder hen veel christenen, op de vlucht voor het extreem islamitische geweld. Maar er zijn ook christenen die ervoor kiezen om te blijven. Ze zijn lid van de oudste kerkgemeenschap ter wereld, de Kerk van Antiochië.

De diaconale organisatie van deze kerk zorgt ervoor dat het leven in Syrië zoveel mogelijk door kan gaan. Ze helpen ontheemden aan onderdak,  geven medische zorg, repareren waterleidingen, organiseren onderwijs en delen noodhulppakketten uit. Waar veel andere hulporganisaties geen toegang meer hebben, kunnen zij de mensen nog wel bereiken. Zij doen dit werk samen met Act Alliance, een interkerkelijke noodhulporganisatie.

Act Alliance is ook aanwezig in de kampen in Jordanië en Libanon. Ze bieden medische zorg aan zwangere vrouwen en baby’s, delen pakketten uit en verzorgen, samen met Unicef, onderwijs en vakopleidingen voor kinderen en tieners. Zij hebben ons gebed en onze steun heel hard nodig.

Zet u een stap en geeft u in de collecte? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vluchtelingen in Syrië.

 

Collecte biddag  9 maart:  voor MAF.

MAF is de grootste non-profit vliegtuigmaatschappij. Met meer dan 130 vliegtuigen in meer dan 30 van de armste landen vliegt MAF voor meer dan 1000 (hulp)organisaties en kerken. MAF maakt met haar vliegtuigen mensen in geïsoleerde gebieden bereikbaar voor hulp. MAF vliegt o.a. voor Flying Docters, Verenigde Naties (VN), Rode Kruis, Dorcas, Tear, Unicef.Door de vliegdiensten van MAF worden mensen en dorpen bereikt met (nood)hulp. In de gebieden waar MAF werkt is goede medische hulp niet vanzelfsprekend. Afstanden zijn te groot of wegen te slecht. Als zieke kun je niet dagen lopen om medische hulp te krijgen. MAF helpt door medische hulp naar de mensen te brengen. De vliegtuigen van MAF zijn de ambulances van mensen in geïsoleerde gebieden. Ze staan klaar om op te stijgen in medische noodsituaties waarin elke seconde telt. Veel afgelegen hulpposten en ziekenhuizen zijn afhankelijk van MAF voor de levering van medicijnen en medische middelen. MAF vliegt artsen en verpleegkundigen naar afgelegen hulpposten en ziekenhuizen.

Naast fysieke hulp brengen ze ook het evangelie. MAF vliegt voor zending!
Collecte 13 maart: de Herman Singers.

De Herman Singers bestaan uit vier mannen die veel plezier hebben in zingen. Met hun optredens ondersteunen zij Stichting De Blije Kei. Deze stichting ondersteunt financieel het kindertehuis Happy Rock Center in Kenia. Alle vergoedingen die zij ontvangen, gaan in z’n geheel naar het Happy Rock Center.

 

 

 

 

Collecte 20 maart 40-dagentijd :  Steun boerinnen in Ghana

Het lukt de boeren in Noord-Ghana, aan de rand van de Sahel, nauwelijks om genoeg voedsel te verbouwen voor hun gezinnen. De droogteperiodes duren steeds langer. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt boeren bij het verbeteren van hun landbouwvaardigheden en bij de verkoop van hun producten.

Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen,” vertelt een van de vrouwen.

Zet u een stap en geeft u in de collecte? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. boerinnen in Ghana.

 

Collecte avondmaal Witte Donderdag 24 maart: Hospice.

De stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop ondersteunt mensen in hun laatste levensfase. Onder de laatste levensfase wordt de terminale fase, de laatste drie maanden van het leven verstaan. Deze aanvullende zorg kan gegeven worden in de eigen thuissituatie,  maar indien gewenst ook omringd door alle nodige zorg en privacy in één van hun  hospicewoningen in Alphen aan den Rijn of in het Bijna-Thuis-Huis in Nieuwkoop. Zij geven mensen daarmee letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen van het leven, in een vertrouwde omgeving en op hun eigen manier.

De medische en verpleegkundige zorg blijft daarbij in handen van de (eigen) huisarts en thuiszorgorganisatie, waarmee zij nauw samenwerken. De wensen van de zieke en zijn of haar omgeving staan bij de hulp centraal. Bij zorg die door hen geboden wordt, kunt u denken aan:

·         Lichte verzorging (hulp bij eten/ drinken, toiletgang, verplaatsen in bed etc.)

·         Tijdelijke aflossing van naasten.

·         ” Er zijn”, hetgeen van alles kan betekenen:  een luisterend oor, een goed gesprek, voorlezen of rustig op de achtergrond aanwezig zijn ter geruststelling van de cliënt en direct aanwezig wanneer de cliënt dit wenst.

 

Collecte 27 maart Pasen en de spaardoosjes:  voor JOP..

Op Pasen is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de protestantse kerk . De blijde boodschap van Jezus die opgestaan is en de dood heeft overwonnen, willen wij graag met kinderen en jongeren delen. Want kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst van de kerk. Nee ze horen er nu helemaal bij. Maar het is niet eenvoudig om kinderen en jongeren de waarde van geloven te laten inzien.

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse kerk, helpt gemeente om opnieuw in contact te komen met kinderen, jongeren en ouders. Een mooi voorbeeld daarvan is Hoek van Holland. JOP en de plaatselijke gemeente ontdekten na het houden van een aantal buurtinterviews, dat gezinnen met jonge kinderen de behoefte hadden aan uitwisseling en ondersteuning bij de geloofsopvoeding. Daarom startte de gemeente met de inloopochtenden voor gezinnen waar praktische hulp wordt geboden. Een mooi initiatief dat met enthousiasme is ontvangen.

Daarnaast  ondersteunt JOP de gemeenten via gratis online programma’s voor jeugdwerkers en predikanten in de kerk

 

Al deze collectes worden van harte bij u aanbevolen, de diaconie.

 

Inloopochtenden.

In het nieuwe jaar gaat de vlag iedere maandagmorgen uit bij het Anker. Iedereen is van harte welkom voor het o.a. lenen van een goed boek, een spel of gewoon een lekker kopje  koffie of thee, met een praatje. Het Anker is open van 10:00 t/m 11.30 uur. Kom gezellig eens langs !!!

 

Vooraankondiging Paasontbijt 2016.

Eerste Paasdag, 27 maart, wil de activiteitencommissie weer een Paasontbijt organiseren. U bent van harte welkom vanaf  8.15 uur. Om 9.15 uur gaan we dan gezamenlijk naar de kerk.

U krijgt nog een uitnodiging via het kerkblad of los in de brievenbus, wat u in kunt vullen en op de adressen af kunt geven.

Wij hopen weer op een gezellig en lekker samenzijn. U kunt de datum vast noteren.

Met vriendelijke groet, de Activiteitencommissie.

 

 

Ledenmutaties.

Lindsay van den Berg is verhuisd van Gruttoveld 2 naar Veldesdoorn 5. Veel plezier in je nieuwe woning!

Daniëlle van ’t Kruis is vanuit  Nieuwerkerk a/d IJssel terug op het ouderlijk adres, Schoterhoek 6.

Dhr. P. Turkenburg, Schoterveld 47, is uitgeschreven.

 

Opbrengst collecten diaconie  januari / februari.

Eindejaarscollecte diaconie €31,85; havenproject Rotterdam €68,95; Avondmaalscollecte HooverAid €175,45; Leprafonds  €76,80 (incl. nagekomen gift € 10,00).

Alle in februari gehouden inzamelingen betroffen Kerk-in-Actie-collecten. Deze hadden de volgende bestemmingen: verbetering voedselsituatie op Java (Trukajaya) € 64,10; weeskinderen Oekraïne € 80,05; voorjaarszendingscollecte

€ 97,75; binnenlands jeugdwerk € 73,60.

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdragen.

 

Opbrengst overige collecten januari /  februari.

Verwarmingskosten  € 104,05; predikantsplaats  € 516,75; onderhoud gebouwen € 102,75; orgelfonds  €126,85; restauratiefonds € 120,45; algemeen kerkelijk werk € 271,71; eindejaarscollecte kerk € 53,50; jeugdwerk € 72,70; kerk

€19,85. Verder mochten we nog 3 giften ontvangen van € 10,50, € 20,00 en € 22,00.

Namens de kerkrentmeesters: hartelijk dank voor uw bijdragen en giften.

 

Stille kracht(en)!

Zo mogen we hem toch wel noemen; Gerrit Spek. Iedere dag  in touw (behalve als hij op de camping in het Grote Bos zit; dan doet zijn broer Kees het) om de papiercontainer op het erf bij Leen Bos op orde te brengen. Zorgen dat het geen troep wordt en ook proberen het papier zo te stapelen dat de inhoud zo groot mogelijk is.

Weet u wat dit onze gemeente oplevert? Jaarlijks zo rond de € 2.000; in 2015 zelfs € 2.154. Wat een fantastisch resultaat van deze volhouder(s)!

Namens onze gemeente: hartelijk dank voor de inzet. Natuurlijk bedanken we ook Ank en Leen Bos voor het feit dat de container al die jaren op jullie erf mocht staan.

Maar nu komt het; over een paar maanden moet de container daar weg omdat er bouwplannen zijn. We zijn naarstig op zoek naar een andere geschikte plek. Heeft u ideeën? Meldt het de kerkrentmeesters. Tot nader orde kunt u gewoon u oud papier op de vertrouwde plek blijven brengen. We zijn er heel blij mee.

Jan Vervark

 

Jarigen.

De komende maand hebben we maar één jarige (75+) in onze gemeente:

Mevr. A.M.D.Harmeijer – Verhagen, Dorpsstraat 11 D. Op 14 maart mag zij de mooie leeftijd van 80 jaar bereiken!

Van harte gefeliciteerd, namens onze gemeente. We wensen u een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

 

 

Bent u ook zo blij met alles wat er in ’t Anker al is gebeurd?  Onze nieuwe beheerder heeft er al

vele uren ingestoken. Er zijn met regelmaat klusjes te doen; de buitendeur staat bijv. nog steeds in

de grondverf…. Paul Rehorst kan het niet allemaal alleen.

Wie meldt zich aan om eens kleine werkzaamheden in ’t Anker te verrichten?

                              Denk niet meteen: dat is niets voor mij. De klusjes zijn zo divers dat er misschien ook voor

u iets bij is. Niet alles kost (man)kracht, niet alles kost veel tijd, niet alles kost veel

energie……Vele handen maken licht werk.

Voor informatie: bel Paul Rehorst 06 22 51 33 94

 

WE ZIJN NOG OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTELINGEN DIE

MEE WILLEN HELPEN BIJ ACTIES ROND DE RESTAURATIE VAN HET ORGEL

Neem contact op Jan Vervark,

tel. 538977  of  mail j.vervark@ziggo.nl

 

                                          Aan het woord…..Madelon van der Veen.

In het gezin van der Veen werd na Pieter en Ronald op 3 mei 1989 een tweeling

geboren: Hans en Madelon. Ze kwamen maar iets te vroeg ter wereld dus mochten al

gauw mee naar huis in Nieuw-Vennep. Toen Madelon 9 maanden was verhuisden ze

naar de Korenveldweg in Nieuwveen  waar ze nu nog woont. Een verhuizing die te

maken had met het werk van haar vader, Jelle, die op de Chr. Basisschool de

Wegwijzer ging werken.

Madelons eerste herinneringen zijn dan ook aan de Wegwijzer, waar ze bij juf Annemiek in de klas kwam. De hele basisschool zat ze in de klas bij broer Hans. En in

groep 7/8 kwam ze ook bij haar vader in de klas. Gelukkig was Madelon een aardig braaf meisje, maar als er  op school weleens een akkefietje was, werd dat ook op school afgehandeld. Thuis werd ze er niet meer mee geconfronteerd; school was school en thuis was thuis. Achteraf waardeert ze deze opstelling van haar vader erg!

Met Hans ging ze op zwemles en toen ze hun diploma hadden gingen ze vanaf hun zesde jaar op voetbal. Dat werd Madelons lust en leven!  Een meisjesteam was er nog niet dus ze voetbalde gewoon mee met de jongens. Niet alleen bij Nic. Boys; ook na schooltijd op het schoolplein of op ‘het trapveldje’.  Het was dan ook een enorme domper dat er 4 ½ jaar geleden een einde aan haar voetbalcarrière  kwam na 3 knie-operaties. Ze heeft zich, na herstel, opgegeven voor tennis. Maar het bleef wel knagen en sinds afgelopen zomer is ze terug bij het damesteam van Nic. Boys, maar nu als keeper. In dit damesteam spelen ook veel vriendinnen van haar. Na de basisschool ging Madelon naar het VWO op het Veenlanden College in Mijdrecht. Ze slaagde in één keer en vond het best lastig om een vervolgopleiding te kiezen. Aangezien ze goed was in wiskunde en economie koos ze voor een studie Bedrijfseconomie aan de VU in Amsterdam. Daar heeft ze 4 jaar gestudeerd waarbij ze een master Accounting & Control koos. Een keuze die haar onmiddellijk een fulltime baan bezorgde: bij BDO accountantskantoor in Amstelveen. Er is veel werk in haar sector; van de crisis hebben ze weinig last gehad.

Vanaf de brugklas op het VLC heeft Madelon bijbaantjes gehad: bij de kwekerijen van Könst langs de Amstel en Martin Keizer achter het landgoed Ursula en daar tussenin het langst bij Greenstar in de Kwakel, waar vriendinnen van haar ook werkten. De laatste 3 ½ jaar als student was het fijn om wat meer geld om handen te hebben om te kunnen stappen en op vakantie te kunnen gaan. Daarom nam ze er een krantenwijk bij: het AD. Het vroege opstaan moest ze maar voor lief nemen. En in de vakantie had ze een prima invaller: Kees Spek.

Wat de kerk betreft was Madelons moeder Hervormd en haar vader Gereformeerd. Ze kozen ervoor om als gezin de ene zondag naar de ene en de andere zondag naar de andere kerk te gaan. Daarbij merkte Madelon dat het er in de Gereformeerde kerk allemaal wat losser aan toe ging dan in de strengere Hervormde kerk. Ze volgde catechese in de Hervormde pastorie bij ds. Sparreboom en ging later meedoen aan de emailcatechese bij ds. Wilschut. Ook herinnert ze zich nog een Sinterklaasfeest met de jeugd van de kerk en een kamp bij Benno van Vliet op de boerderij. Haar vrienden en vriendinnen zaten én bij haar op de basisschool en in de kerk. Wouter Visser en Maurice Roodenburg zijn twee van hen die ze altijd is blijven zien. Met Maurice deelt ze de passie voor de band U2, waarvan ze concerten bezoeken.

Tot haar 18de ging Madelon iedere zondag mee naar de kerk. Toen ze de regie in eigen handen kreeg werd haar kerkbezoek minder vaak maar nog steeds met regelmaat. Toen ze vorig jaar gevraagd werd om in de beroepingscommissie te gaan zitten, moest ze daar wel even over nadenken. Kon dat bijv. wel terwijl haar vader in de kerkenraad zit? En wilde ze het zelf, aangezien ze toch niet meer iedere week naar de kerk gaat? Nu ze eenmaal ja heeft gezegd en meedraait, kan ze zeggen dat het goed is om te doen. De commissie is zo een mooie afspiegeling van de gemeente. Je leert mensen, die je hooguit van gezicht kende, nu beter kennen. En het is ook leerzaam. Madelon is secretaris van de commissie geworden. Het is spannend wat er gaat gebeuren. Straks gaan ze gesprekken voeren met kandidaten voor de vacature predikant ….

Privé gaat Madelon ook een bijzondere stap maken: vanaf maart gaat ze samenwonen met Jelle Vermeulen in Langeraar. Gelukkig voor ons heeft Madelon besloten om in Nieuwveen bij de Protestantse gemeente te blijven horen!

Annet Hoogerwerf-Teitsma

Oecumenia.

Woensdag 9 maart bent u weer welkom in Het Anker. Dit keer kunt u zelf uw eigen wenskaarten maken.

Lenie Romeijn is er dan om uitleg te geven hoe u het best een mooi resultaat krijgt.

Natuurlijk staan ook de dames die dit alles organiseren weer klaar om u met raad en daad

bij te staan.

Een kopje koffie of thee met iets lekkers er bij en aan het eind een hartige versnapering maken de gezelligheid compleet.

De middag begint om 14:30 uur.

Leuk als u komt en neem gerust een vriendin of vriend mee.

 

 

Kledingaktie  “Nieuwkoop helpt Oost-Europa” 

In de maand maart start weer de kleding inzameling. Alle goede, schone baby-kinder- en volwassenen  kleding kunt u brengen. Ook beddengoed, dekens, babyspullen, knuffels, speelgoed en schoeisel is welkom.

De opbrengst is in zijn geheel voor projecten in Roemenie en naar gebieden in Oost Europa waar de nood het hoogst is. Ter plaatse verzorgt de kerkelijke instantie voor de verdeling, zodat alles goed terecht komt.

U kunt de kleding en goederen, verpakt in vuilniszakken inleveren op de volgende adressen:

Iedere woensdag-avond  in maart tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij gebouw `t Anker, A.H. Kooistrastraat 29 Nieuwveen.

En iedere woensdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij de Fam. Bartels, Vrijenhoek 16, Zevenhoven.

Verder op zaterdag in maart bij de Fam. Bos, Hogendijk 5, Nieuwveen.

Een groep vrijwilligers sorteert en verpakt de kleding. Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden, of voor verdere informatie kunt u bellen: tel. 534513.

Dita Bos.

 

 

Orgelmakers Knipscheer I                                                                                        Hermanus Knipscheer II (1802-1874)

 

De orgelmakersfamilie Knipscheer is gedurende een periode van bijna honderd jaar

actief geweest in het orgelmakersvak en  heeft zo mede een stempel gedrukt op de

Nederlandse orgelbouw in de 19e eeuw. De drie generaties orgelmakers droegen alle

de voornaam Hermanus. Het bedrijf was al die jaren gevestigd in Amsterdam.

De stichter van het bedrijf, Hermanus  I (1772-1833), ging zo goed als zeker in de leer

bij Dirk Johan Baars, die een orgelmakerij had in de buurt van het toenmalige

woonhuis van Hermanus aan het Kuiperspad in Amsterdam. Overigens: De vader van

Hermanus I heette ook Hermanus! Deze was als meesterknecht werkzaam in een

houtzaagmolen. Na het overlijden van Baars in 1796 nam Hermanus Knipscheer I

het bedrijf over. Vanaf 1797 adverteerde hij met huisorgels. Hij had verscheidene

orgels in onderhoud en maakte ook nieuwe orgels, o.a. voor de Oosterkerk te

Amsterdam (1817), de Hervormde Kerk te Amstelveen (1818), en de Hervormde Kerk

te Lisse (1822). Helaas bleef van deze orgels nauwelijks iets bewaard.

Hermanus Knipscheer I had zes kinderen. Op 28 augustus 1802 werd zoon

Hermanus II geboren. In 1825, na vele jaren in de orgelmakerij van zijn vader te

hebben gewerkt, ging deze een compagnonschap met zijn vader aan en zette na

diens dood het bedrijf voort.

Op een gegeven moment verplaatste Hermanus Knipscheer II de orgelmakerij van de Reguliersgracht naar de N.Z. Achterburgwal (de tegenwoordige Spuistraat). Later volgden nog meer verhuizingen: in 1845 naar N.Z. Voorburgwal 548 en in 1858 naar Warmoesstraat J 592, waar Hermanus II tot zijn dood gevestigd bleef. Doordat het water van de grachten direct grensde aan de achterzijde van de panden in de N.Z. Achterburgwal en Warmoesstraat, konden de orgels en onderdelen ervan eenvoudig worden ingeladen in een schip om vervoerd te worden.

In 1837 bouwde Hermanus Knipscheer II voor de Hervormde Kerk te Sassenheim zijn eerste orgel als zelfstandig orgelmaker. Er volgden nog vele orgels, met name in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Volgens zijn meesterknecht en latere opvolger A.M.T. van Ingen bouwde Knipscheer II in totaal 32 kerkorgels, in omvang variërend van klein tot middelgroot.  Daarnaast vervaardigde hij vele huisorgels en zelfs pianofortes. Ook had hij vele orgels in onderhoud en voerde hij aan verschillende orgels belangrijke herstellingen uit. Blijkens een bijvoegsel in een adresboek van 1853-1854 handelde hij ook in orgels en pianofortes.

Een overzicht van de nog bestaande Knipscheer-orgels in Nederland tot 1858.

 

1830 Pijnacker
1831 De Wilp (Groningen) [Hoorn, Doopsgezindekerk]
1835 Muiden
1837 Nieuwerkerk (Zld) [Sassenheim]
1840 Noordwijk-Binnen
1844 Strijen, Geref. Kerk [Amsterdam, Eilandskerk]
1846 Wormerveer
1849 Amsterdam, Noorderkerk (met 28 stemmen het grootste Knipscheer-orgel)
1849 Zandvoort
1850 Oudenbosch
1851 Sloten
1852 Vreeland
1856 Deil
1857 Heemskerk (NH)
1857 Heesselt
1858 Opijnen
1858 Enspijk
1858 Nieuwveen

 

Jaco van Leeuwen

 

Restauratie Knipscheer orgel.

De restauratie van het Knipscheer orgel in de Ontmoetingskerk te Nieuwveen zal eind van 2016 plaatsvinden.

Om deze restauratie financiëel te ondersteunen heeft OMP Services BV belangeloos een aantal promotie CD’s beschikbaar gesteld voor geldwerving ten behoeve van de orgelrestauratie.

De CD’s zijn een life opname van een concert gegeven door organist Theo Visser van zijn inmiddels traditionele Bachconcert in de Hooglandse Kerk te Leiden. Theo Visser speelde hierbij een mooie selectie uit het Orgelbüchlein van Bach. Het Leids Cantate Consort onder leiding van Wouter Verhage zong de gelijknamige koralen. Het concert werd afgesloten met de monumentale Preludium en fuga in e.

De CD’s kosten € 5,00 en de opbrengst gaat geheel naar het restauratiefonds van het Knipscheer orgel.

CD’s  zijn vanaf 28 februari verkrijgbaar in de kerk en bij Jan Vervark.

 

Stichting Elim.

Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. De  twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderhuis en een agrarische school. De zuster organisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten. Voor deze stichting is enige jaren geleden een pennen- en viltstiftenactie gestart. Lege pennen en viltstiften worden ingezameld en gerecycled tot plantengieters. De opbrengst is voor de stichting.  Deze pennenactie gaat door! De vorige lading lege pennen en viltstiften heeft €600,- opgeleverd. En dat voor pennen die anders in de prullenbak belanden! Hiermee kunnen drie kinderen een jaar lang opgevangen worden in het kinderhuis en kunnen zij naar school.

Het is leuk om te vermelden dat Basisschool de Schakel uit Leimuiden het afgelopen jaar voor Stichting Elim heeft gespaard. Het team  en de kinderen hebben dat met veel enthousiasme gedaan en met een fantastisch resultaat: €1000,- en een grote verzameling lege pennen en viltstiften (ruim 4400 stuks). Fantastisch gedaan! Met dank aan Ans Hardsteen.

Ook Wellantcollege de Groenstrook in Aalsmeer had laatst weer een grote zak pennen ingeleverd. Met dank aan Adrie van der Wulp.

En ineens stond er een flinke hoeveelheid viltstiften in een waspoederton achter in de kerk. Wie de goede gever was weten we niet, maar ook hartelijk dank!

Tenslotte zijn we blij met elke pen of stift die u inlevert in de inzamelbakjes achterin onze kerk op de leestafels.

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Voorjaarsconcertarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg | zaterdag 2 april 2016

bestaande uit een wandeling en/of een concert. Wandelen? Ontvangst met koffie in de Herberg om 10.30 uur; vandaar vertrek naar Natuurcentrum Veluwe. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. Concert? Het middagprogramma biedt een concert in het Koetshuis door Marjolein de Wit op fluit en Johan Bredewout aan de piano om 14.30 uur.

Kosten? Volledig arrangement: € 25,00; alleen concert: € 15,00. Aanmelden? Bij voorkeur via e-mail concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225. Opbrengsten? Alle musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  mrt  2016

Zo 6 mrt      9.30 Plusdienst Zevenhoven Dorpsstraat kerk
Zo 6 mrt      9.30 Ontmoetingsdienst. Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo 6 mrt.    10.00 Gezinsdienst Aarlanderveen Hervormde kerk Dorpsstraat 38
Zo 6 mrt    18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk Kerkstraat 45
Di 8 mrt

 

   20.00 Avond over manische depressiviteit Ter Aar Aarkant, Oostkanaalkade 2
Woe 9 mrt    19.30 Biddag Woubrugge Dorpskerk Comriekade
Woe 9 mrt    20.30 Film: Erbarme Dich Woubrugge Ger. Kerk. Dr. A. Kuyperweg 1
Zo 13 mrt      9.30 Afscheidsdnst ds. Wilschut Nieuwveen Ontmoetingskerk Kerkstraat 45
Zo 13 mrt    11.00 Lextio divina met muziek Nieuwkoop Geref. Kerk  Achterweg 4
Zo13 mrt    18.30 Taizé-viering Nieuwkoop Hervormde kerk  Reghthuysplein
Zo 13 mrt    19.00 Sing-in Rijnsaterwoude Woudse Dom Herenweg 26
Zo 20 mrt    18.30 Sing-in Woubrugge Dorpskerk Comriekade
Ma 21, di 22,  woe 23 mrt    19.15 Verpers diensten

Stille week

Woubrugge Ger. Kerk Dr. A. Kuyperweg 1
Do 24 mrt    19.00 Dienst op Witte Donderdag Ter Aar Ger. PKN Kerk, Oostkanaalkade 2
Do 24 mrt    19.30 Lezing Mattheus Passion Zwammerdam Dorpskerk Kerkplein 7
Do 24 mrt    19.30 Witte Donderdag Nieuwveen Ontmoetingskerk Kerkstraat 45
Vr 25 mrt    19.00 Dienst op Goede Vrijdag Ter Aar Ger. PKN Kerk, Oostkanaalkade 2
Vrij 25 mrt.   19.30 Dienst op Goede Vrijdag Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Vrij 25 mrt   19.30 Goede Vrijdag Nieuwveen Ontmoetingskerk Kerkstraat 45
Za 26 mrt   21.30 Paaswakedienst Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Zo 27 mrt     9.30 Paasdienst Nieuwveen Ontmoetingskerk Kerkstraat 45
Zo 27 mrt    10.00 Paasdienst Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Ma 28 mrt     9.30 Paasgezinsdienst Ter Aar Hervormde Kerk

 

6 mrt Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: Voorganger: ds. H.J. Prosman. M.m.v. Zang- en muziekgroep van ‘De Bron’ uit Alphen a. d. Rijn.

6 mrt Gezinsdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk, voorganger mw. ds. P.J.Vlasblom-Bennink, Nunspeet

6 mrt  Sing-in Nieuwveen: veel gelegenheid om te zingen, ook van zelfgekozen liederen.

8 mrt Avond over manische depressiviteit Ter Aar: De werkgroep “Religie en Psychiatrie”  organiseert een avond waarin manische depressiviteit centraal staat. De avond is bedoeld voor bezoekmedewerkers.

9 mrt  Biddag voor gewas en arbeid Woubrugge: gezamenlijke dienst door ds. Mandemaker en ds. Van Schaik

13 mrt Afscheidsdienst ds. Wilschut Nieuwveen: m.m.v. de Herman Singers uit Linschoten.

13 mrt Taizé-viering Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.M.m.v. Muziekgroep en cantorij.

13 mrt Sing-in Rijnsaterwoude: Voor de pauze zullen er liederen worden gezongen n.a.v. thema. Na de pauze worden er verzoeknummers gezongen.

20 mrt Sing-in  Woubrugge: zangdienst (geen predikant) o.l.v. Grétha Bregman-Hoving.

24 mrt Dienst op Witte Donderdag Ter Aar:  waarin avondmaal gevierd wordt, staande in een kring, om de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen voor zijn dood te herdenken.

24 mrt Witte Donderdag Nieuwveen: viering van het heilig Avondmaal. Voorganger: ds. T.C.Wielsma, Uithoorn.

25 mrt Dienst op Goede Vrijdag Ter Aar: waarin het lijdensverhaal wordt gelezen. Er worden veel passieliederen gezongen en er is geen preek.

25 mrt Dienst op Goede Vrijdag Nieuwkoop: voorganger: ds. G.H. Frederikze, Harderwijk. M.m.v. Chr. Gem. Zangvereniging Con Amore.

25 mrt Goede Vrijdag Nieuwveen: we gedenken de kruisiging. Er worden stukken uit de Mattheüs Passion gedraaid. Voorganger: ds. D. Verboom, Rijnsburg.

26 mrt Paaswakedienst Ter Aar: waarin we de opstanding van Christus vieren. De nieuwe Paaskaars wordt de kerk binnen gedragen en aangestoken.

27 mrt Paasdienst Nieuwveen: voorganger prop.mevr.G. v.’t Kruis, Boskoop. M.m.v. het Prot. kerkkoor.

27 mrt Paasdienst Ter Aar: de mooie Paasliederen worden begeleid door orgel en trompet, om de dienst een extra feestelijk tintje te geven.

28 mrt Paasgezinsdienst Ter Aar: voorganger ds. W.H. van Boeijen m.m.v. Kinderkoor “De lenteklokjes” uit Kamerik .