Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

de ontmoetingskerkbrief van oktober 2108

 

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 7 oktober 2018

 

 

 

 

17:00 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen aan den Rijn

 

 

 

Sing-in

Gezinsdienst

m.m.v. kinderkoor Joy uit  Gouda

Israël-zondag

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

o.l.v. Anke Bos

1. diaconie (zie blz 3)

2. jeugdwerk

3. alg. kerkelijk werk

 

 

alg. kerkelijk werk

14 oktober 2018 Ds. D. Verboom

Rijnsburg

  1.diaconie (zie blz  3)

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

21 oktober 2018 Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen aan den Rijn

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

1.kerk

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

28 oktober 2018 Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

Dienst met preekbespreking 1.diaconie (zie blz  3)

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

4 november 2018

 

 

17:00 uur

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

 

Sing-in

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

o.l.v. Dita Bos

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.alg.kerkelijk werk

alg.kerkelijk werk

 

Meeleven

Jopie van Leeuwen is weer thuisgekomen uit de Aarhoeve in Langeraar. Het gaat, volgens zeggen, goed met haar. Ook thuis zal er nog tijd nodig zijn met het herstel; sterkte gewenst!

Mevr. Rietveld (Aarhoeve) staat nog onder controle, maar zij voelt zich op dit moment goed, waar ze erg dankbaar voor is.

Coby Jansen (Meeuwenveld 6) is weer uit het ziekenhuis thuisgekomen. Binnenkort zal zij echter opnieuw opgenomen worden voor een operatie. De onderzoeken hieromtrent zijn volgens haar gelukkig wel gunstig. We staan biddend om haar en haar man heen.

Mw. Miep Schalij-Winkel (Dorpsstraat 11H) wacht ook op een operatie en staat voor verder onderzoek onder controle van het ziekenhuis. Het lange wachten voor een operatie is vaak niet makkelijk, we wensen haar hierbij dan ook alle kracht toe.

Wil Karens-Visser (Nieuwveenseweg 61) is nu thuis herstellende van haar darmoperatie. We wensen haar en haar man Bert Gods kracht toe.

Ook Marijke Spek (Oude Nieuwveenseweg 33) zal de komende tijd darmonderzoeken ondergaan. We wensen haar hierbij alle sterkte toe en hopen dat zij spoedig weer in staat zal zijn haar vaste ritme op te pakken.

Een aantal mensen in onze gemeente tobben blijvend met hun gezondheid, zoals Mw den Hertog (Akkermunt 3) en Gina Domingues-Baptista (Bruiningstraat 9). We wensen hen alle voorspoed toe.

 

Graag wil ik u erop wijzen dat u mij persoonlijk kunt benaderen en bellen (Watermolen 9, 2406 KJ Alphen aan den Rijn, tel.nr. 06-38557004). In geval ik uw telefoontje niet direct kan beantwoorden, spreekt u dan een boodschap voor mij in.

 

 

Onderstaand lied, op de startzondag door het projectkoor uit de Ronde Venen ten gehore gebracht, is mensen vaak tot troost:

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht,

 

zo als een mantel om mij heengeslagen,

 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

 

Wil mij behoeden en op handen dragen.

 

 

Terugblik startweekend

We kunnen terugkijken op een mooi startweekend met elkaar.

Deze keer vond de fietstocht al op zaterdag plaats en waren er twee stops bij de familie Karens en Hedi Hegeman thuis, waar we gastvrij ontvangen werden met koffie en een drankje. Daarna hebben we heerlijk gegeten in ’t Anker en bijgepraat.

Op zondag startten we het thema van de Kerkproeverij en ontvingen we enkele vluchtelingen die in Nieuwveen wonen in ons midden. De dienst werd opgeluisterd met mooie liederen van het projectkoor van de Ronde Venen, waardoor het een feestelijke dienst werd.

Dank aan de activiteitencommissie die alles weer in goede banen heeft weten te leiden!

 

Gezinsdienst op 7 oktober

Het thema van de gezinsdienst op 7 oktober a.s. is: “Ga met God”.

We volgen Abraham op zijn reis, een reis die hij niet zonder God wil maken. De verkondiging wordt verluchtigd met een beamerpresentatie en Tessa en Mart doen de schriftlezing.

Het is een feestelijke dienst waarin ook het kinderkoor Joy uit Gouda bij ons komt zingen.

Kom deze zondag, ook Israëlzondag, met ons meevieren!

 

Hartelijke groet, Gonja van ‘t Kruis

 

Symposium 14 november 

Op woensdagavond 14 november zal er in onze Onmoetingskerk in het kader van de oecumene weer een symposium plaatsvinden in samenwerking met de RK kerk van ons dorp.

Het thema hiervan is: Avondmaal en eucharistie: Tafel van één?

Diaken van Aarle en ds Gonja van ’t Kruis zullen gezamenlijk de geschiedenis van ons beider Avondmaal schetsen en verschillen en overeenkomsten noemen. Daarna is er gelegenheid voor vragen en zullen we met elkaar in discussie gaan.

Zangeres Rineke de Wit zal deze avond met zang opluisteren en we sluiten af met een drankje en hapje.

 

We zien uit naar uw komst!  De inloop is vanaf 19:00 en we beginnen om 19:30.

 

Uit de kerkenraad

Zoals eerder vermeld dient onze predikant Permanente Educatie te volgen. De eerste twee dagen zijn geweest en waren interessant, waardevol en intensief.

De volgende data voor de nascholing zijn 1 en 2 november.

 

 

Voor uw agenda

Maandag 8, 15, 22, 29 oktober: Inloopochtenden van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker, waarbij van 10.30 uur – 11.00 uur Tom in de buurt aanwezig is.

Maandag 8 oktober: Kerkenraadsvergadering vanaf 19.30 uur in ’t Anker.

Woensdag 10 oktober: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Zaterdag 27 oktober: Orgelconcert in de kerk,vanaf 16.00 uur.

Woensdag 14 november: Symposium ‘Tafel van één?’ Over Avondmaal en

eucharistie. 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

 

Diaconiecollecten

Collecte Kerk en Israël  7 oktober 2018

Israëlzondag: Het gesprek gaat altijd door.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met  dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie.

Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit.

De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël.

 

Collecte Werelddiaconaat 14 oktober 2018 : Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.

In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis.

Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten.

Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de

bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het

Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over

watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober.

 

Collecte 28 oktober 2018:  De kerk als goede buur

In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan €50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering.

De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten

 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

 

 

 

Inloopochtend in ’t Anker

Iedere maandagmorgen van 10.00  t/m 11.30 u samen met Tom in de buurt van 10.30 t/m 11.00 uur  met advies , boek en/of spel lenen. Dat alles onder het genot van koffie/thee met gezellige mensen.

Kom ook eens langs !!!

 

Verantwoording collecten diaconie september

Jeugdwerk € 49,75; Vredeswerk  € 88,70 en Mercy Ships  € 119,41.

Ook zijn de Zendingsbusjes weer geleegd; opbrengst € 32,30.

Hartelijk dank voor uw bijdrage,

de Diaconie

 

Van de kerkrentmeesters

We zijn heel blij dat Anke en Leen Bos tijdelijk een aantal kostersdiensten op zich willen nemen nu er opnieuw een koster uitvalt wegens lichamelijke ongemakken. Inmiddels is Henk Roodenburg weer zover hersteld dat hij bijna weer volledig zijn kosterstaken op zich kan nemen.

Het huis aan het Blauwe Reigerpad is m.i.v. 1 oktober verhuurd.

Ook wij hebben tijdens de hevige regenval wateroverlast gehad in de kerk. Gelukkig bleek op korte termijn een leidekker bereid een reparatie aan het dak te verrichten.

Voor de pastorie is een koper gevonden, alleen blijkt dat deze om de financiering rond te krijgen wat meer tijd nodig heeft.

 

Wijziging bankrekeningnummer kerk

Per 1 november wijzigt het bankrekeningnummer van onze kerk. Onze bank, de SKG, maakt nu gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers. Deze bank zal deze dienstverlening in de toekomst staken. SKG is op zoek gegaan naar een nieuwe bank. Dat is de Rabobank geworden. Hierdoor verandert ons rekeningnummer met ingang van 1 november 2018.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

  • Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren?

Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.

  • Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar de rekening van onze gemeente?

Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening (gaat automatisch via de ‘Overstapservice’).

U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

  • Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer?

Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

 

Het nieuwe banknummer per 1 november is: NL96 RABO 0373 701 497.

 

Ook als u collectebonnen wilt bestellen dan moet u vanaf 1 november dit banknummer gebruiken!

 

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.

 

Verantwoording collectes september

Restauratiefonds € 40,00; onderhoud gebouwen € 71,60; orgelfonds  € 87,70; kerk  € 154,95 en predikantsplaats

€ 312,82.

Hartelijk dank voor uw gaven,

de kerkrentmeesters

 

Gedichtjes (‘Elfjes’) Passietocht 2018

Afgelopen 27 maart , in de week voor Pasen, was er een Passie-tocht door de gemeente Nieuwveen en Zevenhoven. In de 4 kerken was een korte bijeenkomst en in de H. Nicolaaskerk werd het verhaal voorgelezen over de verloochening door Petrus.

De deelnemers  in de kerk konden rond dit verhaal een ’elfje’ maken. Dit is een gedicht dat uit 11 woorden bestaat. De ‘Elfjes’ zijn in een kleine bundel samengevoegd.

Als u het leuk vindt kunt u een boekje meenemen. Ze liggen achter in de kerk.                     Dita Bos

Avond met vluchtelingen

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Op vrijdag 7 september j.l. is er een bijeenkomst voor vluchtelingen georganiseerd

in het Anker te Nieuwveen. De avond is bekostigd met het geld dat de

bazaar/rommelmarkt van 14 april heeft opgeleverd.

Er waren gasten uit Syrie , Soedan en Eritrea die samen met een aantal mensen van onze kerk genoten van het eten en drinken dat klaarstond. Totaal waren er zo´n 60 mensen, waarvan de helft uit kinderen bestond. Onze gasten kwamen uit Nieuwveen en Zevenhoven.

Er was kippensoep en champignonsoep, rundvlees en kipgerechten, aardappelschotels, pasta en vegetarische schotels. Als dessert was er ijs, pannenkoeken, soesjes en appeltaart. Ook brachten de gasten zelfgemaakte taart en pannenkoeken mee. Leden van onze kerk hebben gekookt en gebakken voor deze avond.

Onze dominee, mevrouw Gonja van `t Kruis ging voor in gebed en refereerde aan het geweld waarvoor ze gevlucht werden. Zij is op bezoek geweest in Nieuwveen bij de 2 christelijke Eritrese gezinnen en heeft ze uitgenodigd voor de startdienst. Het was dan ook fijn om ze op de startzondag in onze kerk te zien. De dominee besteedde veel aandacht aan klaar staan voor elkaar en iets over hebben voor je naaste medemens. Mattheus 25, vers 31/46.

Salem, de vluchtelingenmedewerkster van de gemeente Nieuwkoop, vertaalde in het Arabisch als dat nodig was en hielp bij het uitdelen van cadeaus. Elke gast ging met een of meer geschenken naar huis,

Het was een geweldige avond waarbij er veel onderlinge contacten zijn gelegd, zoals koffieafspraken en taalhulp.

Daarnaast zijn er voor 2 Eritrese gezinnen schoenen, broeken en winterjassen gekocht. Voor het bedrag dat nog over is denken wij eraan om extra groente en fruit te kopen voor het pakket van de Voedselbank omdat er daar weinig tot niets van in zit. Ook kunnen wij nog een kerstpakket weggeven.

Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond met veel blije en dankbare gezichten.

Ingrid de Wilde en Ineke Könst-Rietveld.

 

Wereldwinkelkraam in het startweekend

Velen van u hebben gehoor gegeven aan de oproep in de vorige kerkbrief om een kijkje te nemen bij de kraam van de Wereldwinkel die in ’t Anker stond tijdens het startweekend. Velen hebben ook één of meerdere aankopen gedaan: van een pakje thee tot een pakje Kerstkaarten (regeren is vooruitzien) en van een cadeautje voor een kleinkind tot een schaal voor jezelf…..het ging allemaal ‘over de toonbank’. Daarmee kwam er een prachtig bedrag in het laatje: €330,00 !

Heel dankbaar zijn wij dat dit ervoor zorgt dat vele producenten een menswaardig bestaan hebben: een dak boven hun hoofd, iedere dag te eten, onderwijs voor de kinderen en zonodig medische hulp.

Daarom heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Wilt u nog eens een kijkje in de Wereldwinkel nemen of heeft u deze kraam gemist: de Wereldwinkel is gevestigd in de Reghthuystoren op het Reghthuysplein in Nieuwkoop en geopend van woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Van harte welkom!

Ans Hardsteen en Annet Hoogerwerf.

 

Gespreksgroepen gestart

Afgelopen week zijn weer de gespreksgroepen gestart. Voor de kerst komen we 5 keer bij elkaar en vanaf januari nog weer eens 5 keer; telkens om de week.

Eén groep bij de fam. Bos thuis, op dinsdagmiddag, aanvang 14:00 uur.

Eén groep bij de fam. Hardsteen thuis, op dinsdagavond, aanvang 20:00 uur.

Eén groep bij mevr. Veenstra thuis, op woensdagavond, aanvang 20:00 uur.

Het is fijn dat er bij de avondgroepen nieuwe mensen zijn bijgekomen. Voor de groep op de dinsdagmiddag zou het mooi zijn als daarvoor nog wat nieuwe aanwas komt.

Interesse of meer informatie? Bel: Ds. Wielsma (0297-568610) of bij Leen / Anke Bos (538911).

Contactpersonen voor de avondgroepen: Jan Vervark (538977) of Jenie Veenstra (537340) en Baukje Veenstra (537081).

Jan Vervark

 

Sing-in op 7 oktober            

Zoals eerder aangekondigd zullen de sing-ins op een nieuw tijdstip plaatsvinden: 17.00 uur.

Zondag 7 oktober zal de eerste keer zijn. Anke Bos heeft dit uurtje de leiding. Anton den Boer is deze keer organist. Houdt u ervan om met elkaar te zingen? Wilt u graag dat ene lied zingen uit het nieuwe liedboek wat u zo mooi vindt of dat andere lied uit onze eigen bundel wat u vaak loopt te neuriën? Pak uw kans; u mag mede bepalen wat er tijdens de sing-in gezongen wordt.

Van harte welkom!

 

Oecumenia

Helaas was onze drijvende kracht achter de bingomiddag, Jopie van Leeuwen, deze keer verhinderd. Ze moet revalideren na een knieoperatie, wij wensen haar dan ook een voorspoedig herstel toe!

Fijn dat we een aantal nieuwe gezichten mochten begroeten, weet dat u welkom bent!

De volgende Oecumenia is op woensdagmiddag 10 oktober, 14.30 uur. Het is de bedoeling dat we dan een hart van hout maken, leuk om op te hangen! Om dit te bekostigen vragen wij om een kleine bijdrage van €3,00.

Heeft u zin in een creatieve middag? Kom dan gezellig naar ‘t Anker!

Team Oecumenia.

 

Orgelconcert Knipscheerorgel Nieuwveen

Bij de ingebruikname van het gerestaureerde Knipscheerorgel in de Ontmoetingskerk (Kerkstraat 45) vorig jaar september, werd de wens uitgesproken dit prachtige rijksmonument jaarlijks in het zonnetje te zetten. Wel nu daar wordt gehoor aan gegeven.

Zaterdag 27 oktober wordt er door de vaste organisten van de kerk, Anton den Boer en Hanno Hommel een orgelconcert gegeven. Daaraan zullen ook een aantal muzikale vrienden meewerken. Het belooft een afwisselend concert te worden met zang, trompet en dwarsfluit.

Op het programma staan werken van Händel, Mozart, Pergolesie en Purcel.

Het concert begint om 16:00 uur en duurt ongeveer een uur. Iets om alvast in uw agenda te schrijven.

Entree gratis; na afloop is er een hapje en een drankje.

 

Kerkkoor

De repetities zijn weer begonnen van het Protestants Kerkkoor. In een goede en gezellige sfeer worden onder leiding van dirigent Henk van Voorst de liederen geoefend. We verlenen onze medewerking niet alleen in onze kerk maar ook in andere kerken en een verzorgingshuis.

We willen graag nieuwe leden om het voortbestaan te garanderen en zouden het fijn vinden om u te ontmoeten. U bent van harte welkom om een keer te kijken op een repetitieavond. De repetitieavond is van 20.00 uur tot 21.45 uur in ’t Anker, A.H. Kooistrastraat 29 te Nieuwveen.

Voor informatie kunt u bellen naar Tineke Maurits, tel.nr. 0172-538424.

 

Jarige (75-plusser) in de maand oktober

Deze maand slechts één jarige: op 31 oktober hoopt de heer A. van Leeuwen, Schout Clantstraat 42, zijn verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd, bij voorbaat, en voor uw nieuwe levensjaar Gods zegen toegewenst!

 

Dankbaar

Dankbaar voor al het mooie in het leven,                      Dankbaar, wat er in mijn leven is gegeven.
rijk; met alles wat ik heb gekregen.                                Er heerst vreugde in mijn hart.
Met liefde veel mogen beleven.                                      Nieuw levensjaar, een nieuwe fase,

                                                                                             klaar voor een nieuwe start!

Gelegenheidskoor 1’ kerstdag

We gaan ook dit jaar weer op 1’ kerstdag met een ‘gelegenheidskoortje’ meewerken aan de kerstviering. De deelnemers van de vorige keer waar zo enthousiast dat ze toen zeiden dat het wel voor herhaling vatbaar was. Hanno Hommel is weer bereid gevonden om de liederen met ons in te studeren. Ik denk wel dat we daar minimaal twee repetities voor nodig hebben. Het is de bedoeling de liederen meerstemmig (twee of driestemmig) te zingen.

Hou je van zingen en vind je het leuk om mee te doen? Geef je dan vóór 15 november op bij Jan Vervark: j.vervark@ziggo.nl of bel/app 06-41933806. Heb je een vaste avond waarop je niet kunt repeteren, vermeldt dit dan ook.

Het lijkt me leuk als het lukt! Doet je mee?

Jan Vervark

 

Aan het woord… Eric Hardsteen

De liefde voor een eend (deux chevaux) zit bij Eric in de genen. Hij werd bijna geboren in een eend op 16 mei 1958. Vader en moeder gingen n.l. vanuit Landsmeer met spoed met het veer over het IJ naar Erics tante in Amsterdam, omdat deze vroedvrouw was. Het kan dan ook niet anders of Eric moet voor de foto poseren in één van zijn eenden. Erics vader werkte bij de PTT op het Spui en zijn moeder was onderwijzeres. Eric is de oudste in het gezin,

later kwamen er een broertje en een zusje.

Toen hij een jaar was verhuisden ze naar Amsterdam Geuzenveld en in de 3de

klas van de lagere school naar Amstelveen Noord, daarna naar Zuid en toen hij

op de middelbare school zat naar Mijdrecht. Van Geuzenveld herinnert Eric zich

dat zij 3 hoog op een flat woonden met voor hun neus een braakliggend terrein

om heerlijk te spelen.

In Amstelveen woonden ze in een klein huisje wat Erics vader helemaal heeft

verbouwd. Eric speelde in die tijd met karren en een aanhangwagen erachter.

Erics vader had ’s avonds een rijschool. Hij sleutelde bovendien als hobby aan

auto’s. Eric heeft dit met de paplepel ingegoten gekregen. Vaders record was

om in 25 minuten de motor te verwisselen.

Het zeilen waar Eric zo van houdt komt ook door zijn vader, die een bootje kocht. Tijdens een vakantie op de Middellandse zee leek het Eric als tiener leuk om Venetië in te varen. Helaas viel de wind weg en Eric kwam steeds verder van de kust…. Gelukkig redde vader hem door een motortje te komen brengen.

Techniek zat er vroeg in bij Eric. Zijn eerste project bestond uit een plank, een snoer en een lampje en resulteerde in….kortsluiting! Daarop kreeg hij een transformator om het voortaan veilig te doen. Hij ging met plezier naar de LTS, de T-stroom (theorie). Daarna volgde de MTS en de lerarenopleiding electrotechniek, electrokunde en wiskunde.

Ondertussen ging Eric met een vriend uit Amstelhoek (waar hij nog steeds bevriend mee is) naar Soos 69, een jongerenclub vanuit de kerk in Uithoorn. Een plek voor serieuze gesprekken maar ook voor de discotheek op zaterdagavond. Hij leerde daar de zussen Bakker kennen, Theo Hogewerf en Cees Groeneweg, die hij later allemaal weer tegenkwam in de Gereformeerde kerk in Nieuwveen. Hij werd er voorzitter van het bestuur en Ans van der Rijst werd secretaresse. Was het de klassieke match van voorzitter en secretaresse? We laten het in het midden maar in ieder geval kwam er een huwelijk van en gingen zij in Mijdrecht wonen. Eric kwam uit een Gereformeerd nest en Ans was Hervormd. Samen deden ze belijdenis in de Geref. kerk van Mijdrecht. Later werd Eric daar jeugdouderling. Eric heeft uit deze tijd goede vakantieherinneringen: met de auto door Europa, Turkije, Marokko….

Het lag in de lijn dat Eric allerlei technische banen kreeg. O.a. bij Tektronix, het meest gerenormeerde bedrijf van electronische meetinstrumenten. Daar heeft hij vooral veel gelachen. Toen hij een baan had in het onderhouden van video-recorders zat hij in de buitendienst en werkte niet alleen in Nederland maar bijv. ook in Italië.

Bij een klein bedrijfje waar hij werkte aan projecten was de werkplek de molen in Rijnsaterwoude waarvan André van Duin de vorige eigenaar was. Grappig om te merken dat André zijn inspiratie voor zijn sketches uit de buurt haalde: er was daar bijv. kwekerij fa. de Bok. De van Duin-kenner weet dan direct hoe André dit gebruikt heeft.

Op een gegeven moment ging Eric nog een stap verder en deed MBA (Master of Business Administration) aan de universiteit van Enschede. Met dat diploma op zak was de weg vrij voor management functies. Bij Brandsteder Electronics (het latere Sony) kwam Eric te werken. Daar had hij zowel projecten in Nederland als in Engeland, Egypte, Iran, Japan… Soms 3 weken op, 3 weken af. De commerciële kant moest hij leiden. Hij kwam in aanraking met verschillende culturen. Een schitterende ervaring.

Eric gaf op een gegeven moment leiding aan een systeemploeg in Engeland. Daarom is hij er in 1999 met het gezin naartoe verhuisd. Er waren inmiddels drie kinderen geboren: Pascale, Jolien en Xander. De kinderen gingen er naar de door Shell opgezette Nederlandse school waar ze met allemaal expats zaten. Zelf kwam Eric in de directie van Sony Europa te zitten. Dat waren wel tropenjaren; van de 5 dagen zat hij er soms 3 in het vliegtuig.

Engeland werd door Eric weer omgeruild voor Nederland. De kinderen hebben echter eerst het schooljaar  afgemaakt. Dat betekende dat het gezin nog in Engeland woonde terwijl Eric in Nederland zat. Er moest een woonplek gevonden worden. Bij voorkeur één met ruimte om te sleutelen. Ze hebben overal rondgekeken en zijn gevallen voor de boerderij van de fam. Schuttel in Blokland. Die hebben ze grondig verbouwd: het ruwe werk laten doen en de afwerking zelf gedaan. Eigenlijk zijn alleen de buitenmuren blijven staan. In Nieuwveen gingen ze naar de Gereformeerde kerk, waar Eric wederom jeugdouderling werd.

Het brood op de plank komt tegenwoordig van zijn eigen bedrijf in de ICT. In de kerk draagt Eric zorg voor de geluidszaken en zit hij trouw met zijn laptop in de bank als de beamer wordt gebruikt.

We zetten een punt achter het gesprek omdat aan de ene kant de laptop ligt met een klus die nog geklaard moet worden en aan de andere kant de telefoon gaat. Eric toont altijd relaxed maar is een drukbezet man!

Annet Hoogerwerf-Teitsma                                    

 

De historie van de Gereformeerde Kerk in Nieuwveen (deel 4)

 

Een eigen kerkgebouw (1895).

Tijdens de ambtsperiode van ds. Van Diemen werd een eigen kerkgebouw in gebruik genomen. De gemeente groeide geregeld, zodat de christelijke school uiteindelijk als ongeschikt voor het houden van kerkdiensten ervaren werd. Vandaar dat in 1895 de eerste giften binnenkwamen om tot het stichten van een eigen kerkgebouw te komen. In de zomer van dat jaar begon men met de uitgifte van vierhonderd renteloze aandelen van fl. 10; in augustus was al voor fl. 1.860 aan aandelen geplaatst, al zou later blijken dat de belangstelling minder groot was dan gehoopt werd. Gelukkig lag achter de christelijke school een stuk grond te koop dat voor fl. 500 door de kerkenraad gekocht werd.

 

Aannemer Rijnveld uit Mijdrecht maakte bestek en tekening voor het kerkgebouw. Hij hield een aanbesteding onder vaklieden die elk op hun eigen gebied de opdrachten voor de kerk kregen, terwijl hij – om de kosten te drukken – zoveel mogelijk zelf de materiaalinkoop zou regelen, dat voor hergebruik geschikt was. De bouw van de kerk vorderde snel; schilder J. Jonker, smid C.J. de Bes en metselaar G. ter Reehorst (laatstgenoemde met de grootste opdracht) verrichtten het werk tegen een uurloon van fl. 0,16; behalve de schildersknecht, die fl. 0,10 per uur opstreek. Verschil moest er wezen.

De totale bouwkosten bedroegen fl. bijna fl. 5.400. Toen afgerekend moest worden bleek de kas al snel leeg te zijn; de plaatsing van de vierhonderd renteloze aandelen was minder voorspoedig verlopen dan men gewenst had. Gelukkig kon toen van een aantal kerkleden het resterende bedrag (fl. 3.100) tegen een rente van 4% geleend worden. Extra kosten (fl. 150) werden gemaakt door op de valreep te besluiten tóch een galerij in de kerk te bouwen. Omdat het aanschaffen van kerkbanken op dat moment te duur was schonk dr. Sasse namens het schoolbestuur ‘de daar zo lange tijd dienst gedaan’ hebbende banken aan de kerk cadeau.

Op 22 december 1895 werd de nieuwe kerk aan de Kerkstraat op de hoek van de huidige Anne Hendrik Kooistrastraat tijdens een kerkdienst onder leiding van ds. Van Diemen in gebruik genomen. Ongeveer een half jaar later werd een door ds. Van Diemen persoonlijk gekeurd (en bespeeld) orgel van orgelbouwer Proper te Kampen in de kerk geplaatst, waarvan de kosten fl. 300 bedroegen.

De gehuurde predikantswoning verkeerde echter in die tijd in slechte toestand, maar geld om een nieuwe pastorie te bouwen was er niet. Weliswaar verbeterde de huiseigenaar de woning, maar tot verdriet van de kerkenraad liet zij dit doen door uitsluitend ‘ongeloovige ambachtslieden’. Gelukkig beloofde ze beterschap!

Ds. Van Diemen neemt afscheid (1903).

De predikant ontbrak in 1903 zo nu en dan op de kerkenraadsvergaderingen. Niet

omdat hij het gemeentelijk leven niet meer zag zitten, maar omdat zijn gezondheid langzaam achteruitging. Vandaar dat hij nog hetzelfde jaar emeritaat aanvroeg en verkreeg. Ook na zijn emeritaat preekte hij nog geregeld in Nieuwveen, tot hij op 30 augustus 1913 op 77-jarige leeftijd overleed.

De vacature duurde ongeveer vier jaar. Het beroepingswerk wilde niet vlotten. Kandidaten gaven er de voorkeur aan in andere kerken te gaan werken. Men vermoedde dat de beroepen afketsten op de slechte toestand van de pastorie. Hoewel door het houden van kerkcollecten wel degelijk voor nieuwbouw gespaard werd, was het geld zonder hulp van de classis en steun van de Johannes Stichting niet bijeen te krijgen. Toen die hulp eenmaal verkregen was besloot gemeentelid Hoogendoorn een afbraakpand in ’s Lands hoofdstad te kopen en liet het bruikbare sloopmateriaal naar Nieuwveen transporteren.Zo konden metselaar G. ter Reehorst, timmerman J. Schraverus en schilder J. Jonker de predikantswoning realiseren. En toen ging het beroepingswerk ineens een stuk vlotter.

 

Vakantie Bijbel Werk Ter Aar

Beste gemeente,

we willen alvast uw aandacht vragen voor het VakantieBijbelWerk (VBW) in Ter Aar.
Kinderochtenden op 22 en 23 oktober van 09.45 -12.15 uur (voor basisschoolkinderen van Ter Aar en omgeving!)
Tieneravond op 22 oktober van 18.00 uur – 21.30 uur (voor tieners van 12-16 jaar).
Locatie: Basisschool de Fontein, Vosholstraat 33, Ter Aar.
Toegang is gratis!

Zet u de data vast in uw agenda?

We hopen dat uw kind(eren) er (weer) bij zijn!

Van harte uitgenodigd!!

 

DIT MAG U NIET MISSEN!

Zaterdag 1 december een muzikale avond georganiseerd door Kerk in Actie voor het goede doel.

Op deze avond treedt op voor ons The Psalm Project. Een band van 6 leden die oude psalmen in een modern jasje steekt en componeert hedendaagse composities waarin de psalmen centraal staan. Met het doel om de psalmen voor toekomstige generaties levendig te houden.

Met dit artikel willen u graag vertellen over de voorbereiding en uitvoering van het Psalm Project concert van:

Zingen in de Kerk van Kerk in Actie. We zijn vergevorderd met de organisatie van dit project samen met 5 andere protestantse kerken in de gemeente Nieuwkoop.

De band heeft een aantal CD’s gemaakt waarvan er zelfs één is opgenomen in de Hervormde kerk in Nieuwkoop.

Wij raden u aan om via Youtube te luisteren hoe mooi en indringend de psalmenteksten worden uitgevoerd.

Ik (Dik) heb er van genoten in een volle kerk in Woerden.

Wilt u bij dit concert aanwezig zijn?

Dit kan, via internet zoekt u ‘The Psalm Project Nieuwkoop’ op. U komt dan op de site zingenindekerk.nl. Via deze site kunt u kaarten reserveren en leest u verdere details . De kosten zijn €5 p.p. Lukt dit niet, schroom niet en laat het ons weten, dan maken wij een reservering voor u.

Op de avond van het concert zal een collecte worden gehouden voor een goed doel. Dit doel is Noodhulp voor Bangladesh en Nepal.

Van harte aanbevolen!

Dik van Stam Ine van der Veen-Driesprong

                                                                                                        The Psalm Project Nieuwkoop

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar, oktober 2018

Zo. 7 okt. 9.30 uur Dienst in het teken van Israëlzondag Ter Aar, Geref. kerk.

Zo. 7 okt. 9.30 uur Israël-zondag. Ontmoetingsdienst. Nieuwkoop, Herv. kerk

Zo. 7 okt. 18.30 uur. Taizé-viering. Nieuwkoop, Herv. kerk.

Zo. 7 okt. 9.30 uur Gezinsdienst Nieuwveen, Ontmoetingskerk

Zo. 7 okt. 17.00 uur. Sing-in. Nieuwveen, Ontmoetingskerk

Zo. 14 okt. 9.30 uur Oecumenische dienst. Nieuwkoop, Geref. kerk, Achterweg.

Zo. 14 okt. 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. J. Henzen, Wateringen. Aarlanderveen, Geref. kerk

Zo. 14 okt. 19.00 uur Sing-in. Rijnsaterwoude, koor van de Woudse Dom.

Zo. 14 okt. 18.30 uur Zangdienst. Voorganger: dhr. E.J. Bergman. Ter Aar. Hervormde kerk.

Zo. 14 okt. 9.30 uur Dienst voor Jong en Oud. M.m.v. Chr. Jongerenband ‘Creative’ uit Papendrecht. Ter Aar, Geref. kerk

Zo. 14 okt. 16.00 uur Kinderkerk. Ter Aar, Geref. kerk.

Vr. 19 okt. 19.30 – 21.30 uur. Muziek- en Poëzieavond. Hoogmade. Kerkgebouw Vissersweg 1a.

Zo. 28 okt. 9.30 uur. Bijbelzondag. Voorganger: dr. P.J. van Midden, Bergambacht. M.m.v. Zanggroep ‘Spirit’. Nieuwkoop, Herv. kerk.

Zo. 28 okt. 9.30 uur. Dienst met preekbespreking. Voorganger: ds. P. Wilschut uit Alphen a.d. Rijn. Nieuwveen, Ontmoetingskerk

 

Toelichting:

7 oktober, Israëlzondag Ter Aar: De dienst in de Gereformeerde Kerk zal deze zondag in het teken staan van onze onopgeefbare verbondenheid met Israël. Hoe meer de meningen hierover verdeeld zijn, hoe belangrijker deze Israëlzondag is. Het thema is: “Trouw tot in eeuwigheid?

7 okt 2018 Gezinsdienst Nieuwveen: de dienst is deze zondag gericht op de kinderen. M.b.v. de beamer zullen er platen bij het verhaal worden getoond, wat wordt verteld door ds. Gonja van ’t Kruis.  Er wordt nog aan gewerkt dat er een kinderkoor  komt zingen. Na afloop van de dienst is er ruimte voor ontmoeting tijdens de koffie.

7 okt 2018 Sing-in Nieuwveen: op een gewijzigde tijd, n.l. 17.00 uur, wordt de eerste sing-in van het seizoen gehouden. Zoals gebruikelijk zal er veel ruimte zijn om als aanwezigen zelf liederen aan te dragen die men graag wil zingen.

14 okt. 2018 Ter Aar: In deze zangdienst zal het zingen van bekende en geliefde liederen centraal staan. Voorganger is Dhr. E.J. Bergman.

14 okt. 2018. Rijnsaterwoude. Sing-in. In het eerste gedeelte worden liederen gezongen n.a.v. een thema. In de 2e helft worden verzoekliederen gezongen.

14 okt. Jeugddienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente. Voorganger ds. J. Henzen, Wateringen

14 oktober, Dienst voor Jong en Oud: In de Gereformeerde Kerk van Ter Aar zal deze zondag een dienst zijn die iets meer voor jongeren geschikt is en iets minder voor ouderen dan anders. Het thema is nog niet bekend. Muzikale begeleiding zal verleend worden door de Christelijke jongerenband “Creative” uit Papendrecht.

14 oktober, Kinderkerk: Op 14 oktober is er weer Kinderkerk in de Gereformeerde kerk van Ter Aar. Deze dienst is geschikt voor kinderen van 0 t/m 10 jaar. Het gaat over 5 broden en 2 vissen. Daar kunnen vast niet zoveel mensen hun buik mee vullen. Het is zeker niet genoeg voor 5000 mensen. Of toch wel? We zullen het zien en erover horen. En natuurlijk is dominee Beer ook weer van de partij.

19 okt. Hoogmade  activiteit  ter gelegenheid van 200 jaar zelfstandige protestante gemeente Hoogmade.

28 okt 2018 Dienst met preekbespreking Nieuwveen: na de dienst, waarin ds. P. Wilschut uit Alphen a/d Rijn voorgaat, zal er in de consistorie gelegenheid zijn om na te praten over wat de preek u deze morgen te zeggen had.

 

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar, oktober 2018.

 

Zo. 14 okt.

16.00

uur

Kinderkerk Ter Aar. Gereformeerde kerk, Oostkanaalkade 2
 

Zo. 14 okt.

10.00 uur Jeugddienst Aarlanderveen Gereformeerde kerk,

Dorpsstraat 107.

 

Zo. 14 okt.

9.30 uur Dienst voor Jong en Oud Ter Aar. Gereformeerde kerk, Oostkanaalkade 2

 

14 oktober, Dienst voor Jong en Oud: In de Gereformeerde Kerk van Ter Aar zal deze zondag een dienst zijn die iets meer voor jongeren geschikt is en iets minder voor ouderen dan anders. Het thema is nog niet bekend. Muzikale begeleiding zal verleend worden door de Christelijke jongerenband “Creative” uit Papendrecht.

14 oktober, Kinderkerk: Op 14 oktober is er weer Kinderkerk in de Gereformeerde kerk van Ter Aar. Deze dienst is geschikt voor kinderen van 0 t/m 10 jaar. Het gaat over 5 broden en 2 vissen. Daar kunnen vast niet zoveel mensen hun buik mee vullen. Het is zeker niet genoeg voor 5000 mensen. Of toch wel? We zullen het zien en erover horen. En natuurlijk is dominee Beer ook weer van de partij.

14 okt. Jeugddienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente. Voorganger ds. J. Henzen, Wateringen