Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van sept 2106

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 4 september 2016

 

 

 

Sing-in: 19:30 uur

Ds. mevr. M. Kloppenburg

Hendrik-Ido-Ambacht en prop. Mevr. G. v. ’t Kruis

Alphen aan den Rijn

o.l.v. Coby Jansen

Bevestigings- en intrededienst

Na afloop ontmoeting en  koffiedrinken in ‘t Anker

1. Diaconie Kerk in Actie: missionairwerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

11 september 2016 Ds. J. de Goei

Amersfoort

ziekenzondag 1. Diaconie Kerk in Actie: jeugdwerk

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

18 september 2016 Ds. G. van ’t Kruis

Boskoop

Startzondag winterwerk:

na afloop koffiedrinken in ’t Anker en fietstocht met lunch

1. Diaconie Kerk in Actie: vredeswerk

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

25 september 2016 Ds. J. Ouwendijk

Alphen aan den Rijn

  1. kerk

2. predikantsplaats

3 alg. kerkelijk werk

 2 oktober 2016

 

 

Sing-in: 19:30 uur

Ds. mevr. G. van ’t Kruis

Boskoop

 

 

Israëlzondag / koffiedrinken na afloop 1. Kerk en Israël

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

 

 

Meditatie bij Marcus 12: 31 Heb uw naaste lief als uzelf

‘Ik ben niet tegen buitenlanders of vluchtelingen maar….’ Hebt u ze ook gehoord? De afgelopen weken. Die half afgemaakte zinnen. Die zinnen die eigenlijk zeggen: ‘Van mij mogen ze allemaal naar huis, nu.’ En dat uit monden van mensen die je eigenlijk best leuk, slim en positief vindt. En wordt u daar net als ik verdrietig van? Of is het een opluchting?

 

Het hield niet op de afgelopen tijd. Aanslagen…. Als je de media moest geloven was er eigenlijk niet veel anders meer. Nog voor duidelijk was of de daders überhaupt iets met IS te maken hadden, waren de conclusies al getrokken over terrorisme en koersten we aan op het eind van de beschaving. En dan groeit de angst.

 

Ontken ik wat er gebeurd is? Nee, met mijn hand op mijn hart: nee! Maar ik ageer wel heel stellig tegen de eenzijdige indruk, op het breed uitmeten van elk delict waar ook maar een vermeende moslim bij betrokken is. En het zwijgen over de meeste delicten van witte mannen. Van het classificeren van witte lone wolves versus niet-witte terroristen. Maar nog meer ageer ik tegen de classificatie die plaatsvindt van alle vluchtelingen, van alle Turken, van alle Marokkanen, alle buitenlanders. Tegen het op één hoop gooien van anderen, mensen hier niet geboren. Of wel geboren, maar met een niet-Hollandse achternaam. Of hier niet wonend, maar in landen hier ver vandaan. En zeker wanneer dat in kerken klinkt.

 

Ik kan begrip opbrengen voor angst, voor niet weten, voor onzekerheid, voor wat we allemaal voelen: wat gebeurt er morgen, of zelfs vandaag. Ik kan begrip opbrengen voor moeten wennen aan, voor moeten delen, aan mogelijk inleveren en aan frustraties wanneer je nu helemaal geen kans meer voelt op een huis. Ik ben met jou boos over de verwaarlozing van ouderen en kinderen met minder kansen. Ik kan meevoelen met angst voor oorlog, en de vraag: wat vertel ik mijn kinderen? Maar ik kan maar moeilijk begrip opbrengen voor die half-afgemaakte zinnen. Voor die impliciete mededeling dat het nu wel mooi is geweest met vluchtelingen, gastarbeiders en andere vreemden.

 

We lezen de Bijbel allemaal verschillend: van kaft tot kaft ‘Gods Woord’ of als boek geschreven in een bepaalde tijd. Maar hoe verschillend we ook lezen, het tweede grote gebod laat geen enkele ruimte voor uitzonderingen. Heb uw naaste lief als uzelf (Marcus 12: 31).

 

Er staat niet: heb uw naaste lief als het u uitkomt, als het zin heeft of als het geen risico’s met zich meebrengt. Nee. De Bijbel is een radicaal boek, met een radicale opdracht. Heb uw naaste lief. Dat gaat niet vanzelf. Dat is lastig. Daar mogen we over discussiëren: ‘hoe dan’, het oneens zijn over prioriteiten. Daarvoor moeten we afrekenen met onze eigen angst. Dat doet pijn. Maar het moet. Ook om niet aan wanhoop ten onder te gaan. En ook om ons dan op te trekken aan de hoop, van al die mensen wereldwijd die zich dag na dag, soms met gevaar voor eigen leven, inzetten voor vrede en recht. En van alle mensen die zich in situaties van onrecht staande weten te houden en de ander tot zegen zijn. Daar gaat het om. Om die kleine tekenen van hoop. Aan ons de taak om door onze angst heen voor hen te bidden, hen te zegenen door onze daden, groot en klein, en ons te laten inspireren. En om te blijven zingen: het is al begonnen…. zie je het niet?

 

Uit: Woord en Dienst, door gemeente-adviseur Kerk in Actie Elise Kant.

In memoriam

Op 4 aug. jl is onverwacht tijdens een ziekenhuisopname overleden op de leeftijd van 57 jaar:  Peter Rietveld, die in Alphen a/d Rijn (Groenoord 61) woonde. Ook al is hij jaren ziek geweest, toch was zijn heengaan voor zijn gezin en familie erg plotseling. Peter is geboren en getogen in Nieuwveen. Ineke Könst is zijn zus. Ik heb Peter heel wat jaren geleden leren kennen in Alphen a/d Rijn. Hij is jaren lid van onze gemeente daar geweest. Samen met zijn vrouw Inge kreeg hij drie kinderen: Eveline, Judith en Mathijs. Die zijn ooit in de Maranathakerk te Alphen gedoopt. Later zijn zij met elkaar een tijd lid geweest van een baptistengemeente. Door zus Ineke kwam ik weer met Peter in aanraking. Hij wilde graag weer lid worden van een prot. gemeente en was blij, toen hij in zijn geboorteplaats Nieuwveen opnieuw ingeschreven werd. Hij werkte voorheen in een ziekenhuis, maar moest door ziekte zijn werk laten gaan. Veel gesprekken heb ik met hem gehad. Hij had op geloofsgebied geen echte twijfel. ‘God zal voor mij zorgen, goed is de Heer’: een dergelijk lied paste bij hem. Hij heeft met zijn ziekte (zijn nieren waren slecht) ook vragen gekend, verdriet. Maar hij wist steeds opnieuw hoopvol te zijn. Met in zijn achterhoofd: God zal voor mij zorgen. Een rustige man was hij, met humor. Door zijn achteruitgang veranderde hij. Ineens was hij er niet meer: geborgen bij God. Op 11 aug. was de afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk, waarna hij begraven werd op de begraafplaats naast de kerk. Moge God zijn vrouw, kinderen, familie en allen die verdrietig zijn om zijn heengaan, troosten. Ik vond het fijn, desgevraagd, deze dienst te mogen leiden.

 

Ds.Piet Wilschut

 

Wel en wee

Ria Fondse – Rietveld, Mollerit 6, moet zich aan strenge leefregels houden. Als dat gebeurt ziet de toekomst voor haar er hoopvol uit. In die zin dat, weliswaar via een lange weg, haar gezondheid daardoor positief wordt beïnvloed. Zij verwisselde het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp met dat in Alphen a/d Rijn. Zij verbleef daar op de revalidatie-afd. en onderging een therapie die ertoe moet leiden dat ze weer lopen kan. Tijdens het samenstellen van deze kerkbrief kwam het bericht binnen dat ze donderdag 1 september weer thuis is gekomen. Dan is ze dus weer op Mollerit 6.

Mevr. L.Zwaan – van Herp, Schoterpark 17, is onder doktersbehandelingen i.v.m. pijn in haar heup waardoor ze moeilijk kan zitten. Onlangs onderging ze enkele medische onderzoeken. Ze wacht momenteel op de uitslag daarvan. Van harte beterschap!

 

Ook vragen een aantal leden van onze gemeente aandacht die noodgedwongen Nieuwveen hebben moeten verlaten;

In Alphen, Uranusstraat 422, woont mevr. S. Rijlaarsdam – van Ofwegen. Ofschoon ze Nieuwveen soms mist, is ze toch zeer te spreken over haar onderkomen in haar geboorteplaats. Ze geniet elke dag van een prachtig uitzicht.

Mevr. J. van ‘t Kruis – van Vliet, Uranusstraat 220, is gelukkig met haar appartement (hetzelfde als van mw. Rijlaarsdam), maar ze is bezorgd om één van haar zoons, die verzorgd wordt in het voormalig Zeehospitium in Katwijk en om een kleinzoon die geen weerstand meer heeft om een eventueel opkomende ziekte aan te kunnen. We wensen haar heel veel sterkte toe.

We denken ook aan Mevr. Pijper-Bolkestein, die woont in een zorgcentrum te Nieuwkoop (Verbinding 58). Zij maakt zich ernstige zorgen om haar in Zeeland wonende schoonzoon. Diens geestelijke gesteldheid neemt snel af en dat heeft uiteraard veel impact op allen die hem lief zijn. Gelukkig vinden de leden van de fam. Pijper veel steun in elkaar.

 

Het echtpaar v/d Hul-Kruiswijk, Oude Nieuwveenseweg 11d, heeft het moeilijk met de lichamelijke omstandigheden waarin dhr.v/d Hul verkeert. Soms voelt hij zich goed, maar er zijn dagen dat de moeheid hem weerhoudt om ook maar iets te ondernemen. Toch is het wonderbaarlijk, althans in mijn ogen, hoe hij met zijn ziekte omgaat.

Mevr. Corrie v.Leeuwen-v.Hees, Schout Clantstraat 42, kwam tijdens tuinwerkzaamheden op de camping in Ermelo ten val. Resultaat: gekneusde ribben. Een pijnlijke zaak. Hopelijk maar van korte duur. Het resultaat van haar borstoperatie blijkt gelukkig gunstig te zijn.

Allen die ziek zijn of in problematische omstandigheden verkeren wens ik veel sterkte toe en vooral de nabijheid van de Heer.

 

Ds.T.C.Wielsma

 

Dhr. Ben van Heusden, W.P.Speelmanweg 12, moest enige tijd geleden voor onderzoek naar het ziekenhuis. Hopelijk komt daar niets verontrustends uit. We wensen hem sterkte bij het wachten op de uitslag. Mevr. Hilda Achterveld, Oude Nieuwveenseweg 1, heeft een goede uitslag gehad. Wel moet zij nog behandelingen ondergaan. Sterkte daarmee!

 

Het pastoraal team

 

Vakantie

Van 15 augustus tot en met 30 september hopen mijn vrouw en ik naar Engeland te gaan

om daar te genieten van de zomervakantie. Na de vakantie zit, zoals het er nu uitziet, mijn taak binnen de gemeente er op. Wat mij betreft helaas, maar voor de nieuwe dominee hopelijk gelukkig. In die zin dat een nieuwe start ook weer nieuwe kansen biedt. Ik heb er erg van genoten om weer in uw midden te mogen zijn. Van sommigen van u kom ik nog afscheid nemen.

 

Hartelijke groeten, ook van mijn vrouw,

Ds.T.C.Wielsma

 

Medeleven

Vrijdag 17 juni is Aad Warnaar met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Men constateerde daar een herseninfarct. Dit heeft heel veel impact op Aad en zijn gezin. Inmiddels is  Aad verhuisd naar een revalidatiecentrum en is er de hoop dat het weer een stukje goed mag komen. We bidden en hopen dat de behandeling vooruitgang zal geven.

Hun adres is: Merellaan 751, 3145 GD Maassluis

 

Kindernevendienst

Vanaf 28 augustus is de kindernevendienst na een lange vakantieperiode weer van start gegaan. We zijn blij om de kinderen die dan in ons midden zijn weer in de consistorie te kunnen verwelkomen!

 

Sing-ins

Het nieuwe seizoen wat de sing-ins betreft gaat van start op  4 sept. In tegenstelling tot een eerder bericht zal de leiding in handen zijn van Coby Jansen. Piet van Rikxoort zal het orgel bespelen. We gaan er weer een mooi seizoen van maken met veel gelegenheid om zelf liederen te kiezen. Het nieuwe liedboek en de eigen bundel staan tot onze beschikking, dus keuze genoeg. Voor de laatste avond in het vorige seizoen konden sing-in-bezoekers een top 3 van favoriete liederen opgeven. Het idee was dat er daaruit een top 3 zou ontstaan van liederen die heel veel mensen mooi vinden. Zo is het niet gelopen. De mensen die een briefje hadden ingeleverd kozen heel verschillende liederen. Het enige lied dat tweemaal was gekozen was lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn. Dit is niet alleen bij ons maar in het hele land, daar waar mensen uit het nieuwe liedboek zingen, de topper. Het wordt heel veel gebruikt, met name als laatste lied in een dienst. We hopen velen van u dit seizoen te mogen ontmoeten. Ook als u nog niet eerder de stap hebt genomen om naar een sing-in te gaan: hartelijk welkom!

 

De commissie sing-ins.

 

Bij de komende diensten

11 september is het ziekenzondag. U leest er elders meer over vanuit de diaconie.

18 september is het startzondag. Zie het stukje hieronder.

25 september is een gewone eredienst

en tenslotte is het 2 oktober Israëlzondag.

 

Startzondag 18 september

Het nieuwe seizoen in de kerk gaat weer beginnen. Onze eigen predikant Gonja van ’t Kruis zal voorgaan. Waarschijnlijk zal het thema van de dienst zijn: ‘Deel je leven’.

Dit gebed, voor de start van het seizoen,  wil ik u alvast meegeven:

 

Heer onze God,

hier zijn we met al onze verlangens en wensen,

met alles wat onze gedachten in beslag neemt.

Er is zo veel buiten deze muren dat ons belet

om in uw heiligdom binnen te gaan.

Heer, ontferm U over ons.

 

Hier zijn wij Heer met ons verleden,

alles wat wij meedragen,

hoogte-en dieptepunten, verdriet en triomf, liefde en wrok.

Er is zo veel in ons hart dat ons belet

contact te zoeken met U

en met onze broeders en zusters.

Christus, ontferm U over ons.

 

Hier zijn wij Heer, met al onze plannen voor de toekomst,

alles wat we nog willen bereiken, waar we op hopen.

Er is zo veel in ons hoofd dat ons belet

om in het hier en nu te leven

en de stilte te zoeken.

Heer, ontferm U over ons

 

Eveline van Staalduine- Sulman, uit Kerkinformatie.

 

Met vriendelijke groet, de scriba

 

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei 4 september

Help de nieuwe kerk in Zeist. In een achterstandswijk in Zeist bestaat de pioniersplek genaamd “Buurtvrij” nu twee jaar. Deze pioniersplek, een initiatief van de Oosterkerk, werkt in de wijk samen met het inloophuis, de voedselbank en het repaircafé. De problematiek van de wijkbewoners is verschillend. Dit kan zijn werkloosheid, dakloosheid, eenzaamheid, depressiviteit en verslaving of schulden. Een van de doelen van Buurtvrij is om deze kwetsbare mensen bij te staan door praktisch hulp te verlenen. De kerk wil er zijn voor mensen in de eigen wijk. De PKN stimuleert het ontstaan van pioniersplekken. Met uw bijdrage aan de collecte helpt u om op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn de samenleving. Van harte aanbevolen!

 

Ziekenzondag 11 september

Ook willen wij u erop attent  maken, dat zondag 11 sept. de ziekenzondag is. Misschien kunt u alvast nadenken wie u vindt dat voor een bloemetje in aanmerking komt. Dat kunt u melden bij Coby Jansen, email coby.jansen@ziggo.nl of bellen 0172-538715. Het kan natuurlijk ook bij één van de andere diakenen.

 

Collecte 11 september Jeugdwerk

Een interactief spel rond christelijke thema’s,  waaraan jaarlijks bijna 10.000 kinderen en jongeren  meedoen… Is dat mogelijk?

Ja! Ieder jaar organiseert JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, het online spel “Sirkelslag”. Sirkelslag is voor honderden jeugdgroepen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Echt een evenement om naar uit te kijken! Even voelen ze de verbinding met andere jongeren uit het hele land die ook bezig zijn met geloven.

Uit een recent gehouden enquête bleek dat Sirkelslag voor veel kinderen en jongeren het laatste lijntje met de kerk is. Op reguliere activiteiten komen ze niet of zelden opdagen. Maar voor Sirkelslag zijn ze wel warm te krijgen. Om die reden wordt Sirkelslag hoog gewaardeerd door de plaatselijke jeugdwerkers. Het geeft hen een goed  middel in handen om kinderen en jongeren enthousiast te houden voor het jeugdwerk en hen te blijven betrekken bij kerk en geloof.

JOP wil graag doorgaan met het organiseren van Sirkelslag en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Met uw bijdrage voor de collecte kan JOP dit waardevolle werk voortzetten, zodat kinderen en jongeren niet uit beeld verdwijnen, maar betrokken blijven bij de kerk. Alvast bedankt!

 

Collecte 18 september Vredeswerk

Elke dag horen we berichten over oorlog en geweld: in Syrië, Afrika en Afghanistan. Steeds meer beseffen we dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er óók berichten over mensen die zich inzetten voor vrede. Zij geloven dat je vrede kunt leren!

De Protestantse Kerk steunt hen van harte via vredes projecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals bijvoorbeeld in Syrië, waar jonge onderwijzers in de steden scholen hebben opgericht waar kinderen van verschillende religies samen les krijgen. Ze hebben lesmateriaal ontwikkeld over vrede en leren een nieuwe generatie om de verbinding te zoeken.

In de vluchtelingenkampen steunt Kerk in Actie kerken zoals de Grieks Evangelische kerk in het kamp Idomeni. Duizenden vluchtelingen wachten er wanhopig tot de grenzen open gaan. De kerk helpt hen met voedselpakketten en medische zorg. Soms komen zij gezinnen tegen die uit elkaar gerukt zijn. Kerk in Actie zet zich in om hen weer te herenigen. In Nederland staan gelukkig ook veel mensen klaar om de vluchtelingen welkom te heten. Anderen twijfelen, of voelen zelfs angst voor zoveel vreemdelingen in ons veilige land.

Kerk in Actie heeft hier oog voor en wil binnen de kerken het gesprek hierover op gang brengen en kerken helpen bij de opvang van vluchtelingen. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.

 

Al deze collectes wil de diaconie van harte aanbevelen.

Uitnodiging startweekend 17 en 18 september

De activiteitencommissie nodigt u ook dit jaar uit bij de opening van het nieuwe kerkelijk jaar tijdens het startweekend van 17 en 18 september.

 

            Het thema voor het startweekend is:  “Deel je leven”

 

Dit jaar willen we u vragen om voor de gezamenlijke maaltijd op zaterdag, een favoriet gerecht te bereiden, wat u graag met anderen wilt delen.

 

U bent hierbij van harte uitgenodigd om iemand mee te nemen naar dit “Deel je leven diner”

Vanaf 17.00 uur bent u welkom, in ’t Anker, voor een drankje. Vanaf 18.30 uur starten we met het  “Deel je leven diner“

 Op deze avond worden ook weer producten uit de wereldwinkel te koop aangeboden.

Een goed gevulde portemonnee meenemen wordt dan ook van harte aanbevolen.

 

Na de kerkdienst op zondag gaan we koffiedrinken in ’t Anker, uiteraard gevolgd door de traditionele fietstocht, ook dit jaar weer door Dick en Lenie Romeijn uitgezet. Onderweg stoppen we ergens voor een versnapering en iets te drinken.

 

De fietstocht eindigt bij ’t Anker, waar we de dag afsluiten met een gezamenlijke lunch.

Aanmelden:     bij Ingrid de Wilde –                               sam612@live.nl

Yvonne Bos, Oude Nieuwveenseweg 6  yvonnebos4@hotmail.com

Nadere info:      Klarien Post, Conradpark 12,

Dick en Lenie Romeijn, Schout Clantstraat 52

 

Een hartelijke groet van de activiteitencommissie.

 

Voor uw agenda

Maandag 5, 12, 19 en 26 september.:     inloopochtend in ’t Anker van 10.00-11.30 uur.

Zondag 11 september:                          ziekenzondag.

Zaterdag 17 en zondag 18 september:    startweekend.

Dinsdag-/woensdag 11/12 oktober:                    start gespreksgroepen: 20:00 uur.

 

Met een hartelijke groet, de scriba

 

Gespreksgroepen weer van start

Afgelopen week zijn Baukje en Jenie Veenstra bij mij geweest om afspraken te maken over de start en de onderwerpen van de gespreksgroepen van dinsdag- en woensdagavond. Vorig jaar werd het plan opgevat om de gespreksstof voor de avonden door de deelnemers zelf aan te laten dragen. Van een aantal deelnemers hebben we al ideeën voor een onderwerp ontvangen. Daarnaast kwam de vraag om weer eens terug te grijpen naar het eerder gebruikte boekje “In de voetsporen van Jezus”. Daar hebben we een combinatie van gemaakt. In de volgende kerkbrief zult u daar meer over lezen.

 

In ieder geval willen we nu vast melden dat we beginnen op dinsdag 11 en woensdag 12 oktober. Vervolgens komen we dan iedere 14 dagen bij elkaar; 5 keer voor de kerst en 5 keer daarna. Wie de avond verzorgt en over welk onderwerp het gaat, hoort u nog. Ook hoort u dan waar de avonden worden gehouden. De avonden beginnen om 20:00 uur.

 

Natuurlijk is iedereen die het interessant en zinvol vindt om in een kleine kring over geloofsvragen te spreken van harte welkom. Als leden van Christus’ gemeente is het goed om elkaar ook op deze manier te leren kennen en zo de geloofsband met elkaar te versterken.

 

Ook namens Jenie en Baukje Veenstra,

Jan Vervark

 

Tweemaal dank

In de zomerperiode valt het over het algemeen niet mee om voor iedere zondag een predikant te vinden. We mogen dan ook blij zijn dat het Jannemarie Spelt toch is gelukt, waarvoor onze dank. Juist in de zomer is het gezellig, o.a. voor wie niet met vakantie gaat, dat het koffiedrinken na de dienst gewoon doorgang kon vinden. Met dank aan de koffiedames die op 3 juli en 7 augustus weer voor ons klaar stonden.

 

Met een hartelijke groet, de scriba

 

Vanuit de kerkenraad

In verband met de vakantie van ds. Wielsma (zie hierboven) is ds. H.J. Prosman uit Nieuwkoop bereid hem te vervangen in geval van een overlijden.  Tel. nr. ds. Prosman: 0172 78 54 54, mobiel 06 16 53 10 90. Voor pastoraat kunt u zich wenden tot iemand van het pastoraal team. Alle namen en adressen vindt u op pagina 15 en 16 van het jaarboek.

 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad kon op zondag 3 juli met vreugde bekend maken dat proponent mevr. Gonja van ‘t Kruis het beroep in onze gemeente heeft aanvaard.

25 juli kwam de kerkenraad bij elkaar i.v.m. de bevestiging en intrede van de nieuwe predikant. Het breed moderamen van de classis heeft weliswaar nog geen approbatie verleend, maar de scriba kon alvast aangeven dat dat goed gaat komen. (De approbatie is inmiddels verleend). De kerkenraad verzorgt de uitnodigingen voor deze dienst, welke gehouden zal worden op zondag 4 september om 9.30 uur. Een kleine commissie zal de dienst en wat er omheen gebeuren moet verder voorbereiden. Daarnaast sprak de kerkenraad over de invulling van het werk van de predikant; met een baan voor 50 % moeten er keuzes gemaakt worden. Tenslotte werd het preekrooster voor de laatste maanden van 2016 en het jaar 2017 besproken. Fijn dat we, ondanks de vakanties, toch bij elkaar konden komen.

 

Bij de diensten

3 juli was er een kandidaat in ons midden: mevr. S. Voskuil uit Berkel en Rodenrijs. Zij bleek een link met Nieuwveen te hebben: haar echtgenoot komt daar vandaan. Heel fijn dat ze als gastpredikant ook de moeite nam om met de kinderen een apart momentje in de dienst te hebben.

10 juli was ds. Verboom uit Rijnsburg in ons midden; inmiddels voor velen een bekende. Het is mooi dat hij altijd bereid is zich te verdiepen in hoe wij het in Nieuwveen gewend zijn en zich daaraan aan te passen.

17 juli sprak ds. de Graaff uit Tiel over de eerste zin van ‘het Onze Vader’, te lezen in Mattheüs 6: Onze Vader, die in de hemelen zijt. Vader, enerzijds autoriteit en almacht, anderzijds ontferming en liefde. Het begrip Vader duidt op de relatie die God heeft met mensen. Daarbij geeft God ons vrijheid om te handelen zoals wij goeddunken (denk aan het verhaal van de verloren zoon).

Hoe schrijnend is het wanneer mensen die vrijheid misbruiken, zoals op dat moment actueel: de aanslag in Nice…. Hebben we dan vaak niet het gevoel dat God verborgen lijkt te zijn? Ds. de Graaff riep ons op toch God te vertrouwen in zijn liefde, de liefde die dankzij Jezus zal overwinnen. Door het bidden van het Onze Vader kunnen we de nabijheid en leiding van God ervaren.

Het was fijn dat we 24 juli kandidaat mevr. M. de Goei uit Amersfoort in ons midden hadden. Haar echtgenoot gaat regelmatig bij ons voor; zij was één keer eerder bij ons. Zij sprak over het verhaal van de koperen slang uit Numeri 21 (tijdens de tocht door de woestijn) waar in Johannes 3 naar verwezen wordt: ‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven heeft.’ Dat konden we na de preek beamen met lied 835 vers 4: ‘In de woestenij, Heer, blijf ons nabij, met uw troost en met uw zegen, tot aan ’t eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd, in uw heerlijkheid.’

31 juli was ds. Büchner weer in ons midden. De vorige keer vertelde hij dat hij de vierdaagse ging lopen en nu kon hij met trots vertellen dat hem dat voor de 21ste keer was gelukt.

Hij vertelde over een gesprek dat hij tijdens het wandelen had gevoerd over het feit dat mensen elkaar zouden moeten aanvaarden, accepteren, hoe ze ook zijn. In Romeinen 15 vers 7 staat: ‘Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.’ Iedereen heeft zijn of haar sterke en zwakke kanten; daar moeten we rekening mee houden. We moeten elkaar ook de ruimte geven om een persoonlijk geloof te hebben. Jezus heeft ons zelfs zo aanvaard dat Hij zijn leven heeft gegeven. De boodschap die we meekregen luidde: Als wij elkaar aanvaarden kunnen we samenwerken aan het huis van God.

7 aug. preekte ds. van ’t Kruis over het gedeelte uit Markus 6 waar Jezus over het water lopend de discipelen tegemoet komt. Het leven is soms als worstelen op zee. Zowel de oever als de overkant zijn onbereikbaar. Jezus komt ons echter tegemoet in het donkerst van de nacht. Als wij Hem niet verwachten reist hij met ons mee, onderweg naar morgen.

Het nog niet zo bekende lied 917 heeft een prachtige tekst die hier helemaal bij aansluit: ‘Ik ben het’, zegt Gij dan.’Kom maar met Mij mee naar de overkant. Wees maar niet bang’, zegt Gij, ‘hier is mijn hand.’

Dhr. Van  Laar sprak op 14 aug. over hoe Johannes de Doper zich gevoeld moet hebben toen hij in de gevangenis zat. Bij de doop van Jezus is hij er van overtuigd dat met de komst van Jezus, de wereldse machten zullen worden overwonnen. Daar blijkt dus niets van. Heeft hij zich dan vergist? Nee natuurlijk niet.. Zeker wij, die anders dan Johannes, weet hebben van opstanding en uitstorting van de Heilige Geest, mogen weten dat met de komst van Jezus Gods nieuwe toekomst en rijk is begonnen

Maar …. we zingen en belijden wel dat onze Heer Jezus Christus alle machten en krachten van deze wereld heeft overwonnen, maar hoe rijmen we dat met de dagelijkse praktijk van oorlog en verschrikking? Antwoord op die vraag is moeilijk te geven. Toch leert de bijbel ons dat uiteindelijk Christus zal regeren. Het woord toch of nochtans is essentieel.

Daarbij zongen we vertrouwde liederen passend bij de verkondiging, maar ook herkenbaar.

21 aug. stelde ds. Bos het verhaal van de gevangen genomen Petrus die bevrijd wordt centraal (Handelingen 12: 1 t/m 19). De Christenen om Petrus heen waren voortdurend in gebed; deden een beroep op Gods trouw. God greep in. Dat kan ook nu gebeuren dat wij bidden en dat God zich laat verbidden. De beslissing ligt in Zijn hand.

De één wordt bevrijd tot eeuwig leven (zoals Jacobus) en de ander wordt bevrijd tot zijn taak (zoals Petrus). Daarom mogen we blijven bidden.

Ds. Büchner ging 28 aug. opnieuw voor en nam ons mee in het leven van de eerste Christenen in Efeze. Dáár was al onenigheid, doordat er Christenen van Joodse komaf en Christenen uit de heidenen één gemeente moesten vormen. Paulus riep hen op Christus als voorbeeld te nemen: ‘Zo hebt u Christus niet leren kennen’       ( hfdst. 4 vers 20).

Dat geldt ook voor ons: in Christus horen we bij elkaar en horen we anders met elkaar om te gaan. Vrede en eenheid mag zichtbaar zijn.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

 

 

 

 

Inzameling postzegels en ansichtkaarten

In 2015 heeft Kerk in Actie dozen vol post en ansichtkaarten verzameld. Vele vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht, gesorteerd om het materiaal te kunnen verkopen. De opbrengst in 2015 was € 23,996,00! Vrijwilligers kennen de markt en weten een zo hoog mogelijk opbrengst te krijgen. Oude ansichtkaarten van dorpsgezichten zijn bijvoorbeeld steeds zeldzamer. Daardoor zijn deze interessant voor verzamelaars. Wie ze tegenkomt bij een verhuizing of nalatenschap: Kerk in Actie ontvangt ze graag. Ook complete postzegelverzamelingen worden met deskundige aandacht behandeld en verkocht.

Achter in onze kerk staat een ton waarin ook u uw ansichtkaarten en postzegels kunt deponeren.

Wist u trouwens dat Kerk in Actie ook  oude mobieltjes en cartridges inzamelt? In  2015 was de opbrengst daarvan €2085,85. Ook deze kunt u gerust meebrengen naar de kerk. Zo dragen wij ook weer een klein steentje bij aan de mooie opbrengst voor Kerk in Actie.

 

Adoptiemeisje Keilyn Elisabeth

Ook willen wij graag als diaconie u er even wijzen op de post die achter in de kerk ligt van ons adoptiemeisje Keilyn Elisabeth uit Guatemala, ze stuurt ons leuke briefjes met mooie tekeningen, als u even tijd hebt is het leuk om er even naar te kijken!!!

 

Nieuwsbrief fam. Van Buuren

“De vakantie is weer voorbij en alles draait weer zoals vanouds. Daarom tijd om weer eens iets van ons te laten horen. Ik wil als eerste iedereen van harte bedanken die ons de afgelopen tijd financieel hebben ondersteund en voor ons hebben gebeden. Zowel uw gebed als uw financiën helpen ons om het werk in Madagaskar voort te zetten. Beiden zijn even belangrijk en hierdoor zijn wij geheel afhankelijk van God. God is dit werk door ons begonnen en wij hebben in de ruim elf jaar dat we in Madagaskar zijn nooit kort gehad. Alle eer aan onze Heer!”

Zo begint de nieuwsbrief van de fam. van Buuren. Wilt u meer lezen over deze familie dat kan;

de nieuwsbrief ligt achter in de kerk.

 

Kerkkoor

Donderdag 25 Augustus is het nieuwe repetitieseizoen van het Protestants Kerkkoor Nieuwveen weer begonnen. In een goede  en  gezellige sfeer worden de muziekstukken ingestudeerd onder leiding van Henk Voorst. We willen heel graag nieuwe leden ontvangen. U bent van harte welkom om eens te komen kijken. De repetitieavond begint om 20.00 uur in de kerk.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Mw. T. Maurits tel.nr. 0172538424 (secretaris)

 

Diaconie/zending: verantwoording collecten juni/juli/augustus

Werelddiaconaat: hulp na seksueel geweld Guatamala  € 70,25; inrichting Nieuw Hydepark: een nieuw vakantieverblijf voor zieken en mensen met een beperking €  100,50 .

De zendingsbussen bij de uitgang van de kerk zijn geleegd; de opbrengst was €  43,82.

Plaatselijk werk €  73,00 en vluchtelingenwerk Syrië  €  63,25. Voor de bloemen werd een gift ontvangen van €  10,00. Kerk in Actie: zendingswerk Indonesië  €  63,15

 

Namens de diaconie: Hartelijk dank voor uw gave

 

Opbrengst overige collecten juni/juli/augustus

Juni: Restauratiefonds  €  56,20; orgelfonds €   62,01; algemeen kerkelijk werk  € 281,23;

predikantsplaats € 285,70. De opbrengst van het orgelconcert gehouden op 11 juni bedroeg € 289,00 (dit is inclusief een prachtige gift van €  150,00).

Juli en augustus: Onderhoud gebouwen € 147,80; orgelfonds € 143.90 inclusief een gift van € 20,00; restauratiefonds € 121,90; alg. kerkelijk werk € 469.05; predikantsplaats € 555.85.

 

Namens de kerkrentmeesters: hartelijk dank van voor uw bijdrage en uw giften

Legaat

Ons oud-gemeentelid mevr. Dicky Langeveld die op 12 dec. 2015 is overleden, heeft onze gemeente een legaat nagelaten € 5.000,00. Het toekennen van dit legaat zal zij hebben gedaan vanuit haar betrokkenheid bij onze protestantse gemeente. Wij waarderen dit zeer.

 

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 

Verjaardagen 75 +ers

Deze maand zijn er maar drie jarigen te melden;

26 september: dhr. D. van Vliet  Oude Nieuwveenseweg 101

27 september: dhr. J. van Dam  Woudsoord, kamer 205, Weteringstraat 3, 2481 AS Woubrugge.

30 september: dhr. B. van Vliet  Schoterpark 27

Hoewel Jan van Dam volgens mij is overgeschreven naar de kerk van Woubrugge leek het me goed hem in dit rijtje op te nemen. Het zou wel leuk zijn als hij op zijn 1e verjaardag op zijn nieuwe woonadres nog blijken van meeleven uit zijn vorige gemeente ontvangt.

We wensen allen jarigen een fijne en gezellig toe en Gods zegen voor het komende levensjaar.

 

Niet is het laatste woord gesproken,                  Wie als het water uitgegoten

er klinkt een lied, al is het nacht.                                   de dorre grond tot bloeien brengt;

Onzeker gaan wij, lotgenoten,                           wie als de dauw daalt in de morgen

op weg met wie ons samenbracht.                     en schepping teer me licht doordrenkt,

Wat komen zal is nog verborgen,                       leeft niet vergeefs, gaat niet verloren

God weet, wat ons te wachten staat:                 in duisternis van niemandsland.

het stille licht, een nieuwe morgen,                    Een naam klinkt in het wuivend koren:

waarmee ik me verzoenen laat.                         belofte van het nieuwe land.

 

Andries Govaart

Lied 818 uit het Liedboek voor de kerken

Jan Vervark

 

Verhuisbericht de heer van der Most

Na ruim 30 jaar met veel plezier in de Ambroziolaan te hebben gewoond is het nu tijd geworden voor een andere plek. Op 15 augustus is onze vader verhuisd naar : Futura Nieuwveen, Parkzicht 1A, 2442 DP Nieuwveen Wij, de kinderen, zijn heel blij dat onze vader hier terecht kan. Zelf moet hij nog wel heel erg wennen. Een bezoekje wordt zeker op prijs gesteld.

 

Lucy, Carla en Erik  van der Most.

 

Ledenmutatie

Prop. mevr.Gonja v. ’t Kruis, Burg.Colijnstraat 41, 2771 GG Boskoop, is lid geworden van onze gemeente. Heel hartelijk welkom! Fijn Gonja, dat je door je overschrijving naar onze gemeente er helemaal bij wilt horen.

 

Afscheid

Wij zijn als familie Spelt nu al een aantal jaren steeds meer betrokken geraakt bij de gemeente in Zevenhoven. In eerste instantie via de kinderen, maar later ook wij steeds meer.

Vooral ik merk de laatste jaren steeds meer de spagaat om bij twee gemeenten te horen, maar bij beide niet echt betrokken te zijn en wil nu een keus maken.

Zo hebben wij als gezin voor Zevenhoven gekozen en wil jullie als gemeente bedanken voor alle opbouwende en soms ook moeilijke momenten die wij samen deelden, zoals laatst bij het overlijden van mijn moeder. Dit hoort bij een gemeente dat als een gezin functioneert.

Er is veel om voor te bedanken, toch wil ik nu vooral de gespreksgroepen er uit lichten en bedanken voor de openheid en het respect voor elkaar en zo ook bij de preekbesprekingen en de catechisatie en in het verleden in de kerkenraad.

Omdat we als gemeenten toch deel zijn het hetzelfde lichaam met Jezus als het hoofd zijn, willen wij daarom bij deze gelegenheid de zegen van God meegeven, want bij een afscheid hoort een groet en blijven elkaar ontmoeten!!

 

Hans en Karin Spelt en kinderen

 

Aan het woord…… Wijnand Jansen.

Wijnand werd in 1944 geboren in Nieuwveen in het spoorhuis, wat stond daar waar nu de rotonde richting Nieuwkoop is. Er waren al 2 meisjes en na Wijnand volgden er nog 7 kinderen. Eigenlijk waren ze zelfs met 12 maar 2 kindjes zijn overleden. Omdat er een weg moest komen is het spoorhuis afgebroken en verhuisde het gezin naar de Brunings-straat.

Als ik bij Wijnand ben blijkt al gauw dat zijn ouders (en met name zijn vader) een grote rol in zijn leven hebben gespeeld. Het gezin was vol liefde. Zijn  moeder (een Nieuwveense) liet blijken dat ze veel van haar kinderen hield. Het was hard werken met zo’n groot gezin.

Op maandag stond ze om half 4 al op omdat het wasdag was. En elke vrijdag was het

koperpoetsen. Maar de oudste kinderen hadden ook al gauw een rol: ze hadden de verantwoording voor de kleintjes. Wijnand heeft dat altijd te zwaar gevonden. Hij uitte dat o.a. door, net als zijn vader, te vloeken. Moeder deed dat nooit.

Vader was voor Wijnand een groot voorbeeld. Hij was een tuindersknecht uit Nieuwkoop en zijn planten deden het altijd goed. Wijnand heeft de liefde voor planten van hem geërfd. Het was een rechtvaardig man en een man van ‘het gebroken geweertje’. Wijnand werd niet gelovig opgevoed. Zijn oudste 2 zussen werden nog gedoopt maar daarna niemand meer. Zijn vader heeft de kerk verlaten en moeder ging hem achterna. Als kind al vond vader het oneerlijk dat hij een cent in de collectezak moest doen terwijl hij honger had en daar brood voor had kunnen kopen. In Nieuwveen werden ze daarom verketterd: ‘we waren echte heidenen die niet schroomden om op zondag te werken’. Vader vond wetenschap het belangrijkst. Hij bestudeerde de encyclopedie. Hij kende de Bijbel echter ook heel goed maar hij haalde er alle negatieve dingen uit. Hij gebruikte de Bijbel bij Christenen om hem heen, door hen om de oren te slaan met het gezegde: ‘je moet vergeven’. Wijnand kon met zijn vader niet over het geloof praten. Op het laatst raakte zijn vader de liefde kwijt; hij werd depressief.

In het gezin gold de wet van de sterkste. Wijnand was de ondeugendste. Hij was eigenwijs en kreeg veel schoppen. Hij voelde zich onrechtvaardig behandeld. Hij herinnert zich een heel bijzondere ervaring die hij als 6-jarige had. Hij was in de tuin en hoorde een stem: ‘Je mag door mijn ogen kijken hoe ik dat gemaakt heb.’ Pas heel veel later in zijn leven kon hij deze ervaring plaatsen. Wijnand ging op zijn 11de al aan het werk: 5 ½ dag per week en 1 dag per week naar de landbouwschool. Daarmee was hij gevrijwaard om nog langer op de lagere school te zitten. De laatste halve dag besteedde hij aan voetbal. Hij had een heleboel vriendinnetjes maar met Coby was het ware liefde. Later zou hij zeggen: ‘het voelt als van God gegeven’. Hij kreeg met haar 2 zonen en heeft ook een aangenomen zoon.

16 ½ jaar geleden is Wijnand tot bekering gekomen. Voor die tijd ging hij ½ jaar mee met neven die Jehovah getuige waren. Er waren veel regels en plichten. ‘De liefde was voor hen, maar niet voor mij’, verwoordde Wijnand. Coby nam hem mee naar een Alpha cursus. Dat heeft hij als leiding van God ervaren.  Dit voelde als een bevrijding; het Nieuwe Testament ging voor hem open. God heeft hem toen aangenomen. Sinds die tijd legt hij alles aan God voor.

Hij ging indertijd naar de Hervormde kerk. Op een morgen werd er Avondmaal gevierd. Ds. Sparreboom zei: ‘Als je je geroepen voelt mag je aan tafel komen.’ ‘Wij voelden ons geroepen; we waren er zó vol van’. Het was heel moeilijk dat ze na deze dienst door de kerkenraad werden aangesproken: je bent niet gedoopt en hebt geen belijdenis gedaan dus je mag niet aan het Avondmaal deelnemen. Toen zijn we naar belijdeniscatechesatie gegaan bij ds. Sparreboom. Daar hebben we veel voedsel gekregen. ‘Maar ik heb wel tegen Sparreboom gezegd’, zo vertelde Wijnand, ‘dat hij nooit meer bij het Avondmaal moest zeggen: Als je je geroepen voelt…..’

Door het geloof is Wijnand veranderd. Men vond dat hij maar vreemd deed. Zo was er toendertijd een jongerenhonk waar o.a. drugs gebruikt werden. Wijnand vond dat Sparreboom daar op af moest gaan: ‘ het is jouw werk; jij wordt er voor betaald’. Maar Wijnand kreeg de bal terug: ‘Jij hebt het op je hart. Je moet er zelf heen’, zei Sparreboom. En dat heeft hij gedaan. Hij ervoer dat Christus hem bereidwillig maakte.

Tenslotte komt het fotoboek op tafel van de wandeltocht naar Santiago de Compostela. Coby en Wijnand hebben deze tocht in etappes gelopen. Afgelopen voorjaar het laatste stuk vanaf de Pyreneeën door Spanje. Ze troffen in Spanje veel gelovige mensen. Ze hebben goede gesprekken gevoerd. ‘De Heer heeft altijd goed om ons gedacht’. En met die zo typerende uitspraak voor Wijnand eindigde dit gesprek.

Annet Hoogerwerf – Teitsma.

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar   september t/m 2 oktober – 2016

 

Zo 4 sept   9.30 Dienst

met predikant uit Indonesië

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo  4 sept   9.30 Afscheidsdienst ds. Rik Mager Woerdense Verlaat Geref. Kerk

Korte Meentwg17

Zo 4 sept   9.30 Bevestigings- en intrededienst

prop.mevr.Gonja van ‘t Kruis

Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 4 sept 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 11 sept   9.30 Ziekenzondag Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 11 sept   9.30 Opening Winterwerk:

gezamenlijke Hage dienst

Woubrugge Boerderij Peters, Vierambachtsweg
Zo 11 sept 10.00

 

Startdienst

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 11 sept 10.00 Startdienst Aarlanderveen Gereformeerde kerk

Dorpsstraat  107

Zo 11 sept 10.00 Startdienst  CJV Aarlanderveen Herv. Kerk

Dorpsstraat 38

Zo 11 sept 18.30 Sing-in dienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 11 sept

 

19.00 Zangdienst Woerdense Verlaat Geref. Kerk

Korte Meentwg17

Za 17 en

zo 18 sept

17.00

9.30

Startweekend Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Za 17 en

zo 18 sept

  9.30 Startweekend Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 25 sept

 

  9.30 Dienst kerk en school.

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 25 sept.

 

18.30 Sing-in

o.l.v. ds. Erick Versloot

Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 2 okt

 

   9.30 Ontmoetingsdienst / Israëlzondag Nieuwkoop Hervormde kerk, Reghthuysplein
Zo 2 okt  18.30 Taizé-viering

 

Nieuwkoop Hervormde kerk, Reghthuysplein
Zo 2 okt  18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

 

Toelichting:

 

Iedere maandag Inloopochtend  Nieuwveen: van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is koffie en thee en alle gelegenheid voor een praatje. Ook zijn er (kostenloos) boeken, puzzels en spelletjes te leen.

4 sept Dienst met predikant uit Indonesië in Nieuwkoop: mevr. ds. Judith v. den Berg-Meelis, West-Timor/ Sumba.

 

4 sept Bevestiging- en intrededienst in Nieuwveen: de bevestiging zal door ds. M. Kloppenburg uit Hendrik-Ido-Ambacht geschieden. Na de dienst kunt u ds. Gonja van ’t Kruis de hand schudden in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29.

 

4 sept / 2 okt  Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

 

11 sept Ziekenzondag Nieuwveen: de gemeenteleden wordt vooraf gevraagd om namen van zieken (zowel gemeenteleden als andere Nieuwveners) en ouderen die niet meer in de kerkdienst kunnen komen te noemen. Ook wordt gevraagd om bloemen en plantjes mee te brengen. Na afloop van de dienst worden deze bezorgd als groet van onze gemeente. Voorganger: ds. J. de Goei, Amersfoort.

 

11 sept Opening winterwerk Woubrugge:  Hage dienst:  gezamenlijke dienst van de Herv. gemeente en de Ger. kerk.  Voorgangers: ds. E.B.  Mandemaker-Dieleman en ds. W.J. van Schaik.

 

11 sept Startdienst Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.

 

11 sept Startdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente. Voorganger: ds. J. Henzen, Wateringen.

11 sept Sing-in dienst Woubrugge:  o.l.v. Gretha Bregman-Hoving.

 

11 sept  Zangdienst Woerdense Verlaat: het thema ‘God is getrouw’. Voorganger ds. Rik Mager. M.m.v. mannenzanggroep Double G.

 

17 en 18 sept Startweekend Nieuwveen: op zaterdag wordt er met elkaar gegeten in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is een kraam aanwezig van Wereldwinkel de Toren uit Nieuwkoop. Zondagmorgen is de startdienst in de kerk, waarna er samen koffie wordt gedronken. De activiteitencommissie heeft daarna nog een programmadeel georganiseerd waarbij  het fietsen centraal staat. Het weekend wordt afgesloten met een lunch.

 

25 sept Dienst kerk en school Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.

 

25 sept Sing-in Woubrugge:  ds. Erick Versloot is predikant te Waarder en gepassioneerd organist. Van zijn hand verscheen o.a. het boek “Dichter bij het lied”en in samenwerking met de dichter/predikant Sytze de Vries “Het lied op andere lippen”.

 

2 okt Ontmoetingsdienst/ Israëlzondag Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman.

 

2 okt Taizé-viering Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman.

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar   september t/m 2 oktober  2016.

 

datum   tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw

en adres

Zo 4 sept

 

18.30 Jeugddienst Ter Aar Hervormde Kerk

Aardamseweg

Zo 25 sept

 

19.00 Jeugddienst Woerdense Verlaat Geref. Kerk

Korte Meentwg17

 

Toelichting:

 

4 sept Jeugddienst Ter Aar: in deze dienst zal voorgaan ds. W.H. v. Boeijen  m.m.v. “4 Tune”

uit Hardinxveld/Giessendam.
25 sept Jeugddienst Woerdense Verlaat: met voorganger Joris van der Spek, pastoraal werker Koningskerk Rotterdam.