Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De otmoetingskerkbrief van april 2016

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 3 april 2016

 

 

18:30 uur

Ds, L. de Graaff

Tiel

 

Sing-in

Koffiedrinken na afloop

 

 

o.l.v. Coby Jansen

1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

alg. kerkelijk werk

10 april 2016 Mevr. C. Romeijn

Ter Aar

Na afloop preekbespreking 1. kerk

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

17 april 2016 Ds. P. Baane

Alphen aan den Rijn

  1. kerk

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

24 april 2016 Ds. A. Christ

Katwijk

  1. diaconie (zie blad 2)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijke werk

 1 mei 2016

 

 

18:30 uur

Ds. J. Kaai

Giessenburg

 

Sing-in (zie blad 4)

Koffiedrinken na afloop

 

 

o.l.v. Annet Hoogerwerf

1. diaconie  (zie blad 2)

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

alg. kerkelijk werk

 

Meditatie ‘Vergeld geen kwaad met kwaad’ (Romeinen 12 vers 17)

Dat is een prachtige gedachte: vergeld geen kwaad met kwaad. Maar is dat nu niet te hoog gegrepen? Er zijn in het leven toch telkens weer situaties waarin je met deze gedachte niet uit de voeten kunt?

Je zegt toch niet tegen een inbreker: Ga rustig uw gang!

En moet je kinderen werkelijk leren om op school maar te accepteren dat ze gepest en zelfs geslagen worden? En stel dat een vijand je aanvalt en met zijn troepen jouw land binnentrekt; moet je dat allemaal maar over z’n kant laten gaan?

En de terreurdaden die de wereld teisteren, zoals de afgelopen tijd in Brussel en Ankara en Lahore (Pakistan); daar kun je toch niet aan voorbijgaan?

Mij dunkt: dat zijn vragen die er zijn mogen. Ik denk niet dat de apostel met dit woord wil aangeven dat een Christen een doetje is, een weke figuur die zich per definitie niet mag verzetten tegen het kwaad.

Maar ik geloof wel dat Paulus met deze gedachte in de lijn van Jezus gaat. De oude filosofie ‘oog om oog en tand om  tand’ is niet bruikbaar in het Koninkrijk van God. Wie werkelijk uit de liefde leeft, zoekt naar andere wegen om het kwaad te keren.

 

Jacqueline Roelofs-van der Linden verwoordt het zo in het gedicht ‘Verzoening’:

 

Geef ons de wil om door te gaan:

laat ons toch samen weer uw weg betreden

en onze woorden niet tot spijkers smeden

om daarmee and’ren aan het kruis te slaan.

 

Geef ons een oor dat kan verstaan:

soms houden woorden goede wil verborgen,

maar luist’rend met ons hart kunnen we zorgen

dat haast gesloten deuren opengaan.

 

Geef ons de moed om door de pijn

van onze misverstanden heen te kijken ,

steeds trachtend om elkander te bereiken,

zodat wij samen weer uw mensen zijn.

 

Geef ons een glimp van het geduld

waarmee U generaties hebt zien falen.

Laat uw begrip en liefde nederdalen,

opdat uw geest elk mensenkind vervult.

 

N.a.v. een meditatie van ds. André F. Troost.

 

Wel en wee

Ds. T. Wielsma is goed herstellende. Reden voor dankbaarheid! Hij kon op Witte Donderdag alweer voorgaan bij ons en heeft ook al enkele pastorale bezoeken aan gemeenteleden gebracht. Daar zijn we heel blij mee! Jaak en Lenie Zwaan, Schoterpark 17, waarderen het zeer dat de gemeente zo enorm met hen mee leeft. Dhr. R.van den Hul, Oude Nieuwveenseweg 11 d, heeft soms moeite om de moed erin te houden. We denken ook aan hem en zijn vrouw. Ons oudste gemeentelid mevr. S. Joha – Visser, Oude Nieuwveenseweg 72, maakt het naar omstandigheden goed en is blij dat ze dankzij haar dochter Coby in haar eigen huis kan wonen. Laten we niet vergeten met elkaar mee te leven. Een telefoontje, een kaartje, een bezoekje… het kan zoveel goed doen.

 

Bij de diensten

In de dienst van 3 april zal ds. L. de Graaff uit Tiel voorgaan. Hij was in de jaren ’80 predikant van de Hervormde gemeente in Nieuwveen. Leuk dat er na de dienst koffie is; u kunt hem dan nog even persoonlijk ontmoeten. ’s Avonds is er een sing-in o.l.v. Coby Jansen. De organist is Anton den Boer. Denkt u er alvast maar over na welk lied u graag wilt zingen. U mag het bij Coby aangeven, van te voren of tijdens de dienst. Vanuit één van de gespreksgroepen is het idee gekomen om voor de sing-in van mei een top 3 van uw meest geliefde liederen samen te stellen. In deze brief is een invulstrookje opgenomen. Vult u het gerust in! 10 april gaat mevr. C. Romeijn uit Ter Aar voor, die voorheen verbonden was aan de Gereformeerde kerk van Nieuwveen. Na afloop van deze dienst is er in de consistorie een preekbespreking. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie. We hopen u 3 en 10 april en de diensten daarna weer te ontmoeten.

Met een hartelijke groet voor u allen, de scriba.

 

Collecte diaconie 24 april: Eredienst en kerkmuziek

Een kerkdienst zonder muziek is ondenkbaar. Liederen troosten en bemoedigen als we zelf geen woorden meer hebben. Liederen helpen om de blik naar boven te richten. In Nederland kiest iedere gemeente liederen en liturgische vormen die passen bij de eigen sfeer en identiteit. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. De Protestantse Kerk ondersteunt daarbij met inspiratiedagen waar gemeenten ideeën opdoen om een impuls te geven aan de eredienst. Maar niet overal in de wereldwijde kerk kunnen mensen in hun eigen taal en op hun eigen manier zingen over wat zij geloven. Dat geldt vooral voor christenen uit minderheidsgroeperingen of voor gelovigen die behoren tot een lokale stam. Het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan ondersteunt minderheden in Pakistan met liederen, muziek en liturgische vormen, die passen bij hun eigen cultuur en die geschreven zijn in hun eigen taal. Voor de christenen in de zuidelijke regio Sinds is het werk va dit centrum van grote betekenis. Veel christenen daar hebben een hindoeïstische achtergrond. Er is in Pakistan weinig begrip voor hun cultuur. Dankzij het werk van het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan kunnen ook deze christenen God eren met liederen die bij hen passen in een taal die hen raakt. Er zit muziek in deze collecte! Steun dit werk in binnen- en buitenland. Van harte aanbevolen!

 

Collecte diaconie 1 mei: Missionair Werk en Kerkgroei

Ze begonnen vijf jaar geleden met z’n achten, nu vormen ze met zestig mensen een betrokken missionaire gemeenschap. Vitamine G in Hilversum is een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Het is een jonge geloofsgemeenschap die nadrukkelijk aansluiting zoekt bij de buurt en zich openstelt voor buitenstaanders. Belangrijk onderdeel van deze gemeenschap is de onderlinge verbondenheid buiten de diensten om. De deelnemers ontmoeten elkaar thuis om samen te eten en te bidden, en te kijken wat ze in hun omgeving kunnen doen. Ze willen in de buurt waar ze wonen iets van het leven met God laten zien. Rond Kerst hielden ze al een paar keer een buurtmaaltijd waar honderd mensen op af kwamen, waarvan vijftig nieuwe gezichten. Het is een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan en er te zijn voor mensen die alleen zijn. Pionier ds. Gerard Kansen is dankbaar voor wat er allemaal gebeurt, en zegt: “Mensen bloeien op, en eenzaamheid wordt doorbroken. Ik zie dat God aan het werk is, en daar ben ik heel blij mee.” De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt deze plek in Hilversum dan ook van harte. Met uw bijdrage aan de collecte helpt u deze en andere pioniersplekken om als kerk op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt. Alvast bedankt.

 

Inloopochtenden

Elke maandagochtend is er een inloopochtend voor iedereen, in het Anker van 10.00 t/m 11.30 uur. Kom gezellig eens lang!!!! Wat is het fijn om te merken dat er de laatste tijd steeds zo’n belangstelling is voor deze mogelijkheid elkaar te spreken! Maar ook als u nog nooit bent geweest: iedereen is van harte welkom!

Hartelijke groeten van de gastvrouwen van de inloopochtenden.

 

Voor uw agenda

Zaterdag 9 april 16.00 uur:                              orgelconcert in de Ontmoetingskerk.

Woensdag 13 april 14.30 uur:                        oecumenia in ‘t Anker

Dinsdag 19 april 20.00 uur:                             gemeente-avond in ’t Anker.

 

Gemeente-avond 19 april 2016

U bent van harte uitgenodigd om op dinsdag 19 april om 20.00 uur de gemeente-avond bij te wonen, welke wordt gehouden in ’t Anker. Onlangs heeft u het jaarboek 2016 ontvangen. U krijgt de gelegenheid hierover vragen te stellen. Het is handig als u het jaarboek even meebrengt naar deze avond.

Het College van Kerkrentmeesters zal u het één en ander over de financiële stand van zaken kunnen vertellen.

De orgelcommissie kan vertellen hoe de zaken er voor staan wat betreft de restauratie van het orgel.

De beroepingscommissie is op dit moment druk bezig met het ‘horen’ van kandidaten en het voeren van gesprekken met hen voor de vacature van predikant in onze gemeente.

Op de gemeente-avond kunnen zij in ieder geval vertellen hoever ze hiermee op dat moment zijn.

Natuurlijk krijgt u zelf ook de gelegenheid om met uw vragen en opmerkingen rond ons gemeente-zijn te komen.

We hopen velen van u te ontmoeten! Weet u van harte welkom!

Namens de kerkenraad, de scriba.

 

Hemelvaartdienst bij de Sfeerstal

Het zal voor u geen verrassing zijn dat de Hemelvaartsdienst een openluchtdienst zal zijn. D.w.z.: als het weer het toelaat. Bij slecht weer mogen we ervan uitgaan dat de Sfeerstal de deur voor ons open zet.

Dit keer valt Hemelvaart op 5 mei. Ds. Dennis Verboom uit Leiden zal de voorganger zijn. Hij heeft al aangegeven dat hij er naar uitziet! Het Protestants Kerkkoor o.l.v. Henk van Voorst zal haar medewerking verlenen. Of er verder nog een muzikale bijdrage zal zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Na afloop van de dienst is er koffie en thee.

We zien u graag allemaal op 5 mei om 9.30 uur bij de Sfeerstal, Hogendijk 5!

Oecumenia

Woensdag 13 april is het al weer de laatste keer van het seizoen dat we in ’t Anker bij elkaar komen. Ook in het afgelopen seizoen hadden we weer leuke, goed bezette middagen. Als klap op de vuurpijl komt daar dan nog bij een middag die in het teken staat van een High Tea.

Er is niet alleen van veel lekkers te proeven, nee, er moet ook nog wat geknutseld worden. We gaan zelf etagères maken. (zie afbeelding)

We hopen dat we weer velen mogen begroeten. Misschien weet u wel iemand die het ook leuk vindt om hieraan mee te doen. Neem hem of haar gerust mee! Hoe meer ziel; hoe meer vreugd! Het begint om 14:30 uur. Wel graag zelf bordjes, schoteltjes, kopjes, e.d. meenemen.

 

Na mijn afscheid

En dan is het voorbij…We rijden met alle bloemen en andere geschenken naar huis: het prachtige bord van de kindernevendienst , het koffertje met de vakantiebonnen van Nieuwveen en Zwammerdam. Er zijn flessen met inhoud, bonnen, kaarten, boeken en van jong en oud de beste wensen. Er waren veel gasten onder wie mijn families…Ik zal vast wel iets vergeten zijn. Maar wat een geweldig afscheid heeft u, hebben jullie ons bezorgd!  We hebben ons in Nieuwveen altijd welkom en thuis gevoeld. Ik denk nog aan het begin…ruim 7 jaar geleden. Het startte met een gesprek omdat ik toen voorzitter van de classis was. En na een lang gesprek met toenmalig scriba Anke Bos, gesprekken erna, een gemeenteavond, is het begonnen. Wat zou het worden? Een Gereformeerd predikant in een Hervormde gemeente…Maar  in de loop van de tijd hebben we vaak gezegd: het overkwam ons. We ervoeren het als Gods leiding. We hebben bijzondere en fijne jaren gehad. Het is afgelopen zondag allemaal gezegd. Ik wil heel graag Annet, die veel voorwerk verricht heeft in het overleg met Zwammerdam en de verdere organisatie, de kerkenraad, u gemeente, de kindernevendienst,  Hanno Hommel, Ben van Heusden, de Herman Singers, iedereen die ons iets gaf of goede wensen sprak heel hartelijk bedanken. Het is fijn om zo afscheid te kunnen nemen. Mogen we in de kracht van de Heilige Geest verdergaan. Mede namens Sari: heel hartelijk bedankt voor het al goede. En hopelijk is snel mijn opvolger bekend.

Uw en jullie ds. Piet Wilschut.

 

Een terugblik

Juist in de week voor Pasen werd ieder van ons weer opgeschrikt door bruut geweld, door aanslagen met doden, gewonden, chaos en angst tot gevolg. De boodschap van Pasen lijkt dan zo ver bij ons vandaan. Maar juist in deze tijd van onveiligheid, van dreiging en angst betekent de overwinning die Jezus heeft behaald over zonde en dood ons zekere houvast, ons enige anker voor de toekomst. Hoe donker de wereld ook is, het Licht heeft overwonnen en zal overwinnen. Aan die zekere hoop mogen we ons vasthouden! Dat gaven de predikanten ons ook mee in de diensten van de afgelopen week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasmorgen. Een boodschap van hoop of, zoals ds. Verboom uit Rijnsburg boven zijn preek zette: Liefde is sterker dan de dood! We kunnen terugzien op drie heel mooie diensten. Wat was het goed om met elkaar het laatste Avondmaal te gedenken, stil te staan bij de kruisiging en de opstanding te vieren. Het één kan niet zonder het ander. Ondanks dat we drie verschillende gastpredikanten hadden was er een duidelijke lijn in de diensten. We mochten in de Stille Week genieten van een liturgisch ‘bloem’stuk waarin brood en wijn en het kruis centraal stonden. En van een prachtig uitbundig Paasstuk op de Paasmorgen. We zaten met elkaar aan de tafel van de Heer op Witte Donderdag en luisterden op Goede Vrijdag naar diverse koralen uit de Mattheüs Passion. Door het Protestants kerkkoor waren mooie Paasliederen uitgezocht om op Paasmorgen ten gehore te brengen. De gemeente heeft ook heel veel kunnen zingen! De kinderen sloten het Paasproject af en deelden bij de uitgang narcissen uit. En vóór de dienst hadden we al een gezellige samenkomst in ’t Anker waar een uitstekend Paasontbijt werd geserveerd. Allen die op wat voor manier dan ook meegewerkt hebben aan deze diensten en alles wat er omheen gebeurd is: namens de kerkenraad heel hartelijk dank!

 

 

Sing-in mei

In één van de gespreksgroepen is het idee geopperd om voor de sing-in van 1 mei je top 3 van liederen samen te stellen. Deze kunnen zowel uit het Nieuwe Liedboek als uit de Eigen Bundel van onze gemeente gekozen worden.

Misschien komen we tot de conclusie dat iedereen zo zijn eigen voorkeuren heeft. Of misschien blijkt er een lied te zijn dat voor velen een  lievelingslied  is. We moeten maar zien hoe het uitpakt. We zullen in de sing-in van mei in ieder geval een deel van deze liederen zingen. Wellicht ook uw favoriet!

U kunt onderstaand invulstrookje invullen en in de doosjes achter in de kerk op de leestafels doen. Uw naam mag er onder staan maar het hoeft niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn favoriete top 3 van liederen:

 

  1.        Nummer …………….  uit het Nieuwe Liedboek  /  de Eigen Bundel *
  2.        Nummer …………….  uit het Nieuwe Liedboek  /  de Eigen Bundel *
  3.        Nummer …………….  uit het Nieuwe Liedboek  /  de Eigen Bundel *

*doorhalen wat niet van toepassing is

Naam: ……………………………………………………………………………………… (of anoniem).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Namens de werkgroep sing-in, Dita Bos en Annet Hoogerwerf.

P.S. Op 3 april is er natuurlijk ook gewoon een sing-in. O.l.v. Coby Jansen en met organist Anton den Boer. Van harte welkom!

 

Orgelconcert 9 april Knipscheerorgel Nieuwveen

Op 9 april is er in de Ontmoetingskerk een orgelconcert. Organist Anton de Boer zal dan ons mooie monumentale orgel bespelen. Ook werkt trompettist Henri Stallenberg mee aan dit concert. Het concert begint om 16:00 uur en zal een klein uur duren. Na afloop is er een drankje en een hapje. U kunt dan vragen stellen over het orgel en de restauratie waarmee in september wordt begonnen. De entree bedraagt € 8,00; t.b.v. de restauratie van het orgel. U bent van harte welkom! En breng gerust iemand uit uw omgeving mee!

 

Thema van het concert is; “Bekend met Variaties”.

Bekende muziek van Bach maar ook van John Stanly en de organisten Andre Verwoerd en Folkert Grondsma. Variëren kan heel mooi in de Ciaconne in d van Pachelbel  Gevarieerd wordter ook met de begeleiding van de trompet in de Fantasie van Krebs en de Marche van Andre Fleury. Het orgel van de ontmoetingskerk is dan ook bijzonder geschikt om deze muziek en solist te begeleiden. Het is niet alleen klassiek wat er te horen is maar ook muziek van recentere datum.

 

Anton den Boer studeerde orgel bij Folkert Grondsma in Leiden. Hij was winnaar van het Adriaen Willaert Concours in Roeselare en tweemaal winnaar van het Domstad concours afdeling improvisatie. Anton den Boer is organist in Nieuwveen. Anton den Boer was eerder organist van de Hartebrug- en Lokhorstkerk te Leiden. In de Lokhorstkerk was hij als projectmanager ook verantwoordelijk voor de restauratie van het Mittenreither orgel.

Henri Stallenberg begon op zijn negende trompet te spelen in een van de harmonie orkesten van Maastricht. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in klassieke en barokmuziek. Voor dit concert speelt Henri de in Bb geschreven trompetpartijen op een piccolo trompet.

 

Beide musici kennen elkaar al geruime tijd als muzikant, maar werken ook samen als project managers in de offshore industrie. Beiden vervulden zij hun (muzikale) diensttijd bij  het Fanfare Korps der Genie in Vught.
Israëlproducten

Beste klanten, na bijna 20 jaar consulente van Israëlproducten te zijn geweest heb ik besloten om met ingang van 28 april te gaan stoppen. U kunt als u iets nodig heeft nog tot die datum bij me bestellen. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw trouwe klandizie en de steun aan Israël. Daar deden we het toch voor. Wilt u producten blijven gebruiken via een consulente, dan kan dat telefonisch of per mail bij mevr.Anneke Los, Mijzijde 4 in Kamerik. Tel. 0348401990. Mail: a.los-meijers@live.nl

Vriendelijke groeten, Corrie van Leeuwen-van Hees

 

Verantwoording collectes en giften kerk maart

Onderhoud gebouwen € 71,35; orgelfonds € 139,75; bidstondcollecte voor de kerk € 217,35 plus een gift van € 500,00 t.b.v. het orgelfonds, predikantsplaats  € 508,22; alg. kerkelijk werk € 173,70; verwarmingskosten € 61,19.

 

Dank voor uw bijdrage en de mooie gift voor het orgelfonds; de kerkrentmeesters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording collectes en giften diaconie maart

Collectes Kerk in Actie: vastenactie plus collecte Jeugdzorg Protestantse Kerken in Nederland € 510,25; vluchtelingenwerk Syrië € 210,15 (inclusief gift van € 100,00 via bank); vlieghulporganisatie MAF € 176,25 (inclusief gift € 50,00 via bank); steun boerinnen Ghana € 107,10. De avondmaalcollecte t.b.v. Hospicegroep Nieuwkoop / Alphen bracht € 176,20 op. Voor de Hermansingers werd totaal € 349,70 (inclusief gift € 100,00 via de bank) bijeengebracht.

Ook is de opbrengst van de zendingsbusjes geteld: € 50,00

 

Namens de diaconie; alle gevers hartelijke dank voor uw bijdrage en giften.

 

Verjaardagen

De volgende leden van onze gemeente (van 75 jaar en ouder) hopen de komende maand hun verjaardag te vieren. We wensen u nu alvast een hele prettige dag toe. Voor het nieuwe levensjaar veel heil en zegen toegewenst.

22-apr    Mevr. J. Raaphorst – de Graaf                         A.H. Kooistrastraat 23

24-apr    Mevr. C.A. den Hertog – van Leeuwen          Akkermunt 3

25-apr    Dhr. K. van Leeuwen                                        Blokland 17 (onlangs verhuisd: Wilgenhof 14, 1424 ST De Kwakel)

27-apr    Mevr. J. Pijper – Bolkestein                               De Verbinding 58, Nieuwkoop

2-mei     Mevr. H.J. van Leeuwen – Keller                     Kerkstraat 15

 

Aan het woord…….Jan Baas.

Jan werd op 23 mei 1937 geboren in de Kerkstraat tegenover de huidige Oudheidkamer, als tweede in het gezin; er was al een dochter. Zijn vader was buschauffeur en automonteur. Hij kwam nogal eens bij boeren om trekkers te repareren. In oorlogstijd werkte hij bij fietsen-                                 bedrijf Koppenol in de Dorpsstraat. Later werd hij touringcarchauffeur. Dat bedrijf was vlak bij de Kattebrug gevestigd.

Jan ging naar de kleuterschool waar ze als kinderen om een grote potkachel zaten. Daarna de openbare lagere school; deze stond schuin tegenover zijn huis. In die tijd was naast het schoolplein een gedeelte waar de lijkkoets stond en daarnaast het kerkhof en de Hervormde kerk. Bij voetbal op het schoolplein vloog de bal weleens het kerkhof op. Grote vraag was dan wie de bal durfde te gaan halen.

De laatste jaren van de oorlog heeft Jan bewust meegemaakt. Ze kregen  inkwartiering van twee Duitsers. Jans moeder had het nodige met hen te stellen want als ze te diep in het glaasje hadden gekeken liepen ze soms zwaaiend met een revolver rond. De één was een bullebak maar de ander (Jan weet nog dat hij Herbert Knolle heette) speelde orgel en kon mooi zingen. Jan kan nog zo het beeld van zijn moeder oproepen, al bonnen knippend aan de tafel. In de hongerwinter moesten ze erop uit om eten of melk te halen. Door de contacten van zijn vader kreeg deze weleens een zak tarwe van een boer. Bij boer Ran in de huidige A.H.Kooistrastraat kon Jan soms een kannetje melk halen. Dat hij Protestant was maakte voor deze Katholieke boer niet uit. Mooie herinneringen heeft Jan aan deze boerderij: hij mocht tijdens het ploegen weleens op een paard zitten en tijdens het maaien aren rapen.

Op de lagere school heerste een schotjesgeest: was je zoon van bijv. een raadslid dan kreeg je in het laatste jaar Engels en mocht je naar de MULO. Als kind van een monteur mocht Jan niet meedoen en moest naar de Technische School in Amsterdam. Bij een garagebedrijf van Ford, vlakbij het Haarlemmermeerstation, mocht Jan na zijn stage blijven en heeft hij 8 jaar gewerkt. Hij weet nog wat er in zijn eerste loonzakje zat: 11 gulden en 11 cent. De guldens waren voor moeder en de centen mocht hij zelf houden.

In 1957 verhuisde het gezin naar het Schoterveld, dat toen net gebouwd was. In 1960 overleed Jans vader.

In 1965 kreeg hij verkering met Gery die in de bejaardenzorg zat. Jan had inmiddels een nieuwe baan bij Hörmann garage- en hangardeuren. Hij twijfelde nog even wat hij zou doen want hij kon ook bij de Toyotagarage in Aarlanderveen komen en bij Ford wilden ze Jan ineens promotie geven toen hij aangaf dat hij zijn ontslag nam. Maar Hörmann ging hem twee keer zoveel betalen dus die baan nam hij aan. Hij werkte daar samen met Dick Romeijn. In die tijd brak Jans moeder  haar knie.  Aangezien Jan nogal eens naar het buitenland moest zorgde Gery voor zijn moeder. In 1968 zijn ze getrouwd, in een dienst door ds. Gebraad geleid. In ’69 werd Ellen geboren en in ’73 Jantine. Jan was vrijzinnig en Gery Hervormd. Samen deden ze belijdenis ( met de buren de Klark) bij ds. Molenaar die de belijdeniscatechesatie gaf, voordat ze de kinderen lieten dopen.

Jan en Dick moesten Hörmann verlaten  toen het in ’68 crisistijd werd. Samen gingen ze bij Dick in de schuur wiegen maken, want ze wilden niet in de WW. Daarna had Jan werk via een koppelbaas en tenslotte kwam hij bij de firma ‘Werkmetaal’ in Zwanenburg, een groothandelsmaatschappij die spuitgietmachines verkocht. Hij heeft veel bedrijven overal in het land gezien en is menig keer naar cursussen in Duitsland en Zwitserland geweest. Hij heeft er 30 jaar gewerkt, tot hij bij een reorganisatie met prépensioen ging.

In 2012 overleed Gery, na een kort ziekbed, aan uitgezaaide longkanker. Er gaat geen dag voorbij dat Jan haar niet mist. Gelukkig heeft hij een heel goede verstandhouding met zijn dochters. Er zijn inmiddels drie klein-dochters en een kleinzoon. Daar geniet Jan van. Jans oudste kleindochter is een waterpoloster; ze traint bij Jong Oranje en is mee geweest  naar de Europese Olympische kampioenschappen waar ze af en toe mocht invallen. Jan heeft haar menig keer naar de training gebracht.

Sinds 2015 woont Jan in een prachtig appartement in Nieuwkoop. Hij kan zich goed vermaken. Hij gaat eten bij de Open Tafel, zowel in ’t Anker, als in Zevenhoven en in Nieuwkoop. Zo kom je tenminste onder de mensen. Hij gaat ook biljarten en naar Bewegen voor ouderen. Hij brengt maaltijden rond voor Tafeltje dekje, verricht hand- en spandiensten bij het onderhoud van de kerk en brengt het kerkblad rond. En zijn dochters kunnen altijd een beroep op hem doen, want wat zijn ogen zien kunnen zijn handen maken!

 

Annet Hoogerwerf –Teitsma

 

Orgelmakers Knipscheer II (artikele aangedragen door Anton de Boer)

De orgelmakersfamilie Knipscheer is gedurende een periode van bijna honderd jaar actief geweest in het orgelmakersvak en  heeft zo mede een stempel gedrukt op de Nederlandse orgelbouw in de 19e eeuw. De drie generaties orgelmakers droegen alle de voornaam Hermanus. Het bedrijf was al die jaren gevestigd in Amsterdam. Een van de redenen voor de goedgevulde orderportefeuille van Knipscheer was de grote behoefte die in de eerste helft van de negentiende eeuw ontstond aan orgels voor de begeleiding van de gemeentezang.

 

In vele kerken, waaronder ook de Grote Kerk te Noordwijk-Binnen, werd de gemeentezang gedurende eeuwen geleid door een voorzanger. Dit kwam de kwaliteit vaak niet ten goede! Knipscheer heeft dit goed aangevoeld door orgels te maken die optimale begeleidingskwaliteiten bezaten en door snel te kunnen leveren: in rustiger periodes maakte hij orgels op voorraad. Ook mede door de gunstige prijzen konden zij concurreren met vooral de Utrechtse orgelbouwers.

 

Van links naar rechts: Hermanus Knipscheer I, II en III

 

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw kreeg Knipscheer te maken met geduchte concurrentie van het eveneens in Amsterdam gevestigde bedrijf van de firma Flaes en Brünjes. In 1852 kreeg Hermanus II een gevoelige klap te verwerken. Door toedoen van de toenmalige toezichthouder op de orgels van de Hervormde Gemeente te Amsterdam, Jan Brachthuizer verloor Knipscheer het onderhoud van de orgels in vijf Amsterdamse kerken ten gunste van de firma Flaes en Brünjes. Wel droeg men hem een jaar later het onderhoud van de orgels in de Grote of St. Bavokerk en de Nieuwe Kerk te Haarlem op. Dat het onderhoud aan het beroemde Müller-orgel van de Grote of  St. Bavokerk eervol was bleek wel uit het feit dat Hermanus II in de jaren daarna zijn brieven tekende met: “H. Knipscheer, reparateur van het Haarlemsche Orgel”.

 

Hermanus II overleed op 24 februari 1874 op 71-jarige leeftijd. Uit het huwelijk van Hermanus Knipscheer II met Maria van Seenus (geb. in 1805) werden elf kinderen geboren, waarvan vier zonen in de orgelbouw/handel werkzaam waren: Hermanus III (geb. in 1826), Hendrik Christiaan (1831), Coenraad Anthonie (1836) en Johannes Marinus (1843). Hermanus III en Hendrik Christiaan leerden het orgelmakersvak bij hun vader en werden ook medefirmant van het bedrijf. In 1864 begonnen zij voor zichzelf onder de firmanaam Gebroeders Knipscheer. Enkele jaren later is de naam op dat adres veranderd in:“Magazijn van pijporgels Herman Knipscheer en Compagnons”. Vanaf 1870 ontstond de situatie dat er drie orgelbedrijven die de naam Knipscheer voerden, werkzaam waren op verschillende adressen: Hermanus II had zijn bedrijf nog aan de Warmoesstraat, Hermanus III en Compagnie aan de Egelantiersgracht (later aan de Haarlemmerhouttuinen en vanaf 1873 aan de N.Z. Voorburgwal), en de Gebr. Knipscheer (Hendrik Christiaan in samenwerking met een of  beide broers Johannes Marinus of Coenraad Anthonie) aan de Heerenstraat.

 

Hendrik Christiaan zette, nadat hij in 1875 een pand aan de Herengracht had gekocht, de firma Gebr. Knipscheer voort. Het is onduidelijk of Coenraad Anthonie ook medefirmant van de firma was. In ieder geval adverteerde hij in 1876 met een eigen orgelmagazijn aan de Wolvenstraat. Waarschijnlijk voelde Coenraad Anthonie zich minder aangetrokken tot het orgelmakersvak, want hij genoot meer bekendheid als musicus en pianohandelaar.  Hij speelde soms nieuwe Knipscheer-orgels in als ze in gebruik werden genomen. Johannes Marinus werd op een gegeven moment ook zelfstandig pianomagazijnhouder. Hij heeft nog een zaak gehad in de Van Baerlestraat.

Van links naar rechts: Hendrik Christiaan, Coenraad Anthonie en Johannes Marinus Knipscheer.

Het zal duidelijk zijn dat het bedrijf  Knipscheer de grootste bloei beleefde onder Hermanus II. Zijn zonen verrichtten nog wel onderhoudswerkzaamheden, maar voelden zich blijkbaar toch meer aangetrokken tot de handel in orgels, harmoniums en piano’s. Dit blijkt wel uit het feit dat het laatste kerkorgel in 1875 werd gebouwd. Het bedrijf van Hermanus Knipscheer II werd na zijn dood in 1874 tijdelijk voortgezet door zijn weduwe, maar spoedig daarna nam de al eerder genoemde A.M.T. van Ingen, die sinds 1865 werkzaam was bij Hermanus II, het bedrijf over; hij nam ook het onderhoud over van vele orgels die Hermanus Knipscheer II had vervaardigd.

Jaco van Leeuwen

 

Ledenmutatie

Mevr Springintveld van Amerongen, Mollerit 7, heeft te kennen gegeven dat zij uitgeschreven wil worden.

 

 

 

 

 

Diaconaal jaar of vakantievrijwilliger in de Herberg

 

Diaconaal jaar

Zoek jij een zinvolle invulling voor een tussenjaar? Afgestudeerd en nog geen baan? Heb je vragen over de manier waarop jij je leven wilt inrichten en wil je even een break nemen? Weet jij nog niet wat je wilt gaan studeren? Wil jij je een jaar inzetten voor mensen die het moeilijk hebben? Werkervaring en levenservaring opdoen? Dan zou een diaconaal jaar bij de Herberg wel eens heel goed bij je kunnen passen. Een diaconaal jaar loopt van september tot en met juni.

 

Vakantievrijwilliger

Wil jij liever een of twee weken van je zomervakantie op een bijzondere manier doorbrengen? Er liggen allerlei taken op je te wachten, zoals huishoudelijk werk, receptiewerk en verzorgen van de broodmaaltijden. Je overnacht in het Koetshuis van de Herberg en je werkt samen met 4 andere vakantievrijwilligers. Tip: geef je samen met een vriend of vriendin op.

 

Wat is de Herberg?

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg is een huis in Oosterbeek, waar mensen die veel zorgen hebben of vastgelopen zijn, drie tot zes weken verblijven. De Herberg is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Door gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht, ontspanning en cursussen worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en het zicht op God (opnieuw) te vinden. Staf en vrijwilligers willen zich, in navolging van Jezus Christus, voor hen inzetten. Vier jongeren doen een diaconaal jaar in de Herberg. In juli en augustus worden hun plaatsen ingenomen door vakantievrijwilligers.

 

Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de website van de Herberg (www.pdcdeherberg.nl) onder ‘vrijwilligerswerk’ Wil jij je direct aanmelden? Stuur een mail aan vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, gebruik het aanmeldformulier op de website of bel 026-3342225.

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar april – mei  2016

 

Zo 3 apr    18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 10 apr      9.30 Dienst met preekbespreking Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 10 apr    19.30 Zangavond Zwammerdam Dorpskerk

Kerkplein 7

Zo 17 apr

 

    9.30 Ontmoetingsdienst

 

Nieuwkoop Hervormde kerk, Reghthuysplein
Zo 17 apr   18.30 Welkomthuisdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Do 21 apr   20.00 Ons brein en  ons

religieus, ethisch besef

Woubrugge Gebouw Immanuël

Kerkstraat

Do 21 apr   20.00 Oranjeconcert Zwammerdam Dorpskerk

Kerkplein 7

Zo 24 apr

 

     9.30 Dienst voor jong en oud

 

Ter Aar Ger. PKN Kerk, Oostkanaalkade 2
Zo 24 apr   18.30 Zangdienst Ter Aar Hervormde Kerk
Zo 1 mei    18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Do  5 mei

 

   7.30 –

10.30

Dauwtrappen, ontbijt, Hemelvaartsdienst Ter Aar Ger. PKN Kerk, Oostkanaalkade 2
Do 5 mei    9.30 Openluchtdienst Nieuwveen De Sfeerstal

Hogendijk 5

Zo 8 mei

 

18.30-20.00 Emmauswandeling Nieuwkoop Natuurgebied Ruygenburg

 

 

 

Toelichting:

 

Iedere maandag Inloopochtend  Nieuwveen: van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is koffie en thee en alle gelegenheid voor een praatje. Ook zijn er (kostenloos) boeken, puzzels en spelletjes te leen.

 

3 apr / 1 mei   Sing-in Nieuwveen: veel gelegenheid om te zingen, ook van zelfgekozen liederen.

 

22 mei Sing-in Rijnsaterwoude: Voor de pauze zullen er liederen worden gezongen n.a.v. thema. Na de pauze worden er verzoeknummers gezongen.
22 mei Sing-in  Woubrugge: zangdienst (geen predikant) o.l.v. Grétha Bregman-Hoving.

 

10 apr / 22 mei Dienst met preekbespreking: na de dienst bent u in de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over wat de preek u deze morgen te zeggen had. April: voorganger: mevr. C. Romeijn, Ter Aar en mei: ds. J. Ouwendijk, Alphen a/d Rijn.

 

17 apr Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman. Medewerking: Jeugdsoos ‘De Rietgors’.

 

17 apr Welkomthuisdienst Woubrugge:  een laagdrempelige dienst.

 

24 apr Dienst voor jong en oud Ter Aar: thema: vluchtelingen.

 

24 apr Zangdienst Ter Aar: in deze dienst zal het zingen centraal staan en zal ds. W.H. van Boeijen voorgaan.

 

5 mei Hemelvaart Ter Aar: om 7.30 uur verzamelen we bij de Aarkant, naast de kerk om te dauwtrappen en te genieten van de natuur in de vroege ochtend. In de tussentijd wordt een heerlijk ontbijt klaargemaakt in de Aarkant. Om 8.30 uur gaan we in de Aarkant ontbijten. Om 9.30 uur begint de Hemelvaartsdienst. Als u niet mee wilt lopen, kunt u ook alleen komen eten en bent u vanaf 8.30 uur welkom.

 

5 mei Openluchtdienst Nieuwveen: als het weer het toelaat wordt de dienst buiten gehouden; bij slecht weer kunnen we in de Sfeerstal terecht. Voorganger: ds. Dennis Verboom, Leiden. M.m.v. het Prot. kerkkoor.

 

8 mei Emmaüswandeling Nieuwkoop:  Starten bij de Zevensprong  Noordenseweg 23h 2421XW Nieuwkoop.

 

Regionale jeugd agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  mrt – apr – mei 2016.

 

Zo 17 april

 

18.30 Jeugddienst Ter Aar Hervormde Kerk
Zo 29 mei

 

  9.30 Gezinsdienst Ter Aar Hervormde Kerk

 

Toelichting:

 

17 apr Jeugddienst Ter Aar: in deze dienst zal voorgaan ds. J. Eschbach uit Amersfoort  m.m.v. “Disere”, Interkerkelijk koor uit Hoofddorp o.l.v. Diane Ranselaar.

29 mei Gezinsdienst Ter Aar: in deze dienst zal voorgaan ds. W.P. van de Hoeven uit Amersfoort m.m.v. Kinderkoor Zep uit Rijnsburg.