Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 1 en 8 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 1 mei 2022
9.30  uur: dhr. G. de Bruin, Amsterdam
Collectes: kerk, pred.pl, rest.fonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 8 mei 2022
9.30  uur: dhr. R. Wichers, Vriezeveen
Collectes: diaconie, pred.pl., a.k.w.
 

Bericht van overlijden

Op 21 april is ons gemeentelid dhr. Pieter Cornelis – Kees – Verkerk overleden. Zondag voorafgaande aan de dienst hebben we daarbij stil gestaan en een lied gezongen. De crematie was afgelopen dinsdag. Mocht u een blijk van medeleven willen sturen dan is dit het adres; Schout Clantstraat 9, 2441 AN Nieuwveen.

Uit de kerkenraad

Woensdag 20 april bespraken we o.a. een ontwerp van het profiel van onze gemeente en van de te beroepen predikant. Daarbij hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de uitkomsten van de laatstgehouden gemeentevergadering. Vooral de opmerkingen en ideeën die we konden plakken op de grote vellen gaven daarbij een goed inzicht. Ook bespraken we hoe nu verder met de plannen rond samenwerking met Zevenhoven. Om daarin meer duidelijkheid te krijgen gaan we een visie opstellen en deze vervolgens bespreken met een delegatie van de kerkenraad van Zevenhoven. Er werden kandidaten genoemd voor de beroepingscommissie; deze zullen worden benaderd. Als u wordt gevraagd hopen we dat u hierop positief reageert en u ook verantwoordelijk voelt voor de toekomst van onze gemeente. Dat God onze inspanningen mag zegenen.

We keken terug op de diensten in de lijdenstijd en Paasmorgen. De oecumenische diensten in de lijdenstijd krijgen zeker volgend jaar een vervolg. Er zijn zelfs plannen voor een symposium eind oktober. Paasmorgen was een mooie en inspirerende dienst. Het ontbijt daar aan voorafgaand werd goed bezocht en alle lof en dank voor de activiteitencommissie die dit had voorbereid.

Binnenkort ontvangt u per mail het verslag van de gemeenteavond van 28 maart. De jaarrekeningen van diaconie en kerk werden besproken. Deze zijn binnenkort ter inzage.

 

Jan Vervark (scriba)

 

Agenda

2 en 9 mei – 10:00 uur: Inloop ‘t Anker

 

Van diaconie

Collecte 8 mei: Noodhulp Nigeria

In‌ ‌het‌ ‌noorden‌ ‌van‌ ‌Nigeria‌ ‌zijn‌ ‌ruim‌ ‌2‌ ‌miljoen‌ ‌christenen‌ ‌en‌ ‌moslims‌ ‌op‌ ‌de‌ ‌vlucht‌ ‌voor‌ ‌ geweld‌ ‌in‌ ‌eigen‌ ‌land.‌ ‌Een‌ ‌deel‌ ‌van‌ ‌hen‌ ‌wordt‌ ‌opgevangen‌ ‌in‌ ‌vluchtelingenkampen,‌ ‌maar‌ ‌de‌ ‌ meesten‌ ‌zijn‌ ‌terecht‌ ‌gekomen‌ ‌in‌ ‌dorpen‌ ‌waar‌ ‌de‌ ‌inwoners‌ ‌zelf‌ ‌al‌ ‌nauwelijks‌ ‌rond‌ ‌kunnen‌ ‌ komen.‌ ‌Met‌ ‌de‌ ‌komst‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌is‌ ‌er‌ ‌een‌ ‌tekort‌ ‌aan‌ ‌voedsel,‌ ‌water‌ ‌en‌ ‌hygiëne.‌ ‌ Nigeriaanse‌ ‌kerken‌ ‌steunen‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌op‌ ‌hun‌ ‌nieuwe‌ ‌plek,‌ ‌maar‌ ‌ook‌ ‌bij‌ ‌mogelijke‌ ‌ terugkeer‌ ‌en‌ ‌het‌ ‌verwerken‌ ‌van‌ ‌trauma’s.‌ ‌ ‌

 

Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 van de diaconie is opgesteld en ligt gedurende 9 t/m 13 mei ter inzage bij Klarien Post. Als u daar gebruik van wilt maken dan graag eerst even een mailtje sturen aan; k.postvanzoest@casema.nl

 

Van Commissie Kerkrentmeesters

Ook de jaarrekening 2021 van de kerk ligt ter inzage. U kunt die inzien in de week van 2 t/m 6 mei. Wel graag eerst even een afspraak maken met Jan Vervark; 538977 of mail; j.vervark@ziggo.nl.

 

Oecumenia

Woensdagmiddag 11 mei is er weer Oecumenia in `t Anker, de laatste van dit seizoen. Zoals ieder jaar organiseren we dan een high tea met zoete en hartige lekkernijen. Ook kunt u die middag het mozaïekschaaltje voegen dat we in maart gemaakt hebben.

Kortom, een gezellige middag waar u van harte voor bent uitgenodigd! We beginnen zoals altijd om 14.30 uur en vragen een kleine bijdrage van € 2.50. Tot dan!

 

Team Oecumenia