Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 1 en 8 september 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  1 september 2019
9.30  uur: ds. J. de Goei, Amersfoort
Viering Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, pred.pl, rest.fonds
Geen koffiedrinken na de dienst

Zondag  8 september 2019
9.30 uur: ds. F. Bos, Gouda
Ziekenzondag
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfonds

 

Startweekend 14 en 15 september: Een goed verhaal

Ons startweekend draagt dit jaar het thema: ‘Een goed verhaal’. Dit jaarthema zal gedurende het nieuwe seizoen steeds weer terugkomen: tijdens de kerkdiensten en andere bijeenkomsten die er zullen zijn. Door geloofsgesprekken rondom de Bijbel, over je geloof, je twijfel, over God en over Jezus met elkaar te voeren, zijn we beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden. Ook is het belangrijk dat een Bijbelverhaal je eigen verhaal raakt, door de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor tegen mij?’ Op die manier ontstaat er een wisselwerking tussen het verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Dan gaat de Bijbel leven en wordt het een spiegel voor ons dagelijks leven. Dit jaarthema sluit naadloos aan bij de 40dagenreis die we dit jaar samen als Protestants en RK Nieuwveen en Zevenhoven met elkaar gaan maken. Hieronder kunt u daar meer over lezen.

 

Kinderkerk, 15 september om 16:00 in de Dorpskerk in Zevenhoven

Op 15 september is er om 16:00 Kinderkerk in de Dorpskerk in Zevenhoven, voor alle kinderen uit Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar en Nieuwkoop t/m 12 jaar. Neem je vriendje en vriendinnetje mee! Ook ouders en opa’s en oma’s zijn welkom.  Dit keer staat het verhaal van Noach en de ark centraal. We zullen ook zingen en spelletjes doen. Na afloop is er drinken met iets lekkers. Tot ziens in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat 12.

 

Magazine “Waarom”: over de samenwerking tussen Nieuwveen & Zevenhoven: 40dagenreis 6 oktober-15 november

Bij dit Kerkblad ontvangt u ook een magazine over de samenwerking tussen Nieuwveen en Zevenhoven! Het is een blad geworden vol geloofsinspiratie en we hopen dat u/jij (hernieuwd) kennis wil maken met God door met elkaar in gesprek te gaan, te zingen, naar de Bijbel te luisteren en te bidden. Daarom starten we van 6 oktober – 15 november 2019 als gezamenlijke kerken van Protestants en RK Nieuwveen en Zevenhoven de 40dagenreis. Het project begint op zondag 6 oktober met een gezamenlijke school- & kerkdienst in Sporthal de Vlijt in Zevenhoven (er zijn die dag geen diensten in de kerken). Daarna volgen er voor alle gemeenteleden 6 weken lang gespreksgroepen, die plaatsvinden in Nieuwveen en Zevenhoven. We werken met een studiegids en een dagboekje. U/jij vindt altijd wel een geschikte groep, omdat de dagen en dagdelen allemaal uiteenlopen, dus er zit altijd wel iets bij wat uitkomt. Op dit moment zijn er al zo’n 30 groepjes. We sluiten de 40dagenreis af met een concert van Martin Brand op 15 november in de Dorpskerk van Zevenhoven.We hopen dat u/jij veel inspiratie vindt in het magazine!

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

.

Uit de kerkenraad

Op één van de zeer warme avonden vergaderden we afgelopen maandag met de kerkenraad. De predikante amper verhuisd, één van de diakenen met een jetlag, onze diaken Kees Spek in het revalidatiecentrum…. we waren er toch om het werk in de gemeente te bespreken. Zeker met een nieuw seizoen voor de deur. Elders leest u al dat dit start met een leuk programma in het startweekend en dat we daarna toeleven naar de 40dagenreis, samen met de RKK en de Prot.gemeente Zevenhoven. Beide zijn heel goed voorbereid; we gaan er vanuit dat er mooie dingen gaan gebeuren. We bespraken de punten die we aan de orde willen stellen op de oecumenische vergadering, in september. Ook komt het pastoraal team in september bij elkaar. Ondanks de zomerperiode waren er diverse bezoeken afgelegd, die meestal met grote zorg te maken hebben.  Elke vergadering zijn we ook weer bezig met de toekomst: wat kunnen we als dorpskerk in Nieuwveen betekenen? De gesprekken die op de gemeente-avond zijn gevoerd waren een leidraad. De vacature van scriba die per 1 januari ontstaat kwam ook aan de orde. Wilt u als gemeente ook uw gedachten hierover laten gaan? De diaconie heeft de ziekenzondag ook weer voorbereid; omdat de informatie 4 weken geleden in het kerkblad stond, is het stukje nogmaals hieronder geplaatst. Schenkt u er aandacht aan?

 

Voor uw agenda

Maandag 2, 9, 16, 23 en 30 september: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

Ter informatie: woensdag 11 september afvaardiging kerkenraad: oecumenische vergadering.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

Collecte, zondag 1 september Avondmaalscollecte

Rudolphstichting richt zich op deze uit-huis-geplaatste kinderen (44.000 in Nederland), een kwetsbare groep kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar die al té veel hebben meegemaakt. De Rudolphstichting zorgt er met steun van kerken al meer dan 100 jaar voor dat deze kinderen weer in geborgenheid kunnen opgroeien. Ze kunnen weer gewoon kind zijn, en krijgen weer zicht op een kansrijke toekomst. De Rudolphstichting steunt alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen. Zij doet dit landelijk en vooral in Jeugddorp De Glind. Daar is zij nauw betrokken bij woon- en ontwikkeltrajecten van kinderen en jongeren.

 

Collecte, zondag 8 september Jeugdwerk Jong Protestant – De Kliederkerk

“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een bijbelverhaal.” Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerk gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Uw bijdrage helpt mee om meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve wijze het geloof (opnieuw) te ontdekken.

 

Ziekenzondag 

8 september is het Ziekenzondag. Wij willen dan graag de mensen die ziek zijn en hun

omgeving in de bloemetjes zetten. Weet u iemand die zeker in de bloemen gezet moet worden, dan kunt  u naam en adres doorgeven aan één van de diakenen: Kees Spek,  Leen Visser, Hilly Bindels en Elzebee Verlare  Tevens willen we u ook vragen om op zondag 8 september een bosje bloemen mee te nemen en voorin de kerk te zetten. Na afloop van de dienst zullen de bloemen weggebracht worden. Ook daarbij is uw hulp zeer gewenst. We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. Tel.: Kees 539232, Leen 0683617405 , Elzebee 537238,  Hilly 530747 of per mail: leendert_visser@hotmail.com

De diaconie 

 

Startweekend 14 en 15 september

U heeft een uitnodiging ontvangen, waarin de activiteitencommissie  u uitgenodigd heeft voor het startweekend. Het thema voor het startweekend is: “een goed verhaal”. Hierbij vindt u het hele programma nog een keer.14 september vertrekken we om 13.00 uur vanaf 't Anker, naar Avifauna. Om 14.00 vertrekken we me een rondvaartboot. Tijdens de rondvaart bent u in de gelegenheid een goed verhaal te delen met uw tafelgenoten. We denken rond 16.00 uur terug te zijn in 't Anker, waar we gezellig wat met elkaar gaan drinken. We sluiten deze dag af met een maaltijd, bestaande uit soep en broodjes. Na de kerkdienst op zondag 15 september, gaan we koffiedrinken in 't Anker. We vertrouwen op een hoge opkomst.Het hele weekend is er weer een kraam van de Wereldwinkel, waar u weer leuke dingen kunt kopen. Neemt u dus vooral een goed gevulde portemonnee mee. 

Een hartelijke groet van de activiteitencommissie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.