Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 10 en 17 november 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  10 november 2019
9.30  uur: ds. C. van Andel, Amsterdam
Collectes: kerk, pred.plaats, alg.kerk.werk
 

Zondag  17 november 2019
9.30 uur: ds. D. Verboom, Rijnsburg
m.m.v. Con Amore, Nieuwkoop
Collectes: kerk, pred.pl, verw.kst
Ontmoeting met koffie na de dienst

16.00 uur: Kinderkerk, Geref.kerk Ter Aar

 

Concert Martin Brand

De gespreksgroepen van de 40dagenreis eindigen binnenkort, in de week van 10 november vinden de laatste bijeenkomsten plaats. Afgelopen oktober en november hebben meer dan 175 deelnemers meegedaan aan de gespreksgroepen in Nieuwveen en Zevenhoven. De deelnemers waren afkomstig uit verschillende kerken. We sluiten onze reis op vrijdag 15 november af met een concert van zanger en theatermaker Martin Brand in de Dorpskerk in Zevenhoven. Martin is vanaf zijn 20ste bewust gelovig, maar kende daarin ook ups en downs. Hij is ervan overtuigd geraakt dat er geen gemakkelijke antwoorden zijn, maar dat de liefde van God ons nooit verlaat. Het concert begint om 20:00. Aanmelden is wel even nodig, dit kun je doen bij de gespreksleider van je groep of bij mij.

 

Vervolg 40dagenreis

Onze 40dagenreis eindigt dus binnenkort. Toch zal dit niet helemaal het einde zijn, want we hebben zulke positieve reacties en vragen over een vervolg gekregen, dat er nieuwe plannen gemaakt zijn. Zo kun je je voor verschillende activiteiten aanmelden voor een vervolg op de 40dagenreis:
1. Gespreksgroepen
Dit voorjaar trekken de rooms-katholieke en protestantse kerken weer samen op. We organiseren met elkaar gespreksgroepen die tot aan Pasen om de week elkaar ontmoeten, zesmaal in totaal. We maken gebruik van het boekje van het EW: ‘Dit is mijn lichaam – de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving’.
2. Alpha cursus
Heb je meer behoefte aan een soort introductiecursus over het christelijk geloof? Doe dan mee met de Alpha cursus: na 10 woensdagavonden en een weekend dit voorjaar sta je veel steviger in je schoenen. (Meer info hier: https://www.pgzevenhoven.nl/over-ons/groepen/alpha-cursus/). We starten woensdagavond 29 januari. Bovendien is er de mogelijkheid om op vrijdagavond 17 januari en zaterdag 18 januari mee te doen aan de cursus ‘Ruimte voor de Geest' in de Dorpskerk. De cursus wordt gegeven door twee cursusleiders van het Evangelisch Werkverband, ds. Jelle de Kok en Gerton van der Wilt. (Meer info hier: https://www.pgzevenhoven.nl/over-ons/activiteiten/ruimte-voor-de-geest/)

Meld je aan voor 30 november, dan ontvang je ergens half december van ons bericht. Dan is je eerste goede voornemen al binnen :-).

 

Kinderkerk Ter Aar: 17 november

Op 17 november is er om 16:00 weer Kinderkerk. Deze keer komen we een uurtje samen in de Ger. Kerk van Ter Aar, aan de Oostkanaalweg 2. Alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s zijn weer welkom! Na een verhaal uit de Bijbel, spelen de kinderen een spel of gaan knutselen; de ouderen gaan met elkaar in gesprek. Na afloop is er limonade met wat lekkers.

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

De komende zondagen twee gastpredikanten: zondag 10 november  zal ds. van Andel voorgaan en zondag 17 november ds. D. Verboom (Rijnsburg). In de laatste dienst zal het koor Con Amore o.l.v. Wim Kusee en met organist Jan Willem Heuting haar medewerking verlenen.  In 1922 werd de Christelijke gemengde Zangvereniging Con Amore in Nieuwkoop al opgericht. Het is nog steeds springlevend met ongeveer 30 zangers en zangeressen. Ze zingen zowel in het Engels als in het Nederlands. Van harte welkom in beide diensten!

 

Uit de kerkenraad

Er werd een rouwkaart ontvangen i.v.m. het overlijden van ons oud-gemeentelid Aad Warnaar. De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook vanaf deze plek wensen wij zijn echtgenote Ank veel sterkte en Gods troost toe. Elders in het kerkblad vindt u de rouwadvertentie.

 

Voor uw agenda

Maandag  11 en 18 november: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur.

In de week van 11 november: gespreksgroepen 40dagenreis bij diverse gastgezinnen. Info: fam. Bindels, email: hillybindels@yahoo.com of tel. 530747.

Dinsdag 12 november: ouderengespreksgroep bij de fam. Bos. Info: email bosnell@net-products.nl of tel. 538911.

Woensdag 13 november: Oecumenia in ’t Anker, vanaf 14.30 uur.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Verantwoording collectes diaconie oktober

Kerk en Israël €83,37, opleiding kansarme jongeren Colombia €76,10 en voor het Bijbelgenootschap €138,45

Namens de diaconie; dank voor uw gaven.

 

Overige collectes oktober

Restauratiefonds €43,75, algemeen kerkelijk werk €70,35 , onderhoud gebouwen €50,75 en instandhouding predikantsplaats €232,75.

Namens de Kerkrentmeesters, dank voor uw bijdragen.

 

Oecumenia

Woensdag 13 november is er weer Oecumenia. Die middag maken we een houten uiltje, een hamer is daarbij onmisbaar. Wij hebben er een aantal maar heeft u er zelf één, dan mag u die ook meenemen.Vindt u het leuk om creatief bezig te zijn, kom dan gezellig naar ’t Anker. We beginnen om 14.30. We vragen een kleine bijdrage in de onkosten van  €3,00. U bent van harte welkom!

Team Oecumenia.