Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van 10,13,17 en 20 maart 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 10 maart 2019
Eerste zondag 40-dagentijd

9.30  uur:  ds. A. v/d Wal, Hoofddorp
Dienst met preekbespreking
Collectes: diaconie, pred.pl., rest.fonds

Woensdag 13 maart 2019
Biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn en diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, kerk

Zondag  17 maart  2019
Tweede zondag 40-dagentijd

9.30 uur: dhr. B. van Laar, Nieuw-Vennep
Collectes: diaconie, pred.pl, verw.kst
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Woensdag 20 maart 2019
Vesper

19.00 – 19.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn

 

Lezingen op Biddag 13 maart en de vesper op woensdag 20 maart

Op zondag 3 maart en Aswoensdag lazen we woorden van de profeet Joël. Hieronder de komende lezingen in de veertigdagentijd. Lezingen op Biddag voor gewas en arbeid (1e week 40-dagentijd), woensdag 13 maart:-OT- lezing: Jon. 3, 1-10, de profetie van Jona, en

Evangelielezing: Lc. 11, 29-32. Lezingen 2e week 40-dagentijd, woensdag 20 maart: OT-lezing: Jer. 18, 18-20, het gebed van Jeremia, en Evangelielezing: Mt. 20, 17-28, Jezus op weg naar Jeruzalem.

 

Vrije dagen

Van 17 t/m 23 maart heb ik een aantal dagen vrij, daarna ben ik weer bereikbaar voor afspraken. Ds. Marina van der Zwaag, en resp. ds. Mariska Kloppenburg zullen in die tijd voor mij in dringende gevallen waarnemen. 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis

.

Uit de kerkenraad

Met vreugde mag ik u bekend maken dat mevr. Hilly Bindels, Conradpark 3, bereid is gevonden het ambt van diaken op zich te nemen. Als hiertegen geen gegronde bezwaren binnenkomen, zal zij bevestigd worden in de dienst van 24 maart a.s. Daarmee is de diaconie dan weer voltallig.

 

Voor uw agenda

Maandag 11 en 18 maart: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Oecumene: woensdag 13 maart Biddag, 19.30 uur , de woensdagen 20 maart t/m 17 april: Vespers in onze kerk, 19.00-19.30 uur, dinsdag 16 april: filmavond in de Prot. kerk Zevenhoven, Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur Kruisweg in de RKK. Woensdag 15 mei: gemeente-avond.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

10 maart, 1e week 40 dagen tijd, voorjaarszending, ‘Kerk zijn in woord en daad’

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu

het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken

groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter

voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de

Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben,

zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba.

 

13 maart Biddag, collecte voor ‘de Hoop’

Mensen worden bij De Hoop gezien. Zij bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar zij iedere dag voor gaan. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit hun deskundigheid en met als bron het geloof, bieden ze hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. Zij bieden hulp in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen.

 

17 maart, 2e week 40 dagen tijd,  binnenlands diaconaat. ‘Verlaat de gevangenis….en dan?’

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen

kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte,

geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangen zorg Nederland en Exodus

begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo

worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma

geholpen hun leven weer op te bouwen.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank, de diaconie.

 

Collecten en giften

Verantwoording collectes diaconie februari

Werelddiaconaat: Bengalen bestrijding watersnood  €98,40; avondmaalcollecte: werk fam. Mager in Rwanda €177,45 en Missionairwerk: ondersteuning initiatieven bevordering bijbel lezen €73,27. Ook mochten we nog €21,50 aan giften ontvangen waarvan €10,00 voor de bloemen.

Namens de diaconie, hartelijk dank.

Verantwoording overige collectes februari

Orgelfonds €67,50; restauratiefonds €64,65; verwarmingskosten €42,55; alg. kerkelijk werk

€163,60 en voor instandhouding predikantsplaats €264,57.

Namens de Kerkrenmeesters, hartelijk dank.

 

Vrijwilligers afsluitavond “Nieuwkoop helpt Oost.Europa”

Het bestuur van de stichting heeft besloten om de activiteiten van de stichting “af te gaan bouwen”. We zullen dus geen nieuwe activiteiten meer ontwikkelen om donateurs te werven of om op andere wijze geld te genereren voor de stichting. We willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor het vele werk wat gedaan is en we besluiten met een gezellige avond waar we zullen toelichten hoe we de stichting zullen beëindigen. Iedereen hartelijk welkom. Graag aanmelden via bosdita@gmail.com Tijd: woensdag 27 maart, 20.00 uur, De Sfeerstal  Nieuwveen.

Namens het bestuur, Dita Bos.