Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 12 en 19 januari 2020

Zondag 12 januari
9.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfonds

Zondag 19 januari
9.30 uur: dhr. J. Karstens, Leiden
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

In Memoriam Lambertus Pieter (Bert) Karens

Op 6 december is, op 72-jarige leeftijd, Bert Karens overleden. Bert werd geboren op een boerderij in Nieuwkoop, waar hij samen met zijn ouders en broer Jan hard meewerkte. In 1969 trouwde hij met Wil Visser uit Leimuiden. Zij kregen samen twee dochters: Janneke en Nelleke. In 1984 nam Bert het bedrijf van zijn vader over, waarin hij vijf jaar later met zijn handelsgeest allerlei veranderingen doorvoerde. Daarnaast verbouwde hij de schuur voor oude auto’s, die hij verzamelde en opknapte, een hobby waar hij erg van genoot. Evenals van de vele fietstochten die hij samen met Wil maakte.

In 2017, het jaar waarin ik hem leerde kennen, verergerden de hartklachten waar hij al enkele jaren aan leed. Als ik hem bezocht, ontmoette ik een goedlachse en spraakzame man, die het liefst altijd aan het werk wilde blijven. Zijn volhardende houding, maar ook zijn geloof gaven hem de kracht om het deze jaren van ziekzijn vol te houden. In het hart van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heeft hij onuitwisbare herinneringen achtergelaten, ze missen hem erg. Op 12 december is Bert na een afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk begraven op de begraafplaats naast de kerk. Wij wensen zijn vrouw Wil, zijn dochters Nelleke en Janneke, zijn schoonzoons Wim en Kees en de kleinkinderen, onder wie Nadine en Melvin Gods troost toe.

 

In Memoriam Maartje Rietveld-Tensen

84 jaar is zij geworden: Maartje Rietveld-Tensen. Op 12 december overleed zij in zorgcentrum de Aarhoeve in Langeraar. Door velen omschreven als een lieve en altijd dankbare vrouw, en zo maakte ik haar ook altijd mee tijdens mijn bezoeken. Maartje werd in 1935 als de helft van een meisjestweeling geboren in Korteraar in de ambtswoning van haar vader, die machinist bij het gemaal was. In 1953 leerde Maartje de Nieuwveense Ben Rietveld kennen, met wie zij in 1957 trouwde. Samen betrokken zij een bovenwoning aan de Kerkstraat in Nieuwveen. In de jaren daarna werden dochters Marja en Tineke geboren. Beiden trouwden en er werden kleinkinderen geboren, die graag bij oma Maartje en opa Ben op visite kwamen. Twee jaar na het overlijden van haar Ben, verhuisde Maartje naar de Aarhoeve in Langeraar, waar ze zich vanaf het eerste moment thuis voelde. Meestal ontmoette ik haar in de huiskamer met de andere bewoners en in haar eigen appartement vertelde ze mij uitgebreid over haar man Ben en het werk dat hij deed voor de bewoners van de toenmalige Johannes Stichting én voor de Jostiband. In de periode dat zij in de Aarhoeve woonde, werden er twee achterkleinkinderen geboren, waar zij enorm trots op was en veel over verhaalde. In 2018 werd er een tumor bij haar ontdekt; zij bleef moedig en strijdbaar, maar verzwakte toch langzaam, tot zij op 12 december jl. overleed.

Op 17 december is zij, na een gedenkdienst in de Ursula-kapel op het landgoed van Ipse de Bruggen (de voormalige Johannes Stichting), begraven op de begraafplaats naast onze kerk. We wensen Tineke en Leen, en Marja en haar man en de klein- en achterkleinkinderen Gods liefde toe voor de komende tijd.

                       

In Memoriam Jacob Hospes

Op 18 december is, na een lange weg van ziekte aan zijn longen, op 64-jarige leeftijd Jacob Hospes overleden. Hij woonde samen met zijn vrouw Alice aan de Weegbree. Ik zag hem in de kerk, maar ook onderweg, in het dorp. Behalve over het verloop van zijn ziekte, hadden we het dan ook over zijn werk voor de dorpsvereniging van Nieuwveen, waarvan hij in het bestuur zat. Ik voelde bij hem niet alleen de kennis die hij hiervan had, maar vooral ook de passie, waarmee hij opkwam voor ons dorp. Zijn werk dat hij gedaan heeft als gemeentesecretaris bij de gemeente Nieuwveen zal hem daar zeker bij tot steun zijn geweest.

Op de zeer jonge leeftijd van tweeënhalf jaar verloor Jacob zijn moeder, en verhuisde hij in zijn jeugd vele malen, wat iedere keer weer afscheid en een nieuw begin met zich meebracht. Al op jonge leeftijd ontmoette hij Alice met wie hij trouwde en twee dochters kreeg, Sarah en Karlijn. Samen met de schoonzoons en de kleinkinderen vormen zij een hechte familie. 

Als er in 2018 longkanker bij Jacob wordt geconstateerd, breekt er een spannende tijd aan. In eerste instantie is de ziekte operabel, en het gezin ervaart hierdoor de trouw en de leiding van God. In de loop van het vorige jaar keerde de ziekte echter terug en brak er weer een moeilijke periode aan. Al die tijd hebben Alice en Sarah en de rest van de familie, Jacob tot op de dag dat hij overleed, trouw bijgestaan.

Tijdens de dankdienst voor zijn leven in onze kerk, stond Psalm 23 centraal: over de herder die ons leven leidt door de mooie perioden van het leven, maar zeker door de donkere tijden. Na de dienst is Jacob begraven op de begraafplaats naast de kerk. We wensen Alice, dochters Sarah en Karlijn, de schoonzoons Jeffry en Gerd, en de kleinkinderen Jochem, Hannah en Elisa voor de komende tijd al Gods kracht toe.

 

Terugblik Kerstavond en kerstochtend

Op kerstavond beleefden we een bijzonder kerstspel in onze kerk. Jacques, Benno, Jenie, Ineke, Eric en Baukje hadden zich verkleed als hedendaagse herders en Jan was de verteller. Het vormde een mooi intro op de kerstavonddienst.

Naast veel samenzang, waarmee Hanno Hommel ons op orgel en piano en Elsbeth Bonefaas op dwarsfluit begeleidden, waren er ook mooie muzikale intermezzo’s. Na afloop van de dienst genoten we van warme chocolademelk en glühwein. Op kerstochtend was er naast het Kerstevangelie wederom veel muziek: naast samenzang bracht het koor Revival uit Zevenhoven prachtige kerstliederen ten gehore.

 

Data kinderkerk

Als kerken van Nieuwveen, Nieuwkoop en Ter Aar, hebben wij de volgende data vastgesteld voor de komende kinderkerken: 26 januari in Ter Aar, 19 april in Nieuwveen, 14 juni in Nieuwkoop, 27 september en 20 december in Ter Aar.

Alle jongeren t/m 12 jaar zijn met hun vrienden, vriendinnen, vaders, moeders, opa’s, oma’s en verdere familie van harte uitgenodigd.

 

Aanbod gespreksgroepen

Dit voorjaar trekken we als protestantse en rooms-katholieke kerken van Nieuwveen en Zevenhoven opnieuw samen op. In het nieuwe jaar starten we met we, naast de huiskamergroepen, met:

– Gespreksgroepen, (start 21 jan.) die elkaar tot aan Pasen om de week ontmoeten, zesmaal in totaal. Er wordt gebruik gemaakt van het boekje: ‘Dit is mijn lichaam – de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving’ én een:

– Alpha cursus, een introductiecursus over het christelijk geloof, verdeeld over 10 woensdagavonden en een weekend in het voorjaar. (Meer info: https://www.pgzevenhoven.nl/over-ons/groepen/alpha-cursus/). We starten op woensdagavond 29 januari.

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Voor uw agenda

Vrijdag 25 januari: stampottenbuffet in t’ Anker: 17.00 uur. U krijgt van de activiteitencommissie hiervoor nog een uitnodiging.

 

Diaconiecollectes:

12 januari; plaatselijk werk

19 januari; Een goed verhaal

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor een ander of de omgang met de natuur. Kerk-in-actie vraagt deze week om onze steun voor verschillende initiatieven zoals het ontwikkelen van materialen en het houden van symposia om het bijbelgebruik ook in onze tijd te stimuleren.

 

Begroting 2020 diaconie ter inzage

Volgende week, vanaf 13 januari, kunt u deze begroting inzien. Als u daarvan gebruik wilt maken dan van tevoren even contact opnemen met Klarien Post: 538806.

 

Verantwoording collectes diaconie december

Mensenkinderen: schoolpakkettenactie Armenië en Modavië € 135,67; plaatselijk werk €  40,55;  Kinderen in de Knel € 187,85 en Ned. Christelijk blinden en slechtzienden Belangenver. € 132,15.

Namens de diaconie, dank voor uw gaven.

 

Verantwoording overige collectes december

Alg. kerklijkwerk €  451,20; restauratiefonds € 49,00; predikantsplaats € 619,74; verwarmingskosten € 73,95; orgelfonds € 66,55 en onderhoud gebouwen € 95,15

Hartelijk dank namens de Kerkrenmeesters