Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 14 en 21 november 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 14 november 2021
9.30 uur: ds. J.K. v.d. Hart, Kampen
Collectes: kerk, pred.pl, onderh.geb.

Zondag 21 november 2021
Gedachtenisdienst overledenen
9.30 uur: ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl., a.k.w.
Koffiedrinken na afloop

 

Bij de diensten

Voor de dienst op 14 november moesten we door een misverstand op korte termijn opzoek naar een andere voorganger. Gelukkig is onze preekvoorziener er in geslaagd een andere voorganger te vinden, waarvoor onze dank.

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herdenken dan degene uit onze gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden. Familie en nabestaande zullen dan aanwezig zijn en een van hen wordt in gelegenheid gesteld voor in de kerk een kaars aan te steken. Ook zal er een kaars worden aangestoken voor de niet bij name genoemde overledenen en kunt u zelf naar voren komen om een lichtje aan te steken. Bij het uitgaan van de kerk krijgt u een witte roos mee.

Uit de kerkenraad

Nu we weer geconfronteerd worden met nieuwe overheidsmaatregelen en dringende adviezen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, ontkomen ook wij er voor onze activiteiten niet aan maatregelen te nemen. Zo moet u bij de Inloop op maandagmorgen in ’t Anker de coronacheck laten zien. Voorts vragen wij u dringend om bij het bezoek van de kerkdiensten de nodige afstand te houden in de banken/stoelen en bij het verlaten van de kerk.

 

Van de diaconie

Collecte 14 november – Werelddiaconaat Indonesië

Kerk versterkt werk en positie van boeren

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische eiland Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren – in groepen – met duurzame landbouw die meer oplevert en met spaar- en kredietgroepen. Via trainingen leren de boeren hoe ze voor hun rechten op moeten komen.

 

Collecte 21 november – Protestantse Kerk Pastoraat

Omzien naar elkaar bij verlies en rouw

“Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder”. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtemismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

 

Verantwoording collectes oktober

Kerk en Israël € 44,40;  Landelijk jeugdwerk JOP €  80,06; avondmaalscollecte Rudolfstichting € 106,55 en Kliederkerk € 94,64. Op onze bankrekening ontvingen wij een bedrag van € 100,00 en een gift van € 25,00 voor de  Voedselbank.

 

Allen hartelijk dank, de diaconie

 

Agenda

8 en 15 nov.: Inloop ’t Anker 10:00 uur

16 nov.: gespreksgroep fam. Bos 14:00 uur

 

Van de Kerkrentmeesters

Vaste vrijwillige bijdrage

Het jaar loopt alweer aardig naar het einde toe. Voor wie de financiën van onze kerk bijhoudt een reden om nog even te kijken naar de stand van zaken voor wat betreft de betaling daarvan.  Gelukkig hebben velen de bijdrage al betaald of er voor gezorgd dat dit automatische wordt bijgeschreven. Als u dat nog niet gedaan hebt, wilt u dan nog dit jaar uw toegezegde bijdrage overmaken op onze bankrekening? Heel graag en bij voorbaat hartelijk dank.

 

Begroting 2022

De begroting 2022 van de kerk is weer opgemaakt. Voor belangstellende ligt die in de week van 15 november ter inzage bij Jan Vervark. Wel graag vooraf even een afspraak maken: 538977 of j.vervark@ziggo.nl

 

Opbrengst collecten oktober

Predikantsplaats € 237,93; restauratiefonds € 36,20; onderhoud gebouwen € 28,88; algemeen kerkelijk werk €  73,35 en orgelfonds € 37,45. Aan giften mochten we totaal ontvangen € 425,00 (waarvan € 250,00 voor de dankstondcollecte). Allen hartelijk dank!

 

Namens de kerkrentmeesters,

Jan Vervark

 

Afscheid en jubileum

Zondag 7 november hebben we na afloop van de dienst koster Gerrit Spek en organist Anton den Boer in het zonnetje gezet. Gerrit is maar liefst 35 jaar koster geweest en heeft zich jarenlang ingezet voor de inzameling van oudpapier. Als blijk van waardering bood de voorzitter van de kerkenraad hem een mand aan met streekproducten van het land.

Anton herdenkt dit jaar dat hij al 50 jaar als organist de gemeentezang begeleidt. Een mooi jubileum en daarnaast mocht hij onlangs ook nog zijn 40-jarig huwelijksjubileum vieren. Namens de gemeente feliciteerde de voorzitter hem en bood hem een envelop met inhoud aan.