Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 14 en 21 oktober 2018

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  14 oktober 2018
9.30  uur: ds. D. Verboom, Rijnsburg
Collectes: diaconie, pred.pl, onderh.geb.
16.00 uur: Kinderkerk, Geref.kerk, Ter Aar

Zondag  21 oktober 2018
9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk, pred.pl., rest.fonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Oecumenisch symposium 14 november 

Op woensdagavond 14 november zal er in onze Ontmoetingskerk in het kader van de oecumene weer een symposium plaatsvinden in samenwerking met de RK kerk van ons dorp.

Het thema hiervan is: Avondmaal en eucharistie: Tafel van één? Diaken van Aarle en ds. Gonja van ’t Kruis zullen gezamenlijk de geschiedenis van ons beider Avondmaal schetsen en verschillen en overeenkomsten benoemen. Daarna is er gelegenheid voor vragen en zullen we met elkaar in discussie gaan. Zangeres Rineke de Wit zal deze avond met zang opluisteren, en er is de samenzang die ons bindt. We sluiten af met een drankje en hapje. We zien uit naar uw komst!  De inloop is vanaf 19:00 en we beginnen om 19:30. Hartelijke groet, Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

14 oktober is er een gewone eredienst, ’s morgens om 9.30 uur. Kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouders worden daarnaast speciaal uitgenodigd om naar de Kinderkerk in de Gereformeerde kerk, Oostkanaalkade 2, Ter Aar te komen. Om 16.00 uur is daar een speciale (korte) viering voor hen. Niet alleen voor de kinderen van Ter Aar, maar ook voor hen uit Nieuwveen, Zevenhoven en Nieuwkoop. Het is de bedoeling dat de volgende Kinderkerk in één van de andere plaatsen is; dit gaat rouleren. Van harte welkom! 21 oktober is ook een gewone eredienst met onze eigen predikant.

 

Uit de kerkenraad

Zoals eerder vermeld dient onze predikant Permanente Educatie te volgen. De eerste twee dagen zijn geweest en waren interessant, waardevol en intensief. De volgende data voor de nascholing zijn 1 en 2 november.

 

Voor uw agenda

Maandag 15 en 22 oktober: Inloopochtenden van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker, waarbij van 10.30 uur – 11.00 uur Tom in de buurt aanwezig is. Woensdag 10 oktober: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker. Zaterdag 27 oktober: Orgelconcert in de kerk,vanaf 16.00 uur. Woensdag 14 november: Symposium ‘Tafel van één?’ Over Avondmaal en eucharistie. 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollecte

Door de verschrikkelijke ramp op het eiland Sulawesi heeft de diaconie besloten om de collecte van 14 oktober te verschuiven, de collecte  voor het werelddiaconaat voor Nepal is nu 28 oktober. 14 oktober is de Collecte voor het Eiland Sulawesi. De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben meer dan 1.400 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: “Zojuist kwam het bericht binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd.” Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun!

Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.

Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi. De diaconie

 

Verantwoording collecten diaconie september

Jeugdwerk €49,75; Vredeswerk  €88,70 en Mercy Ships  €119,41.Ook zijn de Zendingsbusjes weer geleegd; opbrengst €32,30.Verantwoording overige collectes september Restauratie-fonds €40,00; onderhoud gebouwen €71,60; orgelfonds  €87,70; kerk  €154,95 en predikantsplaats  €312,82.  Hartelijk dank voor uw gaven, diaconie en  kerkrentmeesters

 

Van de kerkrentmeesters

We zijn heel blij dat Anke en Leen Bos tijdelijk een aantal kostersdiensten op zich willen nemen nu er opnieuw een koster uitvalt wegens lichamelijke ongemakken. Inmiddels is Henk Roodenburg weer zover hersteld dat hij bijna weer volledig zijn kosterstaken op zich kan nemen. Het huis aan het Blauwe Reigerpad is m.i.v. 1 oktober verhuurd. Ook wij hebben tijdens de hevige regenval wateroverlast gehad in de kerk. Gelukkig bleek op korte termijn een leidekker bereid een reparatie aan het dak te verrichten. Voor de pastorie is een koper gevonden, alleen blijkt dat deze om de financiering rond te krijgen wat meer tijd nodig heeft.

 

Wijziging bankrekeningnummer kerk

Per 1 november wijzigt het bankrekeningnummer van onze kerk. Onze bank, de SKG, maakt nu gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers. Deze bank zal deze dienstverlening in de toekomst staken. SKG is op zoek gegaan naar een nieuwe bank. Dat is de Rabobank geworden. Hierdoor verandert ons rekeningnummer met ingang van 1 november 2018. Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken: Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift. Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar de rekening van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening (gaat automatisch via de ‘Overstapservice’). U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen. Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank. Het nieuwe banknummer per 1 november is: NL96 RABO 0373 701 497. Ook als u collectebonnen wilt bestellen moet u vanaf 1 november dit banknummer gebruiken! Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.

 

Gedichtjes (‘Elfjes’) Passietocht 2018

Afgelopen 27 maart , in de week voor Pasen, was er een Passie-tocht door de gemeente Nieuwveen en Zevenhoven. In de 4 kerken was een korte bijeenkomst en in de Nicolaaskerk werd het verhaal voorgelezen over de verloochening door Petrus. De deelnemers  in de kerk konden rond dit verhaal een ’elfje’ maken. Dit is een gedicht dat uit 11 woorden bestaat. De ‘Elfjes’ zijn in een kleine bundel samengevoegd. Als u het leuk vindt kunt u een boekje meenemen. Ze liggen achter in de kerk. Dita Bos

 

Avond met vluchtelingen

Op vrijdag 7 september j.l. is er een bijeenkomst voor vluchtelingen georganiseerd in het

Anker te Nieuwveen. De avond is bekostigd met het geld dat de bazaar/rommelmarkt van 14 april heeft opgeleverd. Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond met veel blije en dankbare gezichten. Het uitgebreide verslag staat in de kerkbrief van oktober. Ingrid de Wilde en Ineke Könst-Rietveld.

 

Wereldwinkelkraam in het startweekend

Velen van u hebben gehoor gegeven aan de oproep om een kijkje te nemen bij de kraam van de Wereldwinkel die in ’t Anker stond tijdens het startweekend. Er kwam een prachtig bedrag in het laatje: €330,00 ! Heel dankbaar zijn wij dat dit ervoor zorgt dat vele producenten een menswaardig bestaan hebben: een dak boven hun hoofd, iedere dag te eten, onderwijs voor de kinderen en zo nodig medische hulp. Daarom heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt! Ans Hardsteen en Annet Hoogerwerf.

 

Bedankje

Hartelijk dank voor alle meeleven, kaarten, bloemen en telefoontjes voor en na mijn operatie. Het heeft me gesterkt en kracht gegeven. Heel fijn! Nogmaals dank, ook namens Bert, Wil Karens.

 

Orgelconcert Knipscheerorgel Nieuwveen

Bij de ingebruikname van het gerestaureerde Knipscheerorgel in de Ontmoetingskerk (Kerkstraat 45) vorig jaar september, werd de wens uitgesproken dit prachtige rijksmonument jaarlijks in het zonnetje te zetten. Wel nu,  daar wordt gehoor aan gegeven. Zaterdag 27 oktober wordt er door de vaste organisten van de kerk, Anton den Boer en Hanno Hommel een orgelconcert gegeven. Daaraan zullen ook een aantal muzikale vrienden meewerken. Het belooft een afwisselend concert te worden met zang, trompet en dwarsfluit. Op het programma staan werken van Händel, Mozart, Pergolesie en Purcel. Het concert begint om 16:00 uur en duurt ongeveer een uur. Iets om alvast in uw agenda te schrijven.Entree gratis; na afloop is er een hapje en een drankje.

 

Gelegenheidskoor 1ste kerstdag

We gaan ook dit jaar weer op 1ste kerstdag met een ‘gelegenheidskoortje’ meewerken aan de kerstviering. De deelnemers van de vorige keer waren zo enthousiast dat ze toen zeiden dat het wel voor herhaling vatbaar was. Hanno Hommel is weer bereid gevonden om de liederen met ons in te studeren. Ik denk wel dat we daar minimaal twee repetities voor nodig hebben. Het is de bedoeling de liederen meerstemmig (twee of driestemmig) te zingen. Hou je van zingen en vind je het leuk om mee te doen? Geef je dan vóór 15 november op bij Jan Vervark: j.vervark@ziggo.nl of bel/app 06-41933806. Heb je een vaste avond waarop je niet kunt repeteren, vermeldt dit dan ook. Het lijkt me leuk als het lukt! Doe je mee? Jan Vervark