Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 15, 17 em 25 april 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Goede Vrijdag 15 april 2022
19:30 uur: ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Geen collecten.
Muziek: gedeelten uit de Matteus Passion
 

Paasmorgen 17 april 2022
9.30 uur: ds. E. v.d. Weide, Warmond
Muzikale medewerking Sarina Rijlaarsdam (saxofoon)
Collecten: diaconie, pred.pl., orgelfds.
Voorafgaand: 8:00 uur Paasontbijt

Zondag  24 april 2022
9.30 uur: ds. mevr. T. de Vries-Meijer, Haarlem
Collecten: kerk, pred.pl., onderh.geb.

 

Wij gedenken

Op woensdag 6 april overleed in huize Emmaus in Zoeterwoude-dorp de heer Han G. Lok. Hij was 91 jaar. Lange tijd heeft hij in Nieuwveen, zijn geboorteplaats gewoond. Toen zijn vrouw overleden was, kreeg hij een relatie met een vriendin, die hem weer naar de kerk terugbracht. Zelfs kort voor zijn heengaan liet hij zich regelmatig op zondag naar Nieuwveen rijden om de kerkdienst te kunnen meemaken. Han Lok, die ook wel Ham werd genoemd, was een kleurrijke en vlijtige figuur die hard werken niet schuwde. Na 1945 emigreerde hij naar Canada om later terug te komen. Hij ging hier werken bij boeren en tuinders om zijn werkzame leven te besluiten als stationsmeester op Schiphol. Na zijn pensionering heeft hij nog veel werk verzet voor anderen en voor zichzelf.

Tijdens de dienst voorafgaande aan de crematie in Alphen a/ Rijn dachten we na over Prediker 17: 7 waarin beschreven wordt dat na ons overlijden het stof (ons lichaam) terugkeert tot de aarde en onze geest terugkeert tot God die hem geschonken heeft.

Wij leven mee met de kinderen en kleinkinderen die nu verder moeten zonder hun bijzondere vader. Han Lok ruste in vrede.

                                                                                                                                                      Ds. T.C.  Wielsma

 

Meeleven

Afgelopen zondag na de dienst waarin Jaap Glasbergen organist was, vertelde hij me dat zijn operatie geslaagd was en de nabehandeling achter de rug is. Hij voelt zich goed en pakt weer met veel vertrouwen de draad op. Alle reden om dankbaar voor te zijn. We wensen hem verder een goed herstel toe.

 

Bij de diensten

Goede Vrijdag zullen er tijdens de dienst weer gedeelten uit de Matteus Passion te horen zijn. We komen met gepaste stilte binnen en zullen ook weer in stilte de kerk verlaten.

Paasmorgen vieren we de opstanding van de Heer. Hèt Hoogfeest van de kerk. We vieren dat de dood niet het laatste woord heeft. Als teken van het licht van Christus wordt de nieuwe Paaskaars naar binnen gedragen. We zingen dan weer die prachtige Paasliederen. Dit keer begeleid door Anton den Boer (organist) en Sarina Rijlaarsdam (saxofoon). U bent allen van harte welkom.

Voor beide diensten geldt dat de liturgie te volgen is op het scherm voor in de kerk.

Mocht u niet naar de kerk kunnen komen; u kunt de diensten ook online volgen. De links daarvoor krijgt u via email.

 

  1. Vervark (scriba)

 

Van de diaconie

Paascollecte 17 april Libanon

Kansen voor jongeren in achterstandswijk:

 In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niette overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemen de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het “Manara Youth Center” van “Youth for Christ”. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

Wij zullen heel dankbaar zijn voor uw steun aan dit project.

 

Spaardoosjes

Zoals eerder aangekondigd, kunt u de spaardoosjes op Paaszondag inleveren. Hiervoor zal een mandje bij de ingang staan.

 

Collecte 24 april

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk werk.

 

Verantwoording collecten maart

Boeren Rwanda € 62,61; voedselvoorziening Bangladesh € 50,40; Kliederkerken Nederland € 77,35 en kwetsbare kinderen in Moldavië  € 51,50. Ook mochten we op de bank nog een gift ontvangen van € 25,00.

Kerk € 117,35; orgelfonds € 52,30; verwarmingskosten € 48,30; predikantsplaats € 153,75 en

Jeugdwerk € 65,95. Verder ontvingen we € 400,00 aan giften (inclusief € 200,00 voor de bidstond collecte) op onze bankrekening.

 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en giften!     

 

Agenda

20 april 19:30 uur: kerkenraadsvergadering

25 april 10:00 uur: Inloop ‘t Anker

 

Bedankje

Van de fam. Glasbergen kregen we bericht dat ze blij verrast waren de bloemen te mogen ontvangen n.a.v. van de ziekte van Jaap. “Hartelijk dank voor de getoonde belangstelling! We hebben het zeer gewaardeerd”