Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 17, 21 en 25 mei

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 17 mei
De dienst vervalt

Hemelvaartsdag 21 mei
Geen viering

Zondag 24 mei
De dienst vervalt

 

Leven naar Hemelvaart

De Hemelvaart van Jezus vormt een schakel tussen Zijn opstanding, verschijningen en de uitstorting van de heilige Geest.
Met Hemelvaart breekt er een andere tijd met Gods werk in de wereld aan. Nu worden de volgelingen van Jezus aan het werk gezet. Maar niet zonder de belofte dat Gods Geest hen daarbij zal helpen.
Dit jaar zal er op Hemelvaartsdag geen oecumenische buitenviering zijn in de Sfeerstal. Een vreugdevolle viering die elk jaar veel mensen trekt. Desalniettemin zullen we ook nu weer de kracht ontvangen om verder te gaan. Jezus’ betrokkenheid bij ons werk hier op aarde is en blijft intens.

 

Al dreigt de duisternis,
zijn Licht doet ons weer hopen.
Door Hem, die luister is,
staat nu de hemel open.
Wij zingen voor de Heer!
(Jochen Klepper)

 

Ik wens u gezegende dagen en sterkte toe,

ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Agenda

Maandag 18 en 25 mei: van 10:00 tot 11:30 uur boeken ruilen bibliotheek ’t Anker.

 

Vanuit de kerkenraad

Zoals al eerder gemeld zijn een aantal taken rond het scribaat over verschillende kerkenraadsleden verdeeld. Aanleiding daarvoor was dat er geen opvolger gevonden kon worden voor Annet Hoogerwerf. Besloten is nu dat formeel Jan Vervark scriba wordt. De eerder gemaakte afspraken m.b.t. de taakverdeling van het scribaat blijven gewoon van kracht. Voorlopig blijven we wekelijks een overdenking opnemen die via Youtube bekeken kan worden. We gaan kijken of het mogelijk is ook onze organisten daarbij te betrekken. Voor Hemelvaartsdag zal een extra opname plaatsvinden. Als alles goed blijft gaan rond de beheersing van het Coronavirus willen we op 5 juli weer onze eerste dienst houden. Daarbij zullen we ons aan richtlijnen houden die door de PKN worden voorgeschreven. Welke dat zijn en hoe we dat gaan inpassen hoort u te zijner tijd. We gaan daar dan met een klein comité (predikant, ouderling, diaken, koster en organist) voorbereidingen voor treffen. De gemeenteavond zal indien mogelijk na de zomerperiode worden gehouden.

 

Namens de kerkenraad

Jan Vervark

 

Een bedankje

Lieve mensen, het is voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor de tientallen kaarten, vele bloemen en telefoontjes voor ons 60-jarig huwelijksjubileum. Het feest kon niet doorgaan maar dit was alleen al een feest. Hartelijk dank hiervoor!

 

Gerrit en Lenie Spek