Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 20 en 27 aug en 3 en 10 sept 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 20 augustus 2023

Viering Heilig Avondmaal

9.30  uur: ds. J. Sparreboom, Nieuwerkerk a/d IJssel

Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 27 augustus 2023

9.30  uur: mevr. J. v.d. Vis, Aalanderveen

Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds

 

Zondag 3 september

Bevestiging en intrede ds. J. Werkman

9.30 uur: ds. M. Kloppenburg, Alphen a.d. Rijn

Collectes: kerk, predikantsplaat, onderhoud gebouwen

Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag 10 september 2023

Aandachtszondag

9.30 uur: ds. P. Baane, Alphen a.d. Rijn

Collectes: diaconie, predikantsplaats, alg. kerkelijk werk

 

Bij de diensten

Zondag 20 augustus staat voor in de kerk weer de avondmaalstafel klaar. We worden allen uitgenodigd om brood en wijn met elkaar te delen en zo de betekenis van het leven en sterven van Jezus te gedenken. Mooi is het dat ds. Sparreboom, voormalig predikant van onze gemeente, ons daarbij mag voorgaan.

Zondag 3 september is een bijzondere dag voor onze gemeente. Dan zal onze nieuwe predikant ds. Jan Werkman door ds. Mariska Kloppenburg worden bevestigd en verbonden worden aan onze gemeente. Vervolgens zal onze nieuwe predikant dan zijn intrede doen. Voor deze dienst zijn uitnodigingen verstuurd naar kerkenraden in de regio, onze classis, onze burgerlijke gemeente e.a. We hopen dat velen zullen komen om hiervan getuigen te zijn. U mag natuurlijk ook altijd iemand meenemen. Iedereen is welkom! Na afloop is er in ’t Anker koffiedrinken en alle gelegenheid kennis te maken met ds. Jan Werkman en zijn vrouw.

 

Van diaconie

 

Avondmaalscollecte zondag 20 augustus

Werkmateriaal jongeren

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan, aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeente.

 

Collecte zondag 27 augustus

Bestemd voor plaatselijk werk van de kerk

 

Collecte zondag 10 september

Israël – Jongeren leren meer over mensenrechten

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israeli’s – vóór hun verplichte diensttijd begint – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

 

Aandachtszondag; 10 september

Op 10 september is het aandachtszondag en graag willen we vragen of u op die dag een bosje bloemen mee wilt brengen naar de kerk. De bloemen kunt u neerzetten in de vazen, die vooraan in de kerk staan. Als u na afloop van de dienst een bloemetje weg wilt brengen, kunt u een kaartje met naam en adres van de tafel pakken. Dit kaartje mag u ook al voorafgaand aan de dienst pakken. Na afloop van de dienst haalt u dan de bloemen op. Kent u iemand, die vanwege ziekte, eenzaamheid of een andere reden wel een bloemetje kan gebruiken? Dan graag de naam en het adres doorgeven aan Hilly Bindels, per e-mail: hillybindels@yahoo.com of per telefoon: 06-83086661. De betreffende persoon hoeft geen lid van onze kerk te zijn. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Uitnodiging Startweekend (thema: “Ga mee”)

De activiteitencommissie nodigt u uit voor het startweekend van 16 en 17 september. We verwachten u rond 17.00 in ’t Anker en starten met een hapje en een drankje. U wordt dan ook geïnformeerd over het project Anak Unik, wat door de diaconie wordt ondersteund.

Om ongeveer 18.00 uur gaan we aan tafel. De activiteitencommissie zorgt voor een koud buffet. Na de maaltijd  organiseren we een pub-quiz. 

Na afloop van de dienst op zondag drinken we gezellig koffie in de kerk.

Kent u iemand die u graag mee zou willen nemen naar bovengenoemde activiteiten, dan is hij of zij natuurlijk van harte welkom. Wij hopen op een hoge opkomst, zodat we een fijn begin hebben van het nieuwe kerkelijk jaar.

Wilt u opgehaald worden bel dan naar Bea de Visser 0172-538290 / 0628232150 hartelijke groet van de activiteitencommissie.

 

Uit de kerkenraad

Zoals het u wel opgevallen zal zijn dit keer een kerkblad voor een periode van 4 weken.

Zo langzamerhand keren de meesten van ons weer terug van een welverdiende vakantie. Ik hoop dat u er van genoten hebt en mooie indrukken meeneemt om nog een poosje op te kunnen teren. In september bruist het alweer van de plannen voor het nieuwe seizoen. De activiteitencommissie heeft al weer allerlei voorbereidingen getroffen voor de bevestigingsdienst op 3 september en het startweekend van 16 en 17 september. Ook de diaconie vraagt u om op zondag 10 september een bloementje mee te nemen voor mensen die wat bijzondere aandacht nodig hebben (voorheen heette dat Ziekenzondag).

Begin september zal ook het werk van ds. Mariska Kloppenburg voor onze gemeente stoppen. We zijn haar heel dankbaar voor haar inzet gedurende de periode van vacant zijn en voor de manier waarop zij onze beroepingscommissie heeft begeleid. Vanaf 3 september begint dan  onze nieuwe predikant aan zijn werk in onze gemeente. Dat hij zich daarbij door God geleid en gedragen mag weten.

Op 12 september vergadert de kerkenraad. Mocht u iets te melden of te vragen hebben; meldt het dan bij een van de leden van de kerkenraad.

 

Agenda

21, 28 aug. en 4, 11 sept.: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

12 sept.: vergadering kerkenraad – 19:30