Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 23 en 30 januari 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 23 januari 2022
9.30  uur: Ds. J. de Goei, Amersfoort
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 30 januari 2022
9.30  uur: ds. C. Christ, Katwijk
Collectes: kerk en diaconie

 

Meeleven

Mevrouw V. Domingues – Baptista woont momenteel bij haar dochter. Adres: Beethovenlaan 88, 1431 WZ Aalsmeer. Een bezoekafspraak was tweemaal onmogelijk omdat ze ziek was geworden. Toen ze genezen was is ze gevallen, dus kon ik weer niet bij haar terecht. Ik krijg bericht wanneer ze me kan ontvangen. Misschien is een kaartje aan haar mogelijk, als teken van meeleven.

 

Ds. T.C. Wielsma

 

Bij de diensten

Op moment van dit schrijven luidt nog steeds het advies van de landelijk kerk om diensten zoveel als mogelijk thuis te volgen. We blijven daarom de diensten live uitzenden. Komt u liever naar de kerk dan bent u ook welkom. Wel moet u bij binnenkomst en bij het uitgaan een mondkapje dragen en bij klachten (verkoudheid, hoesten) thuis blijven. De collectes vinden nog niet tijdens de dienst plaats. U kunt uw gaven geven bij het uitgaan van de kerk. In de dienst van 23 januari nemen we afscheid van onze vaste organist Hanno Hommel.

 

Van de diaconie

Collecte 23 januari: Sirkelslag

Interactief aan de slag met de Bijbel

Elk jaar strijden jongeren groepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Jongeren gaan zo opeen ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Collecte zondag 30 januari: Wereld Lepradag

Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.

 

Verantwoording collectes december

Rwanda, opvang en scholing kinderen: €  52,10; binnenlandsdiaconaat jeugddorp De Glind: € 94,45; jeugdwerk JOP: € 44,40 en kinderen vluchtelingkampen Griekenland € 73,95. Via de bankrekening van de diaconie mochten we nog een mooi bedrag van € 135,00 aan giften ontvangen.

Namens de diaconie, hartelijk dank voor uw gave.

 

Van het college kerkrentmeesters

Deze week hebben alle leden van onze gemeente de enveloppe voor de actie Kerkbalans 2022 ontvangen. Daarin vindt u een antwoordstrook om uw bijdrage voor 2022 op te vermelden. We vragen u vriendelijk deze in te vullen en die in de retourenveloppe te doen. Deze worden dan in de week van 24 januari weer bij u opgehaald. Als u deze vast klaarlegt voor onze vrijwilligers dan kan het ophalen daarvan soepel verlopen. Van harte bij u aanbevolen en alvast dank voor uw medewerking.

 

De opbrengst van de ingezamelde collectes december bedroeg €  203,10. Daarnaast ontvingen wij op onze bankrekening met als vermelding ‘bijdrage collectes’ een bedrag van € 335,00.

 

Ook veel dank aan allen die een bijdrage gaven aan de zogenaamde einde-jaarscollecte waarvoor u thuis een oproep ontving. We zijn heel blij dat daar zo ruim voor is gegeven.

 

Namens het college,

Jan Vervark

 

Agenda

24 jan. 19:30 uur: kerkenraad

25 jan. 14:00 uur: gespreksgroep ouderen

Bovenstaande activiteiten zijn in ‘t Anker