Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 24 november en 1 december 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  24 november 2019
Gedachtenisdienst

9.30  uur:  ds. T. Moll, Sassenheim
Collectes: kerk, pred.pl., orgelfonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

Zondag 1 december 2019
Eerste advent

9.30 uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk, pred.pl., alg. kerk. werk
Ontmoeting met koffie na de dienst

Gedachtenis

A.s. zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en staan we stil bij onze gemeenteleden die dit jaar zijn overleden. Dit jaar zijn Arij (Arie) van der Most, Jan Kluinhaar, Jannetje (Jannie) Raaphorst-de Graaf en Christina Hendrika (Tinie) van Vliet-Noordam ons ontvallen. Natuurlijk is er ook een moment om de overledenen in onze persoonlijke kring te gedenken. Het is altijd een dienst die veel emoties oproept, ik schrijf er meer over in de meditatie van dit Kerkblad.

 

Terugblik slot 40dagenreis: concert Martin Brand

We kunnen terugkijken op een mooie afsluiting van onze 40dagenreis, besloten met een concert van Martin Brand in de Dorpskerk in Zevenhoven. Wederom waren er veel mensen aanwezig. Het was een mooi concert voor jong en oud. Via de beamer konden we naar hartenlust meezingen. Veel mensen, ook wij als kernteam, vinden het jammer dat de reis ten einde is. Daarom gaan we door!

1.Gespreksgroepen
Dit voorjaar trekken de rooms-katholieke en protestantse kerken weer samen op. We organiseren met elkaar gespreksgroepen die tot aan Pasen om de week elkaar ontmoeten, zesmaal in totaal. We maken gebruik van het boekje van het EW: ‘Dit is mijn lichaam – de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving’.
2. Alpha cursus
Heb je meer behoefte aan een soort introductiecursus over het christelijk geloof? Doe dan mee met de Alpha cursus: na 10 woensdagavonden en een weekend dit voorjaar sta je veel steviger in je schoenen. (Meer info hier: https://www.pgzevenhoven.nl/over-ons/groepen/alpha-cursus/). We starten woensdagavond 29 januari.
3. Bovendien is er de mogelijkheid om op vrijdagavond 17 januari en zaterdag 18 januari mee te doen aan de cursus ‘Ruimte voor de Geest' in de Dorpskerk. De cursus wordt gegeven door twee cursusleiders van het Evangelisch Werkverband, ds. Jelle de Kok en Gerton van der Wilt. (Meer info hier: https://www.pgzevenhoven.nl/over-ons/activiteiten/ruimte-voor-de-geest/) Meld je aan voor 30 november, dan ontvang je ergens half december van ons bericht. Dan is je eerste goede voornemen al binnen :-).

Ds. Gonja van ’t Kruis.

 

Bij de komende diensten

Zoals u hierboven al kunt lezen zullen we 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, net als voorgaande jaren onze geliefden gedenken die in het afgelopen jaar in ons midden zijn gestorven. Onze gemeenteleden in de eerste plaats,  maar we leggen er de nadruk op dat u ook een kaarsje kunt aansteken voor wie in uw omgeving is overleden, kort of langer geleden. Wij gedenken hen allen in de hoopvolle overtuiging dat niet de dood, maar God het laatste woord heeft over de mens. Zo zullen wij gedenken hoe wij met elkaar verbonden zijn, levenden en doden, vanuit het geloof dat God ons allen draagt in zijn trouw. Na afloop van de dienst kunnen de nabestaanden van onze overleden gemeenteleden, die zijn uitgenodigd, de herdenkingskruisjes en de kaarsen meenemen. Bovendien is er de gelegenheid even met elkaar na te praten bij een kopje koffie. Vanaf zondag 1 december gaan we de Adventstijd in. De eerste zondag gaat ds. Wielsma bij ons voor. Ook dan is er koffie na de dienst. We hopen u in beide diensten te ontmoeten.

 

Voor uw agenda

Maandag  25 november en 2 december: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur.

Maandag 25 november: 19.30 uur kerkenraadsvergadering in ’t Anker.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Inloopochtenden

Weet u van harte welkom op de inloopochtenden in ’t Anker. Ook als u er nog niet eerder bent geweest. De koffie staat klaar, er zijn boeken, spelletjes en puzzels te leen. En natuurlijk zijn de gastvrouwen er voor een gezellig praatje!