Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 28 mei en 4 juni 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 28 mei 2023
Pinksteren
9.30  uur: ds. J. Koolhaas, Aalsmeer
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie

Zondag 4 juni 2023
9.30  uur: dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep
Collectes: kerk, predikantsplaats, restauratiefonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 


Van de diaconie

 

Pinkstercollecte 28 mei

Zending – Bijbelcompetitie Egypte

Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen toch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een los Bijbelboekje met vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Hier zijn dan weer Bijbels te winnen. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

 

Uit de kerkenraad

We kijken terug op een positieve en goed bezochte ledenvergadering op 10 mei j.l. Na het welkom en de opening door de voorzitter, vertelde Anke v.d. Leek-Krieger, voorzitter van de beroepingscommissie, hoe de commissie tewerk is gegaan. De commissie is unaniem van mening dat ds. Jan Werkman uit Zwammerdam een geschikte predikant voor onze gemeente is. Onze consulente ds. Mariska Kloppenburg geeft aan dat er nu nog geen beroep uitgebracht kan worden omdat ds. Werkman werkzaam is binnen de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk. Er moet eerst een procedure doorlopen worden om als predikant in een PKN-gemeente aan het werk te kunnen. Vervolgens krijgt ds. Werkman de gelegenheid zich voor te stellen en gaat hij in op enkele vragen. Uit de stemming die daarna wordt gehouden blijkt unaniem dat onze gemeente een beroep op hem wil uitbrengen onder voorwaarde van het doorlopen van de procedure.

Na afloop wordt er nog wat nagepraat en is er gelegenheid nader kennis te maken met ds. Werkman.

 

Agenda

5 juni: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

 

Bij de diensten

Wat was het weer bijzonder om op Hemelvaartsdag een oecumenische openluchtdienst te kunnen houden! Er moesten zelfs extra stoelen bijgezet worden; ca. 100 bezoekers! Maar liefst 21 mensen deden voorafgaand aan de viering mee met de dauwtraptocht. Dank aan allen die dit tot een succes maakten.

 

Avonddiensten Zevenhoven

Soms hoor ik wel eens dat gemeenteleden het zondagmorgen niet redden om op tijd in de kerk te komen en dan maar de dienst aan zich voorbij laten gaan. Heel vervelend als lichamelijke ongemakken daar debet aan zijn. Nu hebben we regelmatig contact met de protestantse gemeente in Zevenhoven. In de Dorpskerk aldaar zijn op zondag nog avonddiensten. De diensten zijn vergelijkbaar met de vieringen zoals wij die houden. Dus als u eens een avonddienst wilt bezoeken, dan bent u daar altijd van harte welkom. Aanvang: 19:00 uur.