Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 30 april en 7 mei 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 30 april 2023
9.30  uur: dhr. R. Wichers, Vriezenveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, dakrenovatie

Zondag 7 mei 2023
9.30  uur: ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Van de diaconie

 

Collecte 23 april: Zambia – Maatjes voor gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen zonder ouders met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert lokale kerken om naar deze kinderen om te zien. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. we m

 

Collecte 30 april: Oekraïne Kerk voor de samenleving

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in hun eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken nu het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.

 

Opgehaald worden voor diensten?

Hemelvaartsdienst 18 mei komt al snel dichterbij. Mocht u deze dienst bij willen wonen, maar ziet u geen kans om er zelf te komen, dan mag u een van de diakenen benaderen. Zij zorgen ervoor dat u gebracht en gehaald wordt.

Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere kerkdiensten in onze kerk.

Wilt u hier gebruik van maken, betekent dit niet dat u verplicht iedere zondag moet. U bepaalt zelf wanneer u gebruik maakt van deze mogelijkheid.

Schroom niet en stuur een mailtje, een appje of bel gewoon even naar een van de volgende contacten: Elzebee Verlare, elzebee@hetnet.nl, tel. 537238 / 06-48222749; Bea de Visser.      be.devisser@hetnet.nl, 06-28232150; Nellie van Eijk, nellievaneijk45@gmail.com, tel. 06-57365386; Hilly Bindels, hillybindels@yahoo.dom, tel. 06-83086661.

 

Uit de kerkenraad

Woensdag 19 april spraken vooral over de invulling en organisatie van de ledenvergadering van 10 mei a.s. Een belangrijke avond voor onze gemeente omdat we dan kennis maken met onze kandidaat predikant en daarover zullen stemmen. De uitnodiging voor deze avond treft u bij dit kerkblad aan. Ook waren enkele dames van de wijkteams aanwezig om te vertellen over hun ervaringen bij het bezoekwerk. We zijn heel blij dat voorlopig Dita Bos de coördinatie van het bezoekwerk op zich wil nemen. U kunt haar bellen of mailen als u behoefte heeft aan een gesprek; tel. 534513 of bosdita@gmail.com. Twee leden van onze gemeente zullen op verzoek van het 4-meicommitee bloemen neerleggen bij het verzetsmonument in Nieuwveen. We besloten ook dat ds. Mariska Kloppenburg nog tot 1 september hulpdiensten zal blijven verrichten voor onze gemeente. De jaarrekeningen van kerk en diaconie werden besproken en voorlopig vastgesteld.

 

Agenda

1 en 8 mei: 10:00 uur Inloop

10 mei: vanaf 19:30 inloop ledenvergadering – start 20:00 uur

Alle activiteiten in ‘t Anker

 

Van de kerkrentmeesters

Ook de jaarrekening 2022 van de kerk ligt ter inzage. In de week van 1 mei kunt u met Jan Vervark een afspraak maken om die in te zien; tel. 538977 of j.vervark@ziggo.nl.

 

Jaarrekening diaconie

Als u daar belangstelling voor hebt kunt u de jaarrekening 2022 inzien in de week van 6 mei thuis bij Klarien Post, Conradpark 12. Wel graag eerst even een afspraak maken; tel. 538806 of  k.postvanzoest@casema.