Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 3 en 10 mei 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 3 mei
De dienst vervalt

Zondag 10 mei
De dienst vervalt

Zondag Jubilate en Zondag Cantate

Omdat het niet anders kan, verzorgen we nog steeds iedere week online overdenkingen van uit onze kerk. Alle ons bekende e-mailadressen ontvangen hiervan een link. Mocht u nog niets ontvangen, neemt u dan contact met mij op.

Net als de eerste vijf zondagen van de Veertigdagentijd hebben ook de vijf zondagen na Pasen prachtige namen. Zondag 3 mei is het de derde zondag na Pasen, zondag Jubilate, wat betekent: “Jubelt, juicht”. Dit juichen is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: “Juicht Gode, gij ganse aarde”. Sinds de dag dat Jezus is opgewekt uit de dood kan de aarde niets anders dan daarover jubelen.

Een week later, 10 mei, de vierde zondag na Pasen, is zondag Cantate genaamd. Cantate betekent: “Zingt!”, afkomstig uit het 1e vers van Psalm 98: “Zingt de Heer een nieuw lied”. Sinds Pasen, is met de opstanding van de Heer alles anders voor ons mensen. We mogen vernieuwd verder gaan in een nieuw leven, waarin we God mogen toezingen met nieuwe liederen. En zo leven we zondag na zondag toe naar Hemelvaart en de viering van het Pinksterfeest.

Hartelijke groet en sterkte in deze tijden, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Virtuele overdenking

Iedere week wordt er op de woensdagmiddag in onze kerk een korte meditatie van onze predikant opgenomen. Daarnaast wordt u welkom geheten door de ouderling van dienst en hoort u naar wie de bloemen gaan. In de opnamen worden ook een aantal mooie liederen gemonteerd. U krijgt op vrijdag of zaterdag een mail met een link. Als u daarop klikt dan kunt u de opnamen bekijken en beluisteren. Van harte aanbevolen.

Collecten

Met het vervallen van de kerkdiensten kunnen we ook niet meer onze dankbaarheid tonen in de vorm van offergaven tijdens het collecteren. Aangezien dit toch ook een wezenlijk taak van de gemeente van Christus is, wil ik u er op wijzen dat u altijd een bijdrage kunt over maken. Hierbij de bankrekeningen van onze kerk; NL96 RABO 0373 701 497 en van de diaconie; NL 11 RABO 0373 710 011.

Agenda

Maandag 4 en 11 mei: van 10:00 tot 11:30 uur boeken ruilen bibliotheek ’t Anker.

Maandag 11 mei: (virtuele) vergadering kerkenraad.

 

Vluchten

U kent het vast nog wel dat liedje van Annie M.G. Smidt uit 1977; ‘Vluchten kan niet meer’. Daar moest ik dezer dagen aandenken nu we zo in beslag genomen worden door het Coronavirus. Je kunt je maatregelen treffen, maar de gevolgen daarvan ontvluchten niet. In het liedje wordt bezongen hoe dreigend de wereld op ons af kan komen en dat we ons geluk dan maar moeten zoeken in de liefde tot elkaar. Druk als we allemaal zijn om in deze wereld vooruit te komen, steeds beter, groter en meer te willen. Ons streven om steeds meer invloed op ons leven en welzijn te krijgen; ‘Hoe ver moet je gaan?’. Aan het einde van het lied zingen Jenny Arean en Frans Halsema: ‘We maken ons eigen alternatiefje, met of zonder boterbriefje, m’n liefje, m’n liefje wat wil je nog meer.’ Noodgedwongen moeten wij in deze tijden ook naar andere wegen zoeken om elkaar vast te houden en lief te hebben. Dat we ons niet te veel  laten leiden door dingen die ons benauwen en elkaar niet uit het oog, of in deze situatie beter gezegd uit het hart, te verliezen.

(Als u het liedje nog eens wilt horen; hier de link; https://www.youtube.com/watch?v=sE2yz-L64ag).

 

Namens de kerkenraad

Jan Vervark