Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 31 mei en 7 juni 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 31 mei
De dienst vervalt

Zondag 7 juni
De dienst vervalt

De Geest van Pinksteren

Nog steeds kunnen we niet fysiek samenkomen in de kerk. En zo hebben we vrijwel de gehele Paascyclus tot en met het Pinksterfeest digitaal doorgebracht.

Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen. Toen ze bijeenwaren in een huis klonk er ineens het geluid van een grote windvlaag, waarna er boven hun hoofden vlammen verschenen, 'vurige tongen'. Het verhaal staat symbool voor de Heilige Geest waarmee de gelovigen vervuld werden. Daarna nam de verspreiding van het christelijk geloof een enorme vlucht.

Ook in het Oude Testament lezen we dat God via wind, vuur, storm, of donder en bliksem (Ex. 19) ingrijpt bij bijzondere gebeurtenissen.

In Handelingen horen we dat God opnieuw ingrijpt via wind en vuur om zijn volgelingen bij een te houden. In het Nieuwe Testament gebeurt dat niet meer in het kader van de Wet, maar door de gave van zijn Geest. Hierna ontstonden er ook kerken.

De kerk, waarin we nu zo’n lange tijd niet meer samen konden komen. Vanaf zondag 5 juli mag het weer. Dat mogen we misschien ook wel zien als een ingreep van de Geest.

We zullen wel met beperkende maatregelen te maken krijgen, maar het is een eerste stap om weer samen te komen!

 

Hartelijke groet,

ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Vanuit de kerkenraad

Als u de laatste meditaties van onze predikant Gonja van ‘t Kruis hebt afgeluisterd zult u het wel gemerkt hebben dat onze organisten nu ook een aandeel hebben in de overdenkingen die wekelijks in onze kerk worden opgenomen. Het is fijn dat zij op deze manier het gesproken woord omkleden met passend orgelspel op ons mooie Knipscheerorgel. Dank voor dit initiatief en de goede afstemming daarover met onze predikant. Ook hebben zij aangegeven te zoeken naar een passende invulling als straks (5 juli) de diensten weer zullen beginnen en er hoogstwaarschijnlijk nog geen gemeentezang is toegestaan.

 

Agenda: Maandag 8 juni: van 10:00 tot 11:30 uur boeken ruilen bibliotheek ’t Anker.

 

Nieuws van diaconie

Pinkstercollecte zondag 31 mei.

Bij een normale situatie zou er zondag a.s. voor het volgende gecollecteerd worden:

Steun in de rug voor jonge open kerk.

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet- Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten, die vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk en vraagt juist met Pinksteren aandacht voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko. Aangezien het nog niet mogelijk is de collecte in de kerk uit te voeren, graag uw gift storten op de bankrekening van de Diaconie van de PG Nieuwveen NL11RABO 0373 710 011.

 

Verantwoording bijdragen diaconie

Over de periode maart – april zijn de volgende giften ontvangen: ZWO € 250,- en diaconie                    € 1.025,- De diaconie / zendingscommissie is dankbaar voor deze ontvangen giften. Juist in deze moeilijke tijd met de Corona-crisis is er geld nodig voor noodhulp in binnen en buitenland. De giften n.a.v. het verzoek bij de overdenking van 17 mei zijn hierin dus nog niet verwerkt.

 

Namens de diaconie

Leen Visser

 

Van de kerkrenmeesters

Wat is het goed u te melden dat zovelen, nu er niet gecollecteerd kan worden, een bijdrage op onze bankrekening hebben overgemaakt. In de maand mei (t/m 24 mei) werd er totaal een bedrag van € 395 aan giften bijgeschreven. Alle gevers hartelijk dank.

 

Namens de kerkrentmeesters

Jan Vervark