Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 31 oktober en 3 en 7 november 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 31 oktober 2021
Gezinsdienst met Gospelkoor Soul2Soul
9.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, jeugdwerk, orgelfonds

Woensdag 3 november 2021
Dankdienst voor gewas en arbeid
19:30 uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: diaconie, kerk, verw.kst.

Zondag 7 november 2021
9.30  uur: ds. Dennis Verboom, Leiden
Collectes: kerk, pred.pl, rest.fonds
Koffiedrinken na afloop

Uit de kerkenraad

Op 1 november komt de kerkenraad weer bij elkaar. Mocht u vragen hebben of wensen; laat het ons weten. We zullen in ieder geval de contacten met de kerkenraad van Zevenhoven en plannen die daaruit voortgekomen zijn bespreken en kijken hoe we nu verdere stappen moeten zetten in het beroepingswerk.

 

Bij de diensten

Zondag 31 oktober belooft een feestelijke dienst te worden. Het gospelkoor Soul2Soul uit Sassenheim zal dan een aantal mooie gospelsongs zingen. Het thema van de dienst is ‘roeping’, naar aanleiding van het verhaal uit het bijbelboek Jona. Onze voormalige predikant Gonja van ’t Kruis is dan voorganger.

Woensdag 3 november is het dankdag voor gewas en arbeid. We zetten de traditie om dan ’s avonds een dienst te houden voort. Er zal weer een mooi opgemaakte liturgietafel zijn met de opbrengst van het land. Neemt u ook iets mee voor de voedselbank?

 

Jan Vervark, scriba

 

Van de diaconie

Collecte 31 oktober: Missionair Werk – Kliederkerk

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig ‘gekliederd’: op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.

 

Collecte dankdag 3 november: Voedselbank

Dankdag: dankbaar om te kunnen delen met mensen die het minder goed hebben dan wij. Fijn dat wij in onze kerk weer wat extra’s mogen neerzetten voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Wij hopen ook dit jaar weer een flink aantal producten te verzamelen voor de voedselbank. Dat kan alleen met uw hulp. Tevens gaat de opbrengst van de diaconiecollecte op deze dankdag naar de voedselbank.

 

Collecte 7 november: Guatemala – Sterke en weerbare vrouwen

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

 

Ouderen-Kerstfeest maandag 20 december

De Kerstbijeenkomst voor senioren zal dit jaar plaatsvinden op maandag 20 december vanaf 15.30 uur in het Anker. Binnenkort worden de persoonlijke uitnodigingen verstuurd, maar u vindt het misschien prettig om deze datum alvast te noteren. Het is de bedoeling om op deze bijzondere namiddag gezellig samen te zijn en van een maaltijd te genieten. De diaconie hoopt dat alle genodigden aanwezig kunnen zijn.

 

Adventskalender 2021

Dit jaar staat in de Petrus-adventskalender het bijbelboek Openbaring centraal. Bij elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en gespreksvragen.

U kunt de adventskalender gratis aanvragen op de website: https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender.

Lukt u dit niet of kunt u dit niet, geef het dan door aan een van de diakenen (zie hierna), dan bestelt de diaconie er een voor u. De adventskalender wordt bij u thuisgebracht.

Tip: u kunt de adventskalender dit jaar ook online volgen!

 

Dagboekjes 2022

De diaconie onderzoekt hoeveel mensen belangstelling hebben voor het dagboekje: “Dag in dag uit”. Dit boekje is al 35 jaar een geliefd dagboek. De 365 toegankelijke overdenkingen zijn geschreven door diverse auteurs uit de breedte van kerkelijk Nederland. Het is geschikt voor zowel beginnende bijbellezers als gevorderden en wordt uitgegeven in samenwerking met het Leger des Heils.

U kunt doorgeven aan de diaconie (zie hieronder) als u hier belangstelling voor heeft. Wij bestellen dan de dagboekjes voor u.

Hilly Bindels; 530747 of 0683086661 – hillybindels@yahoo.com; Bea de Visser: 538290 of 06-28232150 – be.devisser@hetnet.nl of Elzebee Verlare 537238 – elzebee@hetnet.nl

 

Agenda

1 en 8 nov.: Inloop ‘t Anker vanaf 10:00 uur

1 nov.: vergadering kerkenraad 19:30 uur

2 nov.: gespreksgroep bij fam. Bos 14:00 uur

10 nov.: Oecumenia ’t Anker 14:30 uur

 

Koffie schenken

We zijn op zoek naar 3 gemeenteleden die willen helpen bij het koffieschenken na afloop van de zondagse diensten. Door verhuizing en andere redenen zijn er wat plekken opengevallen. Als er voldoende mensen zijn ben je maar 1 keer in de zes weken / twee maanden aan de beurt. Het is een kleine moeite en het geeft veel voldoening. Graag; als u mee wilt doen dan opgeven bij Ingrid de Wilde: tel. 06-41949215 of email sam612@live.nl.

 

Oecumenia

Na ruim anderhalf jaar gaan we woensdagmiddag 10 november eindelijk weer starten met Oecumenia. Er staat een gezellige bingo op het programma met een hapje en een drankje en natuurlijk zijn er leuke prijsjes te winnen. Wij vragen voor deze middag een kleine bijdrage van € 2,50.

Iedereen vanaf 55 jaar is woensdagmiddag 10 november weer van harte welkom in ’t Anker, om 14.30 staat de koffie/ thee klaar, komt u ook?

 

Team Oecumenia